แก้ปัญหาการผสานข้อมูล

เมื่อคุณใช้การผสมผสานข้อมูลเพื่อรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มีปัญหาทั่วไปบางประการที่อาจเกิดขึ้น หัวข้อนี้จะแสดงรายการและอธิบายว่าคุณสามารถตอบสนองต่อแต่ละสถานการณ์ได้อย่างไร

คำเตือนและข้อผิดพลาดทั่วไปเมื่อผสมผสานแหล่งข้อมูล

ไม่มีความสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลหลัก

เมื่อคุณลากฟิลด์จากแหล่งข้อมูลรองไปยังมุมมอง คุณอาจเห็นคำเตือนที่ระบุว่า:

ไม่สามารถใช้ฟิลด์จากแหล่งข้อมูล [ชื่อของแหล่งข้อมูลรอง] เนื่องจากไม่มีความสัมพันธ์แบบผสมผสานกับแหล่งข้อมูลหลัก ในแผงข้อมูล ให้สลับไปที่แหล่งข้อมูล [ชื่อของแหล่งข้อมูลรอง] และคลิกที่ไอคอนลิงก์อย่างน้อยหนึ่งไอคอนเพื่อผสมผสานแหล่งข้อมูลเหล่านี้

คำเตือนนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณไม่มีลิงก์ที่ใช้งานอยู่ในแหล่งข้อมูลรอง

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีแหล่งข้อมูลสองแหล่งที่เกี่ยวข้องกันโดยฟิลด์ รัฐ และ วันที่ ฟิลด์เหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งฟิลด์ต้องมีไอคอนลิงก์ที่ใช้งานอยู่ () อยู่ข้างๆ ในแหล่งข้อมูลรอง คุณสามารถทำให้ลิงก์ใช้งานได้โดยคลิกที่ไอคอนลิงก์ที่เสีย () ในแผงข้อมูล หรือโดยใช้ฟิลด์การเชื่อมโยงจากแหล่งข้อมูลหลักในมุมมอง

แหล่งข้อมูลรองอาจไม่มีลิงก์ใดๆ ไปยังแหล่งข้อมูลหลัก ดูในแผงข้อมูล สำหรับไอคอนลิงก์ Tableau เชื่อมโยงฟิลด์ที่มีชื่อเดียวกันโดยอัตโนมัติ หากฟิลด์ของคุณไม่มีชื่อเหมือนกัน คุณต้องกำหนดลิงก์ระหว่างฟิลด์เหล่านี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ผสมผสานข้อมูลของคุณ

การเชื่อมต่อหลักและรองมาจากตารางในแหล่งข้อมูลเดียวกัน

เมื่อคุณลากฟิลด์จากแหล่งข้อมูลรองไปยังมุมมอง คุณอาจเห็นคำเตือนที่ระบุว่า:

การเชื่อมต่อหลักและรองมาจากตารางในแหล่งข้อมูลเดียวกัน แทนที่จะเชื่อมโยงการเชื่อมต่อ ให้ใช้เมนูข้อมูลเพื่อรวมข้อมูล การรวมสามารถผสานรวมข้อมูลจากหลายตารางและอาจปรับปรุงประสิทธิภาพและการกรอง

คำเตือนนี้เกิดขึ้นเมื่อเวิร์กบุ๊กมีแหล่งข้อมูลแยกต่างหากที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเดียวกัน แม้ว่าคุณจะสามารถรวมข้อมูลในลักษณะนี้ได้ แต่ Tableau แนะนำให้คุณใช้การรวมหรือความสัมพันธ์เพื่อรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลเดียวกันแทน เนื่องจากสามารถใช้ประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพเนทีฟของฐานข้อมูลในลักษณะที่การผสมผสานไม่สามารถทำได้

ไม่สามารถผสมผสานแหล่งข้อมูลรองได้เนื่องจากฟิลด์อย่างน้อยหนึ่งฟิลด์ใช้การรวมที่ไม่รองรับ

การผสมผสานข้อมูลมีข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับการรวมแบบ Non-Additive หรือผลรวมของมูลค่าส่วนย่อยไม่เท่ากับมูลค่าส่วนรวม เช่น COUNTD, MEDIAN และ RAWSQLAGG การรวมแบบ Non-Additive เป็นฟังก์ชันการรวมที่สร้างผลลัพธ์ที่ไม่สามารถรวมตามมิติได้ ค่าต่างๆ จะต้องคำนวณเป็นรายบุคคลแทน ฟังก์ชัน “ตัวเลข” ทั้งหมด ยกเว้น MAX และ MIN เป็นการรวมแบบ Non-Additive หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ฟังก์ชัน Tableau (ตามหมวดหมู่).

ข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้ฟิลด์บางฟิลด์ในมุมมองใช้งานไม่ได้ในบางกรณี หากคุณวางเคอร์เซอร์เมาส์ไว้เหนือฟิลด์ที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้ คุณจะเห็นข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ไม่สามารถผสมผสานแหล่งข้อมูลรองได้เนื่องจากฟิลด์อย่างน้อยหนึ่งฟิลด์ใช้การรวมที่ไม่รองรับ

 

ข้อผิดพลาดนี้สามารถเกิดขึ้นได้จากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้:

 • การรวมแบบ Non-Additive จากแหล่งข้อมูลหลัก: การรวมแบบ Non-Additive จะรองรับเฉพาะในแหล่งข้อมูลหลักเท่านั้น หากข้อมูลในแหล่งข้อมูลมาจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่อนุญาตให้ใช้ตารางชั่วคราว เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้พิจารณาสร้างการแยกข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของคุณ การแยกข้อมูลรองรับตารางชั่วคราว

 • การรวมแบบ Non-Additive จากแหล่งข้อมูลรอง: การรวมแบบ Non-Additive จะรองรับเฉพาะในแหล่งข้อมูลรองเท่านั้น หากฟิลด์ที่เชื่อมโยงจากแหล่งข้อมูลหลักรวมอยู่ในมุมมอง และไม่มีมิติที่ไม่รวมจากแหล่งข้อมูลรองรวมอยู่ในมุมมอง ฟังก์ชันตัวเลขบางฟังก์ชันยังสามารถใช้ได้หากมีการรวมแบบ Additive ตัวอย่างเช่น ใช้ ROUND(SUM([Sales]),1) แทน ROUND([Sales],1)

 • การรวมแบบ Non-Additive จากแหล่งข้อมูลแบบหลายจุดเชื่อมต่อซึ่งใช้การเชื่อมต่อแบบสด: แหล่งข้อมูลแบบหลายจุดเชื่อมต่อซึ่งเชื่อมต่อกับข้อมูลโดยใช้การเชื่อมต่อแบบสดไม่รองรับตารางชั่วคราว ดังนั้น การใช้แหล่งข้อมูลแบบหลายจุดเชื่อมต่อซึ่งเชื่อมต่อกับข้อมูลโดยใช้การเชื่อมต่อแบบสดจึงห้ามไม่ให้ใช้ฟังก์ชันการผสมผสานกับการรวมแบบ Non-Additive เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้พิจารณาสร้างการแยกข้อมูลจากแหล่งข้อมูลแบบหลายจุดเชื่อมต่อของคุณ การแยกข้อมูลรองรับตารางชั่วคราว

 • นิพจน์ LOD จากแหล่งข้อมูลรอง: : ข้อผิดพลาดนี้อาจปรากฏขึ้นเมื่อคุณใช้นิพจน์ระดับรายละเอียดในมุมมองที่ใช้การผสมผสานข้อมูล ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลด์ข้อมูลที่เชื่อมโยงกันในแหล่งข้อมูลหลักอยู่ในมุมมอง ก่อนที่คุณจะใช้นิพจน์ LOD จากแหล่งข้อมูลรอง และลบมิติใดๆ รวมถึงตัวกรองมิติ ออกจากแหล่งข้อมูลรอง

แหล่งข้อมูลที่มีตารางเชิงตรรกะไม่สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลรองเพื่อผสมผสานข้อมูลได้

แหล่งข้อมูลรองสามารถใช้การรวมเชิงตรรกะได้ตราบเท่าที่เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้: 

 • ฟิลด์ข้อมูลที่เชื่อมโยงกันที่ทำงานอยู่ทั้งหมดจากแหล่งข้อมูลหลักจะต้องรวมอยู่ในมุมมองบนแถบอื่นที่ไม่ใช่แถบตัวกรอง
 • ฟิลด์ทั้งหมดจากแหล่งข้อมูลรองจะถูกรวม รวมถึงมิติข้อมูลด้วย

 

เครื่องหมายดอกจันแสดงในชีต

เมื่อคุณผสมผสานข้อมูล ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเพียงหนึ่่งค่าที่ตรงกันในแหล่งข้อมูลรองสำหรับแต่ละเครื่องหมายในแหล่งข้อมูลหลัก หากมีค่าที่ตรงกันหลายค่า คุณจะเห็นเครื่องหมายดอกจันในมุมมองที่ส่งผลหลังจากที่คุณผสมผสานข้อมูล

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีแหล่งข้อมูลสองแหล่ง: “ประชากร” และ “ซุปเปอร์สโตร์” แหล่งข้อมูลหลัก “ประชากร” มีฟิลด์ที่เรียกว่า รัฐ แหล่งข้อมูลรอง “ซุปเปอร์สโตร์” ประกอบด้วยฟิลด์ที่เรียกว่า รัฐ และ เซกเมนต์ ในแหล่งข้อมูลรอง แต่ละรัฐมีหลายเซกเมนต์ ตัวอย่างเช่น “แอละแบมา” มีสามเซกเมนต์: “ผู้บริโภค” “องค์ก”ร และ “โฮมออฟฟิศ”

แหล่งข้อมูลหลัก

แหล่งข้อมูลรอง

เมื่อคุณผสมผสานแหล่งข้อมูลสองแหล่งในฟิลด์ รัฐ คุณจะสร้างลิงก์โดยที่ค่าของรัฐแต่ละรายการ (ในแหล่งข้อมูลหลัก) สามารถมีค่าเซกเมนต์ได้หลายค่า (ในแหล่งข้อมูลรอง) ในกรณีนี้ ค่าหลายค่าสำหรับเซกเมนต์ในแหล่งข้อมูลรองสำหรับค่าของรัฐที่เกี่ยวข้องแต่ละค่าในแหล่งข้อมูลหลักจะทำให้เครื่องหมายดอกจันปรากฏในมุมมอง ดังที่แสดงโดยรูปภาพด้านล่าง

ข้อมูลแบบผสมผสาน

แก้ไขเครื่องหมายดอกจันในชีต

หลีกเลี่ยงเครื่องหมายดอกจันในชีตโดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเพียงหนึ่่งค่าที่ตรงกันในแหล่งข้อมูลรองสำหรับแต่ละเครื่องหมายในแหล่งข้อมูลหลัก แม้ว่าวิธีที่คุณมั่นใจจะขึ้นอยู่กับข้อมูลและมุมมองที่คุณพยายามสร้าง ให้พิจารณาคำแนะนำข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เพื่อแก้ไขเครื่องหมายดอกจันในชีต

 • เพิ่มฟิลด์ที่มีระดับมุมมองแบบละเอียดที่สูงขึ้นจากแหล่งข้อมูลหลักไปยังชีต

  ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีมุมมองที่คล้ายกับตัวอย่างที่ใช้ด้านบน พิจารณาเพิ่มฟิลด์ เช่น “เมือง” ลงในชีต เนื่องจากค่าของฟิลด์นั้นอยู่ที่ระดับมุมมองแบบละเอียดที่สูงกว่าฟิลด์อย่าง “รัฐ”

 • สร้างมุมมองใหม่เพื่อสลับแหล่งข้อมูลหลักและรองระหว่างกัน โดยทั่วไป คุณควรสร้างแหล่งข้อมูลที่มีค่าระดับมุมมองแบบละเอียดที่สูงกว่าเป็นแหล่งข้อมูลหลัก

  ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีมุมมองที่คล้ายกับตัวอย่างที่ใช้ด้านบน พิจารณาทำให้ “ซุปเปอร์สโตร์” เป็นแหล่งข้อมูลหลัก และ “ประชากร” เป็นแหล่งข้อมูลรอง

ค่า Null ปรากฏขึ้นหลังจากผสมผสานแหล่งข้อมูล

บางครั้งค่า Null อาจปรากฏขึ้นแทนที่ข้อมูลที่คุณต้องการในมุมมอง เมื่อคุณใช้การผสมผสานข้อมูล ค่า Null อาจปรากฏขึ้นด้วยเหตุผลบางประการ:

 • แหล่งข้อมูลรองไม่มีค่าสำหรับค่าที่สอดคล้องกันในแหล่งข้อมูลหลัก

 • ประเภทข้อมูลของฟิลด์ที่คุณกำลังผสมผสานแตกต่างกัน

 • ค่าในแหล่งข้อมูลหลักและรองใช้ตัวพิมพ์ต่างกัน

การผสมผสานข้อมูลทำงานโดยการเสริมข้อมูลในแหล่งข้อมูลหลักด้วยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลรองตามฟิลด์ข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งหมายความว่า Tableau นำข้อมูลทั้งหมดมาไว้ในแหล่งข้อมูลหลัก และเฉพาะข้อมูลที่ตรงกันในแหล่งข้อมูลรองเท่านั้น หาก Tableau ไม่สามารถระบุค่าที่ตรงกันอย่างน้อยหนึ่งค่าในแหล่งข้อมูลรองสำหรับค่าที่สอดคล้องกันในแหล่งข้อมูลหลัก ค่า Null จะปรากฏขึ้น

คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยทำดังต่อไปนี้:

 • แทรกข้อมูลในแหล่งข้อมูลรอง: แทรกข้อมูลที่ขาดหายไปในแหล่งข้อมูลรองเพื่อให้ระเบียนทั้งหมดในแหล่งข้อมูลหลักตรงกัน ตัวอย่างเช่น สมมติว่าแหล่งข้อมูลหลักของคุณมีค่าสำหรับ 50 รัฐในสหรัฐอเมริกาทั้งหมด แต่แหล่งข้อมูลรองของคุณมีค่าสำหรับ 30 รัฐในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ในการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถเพิ่มค่าสำหรับ 20 รัฐที่เหลือในสหรัฐฯ ให้กับชุดข้อมูลเบื้องหลังของแหล่งข้อมูลรองได้ อีกวิธีหนึ่ง คุณอาจสามารถค่าเขตข้อมูลนามแฝงโดยใช้การผสมข้อมูลนำฟิลด์ไปยังแหล่งข้อมูลหลัก หรือ ตั้งชื่อแทนค่าฟิลด์โดยใช้การผสานข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาค่า Null หากคุณไม่สามารถแก้ไขข้อมูลเบื้องหลังได้

 • ตรวจสอบประเภทข้อมูลในแหล่งข้อมูลหลักและรองให้ตรงกัน: ตัวอย่างเช่น แหล่งข้อมูลทั้งสองควรใช้ข้อมูลสตริงสำหรับฟิลด์ที่คุณกำลังผสมผสาน หรือทั้งสองฟิลด์ควรมีตัวเลข คุณไม่สามารถผสมผสานฟิลด์ที่ฟิลด์หนึ่งมีตัวเลขและอีกฟิลด์หนึ่งมีสตริง

 • ตรวจสอบตัวพิมพ์ของค่าในแหล่งข้อมูลหลักและรองให้ตรงกัน: : ถ้าแหล่งข้อมูลหนึ่งใช้ชื่อตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กผสมกัน และอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งใช้เฉพาะตัวพิมพ์ใหญ่ คุณจะเห็นค่า Null หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ค่า Null แสดงเมื่อมีการผสมผสานข้อมูล

ปัญหาการผสมผสานหลังจากเผยแพร่แหล่งข้อมูล

เมื่อคุณทำการปรับแต่งระดับฟิลด์ที่ผสมผสานแหล่งข้อมูลสองแหล่ง การปรับแต่งจะขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลแหล่งใดแหล่งหนึ่ง ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลหลัก จากนั้น เมื่อเผยแพร่แหล่งข้อมูลหลักและรองไปยัง Tableau Server หรือ Tableau Cloud แหล่งข้อมูลหลักซึ่งมีการปรับแต่ง (เช่น การอ้างอิงไปยังแหล่งข้อมูลรอง) จะไม่ทำงานอีกต่อไป การปรับแต่งจะไม่ทำงานอีกต่อไปเนื่องจากความสัมพันธ์แบบผสมผสานระหว่างแหล่งข้อมูลหลักและรองหายไป ซึ่งเป็นเพราะความสัมพันธ์แบบผสมผสานระหว่างแหล่งข้อมูลหลักและรองถูกกำหนดไว้ที่ระดับเวิร์กบุ๊ก

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีแหล่งข้อมูลสองแหล่ง: “ร้านค้า - หลัก” และ “ร้านค้า - ตะวันตก” คุณสร้างการปรับแต่งระดับฟิลด์ เช่น การคำนวณ ที่รวมยอดรวมการขายจากแหล่งข้อมูลหลัก “ร้านค้า - หลัก” กับยอดรวมการขายจากแหล่งข้อมูลสำรอง “ร้านค้า - ตะวันตก” ทันทีที่คุณเผยแพร่แหล่งข้อมูลไปยัง Tableau Server หรือ Tableau Cloud การคำนวณใน “ร้านค้า - หลัก” จะไม่ทำงานอีกต่อไป ซึ่งเป็นเพราะการคำนวณอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลสำรอง “ร้านค้า - ตะวันตก” ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดตำแหน่ง

เมื่อต้องการแก้ปัญหาสถานการณ์นี้ ให้ทำดังนี้:

 1. ก่อนสร้างการปรับแต่งระดับฟิลด์ใดๆ ให้เผยแพร่แหล่งข้อมูลแต่ละแหล่งก่อน

 2. เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลแต่ละแหล่ง

 3. สร้างเวิร์กบุ๊กที่มีการปรับแต่งระดับฟิลด์ที่คุณต้องการ

 4. เผยแพร่เวิร์กบุ๊กไปยัง Tableau Server

  คุณสามารถใช้เวิร์กบุ๊กนี้เป็น "เทมเพลต" ที่คุณและคนอื่นๆ แชร์และดาวน์โหลดได้

ผสมผสานกับแหล่งข้อมูลคิวบ์ (หลายมิติ)

แหล่งข้อมูลคิวบ์สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลหลักในการผสมผสานข้อมูลใน Tableau ได้เท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลรองได้

ปัญหาการผสมผสานข้อมูลอื่นๆ

สำหรับปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นขณะผสมผสานข้อมูล โปรดดูลิงก์ต่อไปนี้

การจัดเรียงไม่พร้อมใช้งาน
การดำเนินการไม่ทำงานตามที่คาดไว้
ค่าที่ไม่คาดคิดและการเปลี่ยนแปลงฟิลด์
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ