ใช้การเชื่อมต่อแบบเสมือน

หลังจากเผยแพร่การเชื่อมต่อแบบเสมือนและตั้งค่าสิทธิ์แล้ว ผู้ใช้จะสามารถเชื่อมต่อแบบเสมือนกับข้อมูลในลักษณะเดียวกับที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดใน Tableau ได้ เมื่อคุณต้องแก้ไขการเชื่อมต่อแบบเสมือนหรือนโยบายข้อมูลในการเชื่อมต่อ ตัวอย่างเช่น เมื่อสคีมาพื้นฐานเปลี่ยนแปลง เพียงแค่เปิดการเชื่อมต่อในตัวแก้ไขการเชื่อมต่อแบบเสมือน ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ และบันทึกหรือเผยแพร่การอัปเดต คุณยังสามารถแทนที่แหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในเวิร์กบุ๊กด้วยการเชื่อมต่อแบบเสมือนได้

เชื่อมต่อกับการเชื่อมต่อแบบเสมือน

สำหรับการเขียนเว็บใน Tableau Cloud หรือ Tableau Server:

 1. ในหน้า “หน้าแรก” หรือหน้า “สำรวจ” ให้คลิกใหม่
 2. เลือกประเภทของเนื้อหาที่คุณต้องการสร้าง: เวิร์กบุ๊ก ลำดับข้อมูล หรือแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่
 3. ใน เชื่อมต่อกับข้อมูล > บนไซต์นี้ > เมนูแบบเลื่อนลง “ประเภทเนื้อหา” ให้เลือกการเชื่อมต่อแบบเสมือน
 4. เลือกชื่อการเชื่อมต่อและคลิกเชื่อมต่อ

สำหรับ Tableau Desktop และ Tableau Prep:

 1. บนแผง “เชื่อมต่อ” ภายใต้ “ค้นหาข้อมูล” ให้คลิก Tableau Server
 2. ป้อนชื่อเซิร์ฟเวอร์ แล้วคลิกเชื่อมต่อ หรือคลิก Tableau Cloud
 3. ป้อนข้อมูลที่ได้รับแจ้ง
 4. ในกล่องโต้ตอบ “ค้นหาข้อมูล” จากเมนูแบบเลื่อนลง “ประเภทเนื้อหา” ให้เลือกการเชื่อมต่อแบบเสมือน
 5. เลือกชื่อการเชื่อมต่อและคลิกเชื่อมต่อ

หมายเหตุ: ไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบเมื่อคุณเชื่อมต่อโดยใช้การเชื่อมต่อแบบเสมือน ข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อใช้ในการเข้าถึงข้อมูลจะถูกฝังอยู่ในการเชื่อมต่อ

แก้ไขการเชื่อมต่อแบบเสมือนหรือนโยบายข้อมูล

เมื่อแก้ไขการเชื่อมต่อแบบเสมือนที่เผยแพร่ การเชื่อมต่อจะยังพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ในสถานะที่เผยแพร่ปัจจุบัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เผยแพร่การเชื่อมต่อเสมือนและกำหนดสิทธิ์

หากต้องการแก้ไขการเชื่อมต่อ ให้ไปที่การเชื่อมต่อจากหน้า “สำรวจ” โปรดทราบว่าแม้ว่าข้อมูลเข้าสู่ระบบของฐานข้อมูลจะถูกฝังในการเชื่อมต่อ เฉพาะผู้ที่มีข้อมูลเข้าสู่ระบบของฐานข้อมูลเท่านั้นที่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับการเชื่อมต่อแบบเสมือนได้

 1. จากเมนูแบบเลื่อนลง ให้เลือกการเชื่อมต่อแบบเสมือนทั้งหมด จากนั้นเลือกการเชื่อมต่อที่คุณต้องการแก้ไข
 2. คลิกการเชื่อมต่อแบบเสมือน
 3. ป้อนข้อมูลที่ได้รับแจ้งสำหรับการเชื่อมต่อ หากต้องการแก้ไขการเชื่อมต่อ คุณต้องป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบที่จำเป็นในการเข้าถึงข้อมูล
 4. คลิกเข้าสู่ระบบ
 5. ในตัวแก้ไขการเชื่อมต่อแบบเสมือน ให้ทำการเปลี่ยนแปลงแล้วบันทึกฉบับร่างหรือเผยแพร่การเชื่อมต่อ

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสคีมาพื้นฐาน

เมื่อสคีมาพื้นฐานในการเชื่อมต่อเสมือนเปลี่ยนแปลง เช่น ตารางถูกเพิ่มหรือลบ หรือคอลัมน์ถูกเพิ่มหรือเปลี่ยนชื่อ คุณต้องแก้ไขการเชื่อมต่อแบบเสมือนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสคีมาแล้วเผยแพร่การเชื่อมต่ออีกครั้ง (หากการเชื่อมต่อมีข้อมูลที่แยก อย่าลืมรีเฟรชข้อมูลที่แยก) ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเพิ่มหรือแก้ไขตาราง คอลัมน์ และนโยบายในการเชื่อมต่อได้ก่อนที่ข้อมูลใหม่จะเปิดเผยต่อทุกคน

ทำงานกับประวัติการแก้ไขการเชื่อมต่อแบบเสมือน

เมื่อคุณเผยแพร่การเชื่อมต่อแบบเสมือน เวอร์ชันจะถูกบันทึกไว้ในประวัติการแก้ไขสำหรับ Tableau Cloud หรือ Tableau Server คุณสามารถเปลี่ยนกลับเป็นเวอร์ชันก่อนหน้าได้ทุกเมื่อ

ในการเข้าถึงประวัติการแก้ไข คุณต้องมีบทบาทในไซต์ Creator และสิทธิ์ในการดูและเขียนทับ

หากต้องการดูประวัติการแก้ไขการเชื่อมต่อแบบเสมือน ให้คลิกเมนูการดำเนินการ (. . .) สำหรับการเชื่อมต่อแบบเสมือน แล้วคลิกการเชื่อมต่อแบบเสมือน

เมนูการดำเนินการที่มีการไฮไลต์ประวัติการแก้ไขไว้

กู้คืนหรือลบการแก้ไขการเชื่อมต่อแบบเสมือน

หากต้องการกู้คืนการแก้ไขการเชื่อมต่อแบบเสมือน ให้เลือกการแก้ไข จากนั้นคลิกเปิด คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้ยกเลิกการเชื่อมต่อเวอร์ชันที่มีอยู่ เมื่อคุณคลิกละทิ้งและดำเนินการต่อ การแก้ไขที่คุณเลือกจะกลายเป็นเวอร์ชันปัจจุบันของการเชื่อมต่อ

กล่องโต้ตอบ "เปิดการแก้ไข" ที่มีการไฮไลต์ที่ “ละทิ้งและดำเนินการต่อ”

หากต้องการลบการแก้ไข จากเมนูการดำเนินการของการแก้ไข (. . .) คลิกลบ

เมนูการดำเนินการของการแก้ไขที่มีการไฮไลต์ “ลบ…”

แทนที่แหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในเวิร์กบุ๊กด้วยการเชื่อมต่อแบบเสมือน

สำหรับการเขียนเว็บใน Tableau Cloud หรือ Tableau Server:

 1. ดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊ก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ดาวน์โหลดมุมมองและเวิร์กบุ๊ก(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในความช่วยเหลือของ Tableau Desktop
 2. ใน Tableau Desktop ให้เปิดเวิร์กบุ๊กและแทนที่แหล่งข้อมูลที่มีอยู่ด้วยการเชื่อมต่อแบบเสมือน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อแทนที่แหล่งข้อมูล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Tableau Desktop
 3. ใน Tableau Desktop ให้อัปโหลดเวิร์กบุ๊กไปที่ Tableau Cloud หรือไซต์ Tableau Server ของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู อัปโหลดเวิร์กบุ๊กไปยังไซต์ Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในความช่วยเหลือของ Tableau Desktop
 4. ใน Tableau Cloud หรือ Tableau Server ให้คลิกเผยแพร่เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์

สำหรับ Tableau Desktop:

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กและแทนที่แหล่งข้อมูลที่มีอยู่ด้วยการเชื่อมต่อแบบเสมือน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อแทนที่แหล่งข้อมูล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Tableau Desktop
 2. เผยแพร่เวิร์กบุ๊กใหม่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ขั้นตอนง่ายๆ ในการเผยแพร่เวิร์กบุ๊ก(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในความช่วยเหลือของ Tableau Desktop

ใครสามารถดำเนินการนี้ได้บ้าง

หากต้องการใช้การเชื่อมต่อแบบเสมือน คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์หรือไซต์ หรือ Creator

หากต้องการแก้ไขการเชื่อมต่อแบบเสมือนหรือนโยบายข้อมูล คุณต้อง

 • มีข้อมูลเข้าสู่ระบบไปยังฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับการเชื่อมต่อแบบเสมือน และ
 • เป็นผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์หรือผู้ดูแลไซต์ หรือ Creator

หากต้องการย้ายเนื้อหาที่มีอยู่เพื่อใช้การเชื่อมต่อแบบเสมือน คุณต้อง

 • เป็นผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์หรือผู้ดูแลไซต์ หรือ
 • เป็น Creator ที่เป็นเจ้าของแหล่งข้อมูลด้วย
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ