Använd acceleratorer för att snabbt visualisera data

Tableaus acceleratorer är färdiga instrumentpaneler som är utformade för att hjälpa dig att komma igång med dataanalys. Acceleratorer är skräddarsydda för specifika branscher och företagsapplikationer och är byggda med exempeldata som du kan byta ut mot dina egna data, så att du kan få insikter med minimal installation.

Ett exempel på en accelerator
Acceleratorn Salesforce Sales Cloud Pipeline

Här hittar du acceleratorer

Du kommer åt hela uppsättningen av acceleratorer på Tableau Exchange och i Tableau Desktop. Dessutom är utvalda acceleratorer tillgängliga för användning när du skapar en arbetsbok i Tableau Cloud.

På Tableau Exchange-webbplatsen

 1. Gå till sidan Acceleratorer på Tableau Exchange-webbplatsen. Du kan filtrera efter acceleratorer utifrån branschen de är tillämpliga inom utifrån vilken typ av data de ansluter till.

 2. Logga in på Tableau Exchange-webbplatsen. Om du inte har något konto skapar ett.

 3. När du hittar en accelerator som du vill använda väljer du Ladda ner för att hämta TWBX-filen.

  Eftersom acceleratorer är helt enkelt paketerade arbetsböcker kan du öppna den nedladdade filen i Tableau Desktop eller ladda upp den till din plats på Tableau Cloud eller Tableau Server. Mer information om uppladdning av arbetsböcker finns i Ladda upp arbetsböcker till en Tableau-plats.

I Tableau Desktop

 1. Välj Fler acceleratorer på startsidan i Tableau Desktop.

  Acceleratorer på startsidan

 2. Acceleratorerna i den här listan är desamma som de som visas på Tableau Exchange-webbplatsen, med den extra bekvämligheten att du kan öppna acceleratorerna utan att lämna Tableau Desktop.

 3. När du hittar en accelerator som du vill använda väljer du Öppna för att börja arbeta med den.

I Tableau Cloud

Ett begränsat antal acceleratorer är tillgängliga för användning när du skapar en arbetsbok i Tableau Cloud. Dessa acceleratorer ansluter till molnbaserade data, såsom Salesforce, ServiceNow ITSM, LinkedIn Sales Navigator, Marketo och Oracle Eloqua.

 1. Om du är Creator-användare i Tableau Cloud navigerar du till sidan Start eller Utforska och klickar därefter på knappen Ny och väljer Arbetsbok.

  Alternativ för att skapa knappar

  Obs! Platsadministratörer kan också komma åt acceleratorer från startsidan under sektionen med etiketten Acceleratorer.

 2. Högst upp i fönstret Anslut till data klickar du på Accelerator för att bläddra i urvalet av acceleratorer som du kan ansluta till på Tableau Cloud.

Du kan ladda upp acceleratorer från Tableau Exchange till Tableau Cloud och använda dem på samma sätt som i Tableau Desktop. Du måste dock följa Tableau Desktop-instruktionerna för att hämta in data till acceleratorn i stället för Tableau Cloud-instruktionerna.

Använda en accelerator från Tableau Exchange

Följ instruktionerna i det här avsnittet för att använda en Accelerator som du har laddat ner från Tableau Exchange-webbplatsen eller öppnat i Tableau Desktop. Instruktioner för hur du använder acceleratorer när du skapar en arbetsbok i Tableau Cloud finns i Använd en accelerator direkt i Tableau Cloud.

Lägga till data i acceleratorn i Tableau Desktop

Använda datamapparen

Datamappning introducerades för ett begränsat antal acceleratorer i Tableau Desktop 2023.1.

Från och med 2023.2 gör datamapparen följande:

 • Sparar dina val, om du stänger den, så att du kan fortsätta där du slutade
 • Låter dig växla mellan olika anslutna datakällor
 • Stöder ett större antal acceleratorer

Datamapparen hjälper till att ansluta till data och mappa fälten i dessa data till de som krävs för acceleratorn. Om den accelerator du har laddat ner har stöd för datamapparen visas en dialogruta som hjälper dig att komma igång. Välj filtret Datamappning aktiveradTableau Exchange-webbplatsen för att hitta acceleratorer som stöder datamappningen.

För acceleratorer som inte har stöd för datamapparen följer du instruktionerna för att Lägga till data manuellt.

 1. När du öppnar en accelerator öppnas datamapparen. Välj Kom igång.

  Du kan stänga datamapparen och öppna den igen när som helst genom att välja Öppna datamappare i menyn Data.

 2. Välj den datakälla som ska användas för mappning om du redan har anslutit till data. Välj i annat fall Anslut till data och sedan filen eller de molnbaserad data som ska användas med acceleratorn.

 3. För opublicerade datakällor med fler än en tabell måste du lägga till data på arbetsytan för att Tableau ska kunna komma åt fälten. Om du uppmanas att konfigurera dina data drar du en eller flera tabeller eller blad till datakällans arbetsyta. De data som läggs till kan mappas till acceleratorn.

  Datakällans arbetsyta

  Mer information om hur du bygger en datakälla finns i Använda relationer för dataanalyser med flera tabeller.

 4. När data har lagts till visas fälten i kolumnen Till på datamapparen. För varje acceleratorfält ska du välja ett fält med samma datatyp från dina data. För muspekaren över fälten för att visa mer information om dem.

  Om du märker att ett fält i dina data har fått fel typ ändrar du datatypen så att det kan mappas. Läs mer om hur du gör i Datatyper.

  Välj datakällans namn efter Till, för att byta datakälla som används för datamappning. Välj sedan andra datakällor som du har anslutit eller välj Ny datakälla. Om datakällan byts rensas alla val som har gjorts.

  Urvalsskärm för datamappare

 5. Indikatorn i den nedre vänstra delen av datamapparen visar hur många fält du har tilldelat. När du har slutfört tilldelningarna väljer du Ersätt data.

  Om det finns fält som inte har mappats innebär det att instrumentpaneler som använder de fälten inte fungerar korrekt. Detta beror på att alla dataurval tas bort från acceleratorn när data ersätts.

 6. Dina data ersätter exempeldata i acceleratorn. Använd instrumentpanelerna för att kontrollerar att data mappades som väntat innan du stänger datamapparen. Om du hittar några problem med informationen väljer du Gör ändringar (Make Changes) för att återgå till tilldelningsskärmen. Gör önskade justeringar och ersätt sedan data igen.

Om du vill utföra justeringar efter att ha stängt datamapparen, från och med Tableau Desktop 2023.2, ska du välja Data > Öppna datamappare för att förfina valen. I Tableau Desktop 2023.1 finns inte valen som gjordes kvar. Om du öppnar datamapparen igen måste du därför upprepa processen med att lägga till en datakälla och göra tilldelningar för varje fält.

Lägga till data manuellt

Det finns två metoder för att lägga till dina data till acceleratorn: ersätta datakällan med en ny datakälla (metod 1) eller lägga till en ny anslutning till den befintliga datakällan (metod 2).

Metod 1Metod 2
Fungerar med datakällor som har fler än en tabell.Datakällor får endast ha en fysisk tabell.
Låter dig ändra fältnamn i Tableau Desktop för att matcha acceleratorn.Tillåter inte att du ändrar fältnamn i Tableau Desktop, vilket innebär att fältnamnen i din datakälla måste matcha fälten i acceleratorn.
Bevarar inte mappstrukturen i acceleratorn.Bevarar mappstrukturen som håller ordning på de fält som används av acceleratorn.

Metod 1: Ersätta datakällan

Använd den här metoden om du lägger till en datakälla med flera tabeller.

 1. Med acceleratorn öppen i Tableau Desktop väljer du Data > Ny datakälla.

  Datameny

 2. Anslut till de data som du vill använda. Mer information finns i Ansluta till dina data. Om du använder en Salesforce-accelerator kontrollerar du att ditt konto har API-åtkomst till Salesforce-instansen.

 3. På fliken Datakälla drar du tabeller till arbetsytan för att bygga den nya datakällan. Mer information finns i Använda relationer för dataanalyser med flera tabeller.

 4. Öppna en instrumentpanel och klicka sedan på ikonen Gå till blad för ett av de listade bladen.

  Gå till knappen Blad

  Du kan bara ersätta data från ett arbetsblad, inte från en instrumentpanel eller en berättelseflik. Mer information om olika sorters blad i en arbetsbok finns i Arbetsböcker och blad.

 5. Välj DataErsätt datakälla. Mer information finns i Ersätta datakällor.

  Datameny

 6. Under Ersättning väljer du den datakälla du lade till och klickar sedan på OK.

 7. Högerklicka på den ursprungliga datakällan i rutan Data och klicka sedan på Stäng. Mer information finns i Stänga datakällor.

  Datakällsmeny

Åtgärda trasiga referenser

Om den nya datakällan inte har samma fältnamn som originalet kommer delar av acceleratorn att vara tomma. Ersätt de trasiga referenserna så att de använder rätt fält från den nya datakällan.

 1. Öppna en instrumentpanel och klicka sedan på ikonen Gå till blad för ett av de listade bladen.

  Gå till knappen Blad

 2. I rutan Data ska du identifiera de obligatoriska fälten för acceleratorn. Sida Accelerator på Tableau Exchange bör lista dessa fält i avsnittet Beskrivning.

 3. Ersätt fältreferenserna för alla fält som är markerade med ett rött utropstecken.

  Trasig referensindikator

  Mer information finns i Ersätta fältreferenser.

Metod 2: Redigera datakällan

Använd den här metoden om du har en datakälla med endast en fysisk tabell som direkt kan ersätta den fysiska tabellen i acceleratorn.

 1. Med acceleratorn öppen i Tableau Desktop klickar du på fliken Datakälla.

  Fliken Datakälla

 2. Klicka på Lägg till bredvid Anslutningar. Anslut till de data som du vill använda. Mer information finns i Ansluta till dina data.

  Lägga till anslutning

 3. På datakällans arbetsyta dubbelklickar du på den logiska tabellen för att öppna den fysiska tabellen. Mer information om logiska och fysiska tabeller finns i Datamodellens lager.

  Logisk tabell i datakälla

 4. Dra tabellen från datakällan du lade till och släpp den på den befintliga fysiska tabellen för att ersätta exempeldata. Datakällan får endast vara en fysisk tabell.

  Dra ny tabell för att ersätta fysisk tabell

 5. Högerklicka på anslutningen för exempeldata under anslutningar och välj sedan Ta bort.

  Ta bort anslutningen

Använd en accelerator direkt i Tableau Cloud

Ett begränsat antal acceleratorer är tillgängliga för användning när du skapar en arbetsbok i Tableau Cloud. Dessa acceleratorer uppmanar dig att ansluta direkt till en molnbaserad datakälla, istället för att kräva att du lägger till data manuellt.

 1. Tableau Cloud skapar du en ny arbetsbok.

 2. Klicka på Accelerator längst upp i fönstret Anslut till data.

 3. Leta upp ett alternativ som motsvarar den datakälla och de företagsmätvärden som du behöver i listan över färdiga designer och klicka på Använd instrumentpanel.

 4. Om du snabbt vill se hur en arbetsbok ser ut med exempeldata klickar du på Fortsätt utan att logga in. Du kan också klicka på Fortsätt för att skapa en arbetsbok med dina data.

 5. Ange ett namn och projekt som innehåll för arbetsboken.

 6. Om du har valt att skapa en arbetsbok med dina data ska du ansluta till din datakälla. Under tiden som dataextraktet förbereds i Tableau visas exempeldata så att du kan utforska layouten.

Obs! Om du laddar ner en accelerator från Tableau Exchange med avsikten att ladda upp den till Tableau Cloud måste du ersätta data genom att följa instruktionerna under Använda en accelerator från Tableau Exchange.

Ändra behörigheter för att dela acceleratorer med kollegor

För att undvika exponering av konfidentiella data är arbetsböcker för acceleratorer som standard endast synliga för författare och administratörer. Följ de här stegen för att dela en accelerator med dina kollegor:

 1. Tableau Cloud, navigera till arbetsboken(Länken öppnas i ett nytt fönster) för acceleratorn.

 2. I arbetsboken väljer du Åtgärder > Behörigheter.

 3. Ge behörigheter för Vy till alla användare eller grupper som du vill ska kunna se instrumentpanelen. Se Redigera behörigheter(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Cloud-hjälpen för mer information.

Ersätta exempeldata med dina data

Om du väljer att använda exempeldata på en instrumentpanel kan du när som helst ersätta dem med egna data.

 1. Tableau Cloud, navigera till arbetsboken(Länken öppnas i ett nytt fönster) för acceleratorn.

 2. Välj en datakälla på fliken Datakällor. Välj Redigera anslutning på menyn Åtgärder.

 3. För autentisering väljer du Inbäddade inloggningsuppgifter i anslutningen, och väljer antingen ett befintligt användarkonto eller lägger till ett nytt. Klicka sedan på Spara.

 4. Välj schemat på fliken Uppdateringsscheman. Välj Kör nu på menyn Åtgärder.

Korrigera nedtonade vyer genom att byta ut fältnamn

Om din organisation har anpassat datastrukturen för ett molnbaserat system, kan du behöva matcha dessa ändringar i acceleratorerna, efter att dina data har laddats upp i dessa. Om din organisation till exempel har bytt namn på fältet i Salesforce från ”Konto” till ”Kund”, måste du göra en motsvarande ändring i acceleratorerna, för att undvika gråmarkerade vyer såsom denna:

Ersätt fältreferenserna för att korrigera de trasiga fälten.

 1. Klicka på Redigera på instrumentpanelen.

 2. Navigera direkt till det gråmarkerade bladet(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 3. I rutan Data till vänster letar du efter röda utropstecken (!) bredvid fältnamnen, vilka visar att din organisation använder olika namn.

 4. Högerklicka på vart och ett av fälten och välj Ersätt referenser. Välj sedan rätt fältnamn i listan.

Åtgärda tomma instrumentpaneler genom att ändra standarddatumintervall

Om en instrumentpanel ser helt tom ut är förmodligen orsaken att ett standarddatumintervall inte motsvarar datumen i dina källdata.

 1. Ladda ner arbetsboken(Länken öppnas i ett nytt fönster) och öppna den i Tableau Desktop.

 2. Välj fliken Datakälla.

 3. Klicka på pilen bredvid datakällans namn i det övre vänstra hörnet av sidan och välj Redigera anslutning. Logga därefter in.

 4. Ange ett datumintervall som motsvarar datumen i dina data och klicka sedan på Anslut.

 5. Välj Server > Publicera datakälla, för att uppdatera dataextrakt på Tableau Cloud.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!