กำหนดค่าสิทธิ์และการเข้าถึงเนื้อหาสำหรับผู้ใช้ที่ถูกย้าย

คุณอยู่ในคู่มือการย้ายข้อมูลด้วยตนเองของ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) คู่มือนี้อธิบายวิธีการย้ายการปรับใช้ Tableau Server ด้วยตนเองโดยมีผู้ใช้น้อยกว่า 100 คนไปยัง Tableau Cloud

เมื่อคุณได้เพิ่มแหล่งข้อมูล เวิร์กบุ๊ก และโฟลว์ของ Prep ไปยัง Tableau Cloud แล้ว คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ของคุณได้เลย ก่อนที่เราจะดำเนินการเช่นนั้น สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่า Tableau กำหนดให้ใครสามารถเข้าถึงข้อมูลใด Tableau Cloud ให้คุณกำหนดได้ว่าใครสามารถเข้าถึงเนื้อหาและให้คุณจำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในแหล่งข้อมูลได้

เราจะใช้เครื่องมือการเข้าถึงเนื้อหาเพื่อจำกัดผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงรายการเนื้อหา และเครื่องมือความปลอดภัยระดับแถวเพื่อจำกัดข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถเห็นภายในแหล่งข้อมูล

การเข้าถึงเนื้อหา

โปรเจกต์ โปรเจกต์ที่ซ้อนกัน และรายการเนื้อหาแต่ละรายการล้วนอยู่ภายใต้กฎของสิทธิ์ คุณสามารถดูวิธีใช้กฎเหล่านั้นในสภาพแวดล้อม Tableau Server ของคุณ แล้วสร้างกฎเหล่านั้นใหม่ใน Tableau Cloud โปรดดูสิทธิ์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ความปลอดภัยระดับแถว

หากคุณมีแหล่งข้อมูลหรือเวิร์กบุ๊กที่มีความปลอดภัยระดับแถว สิทธิ์ของความปลอดภัยระดับแถวและการคำนวณของคุณจะต้องได้รับการอัปเดตสำหรับ Tableau Cloud เนื่องจากชื่อผู้ใช้และชื่อกลุ่มอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการแปลง โปรดดูจำกัดการเข้าถึงที่ระดับแถวข้อมูล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)และสร้างนโยบายข้อมูลสำหรับความปลอดภัยระดับแถว(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

เวิร์กโฟลว์การย้ายข้อมูล

คู่มือนี้จัดทำขึ้นตามกระบวนการทีละขั้นตอนสำหรับการย้ายข้อมูลไปยัง Tableau Cloud:

  1. วางแผนการย้ายข้อมูลของคุณ
  2. สร้างและกำหนดค่าไซต์ Tableau Cloud
  3. ย้ายการเชื่อมต่อแบบเสมือน
  4. ย้ายแหล่งข้อมูล เวิร์กบุ๊ก และโฟลว์ของ Prep ไปยัง Tableau Cloud
  5. สร้างกำหนดเวลารีเฟรชสำหรับ Tableau Cloud อีกครั้ง
  6. คุณอยู่ที่นี่: กำหนดค่าสิทธิ์และการเข้าถึงเนื้อหาสำหรับผู้ใช้ที่ถูกย้าย
  7. เพิ่มผู้ใช้ที่เหลือไปยัง Tableau Server
  8. รายการตรวจสอบการย้ายผู้ใช้ปลายทาง
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ