Ladda upp arbetsböcker till en Tableau-plats

De flesta arbetsböcker i Tableau Cloud eller Tableau Server-webbplatsen skapas och publiceras på webben med hjälp av Tableau Desktop eller skapas direkt på webben. Om Desktop inte är tillgängligt går det att överföra arbetsböcker och paketerade arbetsböcker från Tableau direkt till Tableau Cloud eller Tableau Server-webbplatsen, så länge som du har platsrollen Creator och Explorer (kan publicera).

Ladda upp nya arbetsböcker till en Tableau-webbplats

Så här laddar du upp en arbetsbok:

 1. Logga in på en plats i Tableau Cloud eller Tableau Server.
 2. Välj Ny > Arbetsboköverföring på sidan Start eller Utforska.

 3. Gör något av följande i dialogrutan som öppnas:
  • Välj Välj en fil för att välj en .twb- eller .twbx-fil från datorn.
  • Dra och släpp filen i överföringsområdet i dialogrutan.

  Filerna får vara max. 50 MB stora för att kunna överföras.

 4. Ge arbetsboken ett namn i fältet Namn. Namnet på filen sparas som standard i arbetsboken.
 5. Välj ett projekt att publicera arbetsboken i eller lämna som det är för att publicera den i standardprojektet.

  Obs! En varning visas om det redan finns en arbetsbok med samma namn i projektet. Det går att åsidosätta den befintliga arbetsboken eller ändra namn i fältet Namn.

 6. Det går även att lägga till en arbetsboksbeskrivning eller välja Visa blad som flikar för flikbaserad navigering.

  Konfigurationen av bladen på flikarna påverkar tillämpliga behörigheter. När en arbetsbok visar blad som flikar tillämpas behörighetsregler på arbetsboksnivå på bladen. Om bladen inte visas som flikar tillämpas inga ändringar i arbetsboksbehörigheterna på de individuella bladen (dvs visningarna). Behörigheter på visningsnivå måste anges för sig. Mer information finns på fliken Ställ in innehållsbehörigheter i ämnet Behörigheter.

 7. Välj Ladda upp.
 8. Bekräfta om arbetsboken ska skriva över den befintliga eller välj Avbryt för att ge den ett nytt namn.

 9. När arbetsboken har överförts omdirigeras du till det första bladet i arbetsboken.

Obs! Vid överföring publiceras alla blad i arbetsboken. Överför via Tableau Desktop om du vill publicera specifika blad.

Behörigheter och anslutningar till datakälla

Behörighet för att publicera till webbplatsen och projektet krävs för att överföra arbetsböcker.

Om arbetsboken innehåller en inbäddad datakälla som kräver lösenord går det att bädda in inloggningsuppgifter efter publiceringen av arbetsboken.

Så här redigerar du datakällanslutningen efter överföring och publicering av en arbetsbok:

 • Öppna arbetsboken i redigeringsläge och välj fliken Datakälla och sedan Redigera anslutning.
 • Gå till menyn Åtgärder (...) på fliken Datakällor och välj Redigera anslutning.
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!