คัดลอกขั้นตอน การดำเนินการ และฟิลด์

หมายเหตุ: ตั้งแต่เวอร์ชัน 2020.4.1 เป็นต้นไป คุณสามารถสร้างและแก้ไขโฟลว์ใน Tableau Server และ Tableau Cloud ได้ เนื้อหาในหัวข้อนี้จะปรับใช้กับทุกแพลตฟอร์ม เว้นแต่จะระบุไว้โดยเฉพาะ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนโฟลว์บนเว็บ โปรดดู Tableau Prep บนเว็บ ในส่วนความช่วยเหลือของ Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) และ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

เมื่อทำความสะอาดข้อมูล คุณมักจะทำความสะอาดในแบบเดียวกันหรือมีการดำเนินการซ้ำๆ ไปตลอดโฟลว์ของคุณ เพื่อช่วยทำความสะอาดและจัดรูปแบบข้อมูลของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถคัดลอกและวางการดำเนินการได้ตลอดโฟลว์ของคุณ หรือแม้แต่คัดลอกขั้นตอนหรือกลุ่มที่เลือกและบันทึกไว้ เพื่อให้คุณทำความสะอาดหรือดำเนินการเพียงครั้งเดียว แล้วนำการดำเนินการนั้นกลับมาใช้ใหม่ได้ในจุดที่ต้องการ คุณยังสามารถทำซ้ำฟิลด์เพื่อทดลองการทำความสะอาดแบบต่างๆ ได้อีกด้วย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกลุ่มในโฟลว์ของคุณ โปรดดู จัดกลุ่มขั้นตอน

คัดลอกและวางขั้นตอน

คัดลอกอย่างน้อยหนึ่งขั้นตอนเพื่อใช้ในพื้นที่อื่นๆ ของโฟลว์เดียวกัน ตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับขั้นตอนการป้อนข้อมูลที่มีการผนวกในขั้นตอนการป้อนข้อมูล

 1. ในแผงโฟลว์ ให้เลือกขั้นตอนหรือกลุ่มในโฟลว์อย่างน้อยหนึ่งรายการ

 2. คลิกขวาหรือกด Ctrl แล้วคลิก (MacOS) ในขั้นตอนที่เลือก แล้วเลือกคัดลอก

 3. หากต้องการวางขั้นตอนที่คัดลอก ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • วางเมาส์เหนือขั้นตอนหรือเส้นโฟลว์จนกว่าไอคอนเครื่องหมายบวก จะปรากฏขึ้น จากนั้นคลิกไอคอนและเลือกวางจากเมนู
  • คลิกขวาหรือกด Ctrl แล้วคลิก (MacOS) ในช่องว่างใดๆ ในแคนวาสแล้วคลิกวาง

 4. หากคุณวางขั้นตอนในช่องว่างของโฟลว์ ให้ลากและวางขั้นตอนไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการในโฟลว์ หากเป็นการเพิ่มขั้นตอนที่ส่วนท้ายของขั้นตอนโฟลว์ ขั้นตอนนั้นจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติที่ท้ายขั้นตอน หากเป็นการแทรกขั้นตอนลงในขั้นตอนโฟลว์ที่มีอยู่ ให้ย้ายขั้นตอนไปยังจุดที่คุณต้องการในโฟลว์และแก้ไขข้อผิดพลาดที่มี

  คุณสามารถลบเส้นโฟลว์ออกหรือย้ายขั้นตอนต่างๆ ได้หากจำเป็น ตัวอย่างเช่น หากต้องการเชื่อมต่อขั้นตอนกับขั้นตอนที่คัดลอก ให้ลบเส้นโฟลว์ที่มีอยู่ หากมี จากนั้นลากขั้นตอนที่มีอยู่ไปยังขั้นตอนใหม่แล้ววางบนเพิ่ม

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดระเบียบโฟลว์ของคุณ โปรดดู จัดระเบียบเค้าโครงของลำดับงานใหม่(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

คัดลอกและวางการทำความสะอาด

คุณสามารถคัดลอกและวางการทำความสะอาดในโฟลว์เดียวกันเพื่อนำการดำเนินการของคุณกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยใช้หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

 • คัดลอกการดำเนินการจากแผงการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนเดียว แล้ววางลงในแผงการเปลี่ยนแปลงสำหรับขั้นตอนเดียวกันหรือขั้นตอนอื่นเพื่อใช้การดำเนินการเดียวกันนั้นในขั้นตอนดังกล่าว
 • ลากและวางการดำเนินการจากแผงการเปลี่ยนแปลงแล้ววางลงในฟิลด์อื่นในแผง “โปรไฟล์” สำหรับขั้นตอนนั้นๆ เพื่อใช้การดำเนินการนั้นกับฟิลด์หลายฟิลด์ ตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับการดำเนินการที่กระทบหลายฟิลด์ เช่น ฟิลด์ที่คำนวณ

หากต้องการคัดลอกและวางการเปลี่ยนแปลงลงในขั้นตอนเดียวกันหรือขั้นตอนอื่น ให้ทำดังนี้:

 1. ในแผงการเปลี่ยนแปลง ให้เลือกการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการคัดลอก
 2. คลิกขวาหรือกด Ctrl แล้วคลิก (MacOS) ที่รายการที่เปลี่ยนแปลง แล้วเลือกคัดลอกจากเมนู

 3. ในแผงการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการวางการเปลี่ยนแปลง ให้คลิกขวาหรือกด Ctrl แล้วคลิก (MacOS) แล้วเลือกวาง เลือกการเปลี่ยนแปลงและคลิกที่แก้ไขเพื่อปรับเปลี่ยนตามต้องการ

หากต้องการลากและวางการเปลี่ยนแปลงลงในฟิลด์อื่นๆ ในขั้นตอนนั้นๆ ให้ทำดังนี้:

 1. ในแผงการเปลี่ยนแปลง ให้เลือกการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการคัดลอก
 2. ลากการเปลี่ยนแปลงไปเหนือฟิลด์ที่คุณต้องการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้แล้ววาง ดำเนินการเช่นนี้ซ้ำตามต้องการ

คัดลอกฟิลด์

ตั้งแต่ Tableau Prep Builder เวอร์ชัน 2019.2.3 และใหม่กว่าและบนเว็บ หากคุณต้องการทดลองทำความสะอาดในฟิลด์แต่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเดิม คุณก็สามารถคัดลอกฟิลด์ของคุณได้แล้ว

 1. ในแผงโปรไฟล์ ตารางกริดข้อมูล แผงผลลัพธ์ หรือมุมมองรายการ ให้เลือกฟิลด์ที่คุณต้องการคัดลอก

 2. จากเมนูตัวเลือกเพิ่มเติม ให้เลือกทำซ้ำฟิลด์

ฟิลด์ใหม่จะสร้างขึ้นด้วยชื่อและคำขยายเดียวกัน ตัวอย่างเช่น “วันที่จัดส่ง -1”

สร้างขั้นตอนโฟลว์ที่ใช้ซ้ำได้

รองรับใน Tableau Prep Builder เวอร์ชัน 2019.3.2 และใหม่กว่า

หมายเหตุ: ระบบไม่สามารถสร้างขั้นตอนโฟลว์ที่ใช้ซ้ำได้บนเว็บ แต่คุณสามารถใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในเว็บโฟลว์ของคุณได้ เว็บยังไม่รองรับขั้นตอนที่ใช้ซ้ำได้ที่มีขั้นตอนการป้อนข้อมูลแบบไฟล์

หากคุณมักจะดำเนินการกับข้อมูลของคุณแบบเดียวกันซ้ำๆ และคุณต้องการใช้ขั้นตอนเดียวกันนี้ในโฟลว์อื่นๆ ใน Tableau Prep Builder เวอร์ชัน 2019.3.2 และใหม่กว่า คุณก็สามารถเลือกขั้นตอนหรือกลุ่มโฟลว์และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่หนึ่งขั้นตอนขึ้นไป หรือเลือกโฟลว์ทั้งหมดและบันทึกลงในไฟล์คอมพิวเตอร์ของคุณได้ คุณยังสามารถเผยแพร่ไปยัง Tableau Server หรือ Tableau Cloud เพื่อแบ่งปันกับผู้อื่นได้อีกด้วย

เมื่อมีการเผยแพร่ขั้นตอนโฟลว์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของคุณ แท็กขั้นตอนที่บันทึกไว้จะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถค้นหาและพบขั้นตอนได้ง่ายเมื่อเพิ่มลงในโฟลว์ของคุณ

ตั้งแต่เวอร์ชัน 2022.1.1 เป็นต้นไป คุณสามารถสร้างขั้นตอนที่ใช้ซ้ำได้ที่มีพารามิเตอร์ได้แล้ว เมื่อบันทึกขั้นตอนแล้ว ระบบจะแปลงพารามิเตอร์เป็นค่าคงที่โดยใช้ค่าปัจจุบันของพารามิเตอร์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้พารามิเตอร์ในโฟลว์ โปรดดู สร้างและใช้พารามิเตอร์ในลำดับงาน

สร้างขั้นตอนที่ใช้ซ้ำได้

 1. เลือกอย่างน้อยหนึ่งขั้นตอน

 2. คลิกขวาหรือกด Ctrl แล้วคลิก (MacOS) ในขั้นตอนที่เลือก แล้วเลือกบันทึกขั้นตอนเป็นโฟลว์

 3. เลือกบันทึกไปยังไฟล์เพื่อบันทึกโฟลว์ในเครื่อง หรือเลือกเผยแพร่ไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อเผยแพร่โฟลว์ไปยัง Tableau Server หรือ Tableau Cloud

 4. หากคุณเผยแพร่โฟลว์ไปที่ Tableau Server หรือ Tableau Cloud ให้เข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ของคุณหากจำเป็น จากนั้นกรอกข้อมูลในกล่องโต้ตอบเผยแพร่โฟลว์ จากนั้นคลิกเผยแพร่

ใส่ขั้นตอนที่ใช้ซ้ำได้ในโฟลว์

 1. เปิดโฟลว์

 2. ในแผงโฟลว์ ทำตามขั้นตอนอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • วางเมาส์เหนือขั้นตอนหรือเส้นโฟลว์จนกว่าไอคอนเครื่องหมายบวก จะปรากฏขึ้น จากนั้นคลิกไอคอนและเลือกแทรกโฟลว์
  • ในพื้นที่สีขาวของแคนวาส ให้คลิกขวาหรือกด Ctrl แล้วคลิก (MacOS) แล้วคลิกแทรกโฟลว์ หรือคลิกแก้ไข > แทรกโฟลว์จากเมนูด้านบน
  เมนูขั้นตอนโฟลว์เมนูแคนวาส

 3. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มโฟลว์ ให้เลือกจากโฟลว์ที่บันทึกไปยังไฟล์ในเครื่องหรือไปยังเซิร์ฟเวอร์ของคุณ จากนั้นคลิกเพิ่ม ระบบจะกรองรายการโฟลว์โดยอัตโนมัติเพื่อแสดงโฟลว์ที่แท็กด้วยขั้นตอนที่บันทึกไว้ หากต้องการแทรกโฟลว์อื่นๆ ให้เปลี่ยนประเภทโฟลว์เป็นโฟลว์ทั้งหมด

  ใน Tableau Prep Builder เวอร์ชัน 2019.4.2 และใหม่กว่าและบนเว็บ คุณสามารถคลิกดูโฟลว์เพื่อเปิดและดูโฟลว์ที่เผยแพร่ในเซิร์ฟเวอร์ที่คุณเข้าสู่ระบบได้

 4. โฟลว์จะถูกเพิ่มลงในแผงโฟลว์ หากเป็นการเพิ่มโฟลว์ที่ส่วนท้ายของขั้นตอนโฟลว์ ขั้นตอนโฟลว์นั้นจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติที่ท้ายขั้นตอน หากเป็นการแทรกขั้นตอนโฟลว์ลงในขั้นตอนโฟลว์ที่มีอยู่ ให้ย้ายขั้นตอนไปยังจุดที่คุณต้องการในโฟลว์และแก้ไขข้อผิดพลาดที่มี

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ