Schemalägg extraktuppdatering när du publicerar en arbetsbok

När du publicerar arbetsböcker som ansluter till extrakt kan du ställa in ett schema för uppdateringar för de här extrakten så att vyerna i de arbetsböckerna förblir aktuella.

Hur du ställer in och hanterar uppdateringsscheman för extrakt beror på var du publicerar och på den ursprungliga datatypen.

 • När du publicerar till Tableau Server körs och hanteras schemat på servern.

 • När du publicerar till Tableau Cloud:

  • Om extrakt kommer från molndata (till exempel Google Analytics eller Salesforce) körs och hanteras scheman på Tableau Cloud.

  • Om extrakt är från lokala data eller data från en webbdatakoppling (WDC) ställer du in och hanterar uppdateringsscheman med hjälp av Tableau Bridge.

Obs! I många organisationer hanterar en serverinnehållshanterare eller administratör alla uppdateringsscheman. Innan du publicerar rekommenderar vi att du tar reda på från din administratör om de har riktlinjer för dessa scheman.

Ställa in ett schema när du publicerar innehåll

När du klickar på knappen Publicera under publiceringsprocessen visas de schemaläggningsalternativ som är lämpliga för dina datatyper och målplatsen för publiceringen.

Om du publicerar en datakälla med flera anslutningar måste du ställa in ett uppdateringsschema för varje extraktanslutning i datakällan.

För att använda uppdateringsscheman med anslutningar till en databas som kräver att du loggar in på den måste du lagra (bädda in) en databasanvändares inloggningsuppgifter med anslutningen. Mer information finns i Ange autentiseringsuppgifter för åtkomst till publicerade data.

Publicera och uppdatera på Tableau Cloud 

Mer detaljerad information om hur du uppdaterar varje typ av data som du publicerar till Tableau Cloud finns i Håll data uppdaterade(Länken öppnas i ett nytt fönster). Här är några exempel på saker du behöver veta:

 • Om arbetsboken ansluter till molndata lägger du till Tableau Cloud i din molndataleverantörs auktoriserade lista (lista över tillåtna). IP-adressintervallet för din plats listas i Auktorisera åtkomst till molndata som har publicerats till Tableau Cloud.

 • Tableau Bridge startar under publiceringsprocessen om din datakälla eller arbetsbok ansluter till lokala data.

  Tableau Bridge stöder standard dataauktorisering och kan inte uppdatera data som du ansluter till via OAuth. Mer information finns i Använda Tableau Bridge för att expandera alternativ för dataaktualitet(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 • När du publicerar en datakälla med flera anslutningar till Tableau Cloud och någon anslutning kräver att du använder Tableau Bridge måste du använda Bridge för att uppdatera alla anslutningar i datakällan.

  Säg till exempel att du publicerar en datakälla med en extraktanslutning till MySQL-data som lagras i molnet och en liveanslutning till en lokal SQL Server-databas. Även om Tableau Cloud stöder uppdatering av MySQL-data som lagras i moln eller hos en värd skulle du i det här fallet behöva använda Bridge-klienten för att hålla både SQL Server- och MySQL-anslutningar uppdaterade.

  Mer information om hur du använder både live- och extraktanslutningar i en datakälla finns i Om att arbeta med datakällor med flera anslutningar.

Uppdatera extrakt från webbdatakopplingar

När du publicerar en arbetsbok med en datakälla med webbdatakoppling (WDC) måste du importera webbdatakopplingen till Tableau Server innan du kan ställa in ett uppdateringsschema. Du kan bara göra detta på Tableau Server. Mer information finns i Webbdatakopplingar i Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Server-hjälpen.

Mer information om hur du uppdaterar datakällor med webbdatakoppling som publicerats till Tableau Cloud finns i Använda Tableau Bridge för att expandera alternativ för dataaktualitet(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Cloud-hjälpen.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!