Visualisera viktiga förloppsindikatorer

Den här artikeln visar hur du skapar en vy som visar nyckelförloppsindikatorer (KPI:er). En nyckelprestandaindikator är ett mätbart värde som visar hur effektivt ett företag uppnår viktiga företagsmålsättningar. På en hög nivå kräver proceduren att du gör följande:

 1. Skapar en vy som inkluderar det fält eller de fält (mätvärden) som du vill utvärdera.

 2. Skapar ett beräknat fält som fastställer det tröskelvärde som skiljer framgång från misslyckande.

 3. Uppdaterar vyn så den använder KPI-specifika formmarkeringar som visar vilka värde som är över tröskelvärdet och vilka som är under.

Obs! När de anslutits till Microsoft Analysis Services är KPI-beräkningar som definierats i kuben inte tillgängliga i Tableau. Men som proceduren nedan visar kan du skriva dina egna KPI-beräkningar direkt i Tableau och därefter använda Tableau-parametrar för att skapa väldigt flexibel what-if KPI-analys. Mer om särskilda överväganden för kubdatakällor finns i Kubdatakällor.

Scenariot använder sig av datakällan Urval - Superstore som medföljer Tableau Desktop för att visa hur du kan skapa en KPI-vy som visar en grön bock för alla försäljningssiffror över 25 000 USD och ett rött X för alla försäljningssiffror under 25 000 USD.

Skapa en vy som inkluderar det fält som du vill utvärdera

I det här fallet är det fältet Försäljning.

 1. Anslut till datakällan Urval - Superstore.

 2. Från Data-fönstret drar du Underkategori till Rader och Region till Kolumner.

 3. Från rutan Data drar du Försäljning till Text på kortet Markeringar.

Skapar ett beräknat fält som fastställer det tröskelvärde som skiljer framgång från misslyckande

 1. På menyn Analys väljer du Skapa beräknat fält för att öppna beräkningsredigeraren. Namnge beräkningen KPI och skriv eller klistra in följande i formelområdet

  IF SUM ([Sales]) > 25000 THEN "Above Benchmark" ELSE "Below Benchmark" END

 2. Klicka på OK.

Uppdatera vyn till att använda KPI-specifika formmarkeringar

 1. På kortet Markeringar väljer du form från listmenyns lista med vyer:

 2. Dra fältet KPI från området Mätområden i Data-fönstret till Form på kortet Markeringar.

 3. Klicka på Form på kortet Markeringar för att öppna dialogrutan Redigera form.

  Mer information om former finns i Form i Ändra typ av markering i vyn.

 4. Från listmenyn Välj formpalett väljer du KPI.

  Nu är du redo att associera specifika värden för KPI-fältet med specifika former.

 5. Klicka på Ovanför riktmärket under Välj dataobjekt och därefter klickar du på den gröna bocken i paletten.

 6. Klicka på Under riktmärket under Välj dataobjekt och därefter klickar du på det röda X:et i paletten.

  Dialogrutan Redigera form borde nu se ut så här:

 7. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Redigera form.

  Formerna i vyn visar de korrekta indikatorerna. Nu behöver du bara dölja försäljningssiffrorna.

 8. Dra SUM(Försäljning) på kortet Markeringar till Detalj.

Nu har du en fullständig vy som visar hur enskilda produkter (underkategorier) presterar i alla fyra regioner:

Vyn kanske inte är jättespännande för sig själv men den kan vara ett intressant tillägg till en rapportpanel som visar andra prestandamått.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!