ย้ายการเชื่อมต่อแบบเสมือน

คุณอยู่ในคู่มือการย้ายข้อมูลด้วยตนเองของ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) คู่มือนี้อธิบายวิธีการย้ายการปรับใช้ Tableau Server ด้วยตนเองโดยมีผู้ใช้น้อยกว่า 100 คนไปยัง Tableau Cloud

หากองค์กรของคุณใช้การเชื่อมต่อแบบเสมือนใน Tableau Server คุณต้องย้ายข้อมูลเหล่านั้นก่อนดำเนินการต่อ หากคุณไม่ได้กำหนดค่าการเชื่อมต่อแบบเสมือนสำหรับ Tableau Server ให้ข้ามขั้นตอนนี้

การย้ายการเชื่อมต่อแบบเสมือนจาก Tableau Server ไปยัง Tableau Cloud เป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง คุณต้องสร้างการเชื่อมต่อแบบเสมือนอีกครั้ง (หรือแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่และการเชื่อมต่อแบบเสมือน) บนไซต์ Tableau Cloud แทนที่แหล่งข้อมูลในเวิร์กบุ๊กแต่ละรายการด้วยการเชื่อมต่อแบบเสมือนใหม่ จากนั้นคัดลอก/วางสูตรการคำนวณจากแหล่งข้อมูลเวิร์กบุ๊กต้นฉบับไปยังแหล่งข้อมูลที่อัปเดต

ขั้นตอนที่ 1: สร้างอีกครั้งและทดสอบการเชื่อมต่อแบบเสมือนบน Tableau Cloud

ดูสร้างการเชื่อมต่อแบบเสมือน(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ขั้นตอนที่ 2: สร้างแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่อีกครั้ง ซึ่งสร้างขึ้นด้วยการเชื่อมต่อแบบเสมือน

คุณจะต้องสร้างแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ทั้งหมดอีกครั้ง ซึ่งใช้การเชื่อมต่อแบบเสมือน

 1. ทำตามขั้นตอนได้ที่ใช้การเชื่อมต่อแบบเสมือน(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
 2. สร้างแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ใน Tableau Cloud เพื่อให้นำเสนอแหล่งข้อมูลต้นฉบับของ Server ได้อย่างแม่นยำ รายละเอียดต่อไปนี้จะต้องตรงกัน
 3. โปรดทราบว่าจำเป็นต้องใช้ Tableau Bridge สำหรับแหล่งข้อมูลหรือไม่

ขั้นตอนที่ 3: อัปเดตเวิร์กบุ๊กเพื่อแทนที่แหล่งข้อมูลก่อนหน้า

เรียกใช้ขั้นตอนต่อไปนี้จาก Tableau Desktop สำหรับแต่ละเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการย้ายไปยัง Tableau Cloud

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Tableau Server, ไปยังเวิร์กบุ๊กที่คุณกำลังย้าย จากนั้นดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊ก

 2. ภายในเวิร์กบุ๊ก ให้เลือกไฟล์ > ปิด อย่าปิด Tableau Desktop

 3. ออกจากระบบ Tableau Server: เซิร์ฟเวอร์ > ลงชื่อเข้าใช้ http://example > ออกจากระบบ คุณจะได้รับคำเตือนเกี่ยวกับการออกจากระบบขณะเชื่อมต่อกับ Tableau Server คลิกตกลง

 4. เข้าสู่ระบบ Tableau Cloud: เซิร์ฟเวอร์ > ลงชื่อเข้าใช้ > Tableau Cloud

 5. จากหน้าจอหลักของเดสก์ท็อป ให้เลือกไฟล์เวิร์กบุ๊กเพื่อเปิดอีกครั้ง

  คุณจะได้รับข้อผิดพลาดสองรายการ เช่น ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้ ปิดข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อเวิร์กชีตเปิดขึ้น ระบบจะแสดงข้อความเวิร์กชีตไม่พร้อมใช้งาน อย่าแก้ไขการเชื่อมต่อจากหน้าต่างหลัก

 6. หากสร้างแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ใหม่แล้ว ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 8 หรือให้อัปเดตแหล่งข้อมูลโดยไปที่ข้อมูล > แหล่งข้อมูลใหม่

  • ไปยังการเชื่อมต่อแบบเสมือนใหม่ที่คุณสร้างขึ้นสำหรับเวิร์กบุ๊กนี้ จากนั้นคลิกเชื่อมต่อ
  • เปิดเวิร์กบุ๊ก Tableau Server ต้นฉบับและคัดลอกสูตร วางสูตรในเวิร์กบุ๊ก Cloud ที่อัปเดต
 7. สร้างแหล่งข้อมูลใหม่ที่ตรงกับแหล่งข้อมูลก่อนหน้าทุกประการ ชื่อฟิลด์ต้องตรงกันทุกประการ

 8. แทนที่แหล่งข้อมูล: บนแท็บ “ข้อมูล” คลิกขวาที่แหล่งข้อมูลที่เพิ่งสร้างขึ้น จากนั้นคลิกแทนที่แหล่งข้อมูล ในแทนที่แหล่งข้อมูล ระบุแหล่งที่มาที่ถูกต้องในตัวเลือก การแทนที่ จากนั้นคลิกตกลง

 9. คลิกขวาที่แหล่งข้อมูลเดิม แล้วคลิกปิด

 10. วิธีเผยแพร่แหล่งข้อมูล:
  • ไปที่ Tableau Cloud แยกต่างหาก เลือกเผยแพร่ > แหล่งข้อมูล > ชื่อแหล่งข้อมูล
  • ฝังอยู่ในเวิร์กบุ๊ก เลือกเผยแพร่ >เวิร์กบุ๊ก

เวิร์กโฟลว์การย้ายข้อมูล

คู่มือนี้จัดทำขึ้นตามกระบวนการทีละขั้นตอนสำหรับการย้ายข้อมูลไปยัง Tableau Cloud:

 1. วางแผนการย้ายข้อมูลของคุณ
 2. สร้างและกำหนดค่าไซต์ Tableau Cloud
 3. คุณอยู่ที่นี่: ย้ายการเชื่อมต่อแบบเสมือน
 4. ย้ายแหล่งข้อมูล เวิร์กบุ๊ก และโฟลว์ของ Prep ไปยัง Tableau Cloud
 5. สร้างกำหนดเวลารีเฟรชสำหรับ Tableau Cloud อีกครั้ง
 6. กำหนดค่าสิทธิ์และการเข้าถึงเนื้อหาสำหรับผู้ใช้ที่ถูกย้าย
 7. เพิ่มผู้ใช้ที่เหลือไปยัง Tableau Server
 8. รายการตรวจสอบการย้ายผู้ใช้ปลายทาง
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ