ย้ายแหล่งข้อมูลและเวิร์กบุ๊กไปยัง Tableau Cloud

คุณอยู่ในคู่มือการย้ายข้อมูลด้วยตนเองของ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) คู่มือนี้อธิบายวิธีการย้ายการปรับใช้ Tableau Server ด้วยตนเองโดยมีผู้ใช้น้อยกว่า 100 คนไปยัง Tableau Cloud

สำหรับหลายๆ องค์กรที่เรียกใช้การย้ายข้อมูลด้วยตนเอง อาจเหมาะสมที่จะให้ผู้ใช้ (หรือกลุ่มย่อยของผู้ใช้) ย้ายเนื้อหาที่คุ้นเคยไปยังไซต์ Tableau Cloud ใหม่ ขั้นตอนการย้ายเนื้อหาที่อธิบายในหัวข้อนี้สามารถดำเนินการได้โดยผู้ใช้ (มีบทบาท Creator) ในองค์กรของคุณ

ก่อนเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มดำเนินการย้ายเนื้อหา เราต้องการเน้นย้ำคำแนะนำให้ทำการรวบรวมทั้งหมดและล้างสภาพแวดล้อม Tableau Server ที่คุณมีอยู่ โปรดดูการจัดระเบียบระบบ: คุณยังต้องการใช้เนื้อหาอยู่หรือไม่

ให้ Tableau Server ทำงานอยู่ตลอด ในระหว่างกระบวนการย้ายข้อมูลของคุณ ตรวจสอบว่าเนื้อหาและกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดยังคงทำงานอยู่ในระบบ Tableau Server อย่าเลิกใช้งานสภาพแวดล้อมของ Tableau Server จนกว่าคุณจะตรวจสอบแล้วว่าเนื้อหาและขั้นตอนของคุณย้ายไปยัง Tableau Cloud อย่างถูกต้องเหมาะสม

ขั้นตอนที่ 1: สร้างโปรเจกต์สำหรับไซต์ของคุณด้วยนโยบายการเข้าถึงขั้นต่ำ

เราขอแนะนำให้ตั้งค่าไซต์ Tableau Cloud ใหม่ของคุณด้วยนโยบายการเข้าถึงขั้นต่ำ สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าหลังจากเพิ่มผู้ใช้ไปยัง Tableau Cloud แล้ว ผู้ใช้จะเริ่มเข้าถึงเนื้อหาบนแพลตฟอร์มได้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น เราขอแนะนำให้ดูเริ่มต้นใช้งานด่วน: สิทธิ์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)สำหรับหลักสูตรทบทวนเกี่ยวกับวิธีที่สิทธิ์โต้ตอบและสืบทอดใน Tableau หากคุณคุ้นเคยกับแนวคิดเหล่านี้ในบริบทของ Tableau Server คุณสามารถเริ่มต้นได้เลย สิทธิ์ Tableau Cloud ใช้ตรรกะเดียวกับ Server

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่าโปรเจกต์ด้วยนโยบายการเข้าถึงขั้นต่ำ

 1. กำหนดค่าสิทธิ์เทมเพลต(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในโปรเจกต์ก่อนที่จะสร้างโปรเจกต์เพิ่มเติม

 2. ลบสิทธิ์สำหรับกลุ่มผู้ใช้ทั้งหมด การลบผู้ใช้ทั้งหมดทำให้มั่นใจได้ว่าโปรเจกต์ได้รับการกำหนดค่าโดยมีสิทธิ์ที่ชัดเจนสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึงเนื้อหา

 3. สร้างกลุ่ม(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) กลุ่มทำให้การจัดการสิทธิ์ง่ายขึ้นตามขนาดองค์กรและ/หรือเนื้อหาของคุณ

หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของโปรเจกต์ทั่วไป โปรดดูใช้โปรเจกต์เพื่อจัดการการเข้าถึงเนื้อหา(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มผู้ใช้ที่มีบทบาท Creator

หลังจากที่กำหนดค่านโยบายการเข้าถึงขั้นต่ำแล้ว คุณควรเพิ่มผู้ใช้ใดๆ ที่จะย้ายเนื้อหา หากคุณไม่ได้พึ่งพาผู้ใช้ในการย้ายเนื้อหา คุณสามารถเพิ่มได้ในภายหลังในกระบวนการ โปรดดูกำหนดค่าสิทธิ์และการเข้าถึงเนื้อหาสำหรับผู้ใช้ที่ถูกย้าย

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้ในการเพิ่มผู้ใช้ที่เป็น Creator:

ขั้นตอนที่ 3: ย้ายแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่

หากเวิร์กบุ๊กหลายรายการใช้แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่แหล่งเดียว คุณจะต้องย้ายแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 1. บน Tableau Desktop ให้เข้าสู่ระบบในสภาพแวดล้อม Tableau Server ของคุณ ไปยังเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการย้ายข้อมูล และคลิกดาวน์โหลด

 2. บนเมนูข้อมูลใน Tableau Desktop เลือกแหล่งข้อมูล เลือกสร้างสำเนาในเครื่อง จากนั้นบันทึกสำเนาของแหล่งข้อมูลในเครื่อง

 3. การทำงานจากชีต ให้เลือกข้อมูล > แทนที่แหล่งข้อมูล ป้อนตัวเลือกต่อไปนี้:

  • ปัจจุบัน: การแทนที่สำเนาในเครื่องปัจจุบัน: สำเนาในเครื่องที่คุณบันทึกไว้
  • ในแผงข้อมูล ให้คลิกขวาที่แหล่งข้อมูลเดิมที่เผยแพร่ แล้วเลือกปิด
 4. เลือกเซิร์ฟเวอร์ แล้วคลิกออกจากระบบ

 5. เลือกแหล่งข้อมูลในเมนูข้อมูล แล้วเลือกเผยแพร่ไปยังเซิร์ฟเวอร์

 6. ใน Tableau Desktop ให้เข้าสู่ระบบ Tableau Cloud จากนั้นเผยแพร่แหล่งข้อมูล

 7. หากจำเป็น ให้กำหนดเวลารีเฟรชแหล่งข้อมูลนั้นใน Tableau Cloud หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้างกำหนดเวลารีเฟรชสำหรับ Tableau Cloud อีกครั้ง

หากแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ใหม่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวในเวิร์กบุ๊ก ให้ทำตามสองขั้นตอนถัดไปเพื่อเผยแพร่เวิร์กบุ๊กด้วย หากเวิร์กบุ๊กมีแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่หลายแหล่ง ให้ข้ามไปยังขั้นตอนถัดไป

 1. เมื่อเผยแพร่แหล่งข้อมูล ให้ตรวจสอบว่าได้เลือกอัปเดตเวิร์กบุ๊กเพื่อใช้แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่แล้ว
 2. เลือกเซิร์ฟเวอร์ > เผยแพร่เวิร์กบุ๊กเพื่อเผยแพร่เวิร์กบุ๊กไปยัง Tableau Cloud

ขั้นตอนที่ 4: ย้ายข้อมูลเวิร์กบุ๊กด้วยแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่หลายแหล่ง

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ซ้ำสำหรับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ทั้งหมดที่คุณต้องการย้ายข้อมูลไปยัง Tableau Cloud

 1. บน Tableau Desktop ให้เข้าสู่ระบบในสภาพแวดล้อม Tableau Server ของคุณ ไปยังแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ที่คุณต้องการย้ายข้อมูล และคลิกดาวน์โหลด

 2. ไฟล์จะเปิดขึ้นใน Tableau Desktop บนเมนูข้อมูลใน Tableau Desktop เลือกแหล่งข้อมูล เลือกสร้างสำเนาในเครื่อง จากนั้นบันทึกสำเนาของแหล่งข้อมูลในเครื่อง

 3. ในแผงข้อมูล ให้คลิกขวาที่แหล่งข้อมูลเดิมที่เผยแพร่ แล้วเลือกปิด

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-3 สำหรับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

 5. เลือกเซิร์ฟเวอร์ แล้วคลิกออกจากระบบ

 6. การทำงานจากชีต ให้เลือกข้อมูล > แทนที่แหล่งข้อมูล ป้อนตัวเลือกต่อไปนี้:

  • ปัจจุบัน: สำเนาในเครื่องปัจจุบัน
  • แทนที่: สำเนาในเครื่องที่คุณบันทึกไว้
 7. หลังจากแทนที่แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ทั้งหมดแล้ว ให้เลือกเลือก > เผยแพร่เวิร์กบุ๊กเพื่อเผยแพร่เวิร์กบุ๊กไปยัง Tableau Cloud

หากเวิร์กบุ๊กยังมีแหล่งข้อมูลแบบฝังที่ต้องใช้ Tableau Bridge แหล่งข้อมูลเหล่านั้นจะต้องได้รับการเผยแพร่แยกกันระหว่างการย้ายข้อมูล ดูเผยแพร่แหล่งข้อมูล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ขั้นตอนที่ 5: ย้ายข้อมูลเวิร์กบุ๊กด้วยแหล่งข้อมูลแบบฝัง

 1. บน Tableau Desktop ให้เข้าสู่ระบบในสภาพแวดล้อม Tableau Server ของคุณ ไปยังเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการย้ายข้อมูล และคลิกดาวน์โหลด
 2. เลือกเซิร์ฟเวอร์ แล้วคลิกออกจากระบบ
 3. เลือกเซิร์ฟเวอร์ แล้วคลิกเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าสู่ระบบ Tableau Cloud
 4. เผยแพร่แหล่งข้อมูล:
  • หากแหล่งข้อมูลต้องใช้ Tableau Bridge สำหรับการรีเฟรชอัตโนมัติ แหล่งข้อมูลจะต้องได้รับการเผยแพร่เป็นแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ก่อนที่จะเผยแพร่เวิร์กบุ๊ก โปรดดูเผยแพร่ข้อมูลภายในองค์กร(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
  • หากแหล่งข้อมูลไม่ได้กำหนดให้มี Tableau Bridge ให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ > เผยแพร่แหล่งข้อมูล และตรวจสอบว่าได้เลือกอัปเดตเวิร์กบุ๊กเพื่อใช้แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่
 5. เลือกเลือก > เผยแพร่เวิร์กบุ๊ก
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณ!