แก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูล หรือรวมสมาชิกมิติข้อมูลด้วยการจัดกลุ่มข้อมูลของคุณ

หากคุณกำลังใช้กลุ่มเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูล (ตัวอย่างเช่น เพื่อรวม “CA” และ “California”) หรือเพื่อรวมสมาชิกมิติข้อมูล (ตัวอย่างเช่น เพื่อรวมภูมิภาค “ตะวันออก” และ “ตะวันตก”) ตัวเลือกที่ง่ายที่สุดคือการเลือกส่วนหัวในมุมมอง

  1. กดปุ่ม CTRL หรือ Shift บนแป้นพิมพ์ค้างไว้เพื่อเลือกส่วนหัวหลายรายการในมุมมอง บน Mac ให้กดปุ่ม Command ค้างไว้

  2. หากต้องการสร้างกลุ่ม ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

    • บน Tableau Desktop ให้คลิกปุ่มกลุ่มบนแถบเครื่องมือ คลิกขวาและเลือกกลุ่มหรือคลิกไอคอนกลุ่มบน Tooltip

    • บน Tableau Server หรือ Tableau Cloud ให้คลิกที่ไอคอนกลุ่มบน Tooltip

สมาชิกที่เลือกจะได้รับการรวมเข้าเป็นสมาชิกเดียว ในตัวอย่างนี้ มุมมองจะแสดง SUM(ยอดขาย) ของแฟ้ม ซองจดหมาย และตัวยึดทั้งหมดเป็นเครื่องหมายเดียว ค่าเริ่มต้นจะได้รับการสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยใช้ชื่อสมาชิกที่รวมกัน มิติข้อมูลบนแผงแถวหรือคอลัมน์จะได้รับการแทนที่ด้วยฟิลด์ที่จัดกลุ่มใหม่

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ