Använda relationer för dataanalyser med flera tabeller

Tabeller som du drar till den här arbetsytan använder relationer. Relationer är ett flexibelt sätt att kombinera data för flertabellsanalys i Tableau.

En relation kan liknas vid ett kontrakt mellan två tabeller. När du skapar en visualisering med fält från dessa tabeller hämtar Tableau data från tabellerna och använder det här kontraktet för att skapa en fråga med rätt kopplingar.

Vi rekommenderar att du i första hand använder relationer för att kombinera data eftersom det gör det enklare att förbereda och analysera data på ett mer intuitivt sätt. Använd bara kopplingar när det är absolut nödvändigt(Länken öppnas i ett nytt fönster). Läs mer om grunderna för att skapa relationer i den här 5 minuter långa videon.

Obs! Det gränssnitt för redigering av relationer som du ser i den här videon skiljer sig något från gränssnittet i den senaste versionen, men har samma funktioner.

Läs mer om hur relationer fungerar i följande artiklar på Tableaus blogg:

Du kan också titta på videopoddar om relationer från Action Analytics(Länken öppnas i ett nytt fönster), t.ex. Why did Tableau Invent Relationships?(Länken öppnas i ett nytt fönster) Klicka på ”Video Podcast” (Videopodd) under Library(Länken öppnas i ett nytt fönster) (Bibliotek) om du vill veta mer.

Bygger du en ny datakälla och arbetsbok?

Dra en tabell till arbetsytan för sidan Datakälla för att börja bygga datakällan.

En datakälla kan bestå av en enstaka tabell som innehåller alla fält för dimensioner och mätvärden som du behöver för analys ...

Eller så kan du skapa en datakälla med flera tabeller genom att dra ut fler tabeller och definiera deras relationer ...

Titta på den här 1-minuters videon om att komma igång med att använda relationer.

Obs! Det gränssnitt för redigering av relationer som du ser i den här videon skiljer sig något från gränssnittet i den senaste versionen, men har samma funktioner.

Mer information om hur du använder relationer finns i Relatera dina data, Skillnaden mellan relationer och kopplingar, Tableaus datamodell och Skapa och definiera relationer.

Mer information om ändringar av datakällor och analyser i Tableau 2020.2 finns i Vad har ändrats för datakällor och analyser i 2020.2?(Länken öppnas i ett nytt fönster) och Frågor om relationer, datamodellen och datakällor i 2020.2(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Öppnar du en äldre arbetsbok eller datakälla?

När du öppnar en arbetsbok eller datakälla från före 2020.2 i 2020.2 visas datakällan som en enda logisk tabell i arbetsytan med namnet ”Migrerade data” eller det ursprungliga tabellnamnet. Dina data bevaras och du kan fortsätta att använda arbetsboken som tidigare.

Om du vill visa de fysiska tabellerna bakom den enskilda logiska tabellen dubbelklickar du på den logiska tabellen för att öppna den i det fysiska lagret. De underliggande fysiska tabellerna visas, inklusive kopplingar och föreningar.

Mer information om ändringar av datakällor och analyser i Tableau 2020.2 finns i Vad har ändrats för datakällor och analyser i 2020.2?(Länken öppnas i ett nytt fönster) och Frågor om relationer, datamodellen och datakällor i 2020.2(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!