Beräkna värden över flera rader

Obs! Från och med version 2020.4.1 kan du skapa och redigera flöden i Tableau Server och Tableau Cloud. Innehållet i det här avsnittet gäller alla plattformar, såvida inget annat anges. Mer information om hur du redigerar flöden på webben finns i Tableau Prep på webben i hjälpen för Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster) och Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Beräkningar över flera rader ger dig möjlighet att beräkna värden mellan flera rader med data i ditt flöde. Även om det liknar tabellberäkningar i Tableau, gäller beräkningar över flera rader för hela datauppsättningen när du kör ditt flöde. Du kan också bygga på resultatet med andra typer av beräkningar.

I Tableau gäller tabellberäkningar endast för värden i din visualisering. Även om du kan bygga på resultatet måste du använda en annan tabellberäkning för att göra det. Mer information om hur du använder tabellberäkningar i Tableau finns under Omvandla värden med tabellberäkningar(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Tableau.

Att utföra tabellberäkningar medan du förbereder data kan ge större flexibilitet vid dataanalys i Tableau. Du kan enkelt återanvända beräkningen när du bygger din vy och den underliggande beräkningen påverkas inte av filtrering. Arbetsbokens laddningstider för stora datamängder kan vara snabbare eftersom tabellberäkningen inte räknas om efter att frågan har körts.

Tableau Prep stöder för närvarande följande beräkningar över flera rader:

 • Skillnad från: Beräknar skillnaden mellan det aktuella radvärdet och ett annat värde.
 • Procentuell skillnad från: Beräknar skillnaden mellan det aktuella radvärdet och ett annat värde i procent.
 • Rörliga beräkningar: Ger summan eller medelvärdet av ett numeriskt fält inom en flexibel uppsättning rader.
 • Fyll nedåt: Beräknar och fyller i data som saknas från raderna ovanför.
 • Löpande beräkningar: Beräknar summan eller medelvärdet av värdena i en kolumn.

Använd den visuella beräkningsredigeraren för att snabbt generera beräkningen eller skriv en egen anpassad beräkning i beräkningsredigeraren.

Beräkna skillnaden från

Stöds i Tableau Prep Builder version 2023.2 och senare samt på webben i Tableau Cloud. Den här funktionen stöds inte i Tableau Server än.

En tabellberäkning av typen Skillnad från beräknar skillnaden mellan det aktuella värdet och ett värde N för rader före eller efter den aktuella raden.

Visuell beräkningsredigerare

Välj fält från en lista så skapar Tableau Prep beräkningen åt dig när du gör dina val. En förhandsgranskning av de nya fältresultaten visas i rutan till vänster och du kan granska beräkningsresultaten längst till höger i rutan.

 1. På ett profilkort eller i en resultatruta klickar du på menyn Fler alternativ och väljer Skapa beräknade fält >Skillnad från.

 2. I avsnittet Gruppera efter väljer du de fält med rader du vill inkludera i beräkningen. Detta delar upp din tabell när du utför beräkningen. Om du vill tillämpa beräkningen på alla rader i tabellen accepterar du standardvärdet Fullständig tabell.

  När du har valt ditt första fält klickar du på plusikonen för att lägga till ytterligare Gruppera efter-fält i uppdelningen. För att sortera fälten i en annan ordning eller för ta bort fält kan du högerklicka eller Ctrl-klicka (MacOS) och välja en åtgärd från menyn.

 3. I avsnittet Sortera efter väljer du de fält du vill använda som sorteringsordning. Detta fält används för att ange hur funktionen LOOKUP ordnar raderna i din tabell.

  Om fältet där du valde menyalternativet Skapa beräknat fält >Skillnad från är ett datum- eller tidsfält läggs detta fält till som standard, men du kan ändra det.

  Klicka på plusikonen för att lägga till ytterligare Sortera efter-fält i beräkningen. Klicka på sorteringsikonen för att ändra ordningen från stigande (ASC) till fallande (DESC). Du kan också högerklicka eller Ctrl-klicka (MacOS) och välja att ordna om eller ta bort fält i åtgärdsmenyn.

 4. I avsnittet Beräkna med väljer du fältet med de värden du vill använda för att beräkna resultaten.
 5. I avsnittet Skillnad från väljer du raderna som ska användas för att beräkna skillnaden. Välj till exempel Tidigare värde, 2 för att beräkna skillnaden mellan det aktuella värdet och ett värde 2 rader före det värdet. Kommentarer markerar vilka rader som används för att utföra beräkningen.

  Förhandsgranskningen av en beräkning visar som standard den första raden som inte är null. Du kan dock klicka på valfri rad i resultattabellen och se en uppdaterad förhandsvisning av det valda värdet.

  Om beräkningen inte kan utföras med aktuella inställningar visas kommentaren Inte tillräckliga värden. För att lösa det här problemet, välj antingen ett annat aktuellt värde eller ändra konfigurationen i sektionen Skillnad från.

 6. Dubbelklicka i fältets rubrik i den vänstra rutan och ge beräkningen ett namn.
 7. Lägg till det nya beräknade fältet genom att klicka på Klar. I rutan Ändringar ser du beräkningen som Tableau Prep genererade. Öppna den visuella beräkningsredigeraren genom att klicka på Redigera och gör eventuella ändringar.

Beräkningsredigerare

Om du vill skriva din egen beräkning för att beräkna skillnaden mellan två värden, använd funktionen LOOKUP i beräkningsredigeraren.

 1. Klicka på Skapa beräknat fält i verktygsfältet i rutan Profil eller klicka på menyn Fler alternativ på ett profilkort eller i ett datarutnät och välj Skapa beräknat fält > Anpassad beräkning.

 2. Ange uttrycket i beräkningsredigeraren. För att hitta skillnaden exempelvis mellan nuvarande försäljning och föregående dags försäljning per region kan du skapa en beräkning som den som visas här nedan.

  {PARTITION [Region]:{ ORDERBY [Order Date]ASC:LOOKUP([Sales],0)}}
  -
  { PARTITION [Region]:{ ORDERBY [Order Date]ASC:LOOKUP([Sales],1)}}

 3. Skriv ett namn på beräkningen och klicka på Spara.

Beräkna procentuell skillnad från

Stöds i Tableau Prep Builder version 2023.2 och senare samt på webben i Tableau Cloud. Den här funktionen stöds inte i Tableau Server än.

En tabellberäkning av typen Procentuell skillnad från beräknar skillnaden mellan det aktuella värdet och ett värde N rader före eller efter den aktuella raden i procent. Till exempel Value1-Value2/Value2.

Visuell beräkningsredigerare

Välj fält från en lista så skapar Tableau Prep beräkningen åt dig när du gör dina val. En förhandsgranskning av de nya fältresultaten visas i rutan till vänster och du kan granska beräkningsresultaten längst till höger i rutan.

 1. På ett profilkort eller i en resultatruta klickar du på menyn Fler alternativ och väljer Skapa beräknade fält >Procentuell skillnad från.

 2. I avsnittet Gruppera efter väljer du de fält med rader du vill inkludera i beräkningen. Detta delar upp din tabell när du utför beräkningen. Om du vill tillämpa beräkningen på alla rader i tabellen accepterar du standardvärdet Fullständig tabell.

  När du har valt ditt första fält klickar du på plusikonen för att lägga till ytterligare Gruppera efter-fält i uppdelningen. För att sortera fälten i en annan ordning eller för ta bort fält kan du högerklicka eller Ctrl-klicka (MacOS) och välja en åtgärd från menyn.

 3. I avsnittet Sortera efter väljer du de fält du vill använda som sorteringsordning. Detta fält används för att ange hur funktionen LOOKUP ordnar raderna i din tabell.

  Om fältet där du valde menyalternativet Skapa beräknat fält > Procentuell skillnad från är ett datum- eller tidsfält, då läggs detta fält till som standard, men du kan ändra det.

  Klicka på plusikonen för att lägga till ytterligare Sortera efter-fält i beräkningen. Klicka på sorteringsikonen för att ändra ordningen från stigande (ASC) till fallande (DESC). Du kan också högerklicka eller Ctrl-klicka (MacOS) och välja att ordna om eller ta bort fält i åtgärdsmenyn.

 4. I avsnittet Beräkna med väljer du fältet med de värden du vill använda för att beräkna resultaten.
 5. I avsnittet Procentuell skillnad från väljer du raderna som ska användas för att beräkna ditt resultat. Välj till exempel Tidigare värde, 2 för att beräkna den procentuella skillnaden mellan det aktuella värdet och ett värde 2 rader före det värdet. Kommentarer markerar vilka rader som används för att utföra beräkningen.

  Förhandsgranskningen av en beräkning visar som standard den första raden som inte är null. Du kan dock klicka på valfri rad i resultattabellen och se en uppdaterad förhandsvisning av det valda värdet.

  Om beräkningen inte kan utföras med de aktuella inställningarna kommer du att se kommentaren Inte tillräckliga värden. För att lösa detta, välj antingen ett annat aktuellt värde eller ändra konfigurationen i sektionen Procentuell skillnad från.

 6. Dubbelklicka i fältets rubrik i den vänstra rutan och ge beräkningen ett namn.
 7. Lägg till det nya beräknade fältet genom att klicka på Klar. I rutan Ändringar ser du beräkningen som Tableau Prep genererade. Öppna den visuella beräkningsredigeraren genom att klicka på Redigera och gör eventuella ändringar.

Beräkningsredigerare

Om du vill skriva din egen beräkning för att beräkna den procentuella skillnaden mellan två värden, använd funktionen LOOKUP i beräkningsredigeraren.

 1. Klicka på Skapa beräknat fält i verktygsfältet i rutan Profil eller klicka på menyn Fler alternativ på ett profilkort eller i ett datarutnät och välj Skapa beräknat fält > Anpassad beräkning.

 2. Ange uttrycket i beräkningsredigeraren. För att hitta den procentuella skillnaden exempelvis mellan nuvarande försäljning och tidigare dagars försäljning per region, skapa en beräkning som den som visas nedan.

  { PARTITION [Region]:{ ORDERBY [Order Date]ASC:LOOKUP([Sales],0)}}
  -
  { PARTITION [Region]:{ ORDERBY [Order Date]ASC:LOOKUP([Sales],-1)}}
  /
  { PARTITION [Region]:{ ORDERBY [Order Date]ASC:LOOKUP([Sales],-1)}}

 3. Skriv ett namn på beräkningen och klicka på Spara.

Beräkna glidande medelvärde eller summa

Stöds i Tableau Prep Builder version 2023.2 och senare samt på webben i Tableau Cloud. Den här funktionen stöds inte ännu i Tableau Server.

Skapa en rörlig beräkning för att bättre förstå trender i din data och minska övergripande variationer. I Tableau Prep kan du beräkna ett glidande medelvärde eller summa över ett specificerat antal värden före eller efter aktuellt värde. Spåra exempelvis tre månaders glidande medelvärde av försäljning per region.

Visuell beräkningsredigerare

Välj fält från en lista så skapar Tableau Prep beräkningen åt dig när du gör dina val. En förhandsgranskning av de nya fältresultaten visas i rutan till vänster och du kan granska beräkningsresultaten längst till höger i rutan.

 1. På ett profilkort eller i en resultatruta klickar du på menyn Fler alternativ och väljer Skapa beräknade fält >Rörlig beräkning.

 2. I avsnittet Gruppera efter väljer du de fält med rader du vill inkludera i beräkningen. Detta delar upp din tabell när du utför beräkningen. Om du vill tillämpa beräkningen på alla rader i tabellen accepterar du standardvärdet Fullständig tabell

  När du har valt ditt första fält klickar du på plusikonen för att lägga till ytterligare Gruppera efter-fält i beräkningen. För att sortera fälten i en annan ordning eller för ta bort fält kan du högerklicka eller Ctrl-klicka (MacOS) och välja en åtgärd från menyn.

 3. I avsnittet Sortera efter väljer du de fält du vill använda som sorteringsordning. Detta fält används för att ange hur funktionen LOOKUP ordnar raderna i din tabell.

  Om fältet där du valde menyalternativet Skapa beräknat fält > Rörlig beräkning är ett datum- eller tidsfält, då läggs detta fält till som standard, men du kan ändra det.

  Klicka på plusikonen för att lägga till ytterligare Sortera efter-fält i beräkningen. Klicka på sorteringsikonen för att ändra ordningen från stigande (ASC) till fallande (DESC). Du kan också högerklicka eller Ctrl-klicka (MacOS) och välja att ordna om eller ta bort fält i åtgärdsmenyn.

 4. I avsnittet Beräkna med väljer du fältet med de värden du vill använda för att beräkna resultaten.
 5. I avsnittet Resultat väljer du den aggregering du vill utföra (summa eller genomsnitt), antalet rader som ska inkluderas i beräkningen och om du vill inkludera den aktuella raden eller exkludera den.

  För att ändra resultatinställningen klickar du på rullgardinsmenyn i fältet Värden. Om du till exempel vill beräkna det glidande medelvärdet för försäljningen under innevarande månad och de två föregående månaderna ställer du in Föregående värden på 2 och stänger dialogrutan.

 6. Förhandsgranskningen av beräkningen visar som standard den första raden som inte är null. Du kan dock klicka på valfri rad i resultattabellen och se en uppdaterad förhandsvisning av det valda värdet. Kommentarer markerar vilka rader som används för att utföra beräkningen.

  Om beräkningen inte kan utföras med de aktuella inställningarna kommer du att se kommentaren Inte tillräckliga värden. För att lösa detta klickar på rullgardinsmenyn i fältet Värden för att ändra konfigurationen i Resultatinställningar.

 7. Dubbelklicka i fältets rubrik i den vänstra rutan och ge beräkningen ett namn.
 8. Lägg till det nya beräknade fältet genom att klicka på Klar. I rutan Ändringar ser du beräkningen som Tableau Prep genererade. Öppna den visuella beräkningsredigeraren genom att klicka på Redigera och gör eventuella ändringar.

Beräkningsredigerare

Om du vill skriva din egen beräkning för att beräkna det glidande medelvärdet eller summan, använd funktionen LOOKUP i beräkningsredigeraren.

 1. Klicka på Skapa beräknat fält i verktygsfältet i rutan Profil eller klicka på menyn Fler alternativ på ett profilkort eller i ett datarutnät och välj Skapa beräknat fält > Anpassad beräkning.

 2. Ange uttrycket i beräkningsredigeraren. För till exempel det glidande medelvärdet över tre månaders försäljning per region skapar du en beräkning som den som visas nedan.

  Obs! Exemplet förutsätter att datauppsättningen är på rätt detaljnivå, en rad för varje månad. Om din datamängd inte har rätt detaljnivå kan du överväga att använda ett aggregeringssteg för att ändra detta innan du använder beräkningen.

  { PARTITION [Region]:{ ORDERBY [Year of Sale]ASC,[Order Month]ASC:LOOKUP([Sales],-2)}}
  +
  { PARTITION [Region]:{ ORDERBY [Year of Sale]ASC,[Order Month]ASC:LOOKUP([Sales],-1)}}
  +
  { PARTITION [Region]:{ ORDERBY [Year of Sale]ASC,[Order Month]ASC:LOOKUP([Sales],-0)}}
  /
  3

 3. Skriv ett namn på beräkningen och klicka på Spara.

Få tidigare värde

Stöds i Tableau Prep Builder version 2023.2 och senare samt på webben i Tableau Cloud. Den här funktionen stöds inte ännu i Tableau Server.

Om du behöver skapa ett fält med värdet från en föregående rad kan du skapa en anpassad beräkning med hjälp av funktionenLOOKUP.

 1. Klicka på Skapa beräknat fält i verktygsfältet i rutan Profil eller klicka på menyn Fler alternativ på ett profilkort eller i ett datarutnät och välj Skapa beräknat fält > Anpassad beräkning.

 2. Ange uttrycket i beräkningsredigeraren. Exempel: Om du vill hitta tidigare försäljningsvärde per orderdatum skapar du en beräkning som den nedan.

  Obs! Exemplet förutsätter att datauppsättningen är på rätt detaljnivå, en rad för varje dag. Om din datamängd inte har rätt detaljnivå kan du överväga att använda ett aggregeringssteg för att ändra detta innan du använder beräkningen.

  { ORDERBY [Order Date]ASC:LOOKUP([Sales],-1)}

 3. Skriv ett namn på beräkningen och klicka på Spara.

Beräkning med Fyll nedåt

Stöds i Tableau Prep Builder version 2023.3 och senare samt på webben i Tableau Cloud. Den här funktionen stöds inte i Tableau Server än.

En beräkning med Fyll nedåt beräknar och fyller i data som saknas, så att null-värden ersätts med värdena från raderna ovanför, vilket innebär att data enkelt kan visualiseras. Exemplet nedan visar resultatet av en beräkning med Fyll nedåt, där null-värdena från fältet Student ersätts med värden som baseras på raderna ovanför.

Visuell beräkningsredigerare i Prep

 1. På ett profilkort eller i en resultatruta klickar du på menyn Fler alternativ och väljer Skapa beräknat fält >Fyll nedåt.
 2. I avsnittet Gruppera efter kan du välja fält för att partitionera data när beräkningen utförs. Om du inte vill att data ska partitioneras accepterar du standardvärdet Komplett tabell.
 3. När du har valt det första fältet kan du lägga till ytterligare Gruppera efter-fält i partitionen genom att klicka på plustecknet . För att sortera fälten i en annan ordning eller för att ta bort fält kan du högerklicka eller Ctrl-klicka (MacOS) och välja en åtgärd från menyn.

 4. I avsnittet Sortera efter väljer du ett eller flera fält som du vill använda som sorteringsordning. Det här fältet används för att ange hur raderna i tabellen ska sorteras.

 5. Du kan också lägga till ett källradnummer i inmatningssteget för text-, CSV- eller Excel-filer om du vill sortera data i datakällordningen.

 6. Klicka på plusikonen för att lägga till ytterligare Sortera efter-fält i beräkningen. Du måste välja minst ett fält. Klicka på sorteringsikonen för att ändra ordningen från stigande (ASC) till fallande (DESC). Du kan också högerklicka eller Ctrl-klicka (MacOS) och välja att ordna om eller ta bort fält i åtgärdsmenyn.
 7. I avsnittet Beräkna med väljer du fältet med de värden du vill använda för att fylla nedåt. I fältet Resultat visas de värden som fyllts i nedåt i fetstil.

 8. Dubbelklicka i fältets rubrik i den vänstra rutan och ge beräkningen ett namn.
 9. Lägg till det nya beräknade fältet genom att klicka på Klar. I rutan Ändringar ser du beräkningen som Tableau Prep genererade. Öppna den visuella beräkningsredigeraren genom att klicka på Redigera och gör eventuella ändringar.

Beräkningsredigerare

 1. Klicka på Skapa beräknat fält i verktygsfältet i rutan Profil eller klicka på menyn Fler alternativ på ett profilkort eller i ett datarutnät och välj Skapa beräknat fält > Anpassad beräkning.
 2. Ange uttrycket i beräkningsredigeraren.
 3. Skriv ett namn på beräkningen och klicka på Spara.
 4. Exempel

  Exempel på Fyll nedåt med en partition: Baserat på följande data kan du fylla i de saknade värdena nedåt i fältet Sensor Category (Givarkategori) med hjälp av funktionen LAST_VALUE. I det här exemplet används Sensor-ID (Givar-ID) för att partitionera data, Time Stamp (Tidsstämpel) för att ordna data och Sensor Category (Givarkategori) för att beräkna data.

  Resultatet för Fyll nedåt är markerat i beräkningsrutan.

  Exempel på Fyll nedåt utan en partition: Baserat på följande data kan du fylla i de saknade värdena nedåt i fältet Student. Fältet Källradsnummer har lagts till i ett inmatningssteg och används för att ordna data i källordningen. Student används för att beräkna data.

  Resultatet för Fyll nedåt är markerat i beräkningsrutan.

Löpande beräkning

Stöds i Tableau Prep Builder version 2023.3 och senare samt på webben i Tableau Cloud. Den här funktionen stöds inte i Tableau Server än.

En löpande beräkning beräknar den kumulativa summan eller medelvärdet för ett värde och alla tidigare värden i kolumnen. Exemplet nedan visar resultatet för en löpande beräkning för summan av försäljning över tid.

Visuell beräkningsredigerare i Prep

 1. På ett profilkort eller i en resultatruta klickar du på menyn Fler alternativ och väljer Skapa beräknat fält >Fyll nedåt.
 2. I avsnittet Gruppera efter kan du välja fält för att partitionera data när beräkningen utförs. Om du inte vill att data ska partitioneras accepterar du standardvärdet Komplett tabell.
 3. När du har valt det första fältet kan du lägga till ytterligare Gruppera efter-fält i partitionen genom att klicka på plustecknet . För att sortera fälten i en annan ordning eller för att ta bort fält kan du högerklicka eller Ctrl-klicka (MacOS) och välja en åtgärd från menyn.

 4. I avsnittet Sortera efter väljer du ett eller flera fält som du vill använda som sorteringsordning. Det här fältet används för att ange hur raderna i tabellen ska sorteras.

 5. Du kan också lägga till ett källradnummer i inmatningssteget för text-, CSV- eller Excel-filer om du vill sortera data i datakällordningen.

 6. Klicka på plusikonen för att lägga till ytterligare Sortera efter-fält i beräkningen. Du måste välja minst ett fält. Klicka på sorteringsikonen för att ändra ordningen från stigande (ASC) till fallande (DESC). Du kan också högerklicka eller Ctrl-klicka (MacOS) och välja att ordna om eller ta bort fält i åtgärdsmenyn.
 7. I avsnittet Resultat väljer du den aggregering du vill utföra (SUM eller AVG) för en löpande summa eller ett glidande medelvärde.
 8. Klicka på raderna i resultattabellen om du vill visa en uppdaterad förhandsvisning av det valda värdet. Kommentarer markerar vilka rader som används för att utföra beräkningen.

 9. Dubbelklicka i fältets rubrik i den vänstra rutan och ge beräkningen ett namn.
 10. Lägg till det nya beräknade fältet genom att klicka på Klar. I rutan Ändringar ser du beräkningen som Tableau Prep genererade. Öppna den visuella beräkningsredigeraren genom att klicka på Redigera och gör eventuella ändringar.

Beräkningsredigerare

 1. Klicka på Skapa beräknat fält i verktygsfältet i rutan Profil eller klicka på menyn Fler alternativ på ett profilkort eller i ett datarutnät och välj Skapa beräknat fält > Anpassad beräkning.
 2. Ange uttrycket i beräkningsredigeraren. Baserat på följande data kan du till exempel beräkna totalsumman för Försäljning över tid med hjälp av funktionen RUNNING_SUM. Data partitioneras inte och grupperas med hjälp av Komplett tabell. Fältet Sortera används för att sortera i kronologisk ordning och Försäljning används för att beräkna data.

 3. Skriv ett namn på beräkningen och klicka på Spara.

  Resultatet för löpande summa är markerat i beräkningsrutan.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!