หยุดการรักษาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอผ่าน Bridge

คุณสามารถหยุดการรีเฟรชข้อมูลผ่าน Tableau Bridge เมื่อเรียกใช้กำหนดการของ Bridge

หากคุณหยุดใช้ Bridge มุมมองที่อาศัยแหล่งข้อมูลที่พึ่งพา Bridge จะไม่แสดงข้อมูลและสร้างหน้าว่างแทน

กำหนดการ Bridge (ดั้งเดิม) ไม่รองรับการรีเฟรชสำหรับการเชื่อมต่อแบบเสมือน

เปลี่ยนประเภทการเชื่อมต่อของการรีเฟรชพื่อใช้ Tableau Cloud

โดยค่าเริ่มต้น Tableau Cloud ใช้ Bridge เมื่อแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่มีการเชื่อมต่อข้อมูลหลายรายการ ประเภทการเชื่อมต่อข้อมูลหลายรายการคือแหล่งข้อมูลที่มีการเชื่อมต่อระบบคลาวด์สาธารณะอย่างน้อยหนึ่งรายการและการเชื่อมต่อในองค์กรหนึ่งรายการ คุณสามารถแก้ไขประเภทการเชื่อมต่อของการรีเฟรชการแยกข้อมูลสำหรับกำหนดการออนไลน์เพื่อใช้ Tableau Cloud แทน Bridge ได้

วิธีเปลี่ยนประเภทการเชื่อมต่อ:

  1. จากแท็บ “การเชื่อมต่อ” ของแหล่งข้อมูล คลิกแก้ไขการเชื่อมต่อ

  2. หากต้องการหยุดใช้ Bridge สำหรับประเภทการเชื่อมต่อเครือข่าย ให้เลือก Tableau Cloud หากต้องการใช้ Bridge สำหรับประเภทการเชื่อมต่อ ให้เลือกเครือข่ายส่วนตัว

    หมายเหตุ: คุณต้องเปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูลเป็นประเภทการเชื่อมต่อเดียวกัน

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ