Konfigurera stöd för virtuell dator

Stödet för virtuella datorer är en valfri funktion i Tableau Desktop 10.5 och senare versioner samt i Tableau Prep Builder 2018.2.1 och senare versioner som innebär att du kan optimera installationer av Tableau för icke-beständiga virtuella datorer eller datorer som omavbildas regelbundet. Tjänsten Auktorisera för körning (ATR) gör det möjligt för Tableau-licensservern att hantera aktiveringsgränser och avaktiveringar av virtuella datorer (VM).

Från och med version 2020.1 kan virtuella datorer konfigureras för inloggningsbaserad licenshantering (inga produktnycklar behövs). Detta är det bästa, och ofta enda, sättet att implementera en virtuell driftsättning av Tableau Desktop när slutanvändarna inte har några produktnycklar. Mer information finns i Aktivera Tableau med hjälp av inloggningsbaserad licenshantering(Länken öppnas i ett nytt fönster).

När stödet för virtuella datorer har aktiverats returneras Tableau inloggningsbaserad licenshantering-licenser eller nyckellån automatiskt efter att de inte har används under en förutbestämd tid. Det innebär att du inte behöver uppdatera eller avaktivera inloggningsbaserad licenshantering-lånet eller produktnyckeln manuellt. Tableau måste kommunicera med Tableau Server eller Tableau Cloud för inloggningsbaserad licenshantering. Om du fortfarande använder produktnycklar måste Tableau Desktop-klienter regelbundet ansluta till internet för att kommunicera med den värdbaserade licenstjänsten.

Utan stöd för virtuella datorer är en aktiverad Tableau-licens eller ett inloggningsbaserad licenshantering-licenslån användbart tills licensen avaktiveras eller lånetiden går ut, vilket orsakar ett aktiveringsfel på högsta nivå. Genom att använda stöd för virtuella datorer med ofta omstartade virtuella datorer eller regelbundet ombildade datorer returneras den virtuella datorn och aktiveringen läggs tillbaka till inloggningsbaserad licenshantering för en framtida aktiveringsförfrågan. Virtuella datorer hanterar inloggningsbaserad licenshantering-aktivering eller produktnyckelaktivering, vilket förhindrar att aktiveringsfelet på högsta nivå uppstår när det konfigureras med korrekt aktiveringstid.

Så här fungerar stödet för virtuella datorer

När stödet för virtuella datorer har aktiverats kontaktar Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder regelbundet Tableau-tjänsten Auktorisera för körning (ATR) för att kontrollera att Tableau har auktoriserats för körning baserat på dess licens. När den virtuella dator har konfigurerats för att även använda inloggningsbaserad licenshantering fungerar Tableau Cloud och Tableau Server som en proxy för ATR-tjänsten för att bekräfta att Tableau har auktoriserats för körning med en giltig Creator-användare för Tableau Cloud eller Tableau Server.

ATR-tjänsten kontrollerar licensen eller om användaren är en giltig Creator-användare samt längden på auktoriseringsfönstret. Förutsatt att den här kommunikationen lyckas körs Tableau utan någon påverkan på användaren. I diagrammen nedan ser du kommunikationsprocessen mellan klienten och licensieringskomponenterna.

Stöd för virtuella datorer och ATR-tjänsten utan inloggningsbaserad licenshantering

 1. Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder kontaktar ATR-tjänsten för att kontrollera att Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder har auktoriserats för körning.

 2. ATR-tjänsten kontaktar Tableaus licensieringstjänst för att kontrollera att licensen är giltig.

 3. ATR-tjänsten fastställer längden på auktoriseringsfönstret.

 4. Om den är giltig tillåter ATR-tjänsten att du använder Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder.

Inloggningsbaserad licenshantering med Tableau Cloud

Inloggningsbaserad licenshantering med Tableau Server

 1. Du installerar Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder och väljer Activate with your credentials (Aktivera med dina inloggningsuppgifter). Du loggar in på din Tableau Cloud- eller Tableau Server-plats.

 2. Tableau Cloud eller Tableau Server bekräftar att du har rollen Creator. Om inte returneras ett fel. Om svaret är ja kommunicerar Tableau Cloud eller Tableau Server med ATR-tjänsten.

 3. ATR-tjänsten returnerar ett ATR-leasingavtal till Tableau Cloud eller Tableau Server.

 4. Tableau Cloud eller Tableau Server utfärdar ett ATR-lån till Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder så att aktiveringen kan slutföras.

Begärd varaktighet

Som standard får en instans av Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder ett auktoriseringsfönster på 14 dagar då det är auktoriserat för körning. Det betyder att du efter den ursprungliga auktoriseringen kan använda Tableau utan nätverksanslutning i 14 dagar innan aktiveringen upphör att gälla. Auktoriseringskontrollerna utförs regelbundet, och varje gång en kontroll lyckas återställs auktoriseringsfönstret till sin fullständiga längd. Detta påverkar inte dig, om det inte är så att inga kontroller lyckats och fönstret närmar sig sin stängningstid. I så fall visas ett varningsmeddelande som talar om att du måste ansluta Tableau till nätverket så att auktoriseringen kan utföras. Standardinställningen på 14 dagar är inte praktisk för virtuella datorer i miljöer där du får en ny virtuell dator vid varje användningstillfälle. Mer information finns i Inställningar för begärd varaktighet.

Längden på auktoriseringsfönstret avgörs av värdet på den begärda varaktigheten. Som standard är den begärda varaktigheten 14 dagar (1 209 600 sekunder), men du kan konfigurera detta så att det passar den aktuella miljön utifrån hur ofta en användare får en ny virtuell dator eller om Tableau Desktop är av beständig typ.

Obs! Om du använder både Tableau Desktop och Tableau Prep Builder gäller den inställning du anger för begärd varaktighet i Tableau Desktop även för Tableau Prep Builder och vice versa.

Inställningar för begärd varaktighet

Den begärda varaktigheten anges i sekunder. Den kortaste begärda varaktigheten är 4 timmar (14 400 sekunder) och den längsta är sex månader (15 552 000 sekunder). Använd följande riktlinjer för att avgöra hur du ska ställa in den begärda varaktigheten för användarna:

 • För de flesta datorer som inte delas, särskilt sådana som ibland är offline flera veckor i taget, bör du ange en begärd varaktighet på tre till sex månader (7 776 000 –15 552 000 sekunder). Med en längre varaktighet kan användaren fortsätta att använda Tableau längre utan någon internetanslutning.

 • För datorer som omavbildas ungefär en gång i månaden anger du den begärda varaktigheten som 30 dagar (2 592 000 sekunder).

 • För virtuella datorer som återanvänds dagligen anger du den begärda varaktigheten som minimivärdet 4 timmar (14 400 sekunder). På så sätt kan du återanvända dina produktnycklar (antingen inloggningsbaserad licenshantering eller en produktnyckel) varje morgon och slipper försöka komma ihåg att avaktivera dem varje kväll innan de virtuella datorerna startar om.

Virtuella datorer och produktnycklar

Fördelen med att använda stödet för virtuella datorer är att du i miljöer där de virtuella datorerna återvinns regelbundet kan ange en varaktighet som är kort nog för att licensaktiveringen ska gå ut innan datorn återvinns. Det innebär att du inte får slut på aktiveringar. Du måste ändå ange produktnyckeln för att köra Tableau när datorn har återvunnits. Med Inloggningsbaserad licenshantering kan du förbättra användarupplevelsen i det här scenariot eftersom de måste logga in på Tableau Cloud eller Tableau Server för att aktivera Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder i stället för att ange en produktnyckel.

Obs! När du använder virtuella datorer med prenumerationslicenser kan du inte uppdatera produktnycklarna. Om du vill förnya en prenumeration eller ändra någon licens måste du identifiera den nya produktnyckeln i Tableaus kundportal och aktivera den.

Så här använder du stödet för virtuella datorer

Stödet för virtuella datorer är en valfri funktion om du inte använder inloggningsbaserad licenshantering, och därför måste du aktivera funktionen om du vill använda den (den är som standard inaktiverad). Om du använder inloggningsbaserad licenshantering är den Tableau-hanterade licenstjänsten (ATR) på som standard, men ATR-varaktigheten och ytterligare installationsflaggor måste ställas in för stöd för virtuella datorer. Hur du aktiverar virtuella datorer när du inte använder inloggningsbaserad licenshantering beror på om du kör Tableau på Windows eller Mac:

På Windows kan du aktivera och konfigurera stödet för virtuella datorer:

 • Under installation av Tableau Desktop och Tableau Prep Builder, med hjälp av kommandoradsväxlar för att aktivera stödet för virtuella datorer och ange önskad varaktighet.

 • Efter installation genom att redigera Windows-registret för att aktivera stödet för virtuella datorer och ange önskad varaktighet.

På Mac kan du aktivera och konfigurera stödet för virtuella datorer:

 • Efter installation av Tableau Desktop och Tableau Prep Builder med sudo defaults write-kommandon.

Tableau Desktop och Tableau Prep Builder på Windows

Flaggor för virtuella datorer kan anges på tre sätt:

Aktivera stödet för virtuella datorer vid installation

Kör installationsprogrammets .exe-fil från datorns kommandorad som administratör och ställ in de rekommenderade flaggorna enligt följande för att säkerställa den bästa slutanvändarupplevelsen:

 • ATRENABLED=1 (om du använder produktnycklar)
 • ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS=14400 (lägsta tillåtna returvärde för aktivering)
 • SILENTLYREGISTERUSER="true"
 • SYNCHRONOUSLICENSECHECK='true"

Inkludera ATRENABLED om inloggningsbaserad licenshantering inte används (version 2019.4 och tidigare, eller manuellt inaktiverad). Växeln ATRENABLED behövs inte om inloggningsbaserad licenshantering har konfigurerats på Tableau Desktop.

Standardvärdet för ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS är 14 dagar. Mer information om flaggan ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS finns i Inställningar för begärd varaktighet.

Flaggan SILENTLYREGISTERUSER stoppar registreringsuppmaningen på varje ny virtuell dator som levereras och SYNCHRONOUSLICENSECHECK stoppar meddelandet om att licensen har ändrats på varje ny virtuell dator.

Om du behöver extrahera .msi-filer följer du anvisningarna i Extrahera och kör Windows-installationsprogrammet (MSI).

Du måste köra kommandot från den katalog där .exe-filen finns eller ange den fullständiga sökvägen till .exe-filen på datorn. Kör inte installationsprogrammet från en delad katalog i nätverket. Ladda i stället ner .exe-filen till en katalog på den dator som du kör installationen på.

Den minsta tillåtna inställningen för ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS är 4 timmar (14 400 sekunder). Följande exempel visar installationskommandot i Windows för att aktivera automatisk licensinaktivering och ange varaktigheten som 12 timmar (43 200 sekunder):

tableauDesktop-64bit-2022-1-0.exe /quiet /norestart ACCEPTEULA=1 ATRENABLED=1 ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS=43200 SILENTLYREGISTERUSER="true" SYNCHRONOUSLICENSECHECK="true"

eller

tableauPrepBuilder-64bit-2022-1-2.exe /quiet /norestart ACCEPTEULA=1 ATRENABLED=1 ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS=43200 SILENTLYREGISTERUSER="true" SYNCHRONOUSLICENSECHECK="true"

När du skapar en primär avbildning för en stor virtuell driftsättning passar ovanstående inställningar bra och ingen produktnyckelaktivering ska utföras. När du använder en ny virtuell dator anger varje enskild användare en produktnyckel eller loggar in på Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder om inloggningsbaserad licenshantering är aktiverat.

Aktivera stödet för virtuella datorer genom att redigera registret

Om Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder redan har installerats kan du ändå aktivera stödet för virtuella datorer genom att redigera Windows-registret och lägga till en post för ATREnabled. Om du vill ändra standardvaraktigheten för en licensaktivering kan du lägga till en post för ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS.

 1. Säkerhetskopiera registerfilen som administratör på den dator där Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder körs innan du gör några ändringar i filen.

 2. Redigera registret och i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tableau skapar du en ny registreringsdatafil med namnet ATR och dessa värden:

  • Namn: Lägg till ett strängvärde med namnet ATREnabled.

  • Data: Lägg till 1.

  • Namn: Lägg till ett strängvärde med namnet ATRRequestedDurationSeconds.

  • Data: Lägg till ett antal sekunder för varaktigheten. Lägg till exempel till 43200 för att ange en varaktighet på 12 timmar.

  Bilden nedan visar hur ATR-registreringsdatafilen ser ut i registereditorn.

 3. Starta om Tableau så att ändringarna börjar gälla.

Aktivera stödet för virtuella datorer med ATR-verktyget

Om Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder redan har installerats kan du ändå aktivera stödet för virtuella datorer från kommandotolken i Windows. Programmet atrdiag.exe finns i Windows-katalogen \bin och är ett verktyg som används för just virtuella datorer och inställningarna för inloggningsbaserad licenshantering. Programmet atrdiag.exe kan rapportera om valda värden, ändra konfigurationsinställningar för virtuella datorer samt göra den inledande konfigurationen av virtuella datorer. Om du behöver hjälp av Tableaus tekniska support är det ofta en bra idé att ge dem utdata från ATR-verktyget.

Obs! Tableau Prep Builder måste installeras på samma dator som Tableau Desktop för att du ska kunna använda atrdiag.exe med Tableau Prep Builder.

 1. Logga in som administratör på den dator som kör Tableau Desktop.

 2. Använd en kommandotolk för att gå till den katalog där Tableau Desktop har installerats:

  cd C:\Program Files\Tableau\<version>\bin

 3. Aktivera ATR-tjänsten i kommandotolken:

  atrdiag.exe -enableATRFeature

 4. Ange hur länge, i sekunder, som licensaktiveringen är auktoriserad. (Ange till exempel 43 200 för en varaktighet på 12 timmar.)

  atrdiag.exe -setDuration 43200

 5. Starta om Tableau så att ändringarna börjar gälla.

Inaktivera stödet för virtuella datorer med ATR-verktyget

Om du inte vill använda funktionen för virtuella datorer längre kan du inaktivera den.

 1. Avsluta Tableau Desktop på den dator där du vill inaktivera stödet för virtuella datorer.

 2. Öppna kommandotolken i Windows som administratör och gå till den katalog där Tableau Desktop har installerats:

  cd C:\Program Files\Tableau\<version>\bin

 3. Kör följande kommando i en kommandotolk för att stänga av ATR-tjänsten:

  atrdiag.exe -disableATRFeature

 4. Kör följande kommando i en kommandotolk:

  atrdiag.exe -deleteAllATRs

 5. Starta Tableau Desktop.

 6. I dialogrutan Licensen har ändrats klickar du på Avsluta.

 7. Starta om Tableau så att ändringarna börjar gälla.

 8. Klicka på Hantera produktnycklar på menyn Hjälp för att se om du kan inaktivera produktnyckeln.

Tableau Desktop och Tableau Prep Builder på Mac

Aktivera genom att uppdatera inställningsfilen

Om du vill aktivera stödet för virtuella datorer på Mac kör du följande kommandon i ett terminalfönster och installerar eller startar sedan om Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.tableau.ATR ATREnabled "1"

sudo defaults write /Library/Preferences/com.tableau.ATR ATRRequestedDurationSeconds -string "43200"

Felsöka virtuella datorer

Om du får problem med att konfigurera eller använda virtuella datorer kan du samla in diagnostikinformation om den dator som kör Tableau Prep Builder eller Tableau Desktop med diagnostikverktyget för virtuella datorer (atrdiag).

Du kan kontrollera att stödet för virtuella datorer är aktiverat och visa det värde för begärd varaktighet i sekunder som gäller för aktivering av Tableau Desktop. Start- och slutvärdena för TTL speglar det aktuella lån som används på den virtuella dator som kör Tableau Desktop. Kommandona nedan hämtar statusen för den virtuella datorn, oavsett om du har installerat Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder.

Fel: Licensinformationen har ändrats

När du använder en virtuell dator kan du råka ut för ett felmeddelande om att licensinformationen har ändrats när du startar en ny virtuell dator för Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder. Det här felet framtvingar en omstart, varefter du uppmanas att registrera Tableau Desktop igen. Det här felet uppstår på grund av att ATR-tjänsten skickar en ny token som inte matchar licenscachen.

För att förhindra detta kan du använda alternativen SYNCHRONOUSLICENSECHECK och SILENTLYREGISTERUSER med installationsprogrammet på Windows. Exempel:

tableau-setup-std-tableau-2020 SYNCHRONOUSLICENSECHECK="true" SILENTLYREGISTERUSER="true" ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS=14400

eller

tableauDesktop-64bit-2020-1-0.exe /quiet /norestart ACCEPTEULA=1 ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS=14400 ACTIVATIONSERVER=http://<tableau_online_site_url> SYNCHRONOUSLICENSECHECK="true" SILENTYLYREGISTERUSER="true"

Samla in diagnostikinformation om virtuella datorer på Windows

 1. Öppna en kommandotolk som administratör.
 2. Gå till katalogen med Tableau-binärfiler (\bin) med följande kommando:

  cd Program Files\Tableau\Tableau <version>\bin

  Exempel:

  cd Program Files\Tableau\Tableau 2022,4\bin

 3. Kör följande kommando:

  atrdiag.exe

  Om du vill kan du spara utdata till en fil:

  atrdiag.exe > AtrOutput.txt

Samla in diagnostikinformation om virtuella datorer på Mac

 1. Öppna Terminal-appen.
 2. Gå till den katalog som innehåller atrdiag-verktyget med följande kommando:

  cd "/Applications/Tableau Desktop <version>.app/Contents/MacOS"

  Exempel:

  cd "/Applications/Tableau Desktop 2022,4.app/Contents/MacOS"

 3. Kör följande kommando:

  ./atrdiag

  Om du vill kan du spara utdata till en fil:

  ./atrdiag > AtrOutput.txt

Mer information om hur du löser problem med Tableau Desktop-installationen finns i Felsök din Tableau Desktop- eller Tableau Prep Builder-installation eller Felsök Tableau Desktop- eller Tableau Prep Builder-licensiering.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!