SAP NetWeaver Business Warehouse

I den här artikeln beskrivs hur du ansluter Tableau till SAP NetWeaver Business Warehouse (BW) data och konfigurerar datakällan.

Använd den här anslutningen med Tableau Desktop på en Windows-dator.

Installera SAP-programvara

Innan du kan ansluta Tableau till SAP BW-data måste du installera SAP-programvara på din dator. För instruktioner om hur du installerar SAP-programvara, se Ansluta till SAP BW(Länken öppnas i ett nytt fönster) på Tableau Community.

Innan du ansluter

Innan du ansluter ska du samla in följande anslutningsinformation:

 • Anslutningsnamn

 • Autentisering: Användarnamn och lösenord, eller integrerad autentisering

 • (Valfritt) Klient för BW-system

 • (Valfritt) Språk

Om du vill använda enkel inloggning, se till att din personliga säkerhetsmiljö (PSE) för SAP är konfigurerad för enkel inloggning.

Drivrutin krävs

Den här kopplingen kräver en drivrutin för att kommunicera med databasen. Du kanske redan har den nödvändiga drivrutinen installerad på datorn. Om drivrutinen inte är installerad på datorn visar Tableau ett meddelande i dialogrutan Anslutning med en länk till nedladdningssidan med drivrutinen(Länken öppnas i ett nytt fönster) där du kan hitta länkar till drivrutiner och installationsinstruktioner.

Skapa anslutningen och konfigurera datakällan

 1. Starta Tableau och under Anslut väljer du SAP NetWeaver Business Warehouse. För en fullständig lista över dataanslutningar väljer du Mer under Till en server. Gör sedan följande:

  1. Välj en anslutning i listrutan.

   En anslutning visas i listrutan om det finns en systempost för den. Du kan skapa en ny systempost med hjälp av SAP-inloggningsverktyget eller kontakta din databasadministratör.

  2. Välj autentiseringsmetod:

   Användarnamn och lösenord – Ange användarnamn och lösenord för att logga in på servern.

   Integrerad autentisering – Välj det här alternativet om miljön har konfigurerats för enkel inloggning (SSO). Det här alternativet konfigureras av Tableau Server-administratören. För mer information, se Aktivera enkel inloggning för SAP BW(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Server-hjälpen.

  3. Ange eventuellt klient-ID för BW-systemet och språk.

  4. Välj Logga in.

   Om Tableau inte kan upprätta anslutningen, verifierar du att du har rätt inloggningsuppgifter. Om du fortfarande inte kan ansluta, har datorn problem med att hitta servern. Kontakta nätverksadministratören eller databasadministratören.

 2. På sidan Datakälla gör du följande:

  1. (Valfritt) Välj standardnamnet för datakällan längst upp på sidan och ange sedan ett unikt namn för datakällan, som ska användas i Tableau. Till exempel kan du använda en konvention för namngivning av datakälla som gör det lättare för andra användare av datakällan att räkna ut vilken datakälla de ska ansluta till.

  2. Sök efter eller välj en katalog eller InfoProvider.

  3. Sök efter eller välj en kub eller fråga.

  4. Välj bladflik för att starta analysen.

Obs! Tableau stöder inte länknoder.

Stöd för SAPUILandscape.xml

Före version 7.40 av SAP GUI-verktygen definieras SAP BW-anslutningar på klientdatorer i filen saplogon.ini. När du lägger till en anslutningsdefinition med SAP-inloggning läggs den definitionen till i filen saplogon.ini. Tableau läser från den filen för att få listan över SAP BW-system som ska visas i listrutan Välj anslutning i dialogrutan Tableau-anslutning.

Från och med version 7.40 av SAP GUI-verktygen har formatet för anslutningsdefinitionsfilen ändrats till XML, och denna anslutningsinformation lagras nu i SAPUILandscape.xml och SAPUILandscapeGlobal.xml. Observera att Tableau inte stöder användning av miljövariabeln SAPLOGON_LSXML_FILE för att ange platsen för dessa filer.

Tableau stöder användning av liggande XML-filer som finns på en fjärransluten HTTP-server.

Anslutningar i listrutan kanske inte fungerar

Om du uppdaterar till version 7.40 av SAP GUI-verktygen och sedan har problem med listrutan Välj anslutning där anslutningar inte fungerar i Tableau, kan det bero på att Tableau inte stöder elementet Messageserver i filen SAPUILandscape.xml och SAPUILandscapeGlobal.xml. Om en anslutningsdefinition refererar till en meddelandeserver visas anslutningen i listrutan Välj anslutning, men den ansluter inte.

Välj variabler och indataparametrar

Om tabellen du använder inkluderar obligatoriska eller valfria variabler eller parametrar, öppnas dialogrutan Variabler och indataparametrar.

 • Obligatoriska variabler och parametrar visar det aktuella värdet eller *Obligatorisk.

 • Valfria variabler och parametrar visar det aktuella värdet eller är tomma.

 • Visa en dialogruta för variabeln när arbetsboken öppnas genom att markera kryssrutan under Prompt.

Välj en variabel eller parameter och ange eller välj ett värde för den. Upprepa för alla obligatoriska värden och alla eventuella valfria värden som du vill inkludera, och tryck sedan på OK.

Välj alias för en dimension

När du ansluter till SAP NetWeaver Business Warehouse (SAP BW) databaser, har du möjlighet att välja vilket alias som ska användas för dimensioner. SAP BW erbjuder ett antal olika alternativ, inklusive långt namn, kort namn, medellångt namn och nyckel. Ibland är det alias som används som standard inte särskilt användbart. Du kan högerklicka på dimensionen och ändra den till ett annat alternativ, till exempel Kort namn, som ändrar etiketterna till något mer meningsfullt.

Stöd för SAP BW-extrakt

Från och med 10.4 kan du skapa ett extrakt av SAP BW-data utan att behöva en speciell produktnyckel från Tableau. Före 10.4 var SAP BW-extrakt en betafunktion som inte stöddes. Om du använder den här betafunktionen kommer produktnycklarna att förlängas till och med 2017, men när nycklarna löper ut eller för att få stöd för den här funktionen måste du uppgradera till version 10.4.

När du skapar ett extrakt från en SAP BW-datakälla konverterar Tableau data från kuben till ett relationellt extrakt. Denna omvandling kan ibland ta ett tag baserat på kubens storlek. Dessutom kan mycket av kubens metadata inte representeras i den relationella datamodellen, så det finns vissa begränsningar när man arbetar med extrakt som skapats från en SAP BW-datakälla i Tableau Desktop. (Observera att betaextraktfunktion inte stöds i Tableau Desktop 9.0.)

SAP BW extraktfunktioner

Följande funktioner ingår i SAP BW extraktfunktionen:

 • Beteendet i tomma användarfilter har ändrats för att överensstämma med beteendet hos andra datakällor. Att använda ett tomt användarfilter döljer inte längre dimensionen.

 • Du kan använda Dölj för att dölja dimensioner innan du extraherar data eller uppdaterar ett extrakt. Detta minskar storleken på extraktet och hur lång tid det tar att utföra ett extrakt.

 • Att dölja en dimension har prioritet framför att skapa ett användarfilter på dimensionen.

 • Du kan byta namn på dimensioner och mätvärden i datarutnätet innan du extraherar data.

 • Tableau ändrar extraktfrågan något för att rätta några av felen [cube contains no data to transform].

SAP BW extraktbegränsningar

 • Tableau stöder endast infocubes, eller InfoProviders som innehåller endast infocubes. En kompositkälla som innehåller andra BW-objekttyper stöds inte.

 • För stora extrakt, delar Tableau automatiskt upp frågan om frågan misslyckas eller går ut.

 • BEx-frågor som innehåller fler än 49 dimensioner stöds inte av SAP BW.

 • Du kan inte växla mellan en liveanslutning och extraktet. När du ansluter till en SAP BW-datakälla har du möjlighet att ansluta live eller importera data. Om du väljer att ansluta live är de extraktalternativ som vanligtvis är tillgängliga för en anslutning inte ett alternativ. Om du väljer att importera dessa data och skapa ett extrakt kan du inte växla tillbaka till liveanslutningen med kommandot Använd extrakt .

 • Du kan inte ersätta ett extrakt med en liveanslutning till SAP BW.

 • Inkrementella extrakt stöds inte.

 • När du skapar extraktet kan du lägga till filter för att begränsa data som ingår i extraktet, men dessa filter kan endast baseras på hierarkier.

 • Tableau stöder inte extrahering av följande SAP BW-objekt:

  • Beräknade set.

  • Anpassade formaterings- och cellegenskaper, förutom alias.

  • Användarhierarkier. Hierarkier kommer att kollapsa.

  • Föraggregerade data.

  • Undantagsaggregering.

  • Sammansatt attribut.

Data visas på olika sätt för extraxt och liveanslutningar

Förutom ovanstående begränsningar kan du märka vissa skillnader mellan en extraktanslutning och liveanslutning till SAP BW-data. När du ansluter direkt till SAP BW visas dimensionerna, hierarkierna och nivåerna i rutan Data. När du har skapat ett extrakt visas alla fält i en platt lista.

LiveanslutningExtraktanslutning

När du ansluter till en SAP BW-datakälla och skapar ett extrakt eller ansluter till en Tableau-datakällfil (.tds) som ansluter till ett SAP BW-extrakt, visas fälten i rutan Data som förväntat. Men om du ansluter direkt till extraktfilen kommer du att se extra fält som representerar aliasalternativen. Alla alias ingår i extraktet och är vanligtvis dolda. Du kan dölja de aliasvarianter som du inte använder genom att högerklicka på fältet och välja Dölj.

Dolda aliasAlias som visas

Vanliga frågor

Krav

Vilka versioner behöver jag?

 • För klientdatorn där Tableau Desktop eller Tableau Server är installerad: SAP GUI 7.30 eller senare för Windows.

 • För serverdatorn: SAP BW 7.40 eller senare.

 • Tableau Desktop eller Tableau Server, vilken version som helst som stöds. För information om vilka versioner som stöds, se Stödda versioner(Länken öppnas i ett nytt fönster) på Tableau webbplatsen.

Behöver jag några speciella licenser som OpenHub för att använda Tableau med SAP BW?

Tableau använder SAP OLE DB för OLAP-leverantör (del av Open Analysis Interfaces) för att interagera med SAP BW. Denna leverantör är en mekanism för att rapportera och hämta ”rimliga” datamängder. Till skillnad från OpenHub är gränssnittet inte utformat för att flytta stora mängder data. Du bör kontrollera med SAP att du har licensierat SAP BW korrekt för din miljö och att dina licensvillkor tillåter användning av OLE DB för OLAP-leverantör för verktyg som Tableau.

Kräver SAP BW-anslutningen HANA?

Nej. Tableau SAP BW-anslutningen kräver inte HANA. Anslutningen fungerar med någon av de stödda SAP BW backend-databaserna som Oracle och SQL Server. Du kan dock använda HANA om du föredrar det.

Kan jag ansluta till SAP BW med hjälp av inloggningsgrupper?

Nej. Tableau stöder inte anslutning till SAP BW med hjälp av inloggningsgrupper.

Anslutning

Är anslutningen mellan Tableau och SAP BW en direktanslutning eller är det ett Tableau-extrakt?

Tableau stöder live- och extraktanslutningar till SAP BW-data.

Med en liveanslutning kommer du alltid att se senaste data i dina arbetsböcker och instrumentpaneler.

Stöder Tableau direktanslutning till de underliggande databastabellerna som stöder BW-instansen?

Nej. Tableau stöder inte denna metod för anslutning till SAP BW-systemet.

Prestanda

Hur är prestandan jämfört med befintliga verktyg som vi använder?

Systemets prestanda bör vara jämförbar med befintliga verktyg. Om prestanda är ett problem i din miljö, kanske du ska överväga att införa SAP HANA i din miljö. Mer information finns i SAP HANA(Länken öppnas i ett nytt fönster) på SAP webbplatsen.

Säkerhet

Hur hanterar Tableau användarsäkerhet?

Tableau utnyttjar alla säkerhetspolicyer som redan implementerats i SAP BW-servern. Du behöver inte duplicera detta i Tableau. All användarautentisering och auktorisering utförs av SAP BW. Tableau skickar dina inloggningsuppgifter som ska autentiseras till SAP BW-systemet. Efter autentisering kommer du endast att se de objekt och data som din profil eller roll på SAP BW-systemet har aktiverat för att komma åt.

Hur fungerar användarsäkerhet med Tableau Server när jag publicerar en instrumentpanel?

Som standard kräver arbetsbladblad och instrumentpaneler som är anslutna till SAP BW-data att du loggar in på SAP BW med ditt SAP-användarnamn och lösenord. Men Tableau Server kan konfigureras för att bädda in inloggningsuppgifter så att du tas direkt till de publicerade vyerna och instrumentpanelerna. Dessutom erbjuder Tableau Server ett extra säkerhetslager om så önskas. Tableau Server-administratörer kan konfigurera användarautentisering och auktorisering, oberoende och utöver SAP BW-autentisering och auktorisering. Mer information om säkerhet för Tableau Server finns i avsnittet Säkerhet(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Server onlinehjälp.

 

Se även

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!