Användning av Desktop-licenser

Obs! Den här vyn är bara tillgänglig för serveradministratörer. Klicka på platsmenyn och välj Hantera alla platser för att komma åt servervyer för driftsättningar på flera platser. Information om hur du navigerar till administratörsvyer finns i Administrativa vyer .

I vyn Användning av Desktop-licenser kan serveradministratörer se användningsdata för Tableau Desktop-licenser i din organisation. Detta kan göra det lättare för dig att hantera licenser effektivt och avgöra om du behöver fler eller färre licenser. Du kan besvara följande frågor med den här vyn:

  • Vem använder en Tableau Desktop-licens i mitt företag?
  • Har några licenser delats eller överförts?
  • Används någon licens på en dator där den inte ska finnas?
  • Använder en specifik användare sin licens?
  • Vilka typer av licenser används i mitt företag?
  • Behöver jag konvertera några provversionslicenser?

Obs! För att få data om licenser måste alla kopior av Tableau Desktop version 10.0 eller senare konfigureras för att skicka data till Tableau Server. Den här konfigurationen kan göras vid installationstillfället med hjälp av skript eller programvara från andra leverantörer för att installera och konfigurera Tableau, men den kan också göras efter installationen genom att ändra registret eller egenskapslistan. Du hittar mer information i Konfigurera Desktop-licensrapportering.

Om du vill visa licensdata måste Desktop-licensrapportering vara aktiverat på Tableau Server. Läs mer i Aktivera och konfigurera Desktop-licensrapportering.

Filter
  • Produktnycklar. Skriv in en sträng för att filtrera instrumentpanelen så att den endast visar licenser som innehåller strängen någonstans i produktnyckeln. Om du till exempel bara vill se licenser som börjar med TDTD skriver du in TDTD och trycker på Retur för att filtrera vyn. Klicka på X-symbolen efter strängen för att återställa filtret.

  • Åtgärd. Använd det här filtret för att styra vad instrumentpanelen ska visa baserat på vilken åtgärd som vidtas. Åtgärder är Aktivera, Använd och Returnera (inaktivera). Om åtgärden Använd inte är markerad visas ingenting i det övre stapeldiagrammet.

  • Avdelning. Använd det här filtret för att styra vilka avdelningar som instrumentpanelen ska visa licenser för. Filtret fylls i baserat på värdena för Avdelning som anges när Tableau Desktop registreras.

  • Välj varaktighet i dagar. Använd det här reglaget för att ange hur många dagar som instrumentpanelen ska visa information för. Standardvärdet är 183 dagar.

När du hovrar över filterkortet i de tre första filtren visas en listruteikon. Klicka på ikonen för att ange om vyn ska omfatta data som matchar filtret (standard) eller utesluta data som matchar filtret:

Vem har använt Tableau de senaste <nn> dagarna?

Det här området på instrumentpanelen visar ett stapeldiagram över tre typer av Tableau Desktop-licenser (beständiga licenser, provversionslicenser och periodlicenser) samt antalet användare som har använt varje licenstyp under den angivna tidsperioden. Hovra över ett licenstypsegment för att se en förklaring av licenstypen. Klicka på ett segment för att filtrera resten av instrumentpanelen så att endast den licenstypen visas. Den här åtgärden filtrerar både de tabeller som visar licenser som har använts och de som visar licenser som inte har använts. Om du till exempel vill se en lista över de periodlicenser som har använts under tidsperioden klickar du på fältet Period. Listorna ”har använts” och ”har inte använts” filtreras till att endast visa periodlicenser.

En tabell med detaljerad information visas under stapeldiagrammet. För varje rad i tabellen visas åtgärdsikoner till höger ovanför en tidslinje som visar när åtgärden senast utfördes.

Om du vill visa en lista över underliggande data i ett format som gör att du kan välja och kopiera värden som e-post eller produktnyckel klickar du på en rad i listan över licenser och sedan på ikonen Visa data:

Dessa data visas i sammanfattad form. Klicka på Fullständiga data för att se alla data. I den här vyn kan du välja och kopiera enskilda värden eller ladda ner data som en textfil.

Vilka licenser har inte använts de senaste <nn> dagarna

I den här delen av instrumentpanelen visas en lista över licenser som inte har använts under den angivna tidsperioden. En tidslinje visar senaste användningsdatum. Om du hovrar över en markering för senast använt visas information, som bland annat registrerad användare för den kopian av Tableau.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!