Skapa utsnittsfilter

Utsnittsfilter, även kallade utsnitt eller beräkningsfilter, är dimensionsfilter som beter sig annorlunda för flerdimensionella datakällor än för relationsdatakällor.

I Tableau stöds flerdimensionella datakällor bara i Windows.

Ett utsnittsfilter finns när:

  • Dimensionen som du placerar på filterhyllan inte också finns på någon annan hylla i vyn.

  • Filtret är definierat för att inkludera flera värden. Exempel:

För relationsdatakällor finns det inget anmärkningsvärt med att använda ett utsnittsfilter. Tableau räknar om värdena för varje mätvärde i vyn med hjälp av de konfigurerade sammanställningarna.

Men eftersom flerdimensionella datakällor innehåller data som aggregeras i datakällan kan ingen aggregering definieras för det ”utsnitt” som dimensionsfiltret skär genom värdena för enskilda mätvärden. Tableau utför därför en summering automatiskt. Eftersom flera värden har definierats är resultatet summan av en grupp summor.

Till exempel nedanstående vy som visar vinst per region och stat.

Ett utsnittsfilter som inkluderar medlemmar från kvartal 3 och 4 (Q3 och Q4) i kvartalsdimensionen tillämpas sedan på data.

I vyn som följer är vinsten i Oregon i regionen Väst 2,567. Värdet beräknades genom att summera datavärden för Qtr3 och Qtr4.

Summasymbolen (Σ) du ser på filterhyllan i vyn ovan anger att detta är ett utsnittsfilter. Om den ursprungliga aggregeringen för ett fält inte är adderad (t.ex. Antal distinkt) kan de värden du ser efter att ha använt ett utsnittfilter avvika från det förväntade.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!