URL-åtgärder

En URL-åtgärd är en hyperlänk som leder till en webbsida, fil eller annan webbaserad resurs utanför Tableau. Du kan använda URL-åtgärder för att skapa ett e-postmeddelande eller en länk till ytterligare information om dina data. Om du vill anpassa länkar baserat på dina data kan du automatiskt ange fältvärden som parametrar i URL:er.

Tips: URL-åtgärder kan också öppnas i ett webbsideobjekt i en instrumentpanel. Gå till Åtgärder och instrumentpaneler om du vill veta mer.

En URL-åtgärd körs från en meny för verktygstips. Länken anger åtgärdsnamnet, inte mål-URL:en.

Öppna en webbsida med en URL-åtgärd

 1. Välj Arbetsblad > Åtgärder i ett arbetsblad. Välj Instrumentpanel > Åtgärder på en instrumentpanel.
 2. Klicka på Lägg till åtgärd i dialogrutan Åtgärder och välj Gå till URL.
 3. I nästa dialogruta anger du ett namn på åtgärden. Om du vill ange fältvariabler i namnet klickar du på menyn Infoga till höger om rutan Namn.

  Obs! Ge åtgärden ett beskrivande namn, eftersom länktexten i verktygstipset är namnet åtgärden, och inte URL:en. När du till exempel länkar till fler produktdetaljer kan ett bra namn vara ”Visa fler detaljer”.

 4. Använd listrutan för att välja ett källblad eller en datakälla. Om du väljer en datakälla eller en instrumentpanel kan du välja enskilda blad i dem.

 5. Välj hur användarna ska köra åtgärden.
  Om du väljer det här alternativet...Åtgärden körs när användaren...
  HovraFör muspekaren över en markering i vyn. Det här alternativet fungerar bäst för framhävningsåtgärder i en instrumentpanel.
  VäljKlickar på en markering i vyn. Det här alternativet fungerar bra med alla sorters åtgärder.
  MenyHögerklickar (kontrollklickar på Mac) på vald markering i vyn och klickar sedan på ett alternativ i ett verktygstips (meny). Det här alternativet fungerar särskilt bra för URL-åtgärder.
 6. Ange var länken ska öppnas för URL-mål:
  • Ny flik om inget webbsideobjekt finns – Säkerställer att URL:en öppnas i en webbläsare för blad som saknar webbsideobjekt. Detta är ett bra val när Källblad är inställt på Alla eller en datakälla.
  • Ny webbläsarflik – Öppnas i standardwebbläsaren.
  • Webbsideobjekt – (Endast tillgängligt för instrumentpaneler med webbsideobjekt) Öppnas i det webbsideobjekt du väljer.
  • tre alternativknappar för URL-mål: ny flik om inget webbsideobjekt finns, ny webbläsarflik och nytt webbsideobjekt. Under alternativet webbsideobjekt finns en listruta där du kan välja webbsideobjektet

 7. Ange en URL
  • Webbadressen ska börja med något av följande prefix: http, https, ftp, mailto, news, gopher, tsc, tsl, sms eller tel
  • Obs! Om inget prefix anges läggs http:// automatiskt till i början, så fungerar URL-åtgärden i Tableau Desktop. Men om en URL-åtgärd utan prefix publiceras till Tableau Server eller Tableau Cloud, kommer den inte att fungera i webbläsaren. Ange alltid en fullständig URL för åtgärder om instrumentpanelen kommer att publiceras.

   Obs! Du kan endast ange en FTP-adress om instrumentpanelen inte innehåller ett webbobjekt. Om det finns ett webbobjekt laddas inte FTP-adressen.

  • Tableau Desktop har även stöd för lokala sökvägar såsom C:\Example folder\example.txt samt URL-åtgärder för filer.
  • Om du vill ange fält- och filtervärden som dynamiska värden i URL:en klickar du på menyn Infoga till höger om URL:en. Tänk på att alla refererade fält måste användas i vyn. Mer information finns i Att använda fält- och filtervärden i URL:er.

  Nedanför URL:en du anger finns ett hyperlänkexempel som du kan klicka på i testsyfte.

 8. (Valfritt) I avsnittet Datavärden väljer du något av följande alternativ:
  • Koda datavärden som inte stöds av URL:er – Välj det här alternativet om dina data innehåller värden med tecken som webbläsare inte tillåter i URL:er. Om ett av dina datavärden till exempel innehåller ett et-tecken, såsom i ”Försäljning & ekonomi”, måste et-tecknet översättas till tecken som din webbläsare förstår.
  • Tillåt flera värden via URL-parametrar – Välj det här alternativet om du länkar till en webbsida som kan ta emot listor med värden via parametrar i URL:en. Låt oss till exempel säga att du väljer flera produkter i en vy och vill se detaljer om varje produkt på en webbsida. Om servern kan ladda flera produktdetaljer baserat på en lista med identifierare (produkt-ID eller produktnamn) kan du välja flera för att skicka listan med identifierare som parametrar.

   När du tillåter flera värden måste du också definiera avgränsarens escape-tecken, som är tecknet som separerar varje objekt i listan (till exempel ett kommatecken). Du måste också definiera Avgränsar-escape, som används om avgränsningstecknet används i ett datavärde.

Skapa ett e-postmeddelande med en URL-åtgärd

 1. Välj Arbetsblad > Åtgärder i ett arbetsblad. Välj Instrumentpanel > Åtgärder på en instrumentpanel.
 2. I dialogrutan Åtgärder klickar du på Lägg till åtgärd och väljer Gå till URL.
 3. I listrutan Källblad markerar du det blad som innehåller fältet med de e-postadresser som du vill skicka meddelande till.
 4. I URL-rutan gör du följande:
  • Skriv mailto: och klicka på menyn Infoga till höger för att markera datafältet som innehåller e-postadresser.
  • Skriv ?subject= och ange text för ämnesraden.
  • Skriv &body= och klicka på menyn Infoga till höger för att välja de informationsfält som du vill inkludera i e-postmeddelandets brödtext.

  I exemplet nedan finns e-postadresserna i fältet ”E-post”, ämnet är ”Stadsuppgifter” och e-postmeddelandets brödtext består av de uppgifter om staden och delstaten som är kopplade till e-postadressen.

   :

 5. (Valfritt) Visa data från din arbetsbok i brödtexten i ditt e-postmeddelande som en lodrät lista istället för standardinställningen vågrät lista. Anta till exempel att du har en vågrät lista över städer som Chicago, Paris och Barcelona som du hellre vill visa lodrätt, så här:

  Chicago
  Paris
  Barcelona

  Följ dessa steg i avsnittet Datavärden för att göra listan lodrät:

  • Avmarkera Koda datavärden som inte stöds av URL:er
  • Välj Tillåt flera värden via URL-parametrar.
  • Skriv %0a i textrutan Värdeavgränsare om du vill lägga till radbrytningar mellan varje objekt i listan. (Dessa är de URL-kodade tecknen för en radbrytning.)

Att använda fält- och filtervärden i URL:er

När användare aktiverar URL-åtgärder från valda markeringar kan Tableau skicka fält-, filter- och parametervärden som variabler i URL:en. Om en URL-åtgärd till exempel länkar till en kartläggningswebbplats kan du infoga adressfältet för att automatiskt öppna den adress som för närvarande är vald på webbplatsen.

 1. Börja skriva länkens URL i dialogrutan Redigera URL-åtgärd.
 2. Placera markören där du vill infoga ett fält, en parameter eller ett filtervärde.
 3. Klicka på menyn Infoga till höger om textrutan och välj det fält, den parameter eller det filter som du vill infoga. Variabeln visas inom vinkelparenteser. Du kan fortsätta att lägga till så många variabler som du behöver.

  Obs! Alla refererade fält måste användas i vyn. Annars kommer länken inte att visas i visualiseringen, även om den fungerar när du klickar på Testa länk.

Att inkludera aggregerade fält

Listan över tillgängliga fält innehåller endast icke-aggregerade fält. Om du vill använda aggregerade fältvärden som länkparametrar skapar du först ett relaterat beräknat fält och lägger till det fältet i vyn. (Om du inte behöver det beräknade fältet i visualiseringen drar du det till Detalj på kortet Markeringar.)

Att infoga parametervärden

När parametervärden infogas skickar URL-åtgärderna enligt standardinställning värdet Visa som. Om du istället vill skicka det faktiska värdet lägger du till tecknen ~na efter parameternamnet.

Säg att du till exempel har en parameter som innehåller IP-adresser, med Faktiskt värde-strängar som 10.1.1.195 och Visa som-strängar med vänligare värden som Computer A (10.1.1.195). Om du vill skicka det faktiska värdet ändrar du parametern i URL:en så att den ser ut så här: http://<IPAddress~na>/page.htm.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!