สร้างกำหนดเวลารีเฟรชสำหรับ Tableau Cloud อีกครั้ง

คุณอยู่ในคู่มือการย้ายข้อมูลด้วยตนเองของ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) คู่มือนี้อธิบายวิธีการย้ายการปรับใช้ Tableau Server ด้วยตนเองโดยมีผู้ใช้น้อยกว่า 100 คนไปยัง Tableau Cloud

สร้างกำหนดเวลารีเฟรชใหม่สำหรับแหล่งข้อมูลสำหรับการแยกข้อมูล

  • สำหรับแหล่งข้อมูลสำหรับการแยกข้อมูล ให้ไปที่แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่หรือแบบฝังใน Tableau Cloud เลือกการรีเฟรชการแยกข้อมูล > การรีเฟรชการแยกข้อมูลใหม่ > เลือกกำหนดเวลาแยกข้อมูล

    สำหรับแหล่งข้อมูลที่ต้องใช้ Tableau Bridge ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดค่า Bridge สำหรับการเชื่อมต่อก่อนที่จะสร้างการรีเฟรชการแยกข้อมูล โปรดดูใช้ Bridge สำหรับข้อมูลคลาวด์ส่วนตัว(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณ!