เกี่ยวกับไคลเอ็นต์ Bridge

หัวข้อนี้อธิบายไคลเอ็นต์ Bridge และข้อกำหนดสำหรับการสั่งงานและการใช้ไคลเอ็นต์นี้ ในกรณีส่วนใหญ่ ผู้ดูแลระบบไซต์มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการติดตั้งและการจัดการไคลเอ็นต์

ภาพรวมไคลเอ็นต์สำหรับ Linux และ Windows

 • คุณต้องมีไคลเอ็นต์ Bridge เพื่อทำการเชื่อมต่อระหว่าง Tableau Cloud และข้อมูลเครือข่ายส่วนตัว
 • ต้องเปิดใช้งานตัวเลือกไคลเอ็นต์ที่เชื่อมต่อสำหรับไซต์เพื่ออนุญาตให้ไคลเอ็นต์ Tableau Bridge ทำงานโดยไม่ต้องควบคุม และหากเปิดใช้งาน จะรองรับการตรวจสอบสิทธิ์หลายปัจจัยด้วยการตรวจสอบสิทธิ์ของ Tableau
 • เซสชันไคลเอ็นต์ได้รับการจัดการโดยโทเค็นการรีเฟรชซึ่งสร้างขึ้นหลังจากกาเข้าสู่ระบบ Tableau Cloud จากไคลเอ็นต์ Bridge สำเร็จ หากไม่ได้ใช้โทเค็นการรีเฟรชมาเป็นเวลา 14 วัน โทเค็นจะหมดอายุ หลังจากโทเค็นการรีเฟรชหมดอายุ จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ Tableau Cloud ใหม่ หากโทเค็นการรีเฟรชถูกใช้ตามปกติ ระยะเวลาหมดอายุจะขึ้นอยู่กับเวลาที่มีการเปิดใช้งานไซต์ โทเค็นการรีเฟรชที่สร้างขึ้นบนไซต์ที่เปิดใช้งานในเดือนมิถุนายน 2023 (Tableau 2023.2) หรือหลังจากนั้นจะหมดอายุหลังจาก 180 วัน โทเค็นการรีเฟรชที่สร้างบนไซต์อื่นๆ ทั้งหมดจะหมดอายุหลังจากหนึ่งปี
 • เครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องติดตั้งไคลเอ็นต์ได้เพียงไคลเอ็นต์เดียวเท่านั้น
 • ต้องมีการติดตั้งไดรเวอร์ฐานข้อมูลที่เหมาะสมไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไคลเอ็นต์ทำงาน
 • สำหรับการเชื่อมต่อการแยกข้อมูล ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ Tableau Cloud จากไคลเอ็นต์ต้องเป็น Creator หรือ Explorer (เผยแพร่ได้) หรือมีบทบาทของผู้ดูแลระบบไซต์เป็น ผู้ดูแลไซต์ในฐานะ Creator หรือ ผู้ดูแลไซต์ในฐานะ Explorer หากผู้ใช้ไม่ได้เป็นผู้ดูแลระบบไซต์ ผู้ใช้รายนั้นต้องเป็นเจ้าของเนื้อหา
 • สำหรับการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์ ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ Tableau Cloud จากไคลเอ็นต์ต้องมีบทบาทของผู้ดูแลระบบไซต์เป็น ผู้ดูแลไซต์ในฐานะ Creator หรือ ผู้ดูแลไซต์ในฐาน Explorer
 • เพื่อรักษาการเชื่อมต่อแบบสดไว้ ฐานข้อมูลที่เนื้อหาของ Tableau เชื่อมต่ออยู่จึง ไม่สามารถ เข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ตสาธารณะ

เกี่ยวกับไคลเอ็นต์ Bridge บน Linux

คุณสามารถปรับใช้ไคลเอ็นต์ Tableau Bridge ภายในคอนเทนเนอร์บน Linux หากต้องการใช้ Bridge บน Linux คุณต้องสร้างอิมเมจ Docker แบบกำหนดเอง ติดตั้งแพ็กเกจ RPM จากนั้นเรียกใช้ Bridge จากภายในอิมเมจคอนเทนเนอร์ ดูติดตั้ง Bridge สำหรับ Linux สำหรับคอนเทนเนอร์

เกี่ยวกับไคลเอ็นต์ Bridge บน Windows

เมื่อไคลเอ็นต์ทำงาน คุณจะเข้าถึงไคลเอ็นต์ได้ทางถาดระบบของ Windows ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณติดตั้งไคลเอ็นต์ไว้

ไคลเอ็นต์ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. ชื่อไคลเอ็นต์ เป็นชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งไคลเอ็นต์ไว้ด้วยเช่นกัน

 2. สถานะการเชื่อมต่อ บ่งบอกว่าไคลเอ็นต์เชื่อมต่อกับ Tableau Cloud หรือไม่

 3. ไซต์ ไซต์ของ Tableau Cloud ที่มีการลงทะเบียนไคลเอ็นต์

 4. เมนูการตั้งค่า มีตัวเลือกในการปิดใช้งานรายงานข้อผิดพลาดและยกเลิกการเชื่อมโยงระหว่างไคลเอ็นต์กับไซต์

 5. แหล่งข้อมูล โดยค่าเริ่มต้น พื้นที่นี้แสดงรายการการค้นหาแบบสดที่ไคลเอ็นต์กำลังจัดสรรภาระงาน (หรือพูล) ทั่วทั้งไซต์ รายการนี้อาจมีแหล่งข้อมูลที่ระบบกำหนดให้กับไคลเอ็นต์นี้โดยใช้กำหนดเวลาแบบ Bridge (ดั้งเดิม) ด้วย

  หมายเหตุ รายการนี้ไม่แสดงแหล่งข้อมูลหรือการเชื่อมต่อแบบเสมือนที่กำหนดเวลา “ออนไลน์” จะทำการรีเฟรช หากต้องการดูแหล่งข้อมูลหรือการเชื่อมต่อแบบเสมือน โปรดไปที่หน้า “งาน” และกรองหา การรีเฟรช Bridge

 6. สถานะการพูล แสดงว่าแหล่งข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของพูลไคลเอ็นต์หรือไม่
  • สด สถานะ “สด” บ่งบอกว่าแหล่งข้อมูลมีการเชื่อมต่อแบบสดและเป็นส่วนหนึ่งของพูลไคลเอ็นต์ หมายเหตุ การเชื่อมต่อแบบเสมือนกับการเชื่อมต่อแบบสดจะไม่แสดงในรายการนี้
  • ว่าง สถานะ “ว่าง” บ่งบอกว่าไคลเอ็นต์ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพูล เนื่องจากแหล่งข้อมูลกำลังใช้กำหนดเวลาแบบ Bridge (ดั้งเดิม)
 7. ตัวเลือกแบบดั้งเดิม ตัวเลือกเหล่านี้แสดงเมื่อวางเมาส์เหนือส่วนแก้ไขหรือดูข้อมูลการเชื่อมต่อ ไปที่กำหนดเวลา และทำการรีเฟรชด้วยตนเองเมื่อวางเมาส์เหนือส่วนแหล่งข้อมูลที่ใช้กำหนดเวลาแบบ Bridge (ดั้งเดิม)

 8. โหมดไคลเอ็นต์ บ่งบอกว่าไคลเอ็นต์ทำงานในฐานะแอปพลิเคชันหรือบริการบน Windows หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เนื้อหาด้านล่าง

ข้อกำหนดของ Windows สำหรับการเชื่อมต่อการแยกข้อมูล

 • หากต้องการรีเฟรชข้อมูลแยก ไคลเอ็นต์อาจทำงานในฐานะบริการหรือแอปพลิเคชันบน Windows ก็ได้
 • หากตั้งค่าให้ไคลเอ็นต์ทำงานในฐานะแอปพลิเคชัน ไคลเอ็นต์จะทำการรีเฟรชเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้ Windows เข้าสู่ระบบ และใช้งาน Bridge เท่านั้น

  หากปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้ออกจากระบบ Windows หรือผู้ใช้ออกจากไคลเอ็นต์ การอัปเดตแหล่งข้อมูลหรือการเชื่อมต่อแบบเสมือนที่ทำงานบนไคลเอ็นต์นั้น (ไม่ว่าจะเป็นทางพูลหรือด้วยตนเอง) จะไม่สามารถเข้าถึง Tableau Cloud และจะไม่มีการรีเฟรชแหล่งข้อมูลหรือการเชื่อมต่อแบบเสมือนจนกว่าผู้ใช้จะเข้าสู่ระบบอีกครั้ง ในช่วงเวลานี้ เจ้าของเนื้อหาจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนว่าการรีเฟรชล้มเหลวจาก Tableau Cloud หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู หยุดการรักษาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอผ่าน Bridge

 • เพื่อรับรองว่าการรีเฟรชแหล่งข้อมูลแบบไฟล์จะเสร็จสิ้นโดยไม่มีปัญหา ไคลเอ็นต์ที่ตั้งค่าไว้ให้ทำงานในฐานะบริการต้องอ้างอิงเส้นทาง UNC แบบเต็มของไฟล์แหล่งที่มา ไม่ใช่เส้นทางไดรฟ์ที่จับคู่ไว้ ตัวอย่างเช่น ใช้ “\\filesrv\Data\file.csv” แทนที่จะใช้ “C:\Data\file.csv”

  สำหรับไคลเอ็นต์ที่ตั้งค่าไว้ให้ทำงานในฐานะแอปพลิเคชัน เราขอแนะนำว่าให้ไคลเอ็นต์อ้างอิงเส้นทาง UNC แบบเต็มเช่นเดียวกัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เปลี่ยนเส้นทางของไฟล์สำหรับแหล่งข้อมูล

ข้อกำหนดของ Windows สำหรับการเชื่อมต่อแบบสด

 • หากต้องการทำการค้นหาแบบสด ไคลเอ็นต์อาจทำงานในฐานะบริการหรือแอปพลิเคชันบน Windows ก็ได้

 • ไซต์ Tableau Cloud แต่ละไซต์อาจมีไคลเอ็นต์หลายตัวที่คงการเชื่อมต่อแบบสดไว้ ไคลเอ็นต์เหล่านั้นใช้รีเฟรชข้อมูลแยกได้ด้วย

 • หากตั้งค่าให้ไคลเอ็นต์ทำงานในฐานะแอปพลิเคชัน การค้นหาแบบสดจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้ Windows เข้าสู่ระบบ และใช้งาน Bridge เท่านั้น

  หากปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้ออกจากระบบ Windows หรือผู้ใช้ออกจากไคลเอ็นต์ การอัปเดตแหล่งข้อมูลหรือการเชื่อมต่อแบบเสมือนจะไม่สามารถเข้าถึง Tableau Cloud และจะไม่มีการอัปเดตเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

โหมด “แอปพลิเคชัน” เทียบกับโหมด “บริการ”

ไคลเอ็นต์ทำงานได้ในโหมดใดโหมดหนึ่งจากสองโหมด ได้แก่ “แอปพลิเคชัน” หรือ “บริการ”

โหมดที่ไคลเอ็นต์ทำงานได้ขึ้นอยู่กับบัญชีผู้ใช้ Windows ที่ไคลเอ็นต์นั้นทำงานอยู่ การตั้งค่าไซต์ Tableau Cloud ที่ลงทะเบียนไคลเอ็นต์ไว้ และความต้องการความใหม่ของข้อมูลโดยทั่วไป

 • แอปพลิเคชัน เมื่อตั้งค่าให้ไคลเอ็นต์ทำงานในโหมด “แอปพลิเคชัน” ไคลเอ็นต์จะทำงานในฐานะ แอปพลิเคชัน บน Windows

  ในโหมดนี้ ไคลเอ็นต์จะช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาแบบสดและการรีเฟรชที่มีการกำหนดเวลาให้กับเนื้อหาที่เชื่อมต่อกับข้อมูลเครือข่ายส่วนตัว ในขณะที่ผู้ใช้รายหนึ่งเข้าสู่ระบบ Windows แล้ว หากผู้ใช้รายนั้นออกจากระบบ Windows ไคลเอ็นต์จะไม่สามารถรักษาการค้นหาแบบสดและรีเฟรชข้อมูลแยกตามกำหนดเวลาได้

 • บริการ เมื่อตั้งค่าให้ไคลเอ็นต์ทำงานในโหมด “บริการ” ไคลเอ็นต์จะทำงานในฐานะ บริการ บน Windows

  ในโหมดนี้ ไคลเอ็นต์จะทำงานอย่างต่อเนื่องแม้ว่าผู้ใช้จะออกจากระบบ Windows ไปแล้วก็ตาม บัญชีผู้ใช้ Windows ต้องเป็นสมาชิกของกลุ่ม “ผู้ดูแลระบบ” ในเครื่องจึงจะใช้งานไคลเอ็นต์ในโหมดบริการได้ โหมดนี้เหมาะสำหรับไคลเอ็นต์แบบพูลที่จัดสรรภาระงานของการค้นหาแบบสดและการรีเฟรชที่มีการกำหนดเวลา โหมดบริการเป็นโหมดเริ่มต้น

แนวทางของโหมด

 การเชื่อมต่อข้อมูลแยกด้วยการรีเฟรชที่มีการกำหนดเวลาการเชื่อมต่อแบบสด
โหมดแอปพลิเคชัน
 • สร้างและตรวจสอบอย่างรวดเร็วว่าไคลเอ็นต์อัปเดตเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันเสมอหรือไม่
 • ควบคุมได้มากกว่าเมื่อไคลเอ็นต์ทำงานด้านความใหม่ของข้อมูล
 • ไม่บังคับให้ผู้ใช้ต้องเป็นผู้ดูแลระบบในเครื่องคอมพิวเตอร์
 • บังคับให้ผู้ใช้ต้องเข้าสู่ระบบ Windows
โหมดบริการ
 • สร้างไคลเอ็นต์ครั้งเดียว หากมีการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ ไคลเอ็นต์จะเชื่อมต่อกับ Tableau Cloud อีกครั้งโดยอัตโนมัติ
 • บังคับให้บัญชีผู้ใช้ Windows ต้องเป็นสมาชิกของกลุ่ม “ผู้ดูแลระบบ” ในเครื่องคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ หากต้องการรีเฟรชแหล่งข้อมูลแบบไฟล์ บัญชีต้องมีสิทธิ์ในการเข้าถึงโดเมนของไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกันของเครือข่ายที่โฮสต์ข้อมูลไฟล์ด้วย
 • ไม่บังคับให้ผู้ใช้ต้องเข้าสู่ระบบ Windows

เหมาะสำหรับการรีเฟรชแบบจัดสรรภาระงาน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู กำหนดค่าพูลไคลเอ็นต์ Bridge

เหมาะสำหรับการค้นหาแบบสดแบบจัดสรรภาระงาน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู กำหนดค่าพูลไคลเอ็นต์ Bridge

 

ข้อกำหนดไคลเอ็นต์ของ Windows

หากต้องการสั่งงานและใช้ไคลเอ็นต์ ต้องปฏิบัติตามชุดข้อกำหนดหลักและข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับงานด้านความใหม่ของข้อมูล

ข้อกำหนดหลัก

 • ไคลเอ็นต์ทำงานได้บน Windows เวอร์ชัน 64 บิตเท่านั้น

 • Tableau แนะนำให้ติดตั้งไคลเอ็นต์ Bridge ในเครื่องใดเครื่องหนึ่งโดยเฉพาะหลังไฟร์วอลล์ของคุณ

 • เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไคลเอ็นต์ทำงานต้องอยู่ในโดเมน Windows เดียวกันและมีสิทธิ์ในการเข้าถึงฐานข้อมูลพื้นฐานที่ระบุไว้ในแหล่งข้อมูลหรือการเชื่อมต่อแบบเสมือน

 • ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และผู้ใช้ Windows ต้องมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานที่ระบุไว้ในแหล่งข้อมูลหรือการเชื่อมต่อแบบเสมือน

 • ต้องเปิดใช้งานตัวเลือก ไคลเอ็นต์ที่เชื่อมต่อ ของ Tableau Cloud ไว้เสมอเพื่อให้ไคลเอ็นต์ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และเมื่อเปิดใช้งานไว้ ไคลเอ็นต์จะรองรับการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยด้วยการยืนยันตัวตนของ Tableau หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกไคลเอ็นต์ที่เชื่อมต่อ โปรดดู ข้อกำหนดของไคลเอ็นต์ที่เชื่อมต่อสำหรับ Tableau Bridge

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Bridge ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ปรับขยายเพิ่มและขยายออกได้ เมื่อกำหนดค่าการปรับใช้ Bridge ของคุณ ให้พิจารณารายการต่อไปนี้:

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับโหมด “บริการ”

 • การสั่งงานไคลเอ็นต์ในโหมด บริการ บัญชีผู้ใช้ Windows ที่จะใช้ Bridge ได้ต้องเป็นสมาชิกของกลุ่ม “ผู้ดูแลระบบ” ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ Windows แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องเปิดอยู่และทำงานบนระบบ Windows

 • เมื่อใช้ไคลเอ็นต์ในโหมด บริการ และเชื่อมต่อกับข้อมูลไฟล์ที่โฮสต์อยู่ในไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกันของเครือข่าย บัญชีต้องมีสิทธิ์ในการเข้าถึงโดเมนของไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกันของเครือข่าย

ซ่อมแซมไคลเอ็นต์ที่ทำงานในโหมด “บริการ”

บางครั้งบางอย่างก็ทำให้การเชื่อมต่อกับเนื้อหาทำงานผิดปกติ เมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้น การแจ้งเตือนจะปรากฏเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหา อย่างไรก็ตาม หาก Tableau Cloud ไม่สามารถให้ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาในการแจ้งเตือนได้ และหากคุณใช้งาน Tableau Bridge ในฐานะบริการ คุณสามารถใช้คำสั่ง ซ่อมแซม เพื่อลองรีเซ็ตการเชื่อมต่อ

การช่วยซ่อมแซมไคลเอ็นต์ในโหมด “บริการ” ให้คลิกขวาที่ไอคอน Bridge ในถาดระบบของ Windows และเลือก ซ่อมแซม การกระทำเช่นนี้จะหยุดและรีสตาร์ทบริการ ซึ่งเพียงพอที่จะแก้ปัญหานี้ได้

ไฟล์ชั่วคราว

ไฟล์ชั่วคราวของ Bridge อยู่ในโฟลเดอร์ C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp

ไฟล์ชั่วคราวจะถูกลบเป็นระยะเมื่อเชื่อมต่อกับ Tableau Cloud หรือหลังจากที่คุณปิดไคลเอ็นต์

 • หลังจากรีเฟรชแล้ว ไฟล์ TEMP_* จะถูกลบออก

 • ไฟล์ hyper_ จะถูกลบหลังจากปิดไคลเอ็นต์ Bridge

 • โฟลเดอร์ TableauTemp จะไม่ถูกลบเนื่องจากความต้องการของระบบ

การตั้งค่าไคลเอ็นต์ cleanUpTempDirOnStartUp จะกำหนดว่าจะลบไฟล์ชั่วคราวเมื่อไคลเอ็นต์ Bridge เริ่มทำงานหรือไม่ เมื่อตั้งค่าเป็น False ไฟล์ชั่วคราวจะไม่ถูกลบออก

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ