ใช้ Bridge สำหรับข้อมูลคลาวด์ส่วนตัว

หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีที่เจ้าของแหล่งข้อมูลสามารถเผยแพร่แหล่งข้อมูลที่เชื่อมต่อกับข้อมูลคลาวด์ เช่น Amazon Redshift และ Snowflake ที่สามารถเข้าถึงได้จากเครือข่ายส่วนตัวเท่านั้น

แหล่งข้อมูลเชื่อมต่อกับข้อมูลคลาวด์ส่วนตัวใช้ Tableau Bridge เพื่อทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ในกรณีส่วนใหญ่ Tableau Cloud จะตรวจพบโดยอัตโนมัติว่าจำเป็นต้องใช้ Bridge เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเผยแพร่ แต่ในบางกรณี คุณอาจต้องกำหนดค่าการเชื่อมต่อของคุณด้วยตนเองเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งาน Bridge

ไม่จำเป็นต้องใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมในการใช้ Bridge เมื่อเผยแพร่การเชื่อมต่อแบบเสมือน(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ที่เชื่อมต่อกับข้อมูลบนคลาวด์

งานที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้จะถือว่าได้มีการตั้งค่า Bridge แล้วและมีการบำรุงรักษาโดยผู้ดูแลไซต์ของคุณ

Bridge รองรับการอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดสำหรับแหล่งข้อมูลที่ฝังอยู่ในเวิร์กบุ๊ก โปรดดูการใช้แหล่งข้อมูลแบบฝัง

ข้อจำกัด

Bridge ไม่รองรับการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์สำหรับแหล่งข้อมูลบนคลาวด์ส่วนตัวบางแหล่ง ซึ่งรวมถึง Google ไดรฟ์, Box, OneDrive, Dropbox และ Azure Data Lake Storage Gen2 ใช้การเชื่อมต่อการแยกข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลใหม่อยู่เสมอ ใช้ไคลเอ็นต์ Bridge เวอร์ชัน 20224.23.0209.1653 หรือสูงกว่าเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลบนคลาวด์ส่วนตัวเหล่านี้ หลังจากอัปเกรดไคลเอ็นต์แล้ว ให้เผยแพร่แหล่งข้อมูลของคุณอีกครั้ง

ตั้งกำหนดการสำหรับแหล่งข้อมูลบนคลาวด์ส่วนตัว

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้กำหนดการของ Bridge ในการทำให้การแยกข้อมูลของแหล่งข้อมูลบนคลาวด์ส่วนตัวของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

 1. ทำตามขั้นตอนที่ 1-7 ในหัวข้อ เผยแพร่แหล่งข้อมูล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในความช่วยเหลือสำหรับผู้ใช้ Tableau

 2. หากยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ Tableau Cloud ให้เข้าสู่ระบบแล้วไปยังแหล่งข้อมูลของคุณ

 3. จากหน้าแหล่งข้อมูล ให้คลิกแท็บการเชื่อมต่อ แล้วเลือกช่องทำเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากการเชื่อมต่อ

 4. จากเมนูดรอปดาวน์ “การดำเนินการ” ถัดจากการเชื่อมต่อ ให้เลือกแก้ไขการเชื่อมต่อ

 5. ในกล่องโต้ตอบถัดจากประเภทเครือข่าย ให้เลือกปุ่มตัวเลือกเครือข่ายส่วนตัว แล้วคลิกบันทึก

  เกี่ยวกับการเปลี่ยนประเภทเครือข่าย

  การเปลี่ยนประเภทเครือข่ายจะไม่เปลี่ยนประเภทเครือข่ายที่ใช้โดยกำหนดการที่มีอยู่สำหรับแหล่งข้อมูล

  หากคุณเปลี่ยนประเภทเครือข่ายสำหรับแหล่งข้อมูลที่มีกำหนดการที่เชื่อมโยงอยู่แล้ว คุณต้องสร้างกำหนดการใหม่ ซึ่งหมายความว่าหากคุณสร้างกำหนดเวลารีเฟรชก่อนที่จะเปลี่ยนประเภทเครือข่าย คุณต้องลบก่อนใช้ตัวเลือก เรียกใช้ตอนนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบกำหนดเวลารีเฟรช โปรดดู ลบกำหนดเวลาการรีเฟรช

  คุณสามารถไปที่ขั้นตอนถัดไปเพื่อลบกำหนดเวลารีเฟรชแบบออนไลน์ก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างกำหนดเวลารีเฟรชที่ขึ้นกับ Bridge ใหม่

 6. ทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งด้านล่างตามกำหนดการที่คุณต้องกำหนดค่า

  หมายเหตุ: หากคุณได้ตั้งกำหนดเวลารีเฟรช Tableau Cloud ไว้ก่อนหน้านี้ กำหนดเวลานั้นจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณบันทึกกำหนดการที่ขึ้นกับ Bridge

 7. คลิกปุ่มกำหนดเวลารีเฟรช

เผยแพร่แหล่งข้อมูลบนคลาวด์ส่วนตัวที่ใช้การเชื่อมต่อแบบสด

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้การค้นหาแบบสดของ Bridge ในการทำให้แหล่งข้อมูลบนคลาวด์ส่วนตัวเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

Bridge ไม่รองรับการรีเฟรชการเชื่อมต่อแบบสดด้วยพูลสำหรับแหล่งข้อมูลบนคลาวด์ส่วนตัวบางแหล่ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อจำกัด

 1. ใน Tableau Desktop ให้สร้างแหล่งข้อมูลของคุณ

 2. เลือก เซิร์ฟเวอร์ > เผยแพร่แหล่งข้อมูล เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเผยแพร่ หากคุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ Tableau Cloud ระบบจะแจ้งให้คุณทำ
 3. ในกล่องโต้ตอบ “เผยแพร่แหล่งข้อมูลไปยัง Tableau Cloud” ให้กำหนดค่าตัวเลือกต่างๆ สำหรับแหล่งข้อมูลของคุณ แล้วดำเนินการต่อไปนี้

  • ใต้การตรวจสอบสิทธิ์ ให้คลิกแก้ไข แล้วเลือกรหัสผ่านแบบฝัง
  • กล่องโต้ตอบสามารถกำหนดให้เผยแพร่การเชื่อมต่อแบบสดเป็นค่าเริ่มต้น หรือให้คุณมีตัวเลือกที่จะเผยแพร่การเชื่อมต่อแบบสดหรือการแยกข้อมูลก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล หรือวิธีที่คุณกำหนดค่าแหล่งข้อมูล หากมีตัวเลือกให้คุณเลือก ให้เลือก คงการเชื่อมต่อแบบสดไว้
 4. คลิกปุ่ม เผยแพร่ กล่องโต้ตอบจะเปิดขึ้นมา

 5. ในกล่องโต้ตอบ ให้คลิกปุ่มเผยแพร่ด้วย Bridge การทำเช่นนี้จะเปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ไปยัง Tableau Cloud

 6. ในกล่องโต้ตอบการเผยแพร่เสร็จสมบูรณ์ ให้คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น
 7. จากหน้าแหล่งข้อมูล ให้คลิกแท็บการเชื่อมต่อ แล้วเลือกช่องทำเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากการเชื่อมต่อ

 8. ในกล่องโต้ตอบถัดจากประเภทเครือข่าย หากไม่มีการเลือไว้โดยอัตโนมัติ ให้เลือกปุ่มตัวเลือก เครือข่ายส่วนตัว แล้วคลิกบันทึก

เผยแพร่แหล่งข้อมูลบนคลาวด์ส่วนตัวที่เปิดใช้งาน OAuth

Tableau Bridge รองรับ OAuth เมื่อเชื่อมต่อกับข้อมูลส่วนตัวที่ใช้ OAuth และข้อมูลสาธารณะที่ใช้ OAuth เมื่อเชื่อมต่อกับข้อมูลส่วนตัว ขณะนี้ Bridge รองรับตัวเชื่อมต่อเหล่านี้เมื่อใช้ OAuth: Snowflake, Google BigQuery, Google ไดรฟ์, Salesforce และ OneDrive สำหรับแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่จะมีการรองรับการเชื่อมต่อแบบสดและข้อมูลที่แยก

หมายเหตุ: แหล่งข้อมูล Azure จะต้องเผยแพร่ผ่าน Tableau Cloud แทน Tableau Desktop เมื่อใช้ OAuth เป็นประเภทการตรวจสอบสิทธิ์

OAuth รองรับทั้งข้อมูลเข้าสู่ระบบที่บันทึกไว้หรือตัวเชื่อมต่อคีย์เชนที่มีการจัดการ ประเภทของฟังก์ชันจะขึ้นอยู่กับตัวเชื่อมต่อที่คุณใช้

 1. ใน Tableau Desktop ให้เชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณที่อยู่ในฐานข้อมูลคลาวด์ส่วนตัว
 2. คุณอาจได้รับแจ้งให้เลือกประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ ขึ้นอยู่กับตัวเชื่อมต่อ หากมีตัวเลือกให้คุณเลือก ให้เลือกเข้าสู่ระบบโดยใช้ OAuth
 3. หน้าแหล่งข้อมูล จะเปิดขึ้นให้คุณสามารถเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และเริ่มสร้างมุมมองของคุณ
 4. เลือกว่าจะเผยแพร่เป็นการเชื่อมต่อแบบสดหรือการแยกข้อมูล แหล่งข้อมูลบางอย่าง เช่น Salesforce ไม่รองรับการเชื่อมต่อแบบสด
 5. สำหรับการแยกข้อมูล ให้คลิกแท็บชีตเพื่อสร้างและบันทึกการแยกข้อมูล
 6. เลือก เซิร์ฟเวอร์ > เผยแพร่แหล่งข้อมูล เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเผยแพร่ หากคุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ Tableau Cloud ระบบจะแจ้งให้คุณทำ
 7. ใต้การตรวจสอบสิทธิ์ ให้คลิกเลือกประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ ตัวเลือกที่แสดงจะขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูล ในกรณีส่วนใหญ่ ขอแนะนำให้ใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่บันทึกไว้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู รีเฟรชข้อมูลด้วยการใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่บันทึกไว้.
  • หากคุณบันทึกแหล่งข้อมูลเข้าสู่ระบบไว้ในการตั้งค่าบัญชีของฉัน ให้เลือกฝัง<ชื่อแหล่งข้อมูล>
  • สำหรับการแยกข้อมูล ให้เลือกว่าจะอนุญาตให้เข้าถึงการรีเฟรชหรือไม่ เมื่อคุณอนุญาตให้เข้าถึงการรีเฟรชการแยกข้อมูล คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้ตั้งกำหนดการ ในการตั้งกำหนดเวลารีเฟรช คุณต้องใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบฝัง
 8. เมื่อจำเป็นต้องใช้ Bridge ระบบจะตรวจพบการเชื่อมต่อของคุณว่าเป็นส่วนตัวในระหว่างการดำเนินการเผยแพร่ หากต้องการเปลี่ยนสถานะการเชื่อมต่อเครือข่าย ให้คลิกเมนูการดำเนินการ แล้วเลือกแก้ไขการเชื่อมต่อ

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ