แสดง ซ่อน และจัดรูปแบบป้ายกำกับเครื่องหมาย

คุณสามารถเพิ่มป้ายกำกับให้กับเครื่องหมายในการแสดงเป็นภาพของคุณได้ ป้ายกำกับสามารถแสดงข้อมูลที่แสดงอยู่แล้วในเครื่องหมายนั้น หรือสามารถเพิ่มฟิลด์เพิ่มเติมลงในแถบป้ายกำกับบนการ์ดเครื่อหมายได้

ป้ายกำกับไม่เหมือนกับคำอธิบายประกอบ (ซึ่งเหมือนกับความคิดเห็นมากกว่าป้ายกำกับ) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำอธิบายประกอบ โปรดดูเพิ่มคำอธิบายประกอบ

เปิดหรือปิดใช้งานป้ายกำกับ

หากต้องการแสดงป้ายกำกับเครื่องหมายในการแสดงเป็นภาพ ให้ทำตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

 • เลือกปุ่มป้ายกำกับเครื่องหมายในแถบเครื่องมือ
 • บนการ์ดเครื่องหมาย ให้เลือกป้ายกำกับ แล้วเลือกแสดงป้ายกำกับเครื่องหมาย
 • ลากฟิลด์ไปยัง “แถบป้ายกำกับ” บนการ์ดเครื่องหมาย

  หมายเหตุ: หากประเภทเครื่องหมายเป็น “ข้อความ” (รวมถึงข้อความอัตโนมัติ) แถบป้ายกำกับอาจระบุว่าข้อความแทนป้ายกำกับ

หากต้องการปิดใช้งานป้ายกำกับ ให้เลือกปุ่มเครื่องหมายป้ายกำกับอีกครั้งหรือล้างตัวเลือก “แสดงป้ายกำกับเครื่องหมาย”

ใช้ฟิลด์เฉพาะเป็นป้ายกำกับ

หากคุณไม่ได้ระบุฟิลด์ที่จะใช้เป็นป้ายกำกับ Tableau จะใช้ฟิลด์เริ่มต้น หากต้องการกำหนดฟิลด์เฉพาะเป็นป้ายกำกับ ให้ลากฟิลด์ที่ต้องการไปที่แถบป้ายกำกับบนการ์ดเครื่องหมาย

เปลี่ยนลักษณะของป้ายกำกับ

ตามค่าเริ่มต้น เครื่องหมายทั้งหมดจะมีป้ายกำกับ เว้นแต่ป้ายกำกับจะทับซ้อนกัน การซ้อนทับกันมักจะอ่านไม่ออกหากมีเครื่องหมายใกล้เคียงมากเกินไป แต่คุณสามารถเปิดใช้งานได้หากเลือก

บนการ์ดเครื่องหมาย คลิกป้ายกำกับ เลือกตัวเลือกอนุญาตให้ป้ายกำกับทับซ้อนกับเครื่องหมายอื่น

กำหนดค่าทำเครื่องหมายเป็นป้ายกำกับ

ส่วนทำเครื่องหมายเป็นป้ายกำกับจะมีการตั้งค่าที่ละเอียดยิ่งขึ้นสำหรับป้ายกำกับที่จะปรากฏ

ตัวเลือกบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ตลอดเวลา เช่น “จุดปลายเส้น” จะปรากฏเฉพาะเมื่อโครงสร้างของการแสดงเป็นภาพรองรับเท่านั้น ลักษณะของกล่องโต้ตอบจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้งาน Tableau Desktop หรือแก้ไขเว็บในเบราว์เซอร์หรือไม่

ตัวเลือกป้ายกำกับใน Tableau Desktop: ทั้งหมดตัวเลือกป้ายกำกับในการแก้ไขเว็บ: ต่ำสุด/สูงสุด

บนการ์ดเครื่องหมาย คลิกป้ายกำกับ เลือกตัวเลือก: 

 • ทั้งหมด ติดป้ายกำกับเครื่องหมายทั้งหมดในการแสดงเป็นภาพ (นี่คือค่าเริ่มต้น)
 • ต่ำสุด/สูงสุด ติดป้ายกำกับเฉพาะค่าต่ำสุดและสูงสุดสำหรับฟิลด์ในการแสดงเป็นภาพ ตัวเลือกเพิ่มเติมจะปรากฏขึ้นพร้อมกับการตั้งค่านี้:
  • ขอบเขต: คุณสามารถติดป้ายกำกับ “ต่ำสุด/สูงสุด” สำหรับทั้งตาราง ต่อแผง ต่อเซลล์ หรือต่อเส้น/วงกลม
  • ฟิลด์: กำหนดว่าจะใช้ต่ำสุด/สูงสุดของฟิลด์ใด
  • ตัวเลือก: คุณสามารถเลือกติดป้ายกำกับเฉพาะต่ำสุดหรือสูงสุดหรือทั้งสองอย่างได้
 • จุดปลายของเส้น ติดป้ายกำกับจุดปลายของเส้นทั้งหมด ใช้ตัวเลือกเพิ่มเติมหากคุณต้องการติดป้ายกำกับเฉพาะจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุด
 • เลือก ป้ายกำกับจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกเครื่องหมายอย่างน้อยหนึ่งรายการในการแสดงเป็นภาพ
 • ไฮไลต์ ทำป้ายกำกับเฉพาะเครื่องหมายที่ไฮไลต์ในมุมมอง การไฮไลต์อาจเกิดขึ้นได้หลายวิธี:
  • การเลือกสมาชิกในคำอธิบาย
  • การเลือกเครื่องหมายหรือเครื่องหมายต่างๆ ในการแสดงเป็นภาพ (นี่เป็นลักษณะการทำงานเดียวกันกับตัวเลือกที่เลือก)
  • การใช้เครื่องมือไฮไลต์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือไฮไลท์ โปรดดูไฮไลต์จุดข้อมูลในบริบท
 • ล่าสุด ทำป้ายกำกับเฉพาะเครื่องหมายล่าสุดในมุมมอง เมื่อมีฟิลด์วันที่ในมุมมอง คุณสามารถทำป้ายกำกับให้เครื่องหมายทั้งหมดที่สอดคล้องกับวันที่หรือเวลาล่าสุดในมุมมองได้ เช่นเดียวกับ “ต่ำสุด/สูงสุด” การตั้งค่านี้มีตัวเลือกขอบเขต

แสดงและซ่อนป้ายกำกับของเครื่องหมายแต่ละรายการ

คุณอาจต้องการแสดงป้ายกำกับสำหรับเครื่องหมายแต่ละรายการเท่านั้น หรือซ่อนป้ายกำกับเครื่องหมายที่ทับซ้อนกันอย่างเฉพาะเจาะจง

ในการแสดงเป็นภาพ ให้คลิกขวาที่เครื่องหมายที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อนป้ายกำกับเครื่องหมาย เลือกป้ายกำกับเครื่องหมาย แล้วเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้

 • อัตโนมัติ: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดและปิดใช้งานป้ายกำกับตามมุมมองและการตั้งค่าในเมนูดรอปดาวน์ “ป้ายกำกับ”
 • แสดงตลอดเวลา: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงป้ายกำกับเครื่องหมาย
 • ไม่แสดง: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อซ่อนป้ายกำกับเครื่องหมาย

จัดรูปแบบป้ายกำกับเครื่องหมาย

มีตัวเลือกการจัดรูปแบบหลายตัวเลือกเพื่อช่วยคุณปรับเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของป้ายกำกับ คุณสามารถปรับแต่งข้อความ ปรับพร็อพเพอร์ตี้แบบอักษร และตั้งค่าการจัดตำแหน่ง ตัวเลือกเหล่านี้มีเฉพาะใน Tableau Desktop

แก้ไขข้อความป้ายกำกับ

หมายเหตุ: ฟิลด์ต้องอยู่บนแถบป้ายกำกับก่อนจึงจะแก้ไขข้อความป้ายกำกับได้

 1. บนการ์ดเครื่องหมาย คลิกป้ายกำกับ
 2. ในกล่องโต้ตอบที่เปิดขึ้น ใต้ลักษณะป้ายกำกับ ให้คลิกปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม [] ถัดจากข้อความ
 3. แก้ไขข้อความ
  • คุณสามารถแก้ไขลักษณะต่างๆ ของแบบอักษรและการจัดตำแหน่งได้ในเครื่องมือแก้ไขข้อความนี้ แต่หากต้องการตัวเลือกที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ให้ใช้กล่องโต้ตอบป้ายกำกับ (ดูหัวข้อถัดไป)
  • คุณสามารถใช้ปุ่ม “แทรก” ในเครื่องมือแก้ไขเพื่อเพิ่มฟิลด์อื่นไปยังป้ายกำกับได้ แต่จะมีเฉพาะฟิลด์ที่เพิ่มลงในแถบป้ายกำกับเท่านั้นที่พร้อมให้ใช้งานในดรอปดาวน์นั้น
 4. เลือกตกลง

แก้ไขแบบอักษรป้ายกำกับ

 1. บนการ์ดเครื่องหมาย คลิกป้ายกำกับ
 2. ในกล่องโต้ตอบที่เปิดขึ้น ภายใต้ลักษณะป้ายกำกับ ให้คลิกดรอปดาวน์แบบอักษร จากที่นี่ คุณสามารถดำเนินการได้ ดังนี้
  • เลือกประเภทแบบอักษร ขนาด และการเน้น
  • เลือกสีสำหรับป้ายกำกับ
   • หากต้องการเลือกสีเฉพาะ ให้คลิกที่สีจากตัวเลือก
   • หากต้องการจับคู่ป้ายกำกับกับสีของเครื่องหมาย ให้คลิก “จับคู่สีเครื่องหมาย
  • ปรับความทึบของป้ายกำกับโดยเลื่อนแถบเลื่อนที่ด้านล่างของเมนู

แก้ไขการจัดตำแหน่งป้ายกำกับ:

 1. บนการ์ดเครื่องหมาย คลิกป้ายกำกับ
 2. ในกล่องโต้ตอบที่เปิดขึ้น ใต้ลักษณะป้ายกำกับ ให้คลิกดรอปดาวน์การจัดตำแหน่ง จากที่นี่ คุณสามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 
  • จัดตำแหน่งป้ายกำกับในแนวนอน (ซ้าย กลาง ขวา)
  • เปลี่ยนทิศทางของข้อความ
  • จัดตำแหน่งป้ายกำกับในแนวตั้ง (ล่าง กลาง บน)
  • ตั้งค่า Wrap ให้เป็นอัตโนมัติ เปิด หรือปิด

ย้ายป้ายกำกับเครื่องหมาย

เมื่อมีป้ายกำกับแล้ว คุณสามารถลากไปยังตำแหน่งใหม่ได้ ตัวอย่างเช่น ในแผนภูมิแท่งแบบซ้อน ป้ายกำกับเครื่องหมายจะวางไว้ที่กึ่งกลางของแต่ละแท่งโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องการย้ายป้ายกำกับเพื่อไม่ให้ป้ายกำกับที่ยาวกว่าทับซ้อนกัน

เลือกป้ายกำกับเครื่องหมาย และโดยไม่ต้องปล่อยปุ่มเมาส์ ให้ลากป้ายกำกับไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ