ตั้งค่ากำหนดเวลารีเฟรช Bridge

หัวข้อนี้อธิบายถึงวิธีที่เจ้าของแหล่งข้อมูล Tableau ใช้ในการสร้างและอัปเดตกำหนดเวลาการรีเฟรชของแหล่งข้อมูลที่เชื่อมต่อกับข้อมูลเครือข่ายส่วนตัว กำหนดเวลาการรีเฟรชของแหล่งข้อมูลที่เชื่อมต่อกับข้อมูลเครือข่ายส่วนตัวจะต้องใช้ Tableau Bridge งานที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้จะถือว่าผู้ดูแลไซต์ของคุณสร้าง Bridge แล้วและบำรุงรักษาอยู่เสมอ ข้อยกเว้นอยู่ในหมายเหตุ

หัวข้อนี้ไม่ครอบคลุมการสร้างกำหนดเวลาการรีเฟรชของการเชื่อมต่อแบบเสมือน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อแบบเสมือน โปรดดู กำหนดเวลาการรีเฟรชการแยกข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อแบบเสมือน

หมายเหตุ:

กำหนดเวลาแบบ “ออนไลน์” เทียบกับกำหนดเวลาแบบ Bridge (ดั้งเดิม)

สำหรับแหล่งข้อมูลที่มีการตั้งค่าให้ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลแยก Bridge จะใช้กำหนดเวลาการรีเฟรชเพื่ออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

กำหนดเวลาการรีเฟรชมีสองประเภท ซึ่งคุณสามารถกำหนดค่าให้ Bridge ใช้ได้ดังนี้ 

 • กำหนดเวลาการรีเฟรชแบบ “ออนไลน์”
 • Bridge (ดั้งเดิม)
  หมายเหตุ: กำหนดการ Bridge (ดั้งเดิม) ไม่รองรับการรีเฟรชสำหรับการเชื่อมต่อแบบเสมือน

กำหนดเวลาที่คุณใช้ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยสองประการ ได้แก่ เวอร์ชันของกำหนดเวลาเดิมที่สร้าง และประเภทของข้อมูลพื้นฐานที่แหล่งข้อมูลเชื่อมต่ออยู่ โดยสรุปคือ กำหนดเวลาแบบ “ออนไลน์” ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ดูแลระบบไซต์ทำงานการจัดการไคลเอ็นต์และให้คุณทำงานการจัดการแหล่งข้อมูลทั้งหมดของคุณโดยตรงบน Tableau Cloud

เวอร์ชัน

ตั้งแต่ Bridge 2021.4.3 เป็นต้นไป การรีเฟรชการแยกข้อมูลของแหล่งข้อมูลแบบไฟล์สามารถใช้กำหนดเวลาแบบ “ออนไลน์” ได้ การกำหนดเวลาแบบ “ออนไลน์” ของแหล่งข้อมูลแบบไฟล์ ผู้ดูแลระบบไซต์ของคุณต้องสร้างและเพิ่มไคลเอ็นต์ Bridge 2021.4.3 (หรือใหม่กว่า) อย่างน้อยหนึ่งตัวลงในพูลไคลเอ็นต์

โดยค่าเริ่มต้น กำหนดเวลาที่สร้างสำหรับแหล่งข้อมูลแบบไฟล์ซึ่งสร้างไว้ก่อน Bridge 2021.4.3 จะใช้กำหนดเวลาแบบ Bridge (ดั้งเดิม) คุณสามารถเปลี่ยนกำหนดเวลาแบบ Bridge (ดั้งเดิม) เป็นกำหนดเวลาแบบ “ออนไลน์” ได้

เปรียบเทียบกำหนดการ

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงความแตกต่างหลักระหว่างกำหนดการในรุ่น Online และ Bridge (ดั้งเดิม) สำหรับการทำให้ข้อมูลเครือข่ายส่วนตัวเป็นปัจจุบันเสมอ

 กำหนดเวลาแบบ “ออนไลน์”กำหนดเวลาแบบ Bridge (ดั้งเดิม)
ประเภทข้อมูลที่รองรับ

ข้อมูลเชิงสัมพันธ์

ข้อมูลไฟล์

ข้อมูลคลาวด์ส่วนตัว

ข้อมูลเชิงสัมพันธ์

ข้อมูลไฟล์

การจัดการเนื้อหา

หน้าแหล่งข้อมูล

หน้าการเชื่อมต่อแบบเสมือน

หน้าแหล่งข้อมูล + ไคลเอ็นต์ที่กำหนด
การกำหนดเวลาเป็นส่วนหนึ่งของกำหนดเวลาของ Tableau Cloudกำหนดค่าความถี่ในการรีเฟรชแหล่งข้อมูลโดยเพิ่มทีละ 15 และ 30 นาที
REST API

ตัวเลือก ใช้การรีเฟรชการแยกข้อมูลตอนนี้(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ตัวเลือก อัปเดตแหล่งข้อมูลตอนนี้(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ไม่รองรับ

จัดการกำหนดเวลา

แม้ว่างานกำหนดเวลาจะเหมือนกันทุกประการ แต่การสร้างกำหนดเวลาแบบ “ออนไลน์” ของแหล่งข้อมูลที่เชื่อมต่อกับข้อมูลเครือข่ายส่วนตัวมีจุดเริ่มต้นหลักสองจุด จุดเริ่มต้นแรกคือระหว่างกระบวนการเผยแพร่แหล่งข้อมูลจาก Tableau Desktop จุดเริ่มต้นที่สองคือเมื่อใดก็ได้หลังจากกระบวนการเผยแพร่แหล่งข้อมูล

หมายเหตุ: กำหนดเวลาแบบ “ออนไลน์” ที่ใช้ Bridge รองรับตัวเลือกความถี่ในการกำหนดเวลาเหมือนกับกำหนดเวลาแบบ “ออนไลน์” ที่ไม่ใช้ Bridge

สร้างกำหนดเวลา

ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจะสร้างกำหนดเวลาเมื่อคุณเผยแพร่แหล่งข้อมูลของคุณจาก Tableau Desktop

หมายเหตุ: การแยกข้อมูลตามกำหนดเวลาของแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ไม่รองรับหลายพูล อาจจำเป็นต้องใช้หลายพูลเมื่อคุณมีการเชื่อมต่อในแหล่งข้อมูลเดียวกับแหล่งข้อมูลที่อยู่ในตำแหน่งเครือข่ายตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป

 1. ใน Tableau Desktop ให้สร้างแหล่งข้อมูลของคุณ

 2. เลือก เซิร์ฟเวอร์ > เผยแพร่แหล่งข้อมูล เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเผยแพร่ หากคุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ Tableau Cloud ระบบจะแจ้งให้คุณทำ

 3. ในกล่องโต้ตอบ “เผยแพร่แหล่งข้อมูลไปยัง Tableau Cloud” ให้กำหนดค่าตัวเลือกต่างๆ สำหรับแหล่งข้อมูลของคุณ แล้วคลิกปุ่ม เผยแพร่ การทำเช่นนี้จะเปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ไปยัง Tableau Cloud

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่แหล่งข้อมูลเชื่อมต่ออยู่หรือการกำหนดค่าแหล่งข้อมูลของคุณ กล่องโต้ตอบอาจกำหนดให้เผยแพร่ข้อมูลแยกเป็นค่าเริ่มต้น หรือให้คุณมีตัวเลือกในการเผยแพร่ข้อมูลแยก หากระบบให้ตัวเลือกแก่คุณ ให้เลือกตัวเลือกนั้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลแยก

 4. ในกล่องโต้ตอบ “เผยแพร่เสร็จสมบูรณ์” ให้คลิกปุ่ม กำหนดเวลาการรีเฟรชการแยกข้อมูล

 5. ในกล่องโต้ตอบ “สร้างการรีเฟรชการแยกข้อมูล” ให้กำหนดค่ากำหนดเวลาสำหรับการรีเฟรช หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่ากำหนดเวลา โปรดดู กำหนดเวลาการรีเฟรชบน Tableau Cloud

 6. คลิกปุ่ม สร้าง

เพิ่มหรืออัปเดตกำหนดเวลาที่มีอยู่

ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากคุณไม่สามารถกำหนดเวลาการรีเฟรชในระหว่างกระบวนการเผยแพร่แหล่งข้อมูลได้ คุณอาจเพิ่มกำหนดเวลาใหม่หรืออัปเดตกำหนดเวลาเดิมในภายหลังได้เสมอ

 1. เข้าสู่ระบบ Tableau Cloud แล้วไปยังแหล่งข้อมูลของคุณ

 2. จากหน้าแหล่งข้อมูล ให้คลิกแท็บ การรีเฟรชการแยกข้อมูล

 3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. หากต้องการสร้างกำหนดเวลาใหม่ ให้คลิกปุ่ม การรีเฟรชการแยกข้อมูลใหม่ และกำหนดค่ากำหนดเวลาสำหรับการรีเฟรชของคุณ

  2. หากต้องการอัปเดตกำหนดเวลาที่มีอยู่ ให้เลือกกล่องทำเครื่องหมายถัดจากกำหนดเวลา คลิกเมนู “การดำเนินการ” แล้วเลือก เปลี่ยนความถี่ เพื่อกำหนดค่ากำหนดเวลาสำหรับการรีเฟรชใหม่

 4. คลิกปุ่ม สร้าง

เปลี่ยนประเภทการเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อรีเฟรชกำหนดการออนไลน์

โดยค่าเริ่มต้น Tableau Cloud ใช้ Bridge เมื่อแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่มีระบบคลาวด์สาธารณะอย่างน้อยหนึ่งรายการและการเชื่อมต่อในองค์กรหนึ่งรายการ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแก้ไขประเภทการเชื่อมต่อ โปรดดูเปลี่ยนประเภทการเชื่อมต่อของการรีเฟรชพื่อใช้ Tableau Cloud

วิธีทางเลือก จัดการกำหนดเวลาแบบ Bridge (ดั้งเดิม)

อีกวิธีหนึ่ง คุณอาจใช้กำหนดเวลาแบบ Bridge (ดั้งเดิม) เพื่ออัปเดตข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

หมายเหตุ:

 • สำคัญ: การสนับสนุนกำหนด Bridge (ดั้งเดิม) จะถูกลบออกในรุ่นต่อๆ ไป เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงราบรื่น เราขอแนะนำให้คุณใช้กำหนดการรีเฟรชแบบออนไลน์

 • คุณสามารถทำการกำหนดเวลาแบบ Bridge (ดั้งเดิม) ได้สำเร็จก็ต่อเมื่อคุณฝังข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของคุณไว้ในการเชื่อมต่อผ่านทางไคลเอ็นต์ Bridge หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ฝังหรืออัปเดตข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
 • เมื่อคุณใช้กำหนดเวลาแบบ Bridge (ดั้งเดิม) เวลาที่แสดงบนไคลเอ็นต์และเวลาที่แสดงบน Tableau Cloud จะตรงกับโซนเวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไคลเอ็นต์ทำงาน

เปลี่ยนจากกำหนดเวลาแบบ Bridge (ดั้งเดิม) ไปใช้แบบ “ออนไลน์”

กำหนดเวลาการรีเฟรชสำหรับแหล่งข้อมูลแบบไฟล์ซึ่งสร้างไว้ก่อน Bridge 2021.4.3 จะใช้กำหนดเวลาแบบ Bridge (ดั้งเดิม) โดยค่าเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนจากกำหนดเวลาแบบ Bridge (ดั้งเดิม) ไปใช้กำหนดเวลาแบบ “ออนไลน์” ได้เพื่ออัปเดตข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ กำหนดเวลาแบบ “ออนไลน์” ทำงานบนไคลเอ็นต์ Bridge ซึ่งผู้ดูแลระบบไซต์ของคุณเป็นผู้จัดการและใช้ประโยชน์จากพูลของไคลเอ็นต์ที่มีเพื่อทำการรีเฟรช

 1. ตรวจสอบว่าคุณมีพูลที่มีชื่อซึ่งมีไคลเอ็นต์อย่างน้อย 1 รายการที่กำหนดไว้และโดเมนที่ระบุสำหรับพูล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูกำหนดค่าการกำหนดพูล
 2. ไปที่แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ ให้คลิกที่แท็บการรีเฟรชการแยกข้อมูล คุณจะเห็นกำหนดการ Bridge (ดั้งเดิม) ที่ระบุไว้

 3. ใช้เมนูการดำเนินการเพื่อลบกำหนดการเดิมทั้งหมด

 4. ไปที่แท็บการเชื่อมต่อและแก้ไขการเชื่อมต่อ ระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการเชื่อมต่อ

  สำหรับกำหนดการเดิม ค่าจะคงอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่ไคลเอ็นต์ Bridge กำลังทำงานอยู่ สำหรับกำหนดการออนไลน์ จะยังคงอยู่ใน Tableau Cloud หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูตั้งค่ากำหนดการสำหรับแหล่งข้อมูลบนคลาวด์ส่วนตัว

 5. ก่อนที่จะกำหนดเวลาการรีเฟรชใหม่ โปรดตรวจสอบว่าระบุเครือข่ายส่วนตัวเป็นประเภทเครือข่าย

 6. ไปที่แท็บการรีเฟรชการแยกข้อมูล แล้วคลิกการรีเฟรชการแยกข้อมูลเพื่อกำหนดเวลาการรีเฟรชสำหรับพูลที่มีชื่อ

 7. คลิกสร้างเพื่อเพิ่มการรีเฟรชตามกำหนดเวลาการแทนที่ กำหนดการใหม่จะแสดงเป็นกำหนดการ แทนกำหนดการ Bridge (ดั้งเดิม)

สร้างกำหนดเวลาแบบ Bridge (ดั้งเดิม)

เหมือนกับเวิร์กโฟลว์ของกำหนดเวลาแบบ “ออนไลน์” ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจะสร้างกำหนดเวลาแบบ Bridge (ดั้งเดิม) เมื่อคุณเผยแพร่แหล่งข้อมูลของคุณจาก Tableau Desktop

 1. ใน Tableau Desktop ให้สร้างแหล่งข้อมูลของคุณ

 2. เลือก เซิร์ฟเวอร์ > เผยแพร่แหล่งข้อมูล เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเผยแพร่ หากคุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ Tableau Cloud ระบบจะแจ้งเตือนให้คุณทำ
 3. ในกล่องโต้ตอบ “เผยแพร่แหล่งข้อมูลไปยัง Tableau Cloud” ให้กำหนดค่าตัวเลือกต่างๆ สำหรับแหล่งข้อมูลของคุณ แล้วคลิกปุ่ม เผยแพร่ การทำเช่นนี้จะเปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ไปยัง Tableau Cloud

 4. ในกล่องโต้ตอบ “เผยแพร่เสร็จสมบูรณ์” ให้คลิกปุ่ม กำหนดเวลาการรีเฟรชการแยกข้อมูล กล่องโต้ตอบ สร้างการรีเฟรชการแยกข้อมูล ที่คุณกำหนดค่ากำหนดเวลาแบบ Bridge (ดั้งเดิม) จะปรากฏขึ้น

 5. ทำตามขั้นตอนในกล่องโต้ตอบ “สร้างการรีเฟรชการแยกข้อมูล” เพื่อกำหนดค่ากำหนดเวลา

  หมายเหตุ: 

  • วิธีการรีเฟรชในช่วงเวลาที่กำหนดในวันที่เลือก: เลือกรายชั่วโมง ระบุช่วงเวลาระหว่างวันโดยใช้รายการดรอปดาวน์ตั้งแต่และถึง แล้วเลือกวันที่ของสัปดาห์

   ระบบจะแจกจ่ายงานรีเฟรชภายในช่วงเวลาของวันตามที่คุณระบุสูงสุดห้านาทีเพิ่มประสิทธิภาพบนเซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งค่ากำหนดเวลารายชั่วโมง การทำซ้ำที่กำหนดให้ทำงานในเวลา 1:00 น. อาจทำงานเมื่อใดก็ได้ระหว่าง 1:00 น. และ 1:05 น.

  • การรีเฟรชทั้งหมดหรือแบบเพิ่มหน่วย: หากมี คุณจะต้องระบุว่าต้องการรีเฟรชแบบทั้งหมดหรือเพิ่มหน่วย ตามค่าเริ่มต้น Tableau Cloud จะเรียกใช้การรีเฟรชทั้งหมด การรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณกำหนดค่าแหล่งข้อมูลสำหรับการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยใน Tableau Desktop ก่อนเผยแพร่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการรีเฟรชการแยกข้อมูล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในความช่วยเหลือของ Tableau

 6. คลิกปุ่ม สร้าง

เพิ่มกำหนดเวลาแบบ Bridge (ดั้งเดิม) ใหม่หรืออัปเดตกำหนดเวลาแบบ Bridge (ดั้งเดิม) ที่มีอยู่

หากคุณไม่สามารถกำหนดเวลาการรีเฟรชในระหว่างกระบวนการเผยแพร่แหล่งข้อมูลได้ คุณอาจเพิ่มกำหนดเวลาแบบ Bridge (ดั้งเดิม) ใหม่หรืออัปเดตกำหนดเวลาแบบ Bridge (ดั้งเดิม) เดิมในภายหลังได้เสมอ ใหม่ (สำหรับไซต์ที่ยังไม่ได้ย้าย)

 1. เข้าสู่ระบบ Tableau Cloud แล้วไปยังแหล่งข้อมูลของคุณ

 2. จากหน้าแหล่งข้อมูล ให้คลิกแท็บ การรีเฟรชการแยกข้อมูล

 3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. หากต้องการสร้างกำหนดเวลาแบบ Bridge (ดั้งเดิม) ใหม่ ให้เลือก กำหนดเวลาแบบ Bridge (ดั้งเดิม) ในเมนูการดำเนินการของแหล่งข้อมูล จากนั้นกำหนดค่ากำหนดเวลา แล้วคลิกปุ่ม กำหนดเวลาการรีเฟรช

  2. หากต้องการอัปเดตกำหนดเวลาแบบ Bridge (ดั้งเดิม) ที่มีอยู่ ให้เลือกกล่องทำเครื่องหมายถัดจากกำหนดเวลาที่มีอยู่ คลิกเมนูการดำเนินการของแหล่งข้อมูล แล้วเลือก เปลี่ยนกำหนดเวลา ในเวิร์กโฟลว์นี้ คุณไม่สามารถเปลี่ยนไคลเอ็นต์ที่ทำการรีเฟรชได้ หากคุณต้องการเปลี่ยนไคลเอ็นต์ที่ทำการรีเฟรช โปรดดูเปลี่ยนไคลเอ็นต์ที่ทำการกำหนดเวลาแบบ Bridge (ดั้งเดิม) เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม เปลี่ยนกำหนดเวลา

งานการจัดการกำหนดเวลาแบบ Bridge (ดั้งเดิม) อื่นๆ

เพิ่มกำหนดเวลาใหม่หรืออัปเดตกำหนดเวลาที่มีอยู่จากไคลเอ็นต์

หากคุณ ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบไซต์ ทำหน้าที่จัดการไคลเอ็นต์ “named” (ที่มีชื่อ) คุณสามารถเพิ่มกำหนดเวลาแบบ Bridge (ดั้งเดิม) ใหม่หรืออัปเดตกำหนดเวลาแบบ Bridge (ดั้งเดิม) ที่มีอยู่ได้โดยตรงจากไคลเอ็นต์ Bridge

 1. เปิดถาดระบบของ Windows แล้วคลิกไอคอน Bridge เพื่อเปิดไคลเอ็นต์

 2. วางเมาส์เหนือแหล่งข้อมูล แล้วคลิกไอคอน กำหนดเวลา เพื่อเปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ของหน้าแหล่งข้อมูลใน Tableau Cloud

 3. ทำขั้นตอนที่ 2-3 ในส่วนเพิ่มกำหนดเวลาแบบ Bridge (ดั้งเดิม) ใหม่หรืออัปเดตกำหนดเวลาแบบ Bridge (ดั้งเดิม) ที่มีอยู่ข้างต้นเพื่อสร้างกำหนดเวลา

เพิ่มคอมพิวเตอร์ (ไคลเอ็นต์) เครื่องใหม่เพื่อทำการรีเฟรชตามกำหนดเวลา

ในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการกำหนดเวลา ในกล่องโต้ตอบกำหนดเวลา คุณต้องระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณระบุจะเป็นไคลเอ็นต์ Bridge ที่ทำการรีเฟรช

กำหนดเวลาแบบ Bridge (ดั้งเดิม) จะแสดงไคลเอ็นต์ที่คุณเข้าสู่ระบบ

หากไม่มีไคลเอ็นต์ที่คุณต้องการเลือกในรายการดรอปดาวน์ อาจเป็นเพราะสาเหตุต่อไปนี้ 

 • คุณไม่ได้เข้าสู่ระบบไคลเอ็นต์
 • คุณไม่ได้ลงทะเบียนใช้ไคลเอ็นต์นี้อย่างถูกต้อง หรือไคลเอ็นต์ไม่เชื่อมต่อกับไซต์อย่างถูกต้อง ไปที่ไคลเอ็นต์แล้วเปิดไคลเอ็นต์เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าไคลเอ็นต์มีสถานะเป็นสีเขียวหรือ “เชื่อมต่อแล้ว”
 • ผู้ดูแลระบบไซต์ของคุณจัดการกับไคลเอ็นต์ทั้งหมดในองค์กรของคุณ เมื่อใช้กำหนดเวลาแบบ Bridge (ดั้งเดิม) เจ้าของแหล่งข้อมูลและผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบไคลเอ็นต์ต้องเป็นคนเดียวกัน หากผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบไคลเอ็นต์ เขาต้องกำหนดความเป็นเจ้าของแหล่งข้อมูลให้กับตนเองอีกครั้งจึงจะสามารถกำหนดเวลาการรีเฟรชได้

ยกเลิกการรีเฟรชที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ในบางกรณี คุณอาจจำเป็นต้องยกเลิกการรีเฟรชที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คุณสามารถยกเลิกการรีเฟรชของแหล่งข้อมูลที่ใช้กำหนดเวลาแบบ Bridge (ดั้งเดิม) เท่านั้น

 1. เปิดถาดระบบของ Windows แล้วคลิกไอคอน Bridge เพื่อเปิดไคลเอ็นต์
 2. คลิกปุ่ม ยกเลิกการรีเฟรช เพื่อยกเลิกการรีเฟรชที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเหตุ: ไคลเอ็นต์สามารถทำการรีเฟรช Bridge (ดั้งเดิม) ได้ทีละหนึ่งรายการเท่านั้น หากคุณต้องการสั่งงานการรีเฟรช Bridge (ดั้งเดิม) มากกว่าหนึ่งรายการในทีเดียว โปรดปรึกษาผู้ดูแลระบบไซต์เกี่ยวกับการจัดเตรียมไคลเอ็นต์เพิ่มเติมบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเพื่อให้ทำการรีเฟรชการแยกข้อมูล

เปลี่ยนไคลเอ็นต์ที่ทำการกำหนดเวลาแบบ Bridge (ดั้งเดิม)

หากคุณทำงานกับกำหนดเวลาแบบ Bridge (ดั้งเดิม) และต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำการรีเฟรช คุณต้องสร้างกำหนดเวลาการรีเฟรชใหม่ คุณสามารถกำหนดเวลาการรีเฟรชได้โดยใช้ไคลเอ็นต์ที่คุณเข้าสู่ระบบเท่านั้น

หากต้องการสร้างกำหนดเวลาแบบ Bridge (ดั้งเดิม) ใหม่ โปรดดูสร้างกำหนดเวลาแบบ Bridge (ดั้งเดิม) เมื่อคุณทำการสร้างกำหนดเวลาการรีเฟรชใหม่เสร็จแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลบกำหนดเวลาเดิมที่เหมือนกับกำหนดเวลาใหม่ทิ้งแล้ว

สำคัญ: หากแหล่งข้อมูลต้องใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเพื่อเข้าถึงข้อมูลพื้นฐาน คุณต้องกลับไปที่ไคลเอ็นต์และแก้ไขข้อมูลการเชื่อมต่อเพื่อฝังข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลอีกครั้ง คุณสามารถใช้ตัวเลือก ทดสอบการเชื่อมต่อ ในไคลเอ็นต์เพื่อตรวจสอบว่าแหล่งข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานได้หรือไม่

ลบไคลเอ็นต์ออกจากไซต์

หลังจากที่คุณเปลี่ยนไคลเอ็นต์ที่ทำการกำหนดเวลาแบบ Bridge (ดั้งเดิม) แล้ว ให้พิจารณาลบไคลเอ็นต์ออกจากไซต์นั้นอย่างถาวร หากคุณไม่จำเป็นต้องใช้ไคลเอ็นต์นั้นเพื่อทำงานอื่นๆ เกี่ยวกับการความใหม่ของข้อมูลอีกต่อไป

 1. เข้าสู่ระบบ Tableau Cloud

 2. ในมุมขวาบนของเบราว์เซอร์ ให้คลิกรูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อของคุณ แล้วเลือก การตั้งค่าบัญชีของฉัน

 3. ในส่วน “ไคลเอ็นต์ที่เชื่อมต่อ” ให้คลิก ลบ ข้างไคลเอ็นต์ที่คุณต้องการลบออกจากไซต์

ตรวจสอบการรีเฟรชครั้งก่อนหน้าหรือครั้งต่อไป

คุณสามารถตรวจสอบเวลาที่เกิดการรีเฟรชครั้งก่อนหน้า หรือดูว่าการรีเฟรชครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นเมื่อใด

 1. เข้าสู่ระบบ Tableau Cloud แล้วไปยังแหล่งข้อมูลของคุณ

 2. จากหน้าแหล่งข้อมูล ให้คลิกแท็บ การรีเฟรชการแยกข้อมูล

 3. ถัดจากกำหนดเวลา ให้ตรวจทานคอลัมน์ อัปเดตล่าสุด และ อัปเดตครั้งต่อไป

ลบกำหนดเวลาการรีเฟรช

 1. เข้าสู่ระบบ Tableau Cloud และไปที่แหล่งข้อมูลที่คุณต้องการลบกำหนดเวลาการรีเฟรช

 2. ในหน้าแหล่งข้อมูล ให้คลิกที่แท็บการรีเฟรชการแยกข้อมูล

 3. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากกำหนดเวลาที่คุณต้องการลบ แล้วเลือกการดำเนินการ > ลบ

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ