Omfattande steg för att publicera en arbetsbok

 1. Öppna den arbetsbok du vill publicera i Tableau Desktop.
 2. Välj Server > Publicera arbetsbok.

  Om alternativet Publicera arbetsbok inte visas på menyn Server kontrollerar du att det som är aktiverat är ett arbetsblad eller en instrumentpanel (inte fliken Datakälla).

  Logga in på en server vid behov. För Tableau Cloud anger du https://online.tableau.com. Mer information finns i Logga in på Tableau Server eller Tableau Cloud.

 3. I dialogrutan Publicera arbetsbok markerar du projektet, anger ett namn för arbetsboken och lägger till söktaggar.

  Taggar hjälper användare att hitta relaterade arbetsböcker när de surfar runt på servern. Separera taggar med ett kommatecken eller mellanslag. För att lägga till en tagg som innehåller ett mellanslag skriver du in den mellan citattecken.

 4. För Behörigheter ska du godkänna standardprojektinställningarna.

  I allmänhet hanterar en platsadministratör behörigheter på servern. Om du anser att din arbetsbok är ett undantag samarbetar du med administratören för att komma fram till den bästa lösningen. Mer information finns i Ange behörigheter när du publicerar en datakälla eller arbetsbok.

 5. För Datakällor väljer du Redigera om du vill ändra huruvida data ska bäddas in i arbetsboken eller publiceras separat eller ändra hur användare autentiserar med datakällor.
  • Om du publicerar ett extrakt och vill konfigurera ett uppdateringsschema måste du välja Bädda in lösenord eller Tillåt uppdateringsåtkomst.
  • Om din arbetsbok ansluter till en Tableau-datakälla rekommenderar vi att du bäddar in lösenordet. Om du i stället väljer att fråga användarna behöver de ytterligare behörigheter för datakällan.

  Mer information finns i Ange autentiseringsuppgifter för åtkomst till publicerade data.

 6. Konfigurera Variabla publiceringsalternativ som är tillgängliga för den här arbetsboken.
 7. Klicka på Publicera.
 8. (Valfritt) Ställ in ett uppdateringsschema för varje extrakt du har publicerat.

  Arbetsflödet för publicering guidar dig genom dessa steg. För vissa datatyper som du publicerar på Tableau Cloud startar publiceringsprocessen Tableau Bridge på din dator.

  Mer information finns i Schemalägg extraktuppdatering när du publicerar en arbetsbok.

Variabla publiceringsalternativ

Följande alternativ visas när de är lämpliga för arbetsboken.

Visa eller dölja blad

Som standard publicerar Tableau Desktop alla blad i en arbetsbok med flera blad. I avsnittet Blad i dialogrutan Publicera arbetsbok kan du ange vilka blad som ska inkluderas. Att dölja blad är användbart när du vill publicera en instrumentpanel eller berättelse utan att visa de arbetsblad som användes för att skapa den.

Viktigt: Att dölja blad är ingen säkerhetsåtgärd. Alla som har kapaciteten Ladda ner arbetsbok/Spara en kopia kan komma åt de dolda bladen. Andra redigeringsbehörigheter kan också ge åtkomst till dolda blad. För mer information, se Innehållsåtkomst och ägarskap(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Server-hjälpen.

Visa blad som flikar

Om du väljer flera blad att visa kan du ange hur användarna navigerar mellan dem.

 • Markera kryssrutan Visa blad som flikar för att tillhandahålla flikbaserad navigering.

 • Avmarkera kryssrutan för att tillåta att personer bara öppnar en vy åt gången.

Konfigurationen av bladen på flikarna påverkar tillämpliga behörigheter. När en arbetsbok visar blad som flikar tillämpas behörighetsregler på arbetsboksnivå på bladen. Om bladen inte visas som flikar gäller inga ändringar av arbetsboksbehörigheterna för de individuella bladen (vyerna). Behörigheter på visningsnivå måste anges för sig. Se fliken Ange innehållsbehörigheter(Länken öppnas i ett nytt fönster) i ämnet Behörigheter(Länken öppnas i ett nytt fönster) för mer information.

Visa val

Använd Visa val för att markera en viss del av vyn när andra öppnar arbetsboken. Gör dina val i Tableau Desktop innan du startar publiceringsprocessen.

Inkludera externa filer

I allmänhet gäller att om dina vyer innehåller information som inte finns på servern kan du använda Inkludera externa filer när du publicerar. Med det här alternativet kan du inkludera en lokal platt fil. Om det här alternativet är tillgängligt eller inte beror på om du publicerar till Tableau Server eller Tableau Cloud.

För Tableau Server

Om du publicerar innehåll som refererar till data eller bilder på en mappad enhet kan du välja Inkludera externa filer när du publicerar. Alternativt kan du ändra anslutningsinformationen så att arbetsboken hänvisar UNC-sökvägen till datan. Du kan till exempel ändra D:\datakälla.xls till \\filesrv\datakälla.xls.

För Tableau Cloud

Om du publicerar en arbetsbok som är ansluten till lokala data – till exempel Excel eller text – som Tableau Cloud inte kan ansluta till direkt kan du göra något av följande:

Förhandsgranska enhetslayouter

Om du vill se hur dina designer visas på mobila enheter klickar du på Förhandsgranska enhetslayouter i webbläsaren när publiceringen är klar. Välj sedan en enhetstyp ovanför visualiseringen och en specifik instrumentpanel på menyn till höger.

Om du inte gillar en förhandsgranskning av enheten, öppna arbetsboken i Tableau Desktop, justera enhetslayouteroch publicera igen.

Välj hur du vill generera miniatyrbilder för arbetsböcker med användarfilter

På servern kan användare bläddra bland Tableau-innehåll med en miniatyrbildsvy. Dessa miniatyrbilder baseras på arbetsboksblad. Om arbetsboken innehåller användarfilter kan du ange vilket användarfilter som ska användas när du skapar miniatyrbilderna. Om du till exempel vill att miniatyrbilden ska visa alla regioner i en försäljningsprognos genererar du miniatyrbilderna baserat på en användare som kan se alla regioner.

I följande scenarier visas en generisk bild istället för miniatyrbilden i vyn.

 • Användaren du väljer har inte behörighet att visa data.
 • Data kommer från en Tableau Server-datakälla som använder datakällfilter, användarberäkningar, impersonering eller andra användarreferenser.

Mer information om användarfilter finns i Begränsa åtkomst på dataradsnivå.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!