สร้างและจัดระเบียบลำดับงานของคุณ

หมายเหตุ: ตั้งแต่เวอร์ชัน 2020.4.1 เป็นต้นไป คุณสามารถสร้างและแก้ไขลำดับงานใน Tableau Server และ Tableau Cloud ได้ เนื้อหาในหัวข้อนี้จะปรับใช้กับทุกแพลตฟอร์ม เว้นแต่จะระบุไว้โดยเฉพาะ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนโฟลว์บนเว็บ โปรดดู Tableau Prep บนเว็บ ในส่วนความช่วยเหลือของ Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) และ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อกับข้อมูลที่คุณต้องการรวมไว้ในลำดับงานของคุณแล้ว คุณสามารถเริ่มล้างและกำหนดรูปแบบข้อมูลได้โดยเพิ่มขั้นตอนใหม่ลงในลำดับงานหรือแทรกขั้นตอนระหว่างขั้นตอนที่มีอยู่ได้

หากต้องการจัดระเบียบลำดับงาน คุณสามารถเปลี่ยนสีเริ่มต้นของขั้นตอน เพิ่มคำอธิบายเพื่อให้บริบทสำหรับขั้นตอนต่างๆ หรือการดำเนินการล้าง หรือจัดระเบียบเค้าโครงลำดับงานของคุณใหม่เพื่อให้สามารถติดตามลำดับงานที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น

เพิ่มหรือแทรกขั้นตอน

เมื่อคุณสร้างลำดับงาน คุณสามารถเพิ่มประเภทขั้นตอนต่างๆ เพื่อดำเนินการได้ตามที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น เพิ่มขั้นตอนการล้างเพื่อทำสิ่งต่างๆ เช่น แยกฟิลด์ ใช้ตัวกรอง หรือดำเนินการอื่นๆ ที่หลากหลายเพื่อล้างข้อมูลที่ไม่สามารถใช้งานได้ ใช้ประเภทขั้นตอนรวมหรือผนวกเพื่อผสานรวมตารางข้อมูล หรือเพิ่มประเภทขั้นตอนสคริปต์เพื่อรวมสคริปต์ R หรือ Python เข้ากับลำดับงานของคุณ

เมื่อลำดับงานเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง คุณอาจต้องย้อนกลับไปที่ขั้นตอนก่อนหน้าในลำดับงานของคุณและแทรกประเภทขั้นตอนต่างๆ เพื่อดำเนินการต่างๆ เช่น การเพิ่มขั้นตอนการล้างเพิ่มเติมหรือการรวมข้อมูลของคุณเพื่อใช้ระดับของรายละเอียดเดียวกันกับขั้นตอนถัดไป

หมายเหตุ: ตัวเลือกเมนูที่คุณเห็นจะแตกต่างกันไปตามเวอร์ชัน Tableau Prep Builder ของคุณ และขึ้นอยู่กับว่าคุณทำการเพิ่มขั้นตอนเพื่อสร้างขั้นตอนถัดไปในลำดับงานหรือทำการแทรกขั้นตอนระหว่างขั้นตอนที่มีอยู่ หากคุณกำลังใช้ Tableau Prep Builder เวอร์ชัน 2019.3.1 หรือเก่ากว่า โปรดดู ส่วนดังกล่าวเพื่อดูตัวเลือกเมนูของคุณ

คุณไม่สามารถเพิ่มขั้นตอนอินพุตโดยใช้เมนูเหล่านี้ได้ คุณจะต้องลากตารางจากแผงการเชื่อมต่อไปยังแผงลำดับงานแทน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เชื่อมต่อกับข้อมูล

เพิ่มขั้นตอน

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณแล้วลากตารางลงบนพื้นที่ทำงาน ให้คลิกปุ่มเครื่องหมายบวก เพื่อเลือกประเภทขั้นตอนจากเมนู หรือคลิกที่ขั้นตอนการล้างที่แนะนำ (Tableau Prep Builder เวอร์ชัน 2020.3.3 ขึ้นไปและบนเว็บ) เพื่อเพิ่มขั้นตอนการล้างไปยังลำดับงานของคุณโดยอัตโนมัติ

เลือกประเภทขั้นตอน:

 • ขั้นตอนการล้าง: เพิ่มขั้นตอนการล้างเพื่อดำเนินการล้างต่างๆ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการล้างต่างๆ ที่ใช้งานได้ โปรดดู ล้างและกำหนดรูปแบบของข้อมูล

  หมายเหตุ: ใน Tableau Prep Builder เวอร์ชัน 2019.4.2 จะแทนที่ตัวเลือกเพิ่มหัวข้อแตกแขนงด้วยตัวเลือกล้างขั้นตอน หากต้องการแยกลำดับงานออกเป็นหัวข้อแตกแขนงต่างๆ ให้คลิกปุ่มเครื่องหมายบวก ระหว่างสองขั้นตอนที่มีอยู่ แล้วเลือกประเภทขั้นตอนจากเมนูเพิ่ม

 • แถวใหม่: สร้างแถวใหม่เพื่อเติมช่องว่างในชุดข้อมูลตามลำดับของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เติมช่องว่างในข้อมูลตามลำดับ

  รวม: สร้างขั้นตอนการรวมเพื่อเลือกฟิลด์และเปลี่ยนระดับของรายละเอียด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู รวบรวมและจัดกลุ่มค่า

 • การเปลี่ยนรูปแบบข้อมูล: สร้างขั้นตอนการเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลเพื่อใช้ตัวเลือกการเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลต่างๆ เช่น การแปลงข้อมูลคอลัมน์เป็นแถวหรือข้อมูลแถวเป็นคอลัมน์ คุณยังสามารถตั้งค่าการเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลของไวลด์การ์ดเพื่อเพิ่มข้อมูลใหม่ไปยังการเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลของคุณได้โดยอัตโนมัติ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เปลี่ยนรูปแบบข้อมูลของคุณ

 • รวม: สร้างขั้นตอนการรวมเพื่อผสานรวมตารางข้อมูล เมื่อคุณสร้างการรวมจากตัวเลือกเมนู คุณต้องเพิ่มอินพุตอื่นไปยังการรวมด้วยตนเอง และเพิ่มการรวมข้อข้อมูลของคุณ อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถลากแล้ววางขั้นตอน (ที่แสดงด้านล่าง) เพื่อรวมไฟล์ต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการรวม โปรดดู รวมข้อมูลของคุณ

  หากคุณเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่รวมตารางที่มีข้อมูลความสัมพันธ์ คุณยังสามารถสร้างการรวมจากเมนูในแผงลำดับงานได้ด้วยเช่นกัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมตารางโดยใช้วิธีนี้ โปรดดู รวมข้อมูลในขั้นตอนการป้อนข้อมูล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

 • ผนวก: สร้างขั้นตอนการผนวก เพิ่มตารางไปยังการผนวกโดยการลากตารางไปยังขั้นตอน แล้ววางลงในตัวเลือก เพิ่ม ที่แสดงขึ้น อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถลากแล้ววางขั้นตอนไปยังขั้นตอนอื่นเพื่อผนวกไฟล์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการผนวก โปรดดู ผนวกข้อมูลของคุณ

 • สคริปต์ (Tableau Prep Builderเวอร์ชัน 2019.3.1 ขึ้นไปและบนเว็บ): สร้างขั้นตอนสคริปต์เพื่อรวมสคริปต์ R และ Python ในขั้นตอนของคุณ ในขณะนี้ Tableau Cloud ไม่รองรับขั้นตอนสคริปต์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ใช้สคริปต์ R และ Python ในลำดับงานของคุณ

 • การคาดการณ์: ใช้แบบจำลองที่ขับเคลื่อนด้วย Einstein Discovery เพื่อคาดการณ์คะแนนจำนวนมากสำหรับข้อมูลในลำดับงานของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เพิ่มการคาดการณ์ Einstein Discovery ไปยังโฟลว์ของคุณ
 • เอาต์พุต: สร้างขั้นตอนเอาต์พุตเพื่อบันทึกเอาต์พุตไปยังไฟล์การแยกข้อมูล (.hyper) หรือไฟล์ .csv, เผยแพร่เอาต์พุตเป็นแหล่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ หรือเขียนเอาต์พุตลำดับงานของคุณไปยังฐานข้อมูล

  ขณะนี้เว็บยังไม่รองรับขั้นตอนการบันทึกเอาต์พุตไปยังไฟล์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทเอาต์พุต โปรดดู บันทึกและแบ่งปันงานของคุณ

 • วาง: เพิ่มขั้นตอนที่คัดลอกมาจากลำดับงานเดียวกัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการคัดลอกและการวางในลำดับงานเดียวกัน โปรดดู ล้างและกำหนดรูปแบบของข้อมูล
 • แทรกลำดับงาน (Tableau Prep Builder เวอร์ชัน 2019.3.2 ขึ้นไปและบนเว็บ): เพิ่มขั้นตอนลำดับงานที่บันทึกจากลำดับงานอื่นลงในลำดับงานปัจจุบันของคุณ คุณสามารถเพิ่มไปยังจุดสิ้นสุดของขั้นตอนหรือแทรกระหว่างขั้นตอนที่มีอยู่ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ขั้นตอนลำดับงานที่บันทึกไว้ในลำดับงานของคุณ โปรดดู สร้างขั้นตอนโฟลว์ที่ใช้ซ้ำได้

  หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ได้รับการเพิ่มลงในเมนูนี้ใน Tableau Prep Builder เวอร์ชัน 2019.4.2 ในเวอร์ชันก่อนหน้า คุณสามารถเพิ่มขั้นตอนลำดับงานได้โดยใช้คลิกขวาหรือกด Ctrl แล้วคลิก (MacOS) ในพื้นที่ว่างของแผงลำดับงาน

แทรกขั้นตอน

แทรกขั้นตอนระหว่างขั้นตอนที่มีอยู่ ประเภทขั้นตอนอินพุตและเอาต์พุตไม่พร้อมใช้งานจากเมนูนี้ ตัวเลือกจะแตกต่างกันไปตามรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ หากคุณกำลังใช้ Tableau Prep Builder เวอร์ชันก่อน ให้ดูข้อมูลที่หัวข้อเวอร์ชัน 2019.3.1 และเก่ากว่าด้านล่าง

 1. วางเมาส์ตรงกลางรายการลำดับงานที่คุณต้องการแทรกขั้นตอนจนกระทั่งไอคอนเครื่องหมายบวก ปรากฏขึ้น จากนั้นคลิกที่ไอคอนดังกล่าวและเลือกประเภทขั้นตอน

  หมายเหตุ: ตัวเลือกของคุณอาจแตกต่างออกไปตามเวอร์ชันผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น มีการเพิ่มแทรกลำดับงานในเมนูนี้ใน Tableau Prep Builder เวอร์ชัน 2019.4.2

 2. เลือกประเภทขั้นตอน:

  • ขั้นตอนการล้าง: แทรกขั้นตอนการล้างระหว่างขั้นตอนที่มีอยู่เพื่อดำเนินการล้างต่างๆ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการล้างต่างๆ ที่คุณสามารถใช้ โปรดดู ล้างและกำหนดรูปแบบของข้อมูล

  • แถวใหม่: สร้างแถวใหม่เพื่อเติมช่องว่างในชุดข้อมูลตามลำดับของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เติมช่องว่างในข้อมูลตามลำดับ
  • รวม: แทรกขั้นตอนการรวมระหว่างขั้นตอนที่มีอยู่เพื่อเลือกฟิลด์และเปลี่ยนระดับของรายละเอียด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู รวบรวมและจัดกลุ่มค่า

  • การเปลี่ยนรูปแบบข้อมูล: แทรกขั้นตอนการเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลระหว่างขั้นตอนที่มีอยู่เพื่อใช้ตัวเลือกการเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลต่างๆ เช่น การแปลงข้อมูลคอลัมน์เป็นแถวหรือข้อมูลแถวเป็นคอลัมน์ คุณยังสามารถตั้งค่าการเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลของไวลด์การ์ดเพื่อเพิ่มข้อมูลใหม่ไปยังการเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลของคุณได้โดยอัตโนมัติ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เปลี่ยนรูปแบบข้อมูลของคุณ

  • รวม: แทรกขั้นตอนการรวมระหว่างขั้นตอนที่มีอยู่ เมื่อคุณสร้างการรวมจากตัวเลือกเมนู คุณต้องเพิ่มอินพุตอื่นไปยังการรวมด้วยตนเอง และเพิ่มการรวมข้อข้อมูลของคุณ อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถลากแล้ววางขั้นตอน (ที่แสดงด้านล่าง) เพื่อรวมไฟล์ต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ

   หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการรวม โปรดดู รวมข้อมูลของคุณ

   หากคุณเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่รวมตารางที่มีข้อมูลความสัมพันธ์ คุณยังสามารถสร้างการรวมจากเมนูในแผงลำดับงานได้ด้วยเช่นกัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมตารางโดยใช้วิธีนี้ โปรดดู รวมข้อมูลในขั้นตอนการป้อนข้อมูล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

  • ผนวก: แทรกขั้นตอนการผนวก เพิ่มตารางไปยังการผนวกโดยการลากตารางไปยังขั้นตอน แล้ววางลงในตัวเลือก เพิ่ม ที่แสดงขึ้น อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถลากแล้ววางขั้นตอนไปยังขั้นตอนอื่นเพื่อผนวกไฟล์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการผนวก โปรดดู ผนวกข้อมูลของคุณ

  • สคริปต์ (Tableau Prep Builder เวอร์ชัน 2019.3.1 ขึ้นไปและบนเว็บ): แทรกขั้นตอนสคริปต์เพื่อรวมสคริปต์ R และ Python ในขั้นตอนของคุณ ในขณะนี้ Tableau Cloud ไม่รองรับขั้นตอนสคริปต์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ใช้สคริปต์ R และ Python ในลำดับงานของคุณ
  • การคาดการณ์: ใช้แบบจำลองที่ขับเคลื่อนด้วย Einstein Discovery เพื่อคาดการณ์คะแนนจำนวนมากสำหรับข้อมูลในลำดับงานของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เพิ่มการคาดการณ์ Einstein Discovery ไปยังโฟลว์ของคุณ
  • วาง: แทรกขั้นตอนที่คัดลอกจากลำดับงานเดียวกันระหว่างขั้นตอนที่มีอยู่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการคัดลอกและการวางในลำดับงานเดียวกัน โปรดดู ล้างและกำหนดรูปแบบของข้อมูล
  • แทรกลำดับงาน (Tableau Prep Builder เวอร์ชัน 2019.3.2 ขึ้นไปและบนเว็บ): แทรกขั้นตอนลำดับงานที่บันทึกจากลำดับงานอื่นลงในลำดับงานปัจจุบันของคุณ คุณสามารถเพิ่มไปยังจุดสิ้นสุดของขั้นตอนหรือแทรกระหว่างขั้นตอนที่มีอยู่ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ขั้นตอนลำดับงานที่บันทึกไว้ในลำดับงานของคุณ โปรดดู สร้างขั้นตอนโฟลว์ที่ใช้ซ้ำได้

   หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ได้รับการเพิ่มลงในเมนูนี้ใน Tableau Prep Builder เวอร์ชัน 2019.4.2 ในเวอร์ชันก่อนหน้า คุณสามารถแทรกขั้นตอนลำดับงานได้โดยใช้คลิกขวาหรือกด Ctrl แล้วคลิก (MacOS) ในพื้นที่ว่างของแผงลำดับงาน

เวอร์ชัน 2019.3.1 และเก่ากว่า
 1. วางเมาส์เหนือขั้นตอนจนกระทั่งไอคอนเครื่องหมายบวก ปรากฏขึ้น จากนั้นคลิกที่ไอคอนนั้นและเลือกประเภทขั้นตอน แทรกขั้นตอน แทรกขั้นตอนการล้างระหว่างขั้นตอนต่างๆ ตัวเลือกอื่นๆ ทั้งหมดจะสร้างหัวข้อแตกแขนงจากลำดับงาน

 2. เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

  • เพิ่มหัวข้อแตกแขนง: แยกลำดับงานของคุณออกเป็นหัวข้อแตกแขนงต่างๆ

  • แทรกขั้นตอน: แทรกขั้นตอนการล้างระหว่างขั้นตอนที่มีอยู่เพื่อดำเนินการล้างต่างๆ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการล้างต่างๆ ที่คุณสามารถใช้ โปรดดู ล้างและกำหนดรูปแบบของข้อมูล

  • เพิ่มการรวม: สร้างขั้นตอนการรวมซึ่งคุณสามารถเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการรวมหรือจัดกลุ่มได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู รวบรวมและจัดกลุ่มค่า

  • เพิ่มการเปลี่ยนรูปแบบข้อมูล: สร้างขั้นตอนการเปลี่ยนรูปแบบข้อมูล ซึ่งคุณสามารถใช้ตัวเลือกการเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลต่างๆ เพื่อแปลงข้อมูลคอลัมน์เป็นแถวหรือข้อมูลแถวเป็นคอลัมน์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เปลี่ยนรูปแบบข้อมูลของคุณ

  • เพิ่มการรวม: สร้างขั้นตอนการรวมซึ่งคุณสามารถเพิ่มอินพุตอื่นๆ ในการรวมด้วยตนเองและเพิ่มการรวมข้อมูลได้ อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถลากแล้ววางขั้นตอนเพื่อรวมไฟล์ได้ ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงการลากขั้นตอนอินพุต Orders_Central และวางบนการรวม:

   หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการรวม โปรดดู รวมข้อมูลของคุณ

   ใน Tableau Prep Builder เวอร์ชัน 2019.1.3 ขึ้นไป หากคุณเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่รวมตารางที่มีข้อมูลความสัมพันธ์ คุณยังสามารถสร้างการรวมจากเมนูในแผงลำดับงานได้ด้วยเช่นกัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมตารางโดยใช้วิธีนี้ โปรดดู รวมข้อมูลในขั้นตอนการป้อนข้อมูล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

  • เพิ่มการผนวก: สร้างขั้นตอนผนวก เพิ่มตารางไปยังการผนวกโดยการลากตารางไปยังขั้นตอน แล้ววางลงในตัวเลือก เพิ่ม ที่แสดงขึ้น อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถลากแล้ววางขั้นตอนไปยังขั้นตอนอื่นเพื่อผนวกไฟล์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการผนวก โปรดดู ผนวกข้อมูลของคุณ

  • เพิ่มสคริปต์ (เวอร์ชัน 2019.3.1 ขึ้นไป): สร้างขั้นตอนสคริปต์เพื่อรวมสคริปต์ R และ Python ในขั้นตอนของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ใช้สคริปต์ R และ Python ในลำดับงานของคุณ
  • เพิ่มเอาต์พุต: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อบันทึกเอาต์พุตเป็นไฟล์การแยกข้อมูล (.hyper), ไฟล์ .csv หรือเผยแพร่เอาต์พุตเป็นแหล่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์

จัดกลุ่มขั้นตอน

รองรับใน Tableau Prep Builder เวอร์ชัน 2020.3.3 ขึ้นไป และบน Tableau Server หรือ Tableau Cloud ตั้งแต่เวอร์ชัน 2020.4

ใช้ตัวเลือกการจัดกลุ่มเพื่อแบ่งส่วนลำดับงานที่ซับซ้อนขนาดใหญ่ออกเป็นโฟลเดอร์ต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม แก้ปัญหา หรือแชร์ลำดับงานของคุณกับผู้อื่น คุณสามารถเปลี่ยนสีของกลุ่ม เพิ่มคำอธิบาย คัดลอกและวางขั้นตอนที่จัดกลุ่มในส่วนอื่นๆ ของลำดับงานของคุณหรือใน Tableau Prep Builder ได้ แม้กระทั่งบันทึกขั้นตอนที่จัดกลุ่มไปยังไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเพื่อนำมาใช้ซ้ำในลำดับงานอื่น

ข้อกำหนดในการจัดกลุ่มขั้นตอน

 • ขั้นตอนต่างๆ จะต้องเชื่อมต่อกับรายการลำดับงานโดยตรง
 • ขั้นตอนต่างๆ สามารถรวมกันได้ครั้งละหนึ่งกลุ่มเท่านั้น
 • ไม่สามารถซ้อนกลุ่มได้
 • คุณสามารถเพิ่มหรือลบขั้นตอนออกจากกลุ่มได้ตลอดเวลา ตราบใดที่คุณยังคงรักษาความสัมพันธ์ของรายการลำดับงานระหว่างขั้นตอนต่างๆ ในกลุ่มได้ นอกจากนี้ยังนำไปใช้กับขั้นตอนการลบออกจากลำดับงานที่รวมอยู่ในกลุ่มแล้วได้อีกด้วย ในสถานการณ์เช่นนั้น กลุ่มดังกล่าวจะถูกเลิกจัดกลุ่มโดยอัตโนมัติ

สร้างกลุ่ม

เลือกชุดของขั้นตอนที่เชื่อมต่อในลำดับงานของคุณ (คุณยังสามารถลากเพื่อเลือกหลายขั้นตอนในคลิกเดียวได้) จากนั้นคลิกขวาหรือกด Cntrl แล้วคลิก (MacOS) บนขั้นตอนที่เลือก แล้วเลือกจัดกลุ่มจากเมนู

หลังจากที่สร้างกลุ่มแล้ว คุณสามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิกลูกศรคู่เพื่อขยาย หรือยุบ กลุ่มเมื่อใดก็ได้
 • เพิ่มขั้นตอนในกลุ่มได้ด้วยการลากขั้นตอนที่เชื่อมต่อ แล้ววางลงในโฟลเดอร์ที่ยุบ
 • ลบขั้นตอนออกจากกลุ่ม ในสถานะขยาย คลิกขวาหรือกด Cntrl แล้วคลิก (Mac OS) ที่ขั้นตอนนั้นและเลือกลบออกจากกลุ่ม

  หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งานหากคุณพยายามลบขั้นตอนที่ทำให้ความต่อเนื่องของกลุ่มเสียหาย

 • ในสถานะยุบ ให้คลิกขวาหรือกด Cntrl แล้วคลิก (MacOS) เพื่อเปิดเมนูและเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

  • เปลี่ยนชื่อ: เปลี่ยนชื่อกลุ่ม
  • เพิ่มคำอธิบาย: ป้อนคำอธิบายสำหรับกลุ่ม
  • แก้ไขสี: เปลี่ยนสีของโฟลเดอร์กลุ่ม การดำเนินการนี้จะไม่เปลี่ยนสีของแต่ละขั้นตอนในกลุ่ม
  • ขยายกลุ่ม: แสดงขั้นตอนทั้งหมดในกลุ่ม คุณยังสามารถคลิกลูกศรคู่ เพื่อขยายกลุ่มได้อีกด้วย
  • เลิกจัดกลุ่ม: ลบขั้นตอนทั้งหมดออกจากกลุ่มและลบกลุ่ม
  • คัดลอก: คัดลอกกลุ่มและขั้นตอนทั้งหมดในกลุ่มไปยังคลิปบอร์ดเพื่อวางที่อื่นในลำดับงานของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การคัดลอกและวาง โปรดดู คัดลอกและวางขั้นตอน
  • บันทึกขั้นตอนเป็นลำดับงาน (Tableau Prep Builder เท่านั้น): บันทึกขั้นตอนที่จัดกลุ่มไว้เฉพาะในไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือเผยแพร่ไปยัง Tableau Server หรือ Tableau Cloud เพื่อแชร์กับผู้อื่นหรือใช้ในขั้นตอนอื่น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกขั้นตอนสำหรับการใช้ซ้ำ โปรดดู สร้างขั้นตอนโฟลว์ที่ใช้ซ้ำได้
  • ลบ: ลบกลุ่มและขั้นตอนทั้งหมดในกลุ่มออกจากลำดับงาน
 • (เวอร์ชัน 2021.1.2 ขึ้นไป) ในสถานะขยาย ให้คลิกขวาหรือกด Cntrl แล้วคลิก (MacOS) ในพื้นที่กลุ่มที่ขยายแล้วเพื่อเปิดเมนูเพื่อที่ต้องการยุบกลุ่มหรือเลิกจัดกลุ่มขั้นตอน

เปลี่ยนชุดสีของลำดับงาน

Tableau Prep จะกำหนดสีแต่ละขั้นตอนลำดับงานของคุณตามค่าเริ่มต้น ชุดสีนี้จะใช้ตลอดลำดับงานเพื่อช่วยให้คุณติดตามข้อมูลของคุณได้ตลอดลำดับงานเมื่อคุณใช้ขั้นตอนการล้าง, รวม, ผนวก หรือรวบรวมข้อมูล เพื่อให้คุณทราบว่าไฟล์ใดบ้างที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของคุณ

หากต้องการเลือกชุดสีอื่นสำหรับขั้นตอนของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เลือกอย่างน้อยหนึ่งขั้นตอน

 2. คลิกขวาหรือกด Ctrl แล้วคลิก (MacOS) บนขั้นตอนที่เลือก แล้วเลือกแก้ไขสี

 3. คลิกที่สีในชุดสีที่ต้องการนำไปใช้

หากต้องการรีเซ็ตสีของขั้นตอนกลับเป็นสีเริ่มต้น ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิกเลิกทำจากเมนูด้านบน

 • กด Cntrl+Z หรือ Command-Shift-Z (MacOS)

 • เลือกขั้นตอนที่คุณเปลี่ยนแปลง คลิกขวาที่ขั้นตอนที่เลือก แล้วเลือกแก้ไขสี จากนั้นเลือกรีเซ็ตสีจากด้านล่างสุดของชุดสี

ลบขั้นตอนออกจากลำดับงาน

ที่จุดใดก็ได้ในลำดับงาน คุณสามารถลบขั้นตอนหรือรายการลำดับงานระหว่างขั้นตอนได้

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบรายการลำดับงานที่เข้าหรือออกจากกลุ่มขั้นตอนที่ยุบได้ คุณต้องขยายกลุ่มหรือเลิกจัดกลุ่มขั้นตอนก่อน

 • หากต้องการลบขั้นตอนหรือรายการลำดับงาน ให้เลือกขั้นตอนหรือรายการที่คุณต้องการลบ คลิกขวาที่องค์ประกอบ แล้วเลือกลบ

 • หากต้องการลบหลายขั้นตอนหรือรายการลำดับงาน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใช้เมาส์ลากและเลือกส่วนของลำดับงานทั้งหมด จากนั้นคลิกขวาหรือกด Ctrl แล้วคลิก (Mac OS) ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งที่เลือก แล้วเลือกลบ

  • กด Ctrl+A หรือ Cmd+A (MacOS) เพื่อเลือกองค์ประกอบทั้งหมดในลำดับงาน หรือกด Ctrl+คลิก หรือ Cmd+คลิก (MacOS) เพื่อเลือกองค์ประกอบเฉพาะ จากนั้นกดปุ่ม Delete

เพิ่มคำอธิบายในขั้นตอนลำดับงานและการดำเนินการล้าง

เมื่อสร้างลำดับงานและดำเนินการล้างต่างๆ คุณอาจต้องเพิ่มคำอธิบายเพื่อช่วยผู้อื่นที่อาจดูหรือทำงานกับลำดับงานของคุณในภายหลังสามารถเข้าใจขั้นตอนของคุณได้ดีขึ้น คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายให้กับแต่ละขั้นตอนลำดับงานได้โดยตรงบนแผงลำดับงาน กลุ่มขั้นตอนหรือการดำเนินการล้างใดๆ ในแผงการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บริบทเพิ่มเติมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของคุณ คำอธิบายควรมีความยาวไม่เกิน 200 อักขระ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูการเปลี่ยนแปลงในแผงการเปลี่ยนแปลง โปรดดู ดูการเปลี่ยนแปลงของคุณ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

เพิ่มคำอธิบายในขั้นตอนลำดับงาน

เมื่อคุณเพิ่มคำอธิบาย ไอคอนข้อความ จะเพิ่มขึ้นที่ใต้ขั้นตอนดังกล่าว คลิกไอคอนเพื่อแสดงหรือซ่อนข้อความคำอธิบายในแผงลำดับงาน

 1. ในแผงลำดับงาน เลือกขั้นตอน

 2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกขวาหรือกด Ctrl แล้วคลิก (MacOS) ในขั้นตอนดังกล่าว และเลือก เพิ่มคำอธิบายจากเมนู

  • ดับเบิลคลิกในฟิลด์ชื่อสำหรับขั้นตอนดังกล่าว จากนั้นคลิกเพิ่มคำอธิบาย

 3. พิมพ์คำอธิบายของคุณในกล่องข้อความ

 4. คลิกนอกกล่องข้อความหรือกด Enter เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงของคุณ คำอธิบายจะแสดงอยู่ใต้ขั้นตอนนั้นตามค่าเริ่มต้น หากต้องการซ่อนคำอธิบาย ให้คลิกไอคอนข้อความ

 5. หากต้องการแก้ไขหรือลบคำอธิบาย ให้คลิกขวาหรือกด Ctrl แล้วคลิก (MacOS) ที่ขั้นตอนหรือคำอธิบายนั้น จากนั้นจากเมนู ให้เลือกแก้ไขคำอธิบายหรือลบคำอธิบาย

เพิ่มคำอธิบายในรายการการเปลี่ยนแปลง

คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายให้กับรายการในแผงการเปลี่ยนแปลงได้ใน Tableau Prep Builder เวอร์ชัน 2019.1.1 เป็นต้นไปและบนเว็บ

 1. เลือกขั้นตอนในแผงลำดับงาน

 2. เปิดแผงการเปลี่ยนแปลงหรือแท็บการเปลี่ยนแปลง

 3. คลิกขวาหรือกด Ctrl แล้วคลิก (MacOS) ที่รายการในแผงการเปลี่ยนแปลง แล้วเลือกเพิ่มคำอธิบาย

 4. ป้อนคำอธิบายสำหรับการดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

  คำอธิบายจะปรากฏใต้ข้อความที่สร้างขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงพร้อมไอคอนความคิดเห็น

 5. หากต้องการแก้ไขหรือลบคำอธิบาย ให้คลิกขวาหรือกด Ctrl แล้วคลิก (MacOS) ที่รายการการเปลี่ยนแปลง แล้วเลือกแก้ไขคำอธิบายหรือลบคำอธิบาย

จัดระเบียบเค้าโครงของลำดับงานใหม่

รองรับใน Tableau Prep Builder เวอร์ชัน 2019.2.2 ขึ้นไป และบน Tableau Server หรือ Tableau Cloud ตั้งแต่เวอร์ชัน 2020.4

เมื่อคุณสร้างลำดับงาน Tableau Prep Builder จะใช้เค้าโครงเริ่มต้น โดยจะจัดวางและประมวลผลแต่ละลำดับงานจากซ้ายไปขวา โดยที่ขั้นตอนอินพุตจะเริ่มต้นที่ด้านซ้ายสุดของแคนวาสและขั้นตอนเอาต์พุตจะสิ้นสุดที่ด้านขวาของแคนวาส อย่างไรก็ตาม หากคุณสร้างลำดับงานที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อน ลำดับงานเหล่านี้จะยากต่อการติดตามได้อย่างรวดเร็ว

คุณสามารถล้างเค้าโครงของลำดับงานได้โดยการเลือกและย้ายขั้นตอนต่างๆ เพื่อจัดระเบียบเค้าโครงของลำดับงานได้ในลักษณะที่เหมาะสมกับคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแก้ไขรายการลำดับงานที่ตัดกัน ย้ายขั้นตอนลำดับงานเพื่อล้างพื้นที่ว่างเพิ่มเติม หรือจัดเรียงขั้นตอนลำดับงานใหม่เพื่อแสดงลำดับเหตุการณ์ที่ชัดเจน

ตัวอย่างเช่น ลำดับงานต่อไปนี้จะสร้างความสับสนและยากต่อการติดตาม

หากต้องการล้างลำดับงานนี้ ให้เลือกและลากขั้นตอนขึ้น ลง ซ้ายหรือขวา แล้ววางลงในตำแหน่งใหม่ในพื้นที่ทำงาน ไม่สามารถย้ายขั้นตอนลำดับงานไปยังตำแหน่งที่ขัดขวางลำดับงานของกระบวนการจากซ้ายไปขวาได้ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถลากขั้นตอนการผนวกที่อยู่ก่อนขั้นตอนการรวมไปยังตำแหน่งที่ตามหลังขั้นตอนการรวมในลำดับงานได้

เมื่อลากขั้นตอนลำดับงานไปยังตำแหน่งที่อนุญาต กล่องสีส้มจะปรากฏขึ้น หากไม่อนุญาตให้ใช้ตำแหน่ง กล่องสีส้มจะไม่ปรากฏขึ้นและขั้นตอนจะกลับไปยังตำแหน่งเดิมเมื่อคุณพยายามวาง

หากต้องการย้ายขั้นตอนลำดับงานของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ในแผงลำดับงาน เลือกขั้นตอนที่คุณต้องการย้าย คุณสามารถคลิกที่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ลากเพื่อเลือกหลายขั้นตอน หรือกด Ctrl แล้วคลิกหรือ Cmd แล้วคลิก (MacOS) เพื่อเลือกขั้นตอนที่ไม่อยู่ติดกัน

 2. ลากแล้ววางขั้นตอนไปยังตำแหน่งใหม่

  หมายเหตุ: หากคุณไม่ชอบการย้ายการจัดระเบียบใหม่ที่คุณทำ คุณสามารถคลิกเลิกทำ ในเมนูด้านบนเพื่อย้อนกลับได้ อย่างไรก็ตาม หากดำเนินการล้างระหว่างขั้นตอนการย้าย คุณอาจเลิกทำการดำเนินการเหล่านั้นได้เช่นกัน ตัวเลือกเลิกทำจะย้อนกลับการดำเนินการของคุณตามลำดับที่คุณได้ทำ

ดูการดำเนินการ "จัดระเบียบขั้นตอนลำดับงานใหม่"

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงการจัดเรียงลำดับงานใหม่โดยใช้การลากแล้ววาง

ใช้เครื่องมือตัวนำทางลำดับงาน

เมื่อทำงานกับลำดับงานขนาดใหญ่ การเลื่อนไปมาเพื่อค้นหาพื้นที่เฉพาะของลำดับงานที่คุณต้องการย้อนกลับไปอาจเป็นเรื่องยาก เครื่องมือตัวนำทางลำดับงานจึงช่วยให้ทำสิ่งนี้ได้ง่ายขึ้น ลำดับงานตัวนำทางคือลำดับงานเวอร์ชันย่อของคุณ ซึ่งจะปรากฏที่มุมขวาล่างของแคนวาส

คลิกที่ใดก็ได้บนกราฟิกเพื่อข้ามไปยังพื้นที่ของลำดับงานดังกล่าว หรือใช้ตัวเลือกแถบเครื่องมือ ต่อไปนี้เพื่อนำทาง:

ตัวเลือกแถบเครื่องมือคำอธิบาย
ยุบกราฟิกตัวนำทางลำดับงาน ในสถานะยุบ คุณอาจเห็นตัวบ่งชี้เปอร์เซ็นต์เท่านั้น เพียงวางเมาส์เหนือสิ่งนี้เพื่อขยายแถบเครื่องมือและคลิกลูกศรขึ้น เพื่อขยายกราฟิกอีกครั้ง
ขยายกราฟิกตัวนำทางลำดับงาน
เปลี่ยนขนาดของลำดับงานให้พอดีกับหน้าจอของคุณ
ซูมเข้าและออกจากลำดับงานของคุณ คุณสามารถคลิกที่ตัวบ่งชี้เปอร์เซ็นต์เพื่อคืนค่ามุมมองเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ได้
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ