Utgångstider för Desktop-licenser

Obs! Den här vyn är bara tillgänglig för serveradministratörer. Klicka på platsmenyn och välj Hantera alla platser för att komma åt servervyer för driftsättningar på flera platser. Information om hur du navigerar till administratörsvyer finns i Administrativa vyer .

Vyn Utgångstider för Desktop-licenser ger serveradministratörer information om vilka Tableau Desktop-licenser i organisationen som har upphört att gälla eller kräver förnyat underhåll. Detta kan hjälpa dig att hantera licenser på ett effektivt sätt. Du kan besvara följande frågor med den här vyn:

  • Vilka testversions- och villkorslicenser har upphört att gälla?

  • För vilka beständiga licenser har underhållet upphört?

  • För vilka beständiga licenser är förnyelse av underhåll på gång?

Hur du kan förnya en licens eller få ytterligare förnyelseinformation beskrivs i Så här förnyar du Tableau-licenser(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Obs! Om data om licenser ska kunna hämtas måste varje kopia av Tableau Desktop, version 10.0 eller senare, konfigureras till att skicka data till Tableau Server. Den här konfigurationen kan du göra i samband med att du installerar och konfigurerar Tableau med hjälp av skript eller program från andra tillverkare. Du hittar mer information i Konfigurera Desktop-licensrapportering.

Om du vill visa licensdata måste Desktop-licensrapportering vara aktiverat på Tableau Server. Läs mer i Aktivera och konfigurera Desktop-licensrapportering.

Filter:
  • Produktnycklar – Skriv en sträng som filtrerar instrumentpanelen så att enbart licenser som innehåller den strängen visas. Om du exempelvis bara vill se licenser som börjar med TDTD så skriv TDTD och filtrera vyn genom att trycka på Retur. Återställ filtret genom att klicka på krysset (x) efter strängen.

  • Avdelning – Använd det här filtret för att styra vilka avdelningar som instrumentpanelen visar licenser för. Filtret fylls i baserat på de värden för avdelning som används vid registrering av Tableau Desktop-kopior.

  • Varaktighet – Använd det här filtret för att styra hur länge instrumentpanelen ska visa informationen.

 

Vyn innehåller följande tabeller, som påverkas av de filter du anger överst i vyn:

  • Nycklar för vilka underhållet har upphört – I den här tabellen visas de produktnycklar för vilka underhållet har upphört att gälla, med en lodrät linje som anger den tidpunkt då sexmånadersfönstret för förnyelse av underhållet stängs. Om underhållet av en nyckel har varit utgånget under mer än sex månader måste du köpa en ny nyckel om du vill kvalificera dig för support eller uppgraderingar.
  • Testversions- och villkorslicenser som har upphört att gälla – Här visas de testversions- och villkorslicenser som har upphört.
  • Det underhållsschema som gäller för mina nycklar – Här visas nycklarna och deras underhållsstatus.
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!