สร้างและแก้ปัญหาเมตริก (เลิกใช้)

การเลิกใช้เมตริกเดิม

บทความนี้เกี่ยวกับฟีเจอร์เมตริกเดิมของ Tableau ซึ่งเลิกใช้ใน Tableau Cloud ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 และจะเลิกใช้ใน Tableau Server เวอร์ชัน 2024.2 ในเดือนตุลาคม 2023 Tableau ได้ยกเลิกความสามารถในการฝังเมตริกเดิมใน Tableau Cloud และ Tableau Server เวอร์ชัน 2023.3

Tableau Pulse มีวิธีใหม่ในการติดตามเมตริก เมื่อใช้ Tableau Pulse เมตริกที่คุณสร้างจะนำไปใช้เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ ระบบจะส่งข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้งไปยังผู้ใช้ที่ติดตามเมตริกโดยตรง เพื่อให้สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในโฟลว์งานของตน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้างเมตริกด้วย Tableau Bridge

หากคุณมีเมตริกเดิมที่ต้องการเก็บไว้ ให้บันทึกแหล่งข้อมูล การวัดผล และมิติข้อมูลเวลาสำหรับเมตริกเหล่านั้น และสร้างอีกครั้งใน Tableau Pulse เมตริกเดิมจะไม่ย้ายไปยัง Tableau Pulse โดยอัตโนมัติ

เมตริกให้วิธีที่รวดเร็วในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ เนื่องจากเมตริกจะอัปเดตโดยอัตโนมัติและแสดงค่าปัจจุบันในมุมมองกริดและรายการของเนื้อหาของคุณ คุณสามารถตรวจสอบหมายเลขคีย์ที่คุณให้ความสนใจได้ในไม่กี่วนาที

ตารางกริดของเมตริกกำไรที่มีสถานะดีและไม่ดี

ในระดับพื้นฐานที่สุด เมตริกจะแสดงค่าการวัดผลแบบรวม เช่น ผลรวมของยอดขาย เมตริกที่ซับซ้อนจะมีไทม์ไลน์ การเปรียบเทียบ และสถานะที่ให้ตัวบ่งชี้ที่เข้าใจง่ายของประสิทธิภาพของคุณที่เกี่ยวข้องกับจุดก่อนหน้าในเวลาหรือค่าที่คุณได้กำหนด

หากคุณมีเซตแดชบอร์ดที่คุณตรวจสอบอยู่เสมอ ให้สร้างเมตริกสำหรับหมายเลขที่คุณต้องการตรวจหา แล้วติดตามเมตริกเหล่านั้นในที่เดียวกันโดยเพิ่มไปยังรายการโปรดหรือคอลเลกชันของคุณ หรือโดยการเพิ่มไปยังโปรเจกต์เดียวกัน ด้วยวิธีนี้ คุณไม่จำเป็นต้องโหลดและกรองแดชบอร์ดหากคุณไม่ต้องการเจาะลึกลงไปในข้อมูลของคุณ

ค้นหาเมตริกบนไซต์ของคุณ

มีหลายวิธีในการค้นหาเมตริกบนไซต์ Tableau ของคุณ หากต้องการค้นหาเมตริกทั้งหมดที่คุณมีสิทธิ์ในการดู โปรดไปที่หน้า “สำรวจ” แล้วเลือกเมตริกทั้งหมดจากเมนูประเภทเนื้อหา

หากคุณกำลังมองหาเมตริกที่เกี่ยวข้องกับมุมมองหรือเวิร์กบุ๊กที่ต้องการ ให้ตรวจสอบเมตริกที่เชื่อมต่อของเนื้อหาดังกล่าว หากต้องการดูเมตริกที่เชื่อมต่อของมุมมอง ให้เปิดมุมมองแล้วคลิกดู > เมตริกในแถบเครื่องมือของมุมมอง เมตริกที่ปรากฏจะเรียงจากวันที่สร้างใหม่สุดไปเก่าสุด

แถบเครื่องมือของมุมมองและเมตริกที่เชื่อมต่อกับมุมมอง

หากต้องการดูเมตริกที่เชื่อมต่อของมุมมองทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก ให้ไปที่เวิร์กบุ๊ก แล้วคลิกแท็บเมตริกที่เชื่อมต่อ คุณสามารถจัดเรียงเมตริกเหล่านี้โดยใช้เมนู “จัดเรียงตาม”

หน้าเวิร์กบุ๊กและเมตริกที่เชื่อมต่อกับเวิร์กบุ๊ก

ส่วนประกอบของเมตริก

ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้เพื่อกำหนดเมตริกคือการวัดผลแบบรวม เมตริกจะถูกสร้างจากเครื่องหมายในมุมมอง และการวัดผลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายดังกล่าวจะกำหนดเมตริก การวัดผลต้องเป็นการรวม เนื่องจากเครื่องหมายที่ไม่ได้ทำการรวมจะไม่เปลี่ยนเมื่อเวลาผ่านไป หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมิติข้อมูลและการวัดผลใน Tableau โปรดดูมิติข้อมูลและการวัดผล สีฟ้าและสีเขียว

เมตริกสามารถเลือกกำหนดได้โดยมิติวันที่ และคุณสามารถกำหนดค่าการเปรียบเทียบและสถานะให้กับเมตริกของคุณ ส่วนประกอบแต่ละรายการจะเพิ่มบริบทไปยังข้อมูลที่นำเสนอบนการ์ดเมตริก

เมตริกที่ถูกกำหนดด้วยการวัดผลอย่างเดียวจะปรากฏเป็นหมายเลขเดียว หมายเลขนี้จะอัปเดตเมื่อข้อมูลทำการอัปเดต แต่จะไม่มีไทม์ไลน์ในการ์ด

เมตริกหมายเลขเดียว

เส้นเวลา

เมื่อคุณเลือกเครื่องหมายเพื่อกำหนดเมตริก หากเครื่องหมายมีมิติวันที่ที่เกี่ยวข้องกัน มิติข้อมูลดังกล่าวจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดเมตริก เมตริกที่มีมิติวันที่จะแสดงไทม์ไลน์ และคุณสามารถกำหนดค่าการเปรียบเทียบประวัติให้กับเมตริกได้ ตามค่าเริ่มต้น การเปรียบเทียบประวัติจะทำกับเครื่องหมายก่อนหน้า

เมื่อคุณเปิดหน้ารายละเอียดของเมตริก ไทม์ไลน์จะแสดงค่าของการวัดผลตามความละเอียดของมิติข้อมูล ตัวอย่างเช่น ยอดขายรายวันหรือผู้ใช้รายเดือน วางเมาส์เหนือจุดบนไทม์ไลน์เพื่อดูค่าในอดีต

ไทม์ไลน์ของค่ายอดขายรายเดือน

การเปรียบเทียบ

มีการเปรียบเทียบสองประเภทที่คุณสามารถกำหนดค่าให้กับเมตริก: การเปรียบเทียบประวัติและการเปรียบเทียบคงที่ คุณสามารถกำหนดค่าการเปรียบเทียบประวัติได้หากเมตริกมีมิติวันที่ที่เกี่ยวข้องกัน แต่การเปรียบเทียบคงที่สามารถเพิ่มไปยังเมตริกประเภทใดก็ได้

การเปรียบเทียบประวัติคือการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างค่าปัจจุบันและหมายเลขชั่วโมง วัน หรือหน่วยเวลาอื่นๆ ก่อนหน้าที่กำหนด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งการเปรียบเทียบระหว่างค่าปัจจุบันของยอดขายรายเดือนกับค่าจาก 12 เดือนที่ผ่านมา ทุกครั้งที่ข้อมูลถูกเพิ่มไปยังเมตริก การเปรียบเทียบประวัติจะปรับตามวันที่หรือเวลาของข้อมูลใหม่

เมตริกเพิ่มขึ้น 20% ในช่วงเวลาการเปรียบเทียบ

การเปรียบเทียบคงที่คือค่าเดียวที่ไม่เปลี่ยนเมื่อเพิ่มข้อมูลใหม่ คุณสามารถตั้งการเปรียบเทียบให้แสดงเกณฑ์ที่ต้องบรรลุ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการรักษาอัตราการจัดส่งตรงเวลา 90% หรือคุณสามารถกำหนดเป้าหมายสะสมที่คุณต้องทำตาม ตัวอย่างเช่น เป้าหมายยอดขายรายเดือน

เมตริก $4640 เหนือค่าการเปรียบเทียบ

สถานะ

สำหรับเมตริกที่มีการเปรียบเทียบคงที่ คุณสามารถกำหนดให้การอยู่เหนือกว่า อยู่ต่ำกว่า หรือตรงกับค่าการเปรียบเทียบนั้นดี แต่ หรือเป็นกลาง เมตริกที่มีสถานะ “ดี” จะแสดงเครื่องหมายถูกถัดจากค่าการเปรียบเทียบ และการ์ดเมตริกจะมีวงกลมสีเขียวที่ด้านบน เมตริกที่มีสถานะ “แย่” จะแสดงเครื่องหมาย X ถัดจากค่าการเปรียบเทียบ และการ์ดเมตริกจะมีวงกลมสีแดงที่ด้านบน เมตริกที่มีสถานะ “เป็นกลาง” จะปรากฏดังเดิมเป็นเมตริกที่ไม่มีตัวบ่งชี้สถานะ ไม่มีไอคอนหรือสีกำหนดให้กับการ์ด

เมตริกที่มีสถานะเป็นกลาง แย่ และดี

สร้างเมตริกจากมุมมอง

หากคุณมีบทบาทในไซต์เป็น Creator หรือ Explorer (สามารถเผยแพร่ได้) และคุณมีความสามารถในการ “สร้าง/รีเฟรชเมตริก” ในเวิร์กบุ๊กที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถสร้างเมตริกบน Tableau Cloud หรือ Tableau Server ได้

ก่อนคุณจะสร้างเมตริก ให้ตรวจสอบมุมมองของเมตริกที่เชื่อมต่อเพื่อให้แน่ใจว่าเมตริกที่คุณวางแผนจะสร้างไม่ได้มีอยู่แล้ว เปิดเมตริกที่มีอยู่และเพิ่มไปยังรายการโปรดแทนการสร้างเมตริกใหม่หรือสร้างซ้ำ

เลือกเครื่องหมายเพื่อกำหนดเมตริกของคุณ

 1. ไปที่มุมมองที่คุณต้องการสร้างเมตริก

 2. บนแถบเครื่องมือของมุมมอง ให้เลือกดู > เมตริก

  แถบเครื่องมือของมุมมองที่ไฮไลต์ปุ่มเมตริก

  แผงเมตริกเปิดขึ้น

 3. หากแผงแสดงเมตริกที่เชื่อมต่อ ให้เลือกปุ่มสร้างเพื่อเข้าสู่โหมดการเขียน

 4. เลือกเครื่องหมาย หากคุณพบข้อผิดพลาด โปรดดูเมื่อคุณไม่สามารถสร้างเมตริก

  การเลือกเครื่องหมายบนมุมมองหลายแผนภูมิ

  การวัดผลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายนี้จะกำหนดเมตริกของคุณ ตัวกรองใดที่คุณปรับใช้กับเครื่องหมายจะปรับใช้กับเมตริกของคุณ หากเครื่องหมายมีมิติวันที่ที่เกี่ยวข้องกัน มิติวันที่ดังกล่าวจะกำหนดเมตริกของคุณด้วยเช่นกัน และเมตริกของคุณจะแสดงไทม์ไลน์

  แผงเมตริกจะแสดงตัวอย่างเมตริกของคุณ ค่าในตัวอย่างเป็นค่าล่าสุดของเมตริก ซึ่งอาจแตกต่างจากค่าของเครื่องหมายที่คุณเลือกหากค่าดังกล่าวไม่ได้เป็นค่าล่าสุดในอนุกรมเวลา ตัวอย่างจะอัปเดตเมื่อคุณลองการกำหนดค่าที่แตกต่าง

  ตัวอย่างของการกำหนดค่าเมตริก

อธิบายและกำหนดค่าเมตริกของคุณ

ตัวเลือกในการกำหนดค่าเมตริกของคุณจะขึ้นอยู่กับเครื่องหมายและประเภทการเปรียบเทียบที่คุณเลือก

 1. ฟิลด์ชื่อจะสร้างไว้ก่อนหน้าตามเครื่องหมายที่คุณเลือก คุณสามารถตั้งชื่ออื่นให้กับเมตริกได้ เมตริกต้องมีชื่อที่ไม่ซ้ำกันในโปรเจกต์ที่อยู่

 2. ป้อนข้อความเสริมเพื่อช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจเมตริกของคุณในส่วนคำอธิบาย ตัวอย่างเช่น อธิบายตัวกรองที่ปรับใช้กับเมตริก หรือกำหนดแหล่งข้อมูลที่ใช้โดยเมตริก

 3. สำหรับช่วงวันที่ (เฉพาะเมตริกที่มีมิติวันที่) ให้เลือกหนึ่งในค่าเริ่มต้นหรือตั้งช่วงที่กำหนดเอง หากเมตริกของคุณมีเครื่องหมายจำนวนมาก การจำกัดช่วงวันที่จะทำให้สามารถอ่านไทม์ไลน์ได้ง่ายขึ้น

 4. เลือกประเภทการเปรียบเทียบสำหรับเมตริก: ประวัติหรือคงที่

 5. สำหรับการเปรียบเทียบประวัติ:

  • ป้อนเวลาก่อนหน้าที่คุณต้องการเปรียบเทียบ หน่วยของเวลาสำหรับการเปรียบเทียบเหมือนกับความละเอียดของข้อมูลของคุณ เช่น ชั่วโมงหรือเดือน
  • เลือกแสดงเส้นการเปรียบเทียบเพื่อรวมเส้นที่สองของช่วงเวลาการเปรียบเทียบบนไทม์ไลน์

 6. สำหรับการเปรียบเทียบคงที่:

  • ป้อนค่าที่จะเปรียบเทียบ ห้ามมีจุลภาคหรือสัญลักษณ์ในฟิลด์นี้ หากต้องการป้อนเปอร์เซ็นต์ ให้ป้อนหมายเลขโดยไม่มีเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น ป้อน 25 แทน 0.25 สำหรับเป้าหมาย 25% เมื่อคุณป้อนค่าเป้าหมายที่ถูกต้อง ตัวอย่างจะอัปเดตเพื่อแสดงว่าค่าปัจจุบันอยู่เหนือหรือต่ำกว่าเป้าหมายเท่าใด
  • ตั้งค่าสถานะของการเปรียบเทียบให้บ่งชี้ว่าการอยู่เหนือ ตรง หรือต่ำกว่าค่านั้นดี แย่ หรือเป็นกลาง ตามค่าเริ่มต้น สถานะจะถูกตั้งไว้ให้เป็นกลาง ตรวจสอบตัวอย่างเมตริกเพื่อดูว่าสถานะที่แตกต่างมีผลกระทบกับเมตริกของคุณอย่างไร

 7. เลือกการวัดผลเพื่อใช้สำหรับการกำหนดของคุณจากดรอปดาวน์ในส่วนการกำหนด > การวัดผล ตัวเลือกนี้จะปรากฏเมื่อเครื่องหมายที่คุณเลือกมีการวัดผลที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งรายการ

 8. การเลือกการวัดผลจากดรอปดาวน์

สรุปเมตริกของคุณ

 1. เลือกเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเพื่อเลือกโปรเจกต์อื่นสำหรับเมตริกในส่วนโปรเจกต์ ตามค่าเริ่มต้น เมตริกของคุณจะถูกเพิ่มไปยังโปรเจกต์เดียวกันที่มุมมองอยู่

  ทุกเมตริกในโปรเจกต์ต้องมีชื่อที่ไม่ซ้ำกัน เนื่องจากชื่อเมตริกและโปรเจกต์จะถูกตั้งค่าเริ่มต้นตามเครื่องหมายที่คุณเลือก คุณอาจเจอข้อขัดแย้งเมื่อคุณพยายามบันทึกเมตริกของคุณ หากผู้ใช้คนอื่นได้สร้างเมตริกจากเครื่องหมายดังกล่าว เลือกโปรเจกต์หรือชื่ออื่นให้กับเมตริกของคุณ หรือหากคุณต้องการเขียนทับเมตริกที่มีอยู่ โปรดดูเขียนทับเมตริก

 2. คลิกปุ่ม สร้าง

  ข้อความปรากฏพร้อมลิงก์ไปยังเมตริกในโปรเจกต์ที่คุณทำการเพิ่มเมตริก

  ข้อความแสดงความสำเร็จ

 3. ตรวจว่าสอบสิทธิ์สำหรับเมตริกของคุณนั้นถูกต้อง โดยทำตามคำแนะนำตั้งค่าสิทธิ์

  ตามค่าเริ่มต้น เมตริกจะรับเอาสิทธิ์ของโปรเจกต์ที่เมตริกถูกสร้าง ผู้ที่มีการเข้าถึงไปยังเมตริกของคุณจะสามารถดูข้อมูลของเมตริกได้ แม้จะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงมุมมองหรือแหล่งข้อมูลที่เชื่อมต่อ

เมื่อคุณได้สร้างเมตริกแล้ว คุณสามารถจัดการเมตริกด้วยวิธีเดียวกันกับการจัดการเนื้อหาส่วนอื่นๆ บนไซต์ Tableau ของคุณ แม้เมตริกจะถูกสร้างจากมุมมอง เมตริกจะมีอยู่อย่างอิสระจากมุมมองดังกล่าว ต่างจากการแจ้งเตือนหรือการสมัครใช้งานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล คุณสามารถย้ายเมตริกไปยังโปรเจกต์อื่นโดยไม่เคลื่อนย้ายมุมมองที่เชื่อมต่อ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเนื้อหาบนไซต์ Tableau ของคุณ โปรดดูจัดการเนื้อหาเว็บ

เขียนทับเมตริก

เมื่อสร้างเมตริกแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ คำอธิบาย และการกำหนดค่าของเมตริกได้ แต่คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีที่เมตริกกำหนดค่าได้ หากคุณต้องการเปลี่ยนข้อมูลที่เมตริกใช้ คุณต้องเขียนทับข้อมูลดังกล่าว หากต้องการเขียนทับเมตริก คุณต้องเป็นเจ้าของเมตริกหรือได้รับสิทธิ์ที่ถูกต้อง

 1. หากต้องการเขียนทับเมตริก ให้สร้างเมตริกที่มีชื่อเดียวกันในโปรเจกต์เดียวกันเป็นเมตริกที่คุณต้องการเขียนทับ

  กล่องโต้ตอบการเขียนทับเมตริกปรากฏขี้น

 2. คลิกที่ปุ่มเขียนทับ

เมื่อคุณเขียนทับเมตริก เมตริกจะยังปรากฏสำหรับผู้ที่ได้เพิ่มเมตริกไปยังรายการโปรด และการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ใดๆ ที่เกิดกับเมตริกก่อนหน้าจะปรับใช้กับเมตริกใหม่

เมื่อคุณไม่สามารถสร้างเมตริก

หากคุณเลือกเครื่องหมายบนแผนภูมิที่ไม่สนับสนุนเมตริก คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่อธิบายสาเหตุที่คุณไม่สามารถสร้างเมตริกได้ ตารางด้านล่างจะสรุปสถานการณ์เหล่านี้

สาเหตุสถานการณ์
คุณไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้อง
 • เจ้าของเวิร์กบุ๊กหรือผู้ดูแลระบบได้ปฏิเสธความสามารถในการสร้าง/รีเฟรชเมตริก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสิทธิ์
คุณไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมด
ไม่ได้ฝังรหัสผ่านสำหรับแหล่งข้อมูลเวิร์กบุ๊กหรือไม่ถูกต้องอีกต่อไป
ข้อมูลไม่ได้มีระดับความละเอียดที่ถูกต้อง
 • ข้อมูลในแผนภูมิไม่ได้ถูกรวม เมตริกใช้การรวม เช่น ผลรวมหรือค่าเฉลี่ย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การรวมข้อมูลใน Tableau
 • มีค่าหลายค่าต่อเซลล์ข้อมูลซึ่งเป็นผลจากการผสานข้อมูล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู แก้ปัญหาการผสานข้อมูล
ระบบไม่สนับสนุนมิติวันที่
 • แผนภูมิมีทั้งส่วนวันที่และค่าวันที่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เปลี่ยนระดับวันที่
 • มิติวันที่ใช้ปฏิทิน ISO 8601 แทนปฏิทินเกรกอเรียนมาตรฐาน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ปฏิทิน ISO-8601 แบบสัปดาห์
 • มิติวันที่ถูกรวมในระดับเดือน / ปีหรือเดือน / วัน / ปีที่กำหนดเอง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู วันที่ที่กำหนดเอง

แก้ไขการกำหนดค่าของเมตริก

ตั้งแต่ 2022.2 คุณสามารถเปลี่ยนการกำหนดค่าสำหรับเมตริกได้ การกำหนดค่าของเมตริกมีการเปรียบเทียบ ช่วงวันที่ และตัวบ่งชี้สถานะ ตัวเลือกการกำหนดค่าที่มีจะขึ้นอยู่กับประเภทเมตริก เมตริกที่มีไทม์ไลน์จะทำให้คุณสามารถตั้งค่าการเปรียบเทียบประวัติหรือการเปรียบเทียบคงที่ได้ เมตริกหมายเลขเดียวสนับสนุนเฉพาะการเปรียบเทียบคงที่

การกำหนดค่าของเมตริกจะไม่มีการกำหนดเมตริก (การวัดผลและมิติวันที่ที่สร้างค่าเมตริก) หากคุณต้องการเปลี่ยนการกำหนด ให้เขียนทับเมตริกด้วยเมตริกใหม่

หากต้องการแก้ไขการกำหนดค่าของเมตริก คุณต้องมีความสามารถในการเขียนทับเมตริก

 1. เปิดหน้ารายละเอียดเมตริกสำหรับเมตริกที่คุณต้องการแก้ไข
 2. วางเมาส์ไว้เหนือส่วนการกำหนดค่า คลิกที่ใดก็ได้บนส่วนนี้เพื่อเข้าสู่โหมดการแก้ไข

  ส่วนการกำหนดค่าเมตริกที่วางเมาส์เหนือไว้

 3. สำหรับเมตริกไทม์ไลน์ ให้ตั้งค่าช่วงวันที่เพื่อแสดงบนการ์ดเมตริกและรายละเอียด
 4. เลือกประเภทการเปรียบเทียบ สำหรับการเปรียบเทียบคงที่ ให้เลือกค่าและสถานะการเปรียบเทียบ สำหรับการเปรียบเทียบประวัติ ให้เลือกเวลาก่อนหน้าที่คุณต้องการเปรียบเทียบและเลือกว่าจะแสดงเส้นการเปรียบเทียบบนไทม์ไลน์หรือไม่
 5. คลิกบันทึก การเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าของคุณจะปรากฏให้กับทุกคนที่ดูเมตริก

วิธีที่เมตริกรีเฟรช

เมื่อเมตริกรีเฟรช เมตริกจะตรวจสอบมุมมองที่เชื่อมต่อ (มุมมองที่เมตริกถูกสร้าง) เพื่อหาข้อมูลใหม่ การรีเฟรชจะไม่อัปเดตค่าของเมตริก เนื่องจากจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับข้อมูล

ความถี่ของการรีเฟรชเมตริกจะอิงตามกำหนดเวลารีเฟรชการแยกข้อมูล หรือทุกๆ 60 นาทีสำหรับข้อมูลสด เวลาการรีเฟรชครั้งล่าสุดจะแสดงบนเมตริก

แก้ไขการรีเฟรชที่ล้มเหลว

หากเมตริกไม่สามารถเข้าถึงมุมมองที่เชื่อมต่อหรือข้อมูลเบื้องหลังได้ การรีเฟรชจะล้มเหลว หากการรีเฟรชของเมตริกของคุณล้มเหลว คุณจะได้รับการแจ้งเตือน ซึ่งจะระบุเวลาที่ล้มเหลวและเมตริกที่ได้รับผลกระทบ

การรีเฟรชเมตริกอาจล้มเหลวด้วยเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

 • มุมมองที่เชื่อมต่อถูกลบหรือแก้ไข
 • มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์สำหรับมุมมองที่เชื่อมต่อ
 • ไม่ได้ฝังรหัสผ่านสำหรับแหล่งข้อมูลอีกต่อไปหรือไม่ถูกต้องอีกต่อไป
 • เจ้าของเมตริกไม่มีบทบาทในไซต์ที่จำเป็นในการรีเฟรชเมตริก จำเป็นต้องมีบทบาทในไซต์เป็น Creator หรือ Explorer (สามารถเผยแพร่ได้)
 • มีปัญหาการเชื่อมต่อชั่วคราวซึ่งจะแก้ไขเอง

หากต้องการระบุสาเหตุของการล้มเหลว ให้ดูรายละเอียดเมตริก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเจ้าของเมตริกมีบทบาทในไซต์เพื่อรีเฟรชเมตริก จากนั้นตรวจสอบมุมมองที่เชื่อมต่อ

มถมมองที่เชื่อมต่อกับเมตริกจะถูกไฮไลต์ในส่วน “รายละเอียดเมตริก”

หากมุมมองที่เชื่อมต่อยังคงแสดงอยู่

เปิดมุมมองเพื่อตรวจสอบสาเหตุของการล้มเหลว

หากมุมมองทำการโหลด ให้ตรวจสอบว่าการวัดผลและ (ไม่บังคับ) มิติวันที่ที่กำหนดเมตริกยังคงแสดงอยู่ในมุมมอง

 • หากมุมมองไม่มีการเปลี่ยนแปลง คุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการรีเฟรชเมตริก เจ้าของเนื้อหาหรือผู้ดูแลระบบ Tableau สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ในการ “สร้าง/รีเฟรชเมตริก” หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสิทธิ์

 • หากไม่มีการวัดผล มุมมองจะถูกแก้ไขเพื่อให้เมตริกไม่สามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลที่จำเป็นในการรีเฟรช เจ้าของเนื้อหาหรือผู้ดูแลระบบ Tableau สามารถตรวจสอบประวัติการแก้ไขและกู้คืนเวอร์ชันก่อนหน้าได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ดูประวัติการแก้ไข

หากมุมมองไม่ทำการโหลด แต่ขอให้ป้อนรหัสผ่านหรือแสดงข้อผลิดพลาดเมื่อเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูล หมายความว่ารหัสผ่านสำหรับแหล่งข้อมูลไม่ได้ถูกฝังหรือใช้งานไม่ได้อีกต่อไป เจ้าของเนื้อหาหรือผู้ดูแลระบบ Tableau สามารถแก้ไขการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลเพื่อฝังรหัสผ่าน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู แก้ไขการเชื่อมต่อ

หากไม่มีมุมมองที่เชื่อมต่อแสดงอยู่

มุมมองถูกลบหรือคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงมุมมองอีกต่อไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ Tableau ของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

ดำเนินการรีเฟรชที่ถูกระงับต่อไป

หากการรีเฟรชล้มเหลวหลายครั้ง การรีเฟรชจะถูกระงับ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนหากการรีเฟรชสำหรับเมตริกของคุณถูกระงับ

เมื่อการรีเฟรชเมตริกถูกระงับ Tableau จะไม่ค้นหาข้อมูลใหม่สำหรับเมตริก เมตริกที่มีการรีเฟรชที่ถูกระงับจะยังแสดงข้อมูลประวัติต่อไป

หากสาเหตุของการล้มเหลวได้รับการแก้ไข คุณสามารถดำเนินการรีเฟรชต่อได้

 1. เปิดเมตริกที่ได้รับผลกระทบ
 2. บนข้อความคำเตือน ให้คลิกดำเนินการรีเฟรชต่อ

Tableau พยายามที่จะทำการรีเฟรช หากสำเร็จ คุณจะได้รับการแจ้งเตือน และการรีเฟรชจะดำเนินการต่อตามกำหนดการ หากไม่สำเร็จ การรีเฟรชของคุณจะยังคงถูกระงับ

ลองเขียนทับเมตริกหากมุมมองที่เชื่อมต่อยังคงใช้งานได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เขียนทับเมตริก หรือคุณสามารถเก็บเมตริกเพื่ออ้างอิงข้อมูลในอดีตหรือลบเมตริก

หมายเหตุ: หากการรีเฟรชเมตริกถูกระงับเนื่องจากคุณไม่มีบทบาทในไซต์ในการรีเฟรช คุณจะไม่สามารถทำการรีเฟรชต่อหรือลบเมตริกได้

เมตริกปรากฏใน Tableau Catalog

ตั้งแต่ 2019.3 เป็นต้นไป Tableau Catalog จะมีให้ใช้งานกับ การจัดการข้อมูล ใน Tableau Cloud และ Tableau Server เมื่อ Tableau Catalog เปิดใช้งานในสภาพแวดล้อมของคุณ คุณสามารถดูเมตริกในเครื่องมือความเกี่ยวพันของ Catalog และเมตริกที่ได้รับผลกระทบจากคำเตือนคุณภาพข้อมูลจะแสดงคำเตือนดังกล่าว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tableau Catalog โปรดดู "เกี่ยวกับ Tableau Catalog” ในวิธีใช้ Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) หรือ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

เมื่อคุณได้กำหนดเมตริกสำหรับหมายเลขที่คุณต้องการตรวจสอบ เป็นเรื่องสำคัญที่คุณต้องทราบว่าข้อมูลที่เมตริกพึ่งพาได้รับผลกระทบในทางใดหรือไม่ คณสามารถใช้ Catalog เพื่อให้ทราบเรื่องนี้ได้ด้วยวิธีเหล่านี้ อย่างแรก คำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลที่ตั้งค่าบนข้อมูลที่เมตริกอิงตามจะแสดงบนเมตริก คำเตือนเหล่านี้จะปรากฏเมื่อคูณเปิดเมตริกใน Tableau Mobile และใน Tableau Server และ Tableau Cloud เมื่อคุณวางเมาส์ไว้เหนือเมตริกในมุมองกริดและบนหน้ารายละเอียดเมตริก ดังที่แสดงด้านล่าง:

เมตริกที่มีคำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู "ตั้งค่าความเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล” ในวิธีใช้ Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) หรือ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

คุณสามารถใช้เครื่องมือความเกี่ยวพันใน Tableau Catalog เพื่อดูแหล่งอัปสตรีมที่เมตริกของคุณพึ่งพา เมื่อทำการวิเคราะห์ผลกระทบ คุณสามารถดูได้ว่าเมตริกใดได้รับผลกระทบหากคอลัมน์หรือตารางบางรายการเปลี่ยนแปลงหรือเลิกใช้งาน หรือหากเวิร์กบุ๊กบางรายการถูกลบ การรวมเมตริกในความเกี่ยวพันหมายความว่า Catalog จะให้ภาพรวมของความเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเนื้อหาในสภาพแวดล้อมของคุณ

ผลกระทบต่อความเกี่ยวพันเมื่อกรองตามฟิลด์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู "ใช้ความเกี่ยวพันสำหรับการประเมินผลกระทบ” ในวิธีใช้ Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) หรือ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

 

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ