อัปเดตข้อมูลการเชื่อมต่อ Bridge

หัวข้อนี้อธิบายวิธีที่เจ้าของแหล่งข้อมูลอัปเดตข้อมูลการเชื่อมต่อสำหรับแหล่งข้อมูลที่เชื่อมต่อไปยังข้อมูลเครือข่ายส่วนตัว

หมายเหตุ: หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการเชื่อมต่อสำหรับการเชื่อมต่อแบบเสมือน โปรดดูสร้างการเชื่อมต่อแบบเสมือน

ฝังหรืออัปเดตข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล

เพื่อให้การค้นหาแบบสดและการรีเฟรชตามกำหนดเวลาทำงานตามที่คาดไว้ แหล่งข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ต้องมีข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลฝังอยู่กับแหล่งข้อมูล

คุณสามารถฝังข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลสำหรับแหล่งข้อมูลของคุณได้สองวิธี ได้แก่ 1) ระหว่างเวลาเผยแพร่จาก Tableau Desktop หรือ 2) หลังจากเผยแพร่จากแท็บ “การเชื่อมต่อ” ของแหล่งข้อมูลใน Tableau Cloud แล้ว ขั้นตอนด้านล่างจะอธิบายวิธีการฝังข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลบน Tableau Cloud หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝังข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลใน Tableau Desktop โปรดดู ตั้งค่าข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับการเข้าถึงข้อมูลที่เผยแพร่ของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Tableau Cloud แล้วไปยังแหล่งข้อมูลของคุณ

 2. จากหน้าแหล่งข้อมูล ให้คลิกที่แท็บการเชื่อมต่อ

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากการเชื่อมต่อ คลิกเมนู “การดำเนินการ” แล้วเลือกแก้ไขการเชื่อมต่อ

 4. ในกล่องโต้ตอบ “แก้ไขการเชื่อมต่อ” ให้ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเข้าถึงข้อมูล แล้วคลิกบันทึก

ฝังหรืออัปเดตข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลสำหรับ Bridge (ดั้งเดิม)

หากคุณใช้กำหนดการของ Bridge (ดั้งเดิม) เพื่อรีเฟรชแหล่งข้อมูลของคุณ คุณต้องฝังข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลในข้อมูลการเชื่อมต่อในไคลเอ็นต์ Bridge งานนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำ แม้คุณจะฝังข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลในขณะที่เผยแพร่บน Tableau Desktop แล้วก็ตาม

 1. เปิดถาดระบบของ Windows แล้วคลิกไอคอน Bridge เพื่อเปิดไคลเอ็นต์

 2. ชี้ไปที่แหล่งข้อมูล แล้วคลิกไอคอน “แก้ไข” () ที่ปรากฏขึ้น

 3. ในกล่องโต้ตอบ ให้ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเข้าถึงข้อมูล จากนั้นคลิกบันทึก เปลี่ยนเส้นทางของไฟล์สำหรับแหล่งข้อมูล

เปลี่ยนเส้นทางของไฟล์สำหรับแหล่งข้อมูล

ในบางกรณี คุณอาจต้องอัปเดตตำแหน่งไฟล์ที่ไคลเอ็นต์ใช้อ้างอิงในสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • ตำแหน่งฟิลด์ข้อมูลต้นทางมีการเปลี่ยนแปลง 

 • แหล่งข้อมูลเผยแพร่จากไดรฟ์ที่แมป: หากไคลเอ็นต์ที่ใช้ในการรีเฟรชกำลังทำงานในโหมด “บริการ” และเผยแพร่แหล่งข้อมูลจากไดรฟ์ที่แมป ต้องอัปเดตเส้นทางไฟล์ที่ไคลเอ็นต์อ้างอิงเพื่อใช้เส้นทาง UNC แบบเต็ม บัญชีบริการ Windows ที่ไคลเอ็นต์ใช้งานอยู่จะต้องมีสิทธิ์เข้าถึงตำแหน่งเส้นทาง UNC ของไฟล์ด้วย เราขอแนะนำอย่างยิ่งว่าไคลเอ็นต์ที่ทำงานในโหมด “แอปพลิเคชัน” ควรอ้างอิงเส้นทาง UNC สำหรับแหล่งข้อมูลแบบไฟล์

หากคุณใช้กำหนดการออนไลน์ คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางไฟล์แหล่งข้อมูลเพื่อใช้เส้นทางแบบแผนการตั้งชื่อสากล (UNC) แบบเต็มได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ดาวน์โหลดแหล่งข้อมูลจาก Tableau Cloud
 2. เปิดใช้ Tableau Desktop
 3. เปิดแหล่งข้อมูลหรือเวิร์กบุ๊กที่เผยแพร่
 4. ไปยังแท็บแหล่งข้อมูล
 5. คลิกขวาที่ชื่อแหล่งข้อมูล จากนั้นเลือก แก้ไขการเชื่อมต่อ
 6. ในหน้าต่างตัวนำทางไฟล์และฟิลด์เส้นทางไฟล์ ให้พิมพ์เส้นทาง UNC ไปยังไฟล์ ตัวอย่างเช่น: \\server_name\datasource.xls
 7. เลือกเซิร์ฟเวอร์ > เผยแพร่แหล่งข้อมูลและเผยแพร่แหล่งข้อมูล

คุณสามารถยืนยันได้ว่ารู้จักเส้นทาง UNC สำหรับแหล่งข้อมูลใน Tableau Desktop โดยคลิกขวาที่แหล่งข้อมูล แล้วเลือกพร็อพเพอร์ตี้

เปลี่ยนเส้นทางของไฟล์สำหรับ (เดิม)

หากใช้กำหนดการของ Bridge (ดั้งเดิม) เพื่อรีเฟรช ตำแหน่งที่บันทึกด้วยแหล่งข้อมูลจะเป็นตำแหน่งของไฟล์

คุณสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ด้านล่างเพื่อเปลี่ยนเส้นทางไฟล์สำหรับแหล่งข้อมูล

 1. เปิดถาดระบบของ Windows แล้วคลิกไอคอน Bridge เพื่อเปิดไคลเอ็นต์

 2. ชี้ไปที่แหล่งข้อมูล แล้วคลิกไอคอน “แก้ไข” () ที่ปรากฏขึ้น

 3. ในกล่องโต้ตอบ ให้ป้อนข้อมูลตำแหน่งเส้นทาง แล้วคลิกบันทึก

ใช้ไฟล์ .tdc สำหรับการเชื่อมต่อ JDBC หรือ ODBC ทั่วไป

คุณสามารถใช้ขั้นตอนที่อธิบายไว้ด้านล่างเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า Bridge ยังคงใช้การปรับแต่งสำหรับการเชื่อมต่อ JDBC หรือ ODBC ทั่วไปที่เปิดใช้งานผ่านไฟล์ Tableau Datasource Customization (TDC)

ขั้นตอนที่ 1: ปรับแต่งการเชื่อมต่อ JDBC หรือ ODBC ทั่วไป

หากคุณยังไม่คุ้นเคยกับประเภทของการปรับแต่งที่คุณทำกับการเชื่อมต่อ JDBC และ ODBC ของคุณได้และวิธีสร้างไฟล์ TDC โปรดดูปรับแต่งและปรับตั้งการเชื่อมต่อ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในความช่วยเหลือของ Tableau

ขั้นตอนที่ 2: บันทึกไฟล์ TDC ใน “ที่เก็บใน Tableau Bridge ของฉัน”

เพื่อให้ Bridge ใช้การปรับแต่งที่ระบุสำหรับการเชื่อมต่อ ODBC หรือ JDBC ทั่วไป คุณต้องบันทึกไฟล์ TDC ในตำแหน่งที่ระบุในขั้นตอนด้านล่าง หากต้องการรีเฟรชการเชื่อมต่อ JDBC หรือ ODBC ผ่านพูล Bridge จะต้องดำเนินการขั้นตอนนี้สำหรับไคลเอ็นต์ทั้งหมดในพูล

 1. ในเครื่องที่ติดตั้งไคลเอ็นต์ ให้ไปที่โฟลเดอร์แหล่งข้อมูลในที่เก็บใน Tableau Bridge ของฉัน

  ตำแหน่งโฟลเดอร์ที่เป็นค่าเริ่มต้นคือ C:\Users\jsmith\Documents\ที่เก็บใน Tableau Bridge ของฉัน\Datasources

 2. วางไฟล์ TDC (.tdc) ลงในโฟลเดอร์แหล่งข้อมูล

 3. ออกและรีสตาร์ทไคลเอ็นต์เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลใช้ วิธีที่คุณรีสตาร์ทไคลเอ็นต์จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับว่าไคลเอ็นต์ทำงานอยู่ในโหมดแอปพลิเคชันหรือบริการ

  • สำหรับโหมดแอปพลิเคชัน จากเมนูไคลเอ็นต์ ให้เลือก ออก
  • สำหรับโหมดบริการ: จากเมนูดรอปดาวน์ของ "โหมด" ให้เลือก แอปพลิเคชัน จากเมนูไคลเอ็นต์แล้วเลือก ออก
 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 สำหรับไคลเอ็นต์ทั้งหมดในพูล

หมายเหตุ:

 • หลังจากที่คุณบันทึกไฟล์ TDC ไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ระบบจะใช้การปรับแต่งกับการเชื่อมต่อ JDBC หรือ ODBC ทั่วไปทั้งหมดไปยังข้อมูลเบื้องหลังเดียวกัน
 • หากต้องการตรวจสอบไฟล์ TDC ที่กำลังใช้งานอยู่ คุณก็สามารถตรวจสอบไฟล์บันทึกของไคลเอ็นต์ (เช่น C:\Users\jsmith\Documents\ที่เก็บใน Tableau Bridge ของฉัน\Logs) สำหรับรายการบันทึกต่อไปนี้ได้:

  • Found matching TDC
  • Applying customization for genericjdbc หรือ Applying customization for genericodbc

เปลี่ยนประเภทการเชื่อมต่อ

แหล่งข้อมูลจะใช้ประเภทการเชื่อมต่อได้ 2 ประเภท ได้แก่ แบบสดหรือแบบแยกข้อมูล ประเภทการเชื่อมต่อจะกำหนดความถี่ในการอัปเดตเนื้อหาเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเบื้องหลัง แหล่งข้อมูลบางแหล่งสามารถมีการเชื่อมต่อแบบสดหรือแบบแยกข้อมูลได้โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เชื่อมต่อ แต่แหล่งข้อมูลอื่นๆ จะมีได้เฉพาะการเชื่อมต่อแบบแยกข้อมูลเท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูความสามารถในการเชื่อมต่อกับ Bridge

เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดการเชื่อมต่อของแหล่งข้อมูลแบบฝังของเวิร์กบุ๊ก ให้ดูการแก้ไขแหล่งข้อมูล

ซ่อมการเชื่อมต่อ

บางครั้ง ก็มีบางอย่างที่ทำให้การเชื่อมต่ออย่างน้อยหนึ่งรายการทำงานผิดปกติ เมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้น การแจ้งเตือนจะปรากฏในไคลเอ็นต์ และมักจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหา อย่างไรก็ตาม หากการแจ้งเตือนไม่สามารถให้ข้อมูลการแก้ปัญหาใดๆ ได้ และไคลเอ็นต์ของคุณกำลังทำงานในโหมดบริการ คุณก็สามารถใช้ตัวเลือกซ่อมเพื่อลองรีเซ็ตการเชื่อมต่อได้

 1. เปิดถาดระบบของ Windows แล้วคลิกขวาที่ไอคอน Bridge

 2. จากเมนูดรอปดาวน์ ให้เลือกซ่อม ตัวเลือกนี้จะหยุดและรีสตาร์ทบริการ ซึ่งเพียงพอที่จะแก้ปัญหานี้ได้

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ