รวบรวม รวม หรือผนวกข้อมูล

รวบรวม รวม หรือผนวกข้อมูลของคุณเพื่อจัดกลุ่มหรือผสานรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์

หมายเหตุ: ตั้งแต่เวอร์ชัน 2020.4.1 เป็นต้นไป คุณสามารถสร้างและแก้ไขโฟลว์ใน Tableau Server และ Tableau Cloud ได้ เนื้อหาในหัวข้อนี้จะปรับใช้กับทุกแพลตฟอร์ม เว้นแต่จะระบุไว้โดยเฉพาะ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนโฟลว์บนเว็บ โปรดดู Tableau Prep บนเว็บ ในส่วนความช่วยเหลือของ Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) และ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

รวบรวมและจัดกลุ่มค่า

บางครั้ง คุณจะต้องปรับมุมมองแบบละเอียดของข้อมูลบางรายการเพื่อลดปริมาณข้อมูลที่เกิดจากโฟลว์ หรือเพื่อทำให้ข้อมูลสอดคล้องกับข้อมูลอื่นๆ ที่คุณอาจต้องการรวมหรือผนวกเข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการรวบรวมข้อมูลการขายตามลูกค้าก่อนที่จะรวมตารางการขายกับตารางลูกค้า

หากคุณต้องการปรับมุมมองแบบละเอียดของข้อมูล ให้ใช้ตัวเลือกรวบรวมเพื่อสร้างขั้นตอนในการจัดกลุ่มหรือรวบรวมข้อมูล การรวบรวมและการจัดกลุ่มข้อมูลจะมีขึ้นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับประเภทข้อมูล (สตริง ตัวเลข หรือวันที่)

 1. ในแผงโฟลว์ ให้คลิกไอคอนเครื่องหมายบวก และเลือกรวบรวม ขั้นตอนการรวมใหม่จะแสดงในแผงโฟลว์และแผงโปรไฟล์จะอัปเดตเพื่อแสดงโปรไฟล์การรวบรวมและโปรไฟล์การจัดกลุ่ม

 2. ลากฟิลด์จากแผงด้านซ้ายไปยังแผงฟิลด์ที่จัดกลุ่ม (ฟิลด์ที่ประกอบเป็นแถว) หรือไปที่แผงฟิลด์ที่รวบรวม (ข้อมูลที่จะถูกรวมและแสดงในระดับของฟิลด์ที่จัดกลุ่ม)

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:

  • ลากแล้ววางฟิลด์ระหว่างสองแผง

  • ค้นหาฟิลด์ในรายการ และเลือกเฉพาะฟิลด์ที่คุณต้องการรวมในการรวบรวมของคุณ

  • ดับเบิลคลิกที่ฟิลด์เพื่อเพิ่มไปยังแผงด้านซ้ายหรือด้านขวา

  • เปลี่ยนฟังก์ชันของฟิลด์เพื่อเพิ่มไปยังแผงที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

  • คลิกเพิ่มทั้งหมดหรือลบทั้งหมดเพื่อปรับใช้เป็นกลุ่มหรือลบฟิลด์

  • ใช้การล้างบางรูปแบบกับฟิลด์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการล้าง โปรดดู เกี่ยวกับการล้าง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

  ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงผลรวมของกำไรและปริมาณ รวมถึงส่วนลดเฉลี่ยตามภูมิภาคและปีที่ขาย

  ฟิลด์จะมีการกระจายระหว่างคอลัมน์ฟิลด์ที่จัดกลุ่มและฟิลด์ที่รวบรวมตามประเภทข้อมูล คลิกส่วนหัวของประเภทกลุ่มหรือการรวบรวม (เช่น AVG หรือ SUM) เพื่อเปลี่ยนประเภทกลุ่มหรือการรวบรวม

  คุณสามารถดูตัวอย่างสมาชิกของการจัดกลุ่มหรือการรวบรวมได้ในตารางกริดข้อมูลใต้โปรไฟล์การรวบรวมและโปรไฟล์การจัดกลุ่ม

  การล้างใดๆ ที่ทำกับฟิลด์สามารถติดตามดูได้ในแผงการเปลี่ยนแปลง

รวมข้อมูลของคุณ

ข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์มักประกอบด้วยคอลเลกชันตารางที่เกี่ยวข้องกันตามฟิลด์เฉพาะ การรวมเป็นวิธีผสานรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในฟิลด์ที่เหมือนกันเหล่านั้น ผลลัพธ์การผสานรวมข้อมูลโดยใช้การรวมจะเป็นตารางที่โดยทั่วไปแล้วจะขยายในแนวนอนตามการเพิ่มฟิลด์ข้อมูล

การรวมเป็นการดำเนินการที่คุณสามารถทำได้ทุกที่ในโฟลว์ การรวมในช่วงต้นของโฟลว์จะช่วยให้คุณเข้าใจชุดข้อมูลและระบุส่วนที่ต้องให้ความสนใจได้ในทันที

Tableau Prep รองรับประเภทการรวมต่อไปนี้

ประเภทการรวมคำอธิบาย
ซ้าย สำหรับแต่ละแถว ให้รวมค่าทั้งหมดจากตารางด้านซ้ายและรายการที่ตรงกันจากตารางด้านขวา เมื่อค่าในตารางด้านซ้ายไม่มีค่าที่ตรงกันในตารางด้านขวา คุณจะเห็นค่า null ในผลลัพธ์การรวม
อินเนอร์ สำหรับแต่ละแถว ให้รวมค่าที่ตรงกันในทั้งสองตาราง
ขวา สำหรับแต่ละแถว ให้รวมค่าทั้งหมดจากตารางด้านขวาและค่าที่ตรงกันจากตารางด้านซ้าย เมื่อค่าในตารางด้านขวาไม่มีค่าที่ตรงกันในตารางด้านซ้าย คุณจะเห็นค่า null ในผลลัพธ์การรวม
leftOnly สำหรับแต่ละแถว ให้รวมเฉพาะค่าจากตารางด้านซ้ายที่ไม่ตรงกับค่าใดๆ จากตารางด้านขวา ค่าของฟิลด์จากตารางด้านขวาจะแสดงเป็นค่า null ในผลลัพธ์การรวม
rightOnly สำหรับแต่ละแถว ให้รวมเฉพาะค่าจากตารางด้านขวาที่ไม่ตรงกับค่าใดๆ จากตารางด้านซ้าย ค่าของฟิลด์จากตารางด้านซ้ายจะแสดงเป็นค่า null ในผลลัพธ์การรวม
notInner สำหรับแต่ละแถว ให้รวมค่าทั้งหมดจากตารางด้านขวาและตารางด้านซ้ายที่ไม่ตรงกัน
แบบเต็ม สำหรับแต่ละแถว ให้รวมค่าทั้งหมดจากทั้งสองตาราง เมื่อค่าจากตารางใดตารางหนึ่งไม่ตรงกับอีกตาราง คุณจะเห็นค่า null ในผลลัพธ์การรวม

หากต้องการสร้างการรวม ให้ทำดังนี้:

 1. รวมสองตารางโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • เพิ่มตารางอย่างน้อยสองตารางลงในแผงโฟลว์ จากนั้นเลือกและลากตารางที่เกี่ยวข้องไปยังตารางอื่นจนกว่าตัวเลือกรวมจะปรากฏขึ้น

  • คลิกไอคอน และเลือกรวมจากเมนู จากนั้นเพิ่มอินพุตอื่นในการรวมด้วยตนเองและเพิ่มคำสั่งรวมข้อมูล
  • หมายเหตุ: หากคุณเชื่อมต่อกับตารางที่มีการกำหนดความสัมพันธ์ของตารางและรวมฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถเลือกรวมและเลือกจากรายการตารางที่เกี่ยวข้องได้ Tableau Prep จะสร้างการรวมตามฟิลด์ที่ประกอบขึ้นเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสองตาราง

   หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเชื่อมต่อที่มีความสัมพันธ์ของตาราง โปรดดู รวมข้อมูลในขั้นตอนการป้อนข้อมูล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

  เพิ่มขั้นตอนการรวมใหม่ในโฟลว์และแผงโปรไฟล์จะอัปเดตเพื่อแสดงโปรไฟล์การรวม

 2. หากต้องการตรวจสอบและกำหนดค่าการรวม ให้ทำดังนี้:

  1. ตรวจสอบบทสรุปของผลลัพธ์การรวมเพื่อดูจำนวนฟิลด์ที่รวมและไม่รวม ซึ่งเป็นผลมาจากประเภทการรวมและเงื่อนไขการรวม

  2. ใต้ประเภทการรวม ให้คลิกในไดอะแกรม Venn เพื่อระบุประเภทการรวมที่คุณต้องการ

  3. ใต้คำสั่งรวมข้อมูลที่ใช้ ให้คลิกไอคอนเครื่องหมายบวก หรือระบุหรือแก้ไขคำสั่งรวมข้อมูลในฟิลด์ที่เลือกสำหรับเงื่อนไขการรวมเริ่มต้น ฟิลด์ที่คุณเลือกในเงื่อนไขการรวมเป็นฟิลด์ที่มีร่วมกันระหว่างตารางในการรวม

  4. นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกคำสั่งรวมข้อมูลที่แนะนำซึ่งแสดงภายใต้คำแนะนำในคำสั่งรวมข้อมูลเพื่อเพิ่มคำสั่งในรายการของคำสั่งรวมข้อมูลที่ใช้ได้อีกด้วย

ตรวจสอบผลลัพธ์การรวม

บทสรุปในโปรไฟล์การรวมจะแสดงข้อมูลเมตาเกี่ยวกับการรวมเพื่อช่วยให้คุณตรวจสอบว่าการรวมมีข้อมูลที่คุณคาดหวังหรือไม่

 • คำสั่งรวมข้อมูลที่ใช้: Tableau Prep จะกำหนดคำสั่งรวมข้อมูลแรกตามชื่อฟิลด์ที่มีร่วมกันในตารางที่รวมตามค่าเริ่มต้น เพิ่มหรือลบคำสั่งรวมข้อมูลตามต้องการ

 • ประเภทการรวม: เมื่อคุณสร้างการรวม Tableau Prep จะใช้การรวมภายในระหว่างตารางตามค่าเริ่มต้น คุณอาจใช้การรวมแบบ left, inner, right, leftOnly, rightOnly,notInner หรือการรวมเต็มรูปแบบได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณเชื่อมต่อ

 • บทสรุปผลลัพธ์การรวม: บทสรุปผลลัพธ์การรวมจะแสดงการกระจายของค่าที่รวมและแยกออกจากตารางในการรวม

  • คลิกแถบ Included แต่ละแถบเพื่อแยกและดูข้อมูลในโปรไฟล์การรวมที่รวมอยู่ในการรวม

  • คลิกแถบ Excluded แต่ละแถบเพื่อแยกและดูข้อมูลในโปรไฟล์การรวมที่ไม่รวมอยู่ในการรวม

  • คลิกการรวมแถบ Included และ Excluded เพื่อดูมุมมองแบบสะสมของข้อมูล

 • คำแนะนำในคำสั่งรวมข้อมูล: คลิกไอคอนเครื่องหมายบวก ถัดจากคำแนะนำในคำสั่งรวมข้อมูลเพื่อเพิ่มลงในรายการคำสั่งรวมข้อมูลที่ใช้

 • แผงคำสั่งรวมข้อมูล: ในแผงคำสั่งรวมข้อมูล คุณสามารถดูค่าในแต่ละฟิลด์ในคำสั่งรวมข้อมูล ค่าที่ไม่ตรงตามเกณฑ์สำหรับคำสั่งรวมข้อมูลจะแสดงเป็นข้อความสีแดง

 • แผงผลลัพธ์การรวม: หากคุณเห็นค่าในแผงผลลัพธ์การรวมที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถแก้ไขค่าในแผงนี้ได้

ปัญหาทั่วไปในการรวม

หากคุณไม่เห็นผลลัพธ์ที่คาดหวังหลังจากรวมข้อมูลของคุณ คุณอาจต้องทำการล้างค่าของฟิลด์เพิ่มเติม ปัญหาต่อไปนี้จะส่งผลให้ Tableau Prep อ่านค่าได้ไม่ตรงกันและแยกค่าดังกล่าวออกจากการรวม

 • การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ต่างกัน: My Sales และ my sales

 • การสะกดที่ต่างกัน: Hawaii และ Hawai'i

 • การสะกดผิดหรือการป้อนข้อมูลผิดพลาด: My Company Health และ My Company Heath

 • การเปลี่ยนแปลงชื่อ: John Smith และ John Smith Jr.

 • ตัวย่อ: My Company Limited และ My Company Ltd

 • ตัวคั่นพิเศษ: Honolulu และ Honolulu (Hawaii)

 • ช่องว่างเพิ่มเติม: รวมถึงช่องว่างพิเศษระหว่างอักขระ ช่องว่างในแท็บ หรือช่องว่างนำหน้าหรือต่อท้ายเพิ่มเติม

 • การใช้เครื่องหมายจุดที่ไม่สอดคล้องกัน: Returned, not needed. และ Returned, not needed

ข่าวดีก็คือหากค่าของฟิลด์มีปัญหาเหล่านี้ คุณสามารถแก้ไขค่าของฟิลด์ได้โดยตรงในคำสั่งรวมข้อมูล หรือทำงานกับค่าที่แยกไว้โดยคลิกในแถบ Excluded ในบทสรุปของผลลัพธ์การรวม และใช้การล้างในเมนูการ์ดโปรไฟล์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการล้างต่างๆ ที่ใช้ได้ในขั้นตอนการรวม โปรดดู เกี่ยวกับการล้าง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

แก้ไขฟิลด์ที่ไม่ตรงกันและอื่นๆ

คุณสามารถแก้ไขฟิลด์ที่ไม่ตรงกันได้ในคำสั่งรวมข้อมูล ดับเบิลคลิกหรือคลิกขวาที่ค่า และเลือกแก้ไขค่าจากเมนูบริบทบนฟิลด์ที่คุณต้องการแก้ไขและป้อนค่าใหม่ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณจะถูกติดตามและเพิ่มลงในแผงการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนการรวม

คุณยังสามารถเลือกหลายค่าเพื่อเก็บ ยกเว้น หรือกรองในแผงคำสั่งรวมข้อมูล หรือใช้การล้างอื่นๆ ในแผงผลลัพธ์การรวม การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลก่อนหรือหลังการรวมเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแก่คุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฟิลด์ที่คุณเปลี่ยนแปลงและตำแหน่งที่อยู่ในกระบวนการรวม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการล้างฟิลด์ โปรดดู ปรับใช้การล้าง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ผนวกข้อมูลของคุณ

การผนวกเป็นวิธีสำหรับผสานรวมข้อมูลโดยการผนวกรวมแถวของตารางหนึ่งเข้ากับอีกตารางหนึ่ง ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเพิ่มธุรกรรมใหม่ในตารางหนึ่งไปยังรายการธุรกรรมที่ผ่านมาในอีกตารางหนึ่ง ตรวจสอบว่าตารางที่คุณผนวกมีจำนวนฟิลด์เท่ากัน ชื่อฟิลด์เหมือนกัน และฟิลด์เป็นประเภทข้อมูลเดียวกันหรือไม่

เคล็ดลับ: การผนวกแบบเดี่ยวสามารถมีอินพุตได้สูงสุด 10 รายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด หากคุณต้องการผนวกไฟล์หรือตารางมากกว่า 10 ไฟล์ ให้ลองผนวกไฟล์ในขั้นตอนการป้อนข้อมูล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผนวกประเภทนี้ โปรดดู ผนวกไฟล์และตารางฐานข้อมูลในขั้นตอนการป้อนข้อมูล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

คุณสามารถใช้การผนวกที่ใดก็ได้ในโฟลว์คล้ายกับการรวม

หากต้องการสร้างการผนวก ให้ทำดังนี้:

 1. หลังจากที่คุณเพิ่มตารางอย่างน้อยสองตารางลงในแผงโฟลว์แล้ว ให้เลือกและลากตารางที่เกี่ยวข้องไปยังตารางอื่นจนกว่าคุณจะเห็นตัวเลือกการผนวก คุณยังสามารถคลิกไอคอน และเลือกการผนวกจากเมนู เพิ่มขั้นตอนการผนวกใหม่ในแผงโฟลว์ และแผงโปรไฟล์จะอัปเดตเพื่อแสดงโปรไฟล์การผนวก

 2. เพิ่มตารางเพิ่มเติมในการผนวกโดยลากตารางไปยังตารางที่ผนวกกันจนกว่าคุณจะเห็นตัวเลือกเพิ่มปรากฏขึ้น

 3. ในโปรไฟล์การผนวก ให้ตรวจสอบข้อมูลเมตาเกี่ยวกับการผนวก คุณสามารถลบตารางออกจากการผนวก อีกทั้งยังดูรายละเอียดเกี่ยวกับฟิลด์ที่ไม่ตรงกันได้

ตรวจสอบผลลัพธ์การผนวก

เมื่อสร้างการผนวกแล้ว ให้ตรวจสอบผลลัพธ์การผนวกเพื่อดูว่าข้อมูลในการผนวกเป็นไปตามที่คุณคาดหวังหรือไม่ หากต้องการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ผนวกกัน ให้ตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้

 • ตรวจสอบข้อมูลเมตาของการผนวก: โปรไฟล์การผนวกแสดงข้อมูลเมตาบางส่วนเกี่ยวกับการผนวก คุณสามารถดูตารางที่ประกอบเป็นการผนวก จำนวนผลลัพธ์ของฟิลด์และฟิลด์ที่ไม่ตรงกันได้จากที่นี่

 • ตรวจสอบสีของแต่ละฟิลด์: ถัดจากแต่ละฟิลด์ที่ระบุไว้ในบทสรุปการผนวกและบนแต่ละฟิลด์ในโปรไฟล์การผนวกก็คือชุดสี สีจะสอดคล้องกับแต่ละตารางในการผนวก

  หากสีตารางทั้งหมดแสดงสำหรับฟิลด์นั้น แสดงว่าการผนวกดำเนินการได้อย่างถูกต้องสำหรับฟิลด์นั้น สีตารางที่ขาดหายไปแสดงว่าคุณมีฟิลด์ที่ไม่ตรงกัน

  ฟิลด์ที่ไม่ตรงกันคือฟิลด์ที่อาจมีข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน แต่มีความแตกต่างกันในทางใดทางหนึ่ง คุณสามารถดูรายการฟิลด์ที่ไม่ตรงกันได้ในบทสรุปการผนวกและตารางที่มาของฟิลด์ หากคุณต้องการดูข้อมูลในฟิลด์ให้ละเอียดยิ่งขึ้น ให้เลือกกล่องทำเครื่องหมายแสดงเฉพาะฟิลด์ที่ไม่ตรงกันเพื่อแยกฟิลด์ที่ไม่ตรงกันในโปรไฟล์การผนวก

  หากต้องการแก้ไขฟิลด์เหล่านี้ ให้ทำตามคำแนะนำในส่วนแก้ไขฟิลด์ที่ไม่ตรงกันด้านล่าง

แก้ไขฟิลด์ที่ไม่ตรงกัน

เมื่อตารางในการผนวกไม่ตรงกัน การผนวกจะสร้างฟิลด์พิเศษ ฟิลด์พิเศษเป็นข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งแยกมาจากบริบทที่เหมาะสม

หากต้องการการแก้ไขปัญหาฟิลด์ไม่ตรงกัน คุณต้องรวมฟิลด์ที่ไม่ตรงกันเข้าไว้ด้วยกัน

มีสาเหตุหลายประการที่ฟิลด์อาจไม่ตรงกัน

 • ฟิลด์ที่สอดคล้องกันมีชื่อต่างกัน: หากฟิลด์ที่สอดคล้องกันระหว่างตารางมีชื่อต่างกัน คุณสามารถใช้คำแนะนำในการผนวก ผสานฟิลด์ด้วยตนเองในรายการฟิลด์ที่ไม่ตรงกัน หรือเปลี่ยนชื่อฟิลด์ในโปรไฟล์การผนวกเพื่อรวมฟิลด์ที่ไม่ตรงกันเข้าด้วยกัน

  หากต้องการใช้คำแนะนำในการผนวก ให้ทำดังนี้:

  1. ในรายการฟิลด์ที่ไม่ตรงกัน ให้คลิกที่ฟิลด์ที่ไม่ตรงกัน หากมีการจับคู่ที่แนะนำ ฟิลด์ที่ตรงกันจะไฮไลต์ด้วยสีเหลือง

   การจับคู่ที่แนะนำจะขึ้นอยู่กับฟิลด์ที่มีประเภทข้อมูลและชื่อฟิลด์ที่คล้ายคลึงกัน

  2. วางเมาส์เหนือฟิลด์ที่ไฮไลต์ แล้วคลิกปุ่มบวกเพื่อรวมฟิลด์

  หากต้องการผสานฟิลด์ด้วยตนเองในรายการฟิลด์ที่ไม่ตรงกัน ให้ทำดังนี้:

  1. เลือกอย่างน้อยหนึ่งฟิลด์ในรายการ

  2. คลิกขวาหรือกด Ctrl แล้วคลิก (MacOS) ตรงฟิลด์ที่เลือก และหากการผสานถูกต้อง ตัวเลือกเมนูผสานฟิลด์จะปรากฏขึ้น

   หากคุณเห็นไม่มีตัวเลือกใดๆ เมื่อคุณคลิกขวาที่ฟิลด์ดังกล่าว นั่นเป็นเพราะฟิลด์นั้นไม่มีสิทธิ์ในการผสาน ตัวอย่างเช่น การพยายามรวมสองฟิลด์จากอินพุตเดียวกัน

  3. คลิกผสานฟิลด์เพื่อผสานฟิลด์ที่เลือก

  เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อฟิลด์ในแผงโปรไฟล์การผนวก ให้คลิกขวาที่ชื่อฟิลด์ แล้วคลิกเปลี่ยนชื่อฟิลด์


 • ฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกันมีชื่อเหมือนกันแต่เป็นประเภทที่ต่างกัน: ตามค่าเริ่มต้น เมื่อชื่อฟิลด์ที่เกี่ยวข้องตรงกัน แต่ประเภทข้อมูลของฟิลด์ไม่ตรงกัน Tableau Prep จะเปลี่ยนประเภทข้อมูลของฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่งเพื่อให้เข้ากันได้ หาก Tableau Prep ทำการเปลี่ยนแปลงนี้ คุณจะพบไอคอนเปลี่ยนประเภทข้อมูลที่ด้านบนของฟิลด์ที่ผสานไว้ด้วยกัน

  ไอคอนเปลี่ยนประเภทข้อมูล

  ในบางกรณี Tableau Prep อาจเลือกประเภทข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หากเป็นเช่นนี้และคุณต้องการเลิกทำการผสาน ให้คลิกขวาหรือกด Ctrl แล้วคลิก (MacOS) ที่ไอคอนเปลี่ยนประเภทข้อมูล แล้วเลือกแยกอินพุตด้วยประเภทต่างๆ


  จากนั้นคุณสามารถผสานฟิลด์อีกครั้งโดยเปลี่ยนประเภทข้อมูลของฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่งก่อน แล้วจึงใช้คำแนะนำในตัวเลือกผสานฟิลด์เพิ่มเติม

 • ตารางที่สอดคล้องกันมีจำนวนฟิลด์ต่างกัน: หากต้องการผนวกตาราง แต่ละตารางในการผนวกจะต้องมีจำนวนฟิลด์เท่ากัน หากการผนวกส่งผลให้มีฟิลด์พิเศษ ให้รวมฟิลด์นั้นเข้ากับฟิลด์ที่มีอยู่

ตัวเลือกผสานฟิลด์เพิ่มเติม

นอกจากวิธีการที่อธิบายไว้ในส่วนด้านบนสำหรับการผสานฟิลด์ คุณยังสามารถใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้เพื่อผสานฟิลด์wfhvudfh;p คุณสามารถผสานฟิลด์ในขั้นตอนใดก็ได้ ยกเว้นขั้นตอนเอาต์พุต

หากต้องการเกี่ยวกับวิธีการผสานฟิลด์ในไฟล์เดียวกัน โปรดดู ผสานฟิลด์

หากต้องการผสานฟิลด์ ทำตามขั้นตอนอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ลากและวางฟิลด์หนึ่งไปยังอีกฟิลด์หนึ่ง ตัวบ่งชี้วางเพื่อผสานฟิลด์จะแสดงขึ้น

 • เลือกหลายฟิลด์และคลิกขวาภายในส่วนที่เลือกเพื่อเปิดเมนูบริบท จากนั้นคลิกผสานฟิลด์

 • เลือกหลายฟิลด์ แล้วคลิกผสานฟิลด์บนแถบเครื่องมือแบบตามบริบท

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ