ทำให้การรีเฟรชการแยกข้อมูลจากบรรทัดคำสั่งเป็นอัตโนมัติ

คุณสามารถทำให้งานการรีเฟรชการแยกข้อมูลเป็นระบบอัตโนมัติได้โดยใช้ยูทิลิตีบรรทัดคำสั่งการแยกข้อมูลใน Tableau นี่คือยูทิลิตีบรรทัดคำสั่งที่มาพร้อมกับ Tableau Desktop ซึ่งคุณสามารถรีเฟรชแหล่งข้อมูลการแยกที่เผยแพร่หรือผนวกข้อมูลจากไฟล์ได้

ข้อกำหนดสำหรับการใช้ยูทิลิตีบรรทัดคำสั่งการแยกข้อมูลใน Tableau มีดังนี้

 • สามารถใช้ได้กับ Tableau Desktop บน Windows และสามารถเรียกใช้ได้บนระบบ Windows เท่านั้น

 • ไม่สามารถใช้ได้กับ Tableau Desktop เวอร์ชันทดลองใช้

 • คุณสามารถใช้เพื่อแยกแหล่งข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ OAuth ได้

 • คุณสามารถใช้เพื่อรีเฟรชแหล่งข้อมูลแบบจุดเชื่อมต่อเดียวเท่านั้น ใช้กับแหล่งข้อมูลที่มีการเชื่อมต่อแบบหลายจุดไม่ได้

เลิกใช้งานในเดือนตุลาคม 2022: ยูทิลิตีนี้ไม่สามารถใช้งานได้ในรุ่นที่ใหม่กว่าเนื่องจากข้อกำหนดของการตรวจสอบสิทธิ์หลายปัจจัย(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ใน Tableau Cloud หากต้องการรีเฟรชแหล่งข้อมูลหรือข้อมูลการเชื่อมต่อแบบเสมือนที่ Tableau Cloud ไม่สามารถเข้าถึงโดยตรง ให้ใช้ Tableau Bridge แทน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูตั้งค่ากำหนดเวลารีเฟรช Bridge(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

หากต้องการเริ่มต้นงานการรีเฟรชโดยใช้สคริปต์ ให้ใช้ tabcmd refreshextracts(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) หรือ REST API เรียกใช้งานการรีเฟรชการแยกข้อมูล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

เรียกใช้ยูทิลิตี

 1. เปิดข้อความแจ้งคำสั่งในฐานะผู้ดูแลระบบและเปลี่ยนเป็นไดเร็กทอรี Tableau Desktop bin ตัวอย่าง:

  cd C:\Program Files\Tableau\Tableau 2022.4\bin

 2. ใช้คำสั่งใดคำสั่งหนึ่งต่อไปนี้ โดยการเพิ่มพารามิเตอร์ที่อธิบายไว้ในตารางด้านล่าง

  • tableau refreshextract

  • tableau addfiletoextract

หมายเหตุ: เมื่อใช้ยูทิลิตี ให้ระบุ tableau บนบรรทัดคำสั่งหรือในสคริปต์เสมอ ห้ามใช้ tableau.exe

หมายเหตุ: ในการแก้ไขปัญหา ให้ตรวจสอบบันทึกในไฟล์ tableaucom.txt ในโฟลเดอร์ \ที่เก็บใน Tableau ของฉัน\Logs

หมายเหตุ: ในสภาพแวดล้อมแบบหลายไซต์ ให้ระบุไซต์ที่แต่ละคำสั่งมีผล

ไวยากรณ์และพารามิเตอร์สำหรับคำสั่ง tableau refreshextract

ใช้ tableau refreshextract เพื่อรีเฟรชการแยกบน Tableau Server หรือ Tableau Cloud การรีเฟรชการแยกจะอัปเอตการแยกที่มีอยู่ที่มีการแก้ไขใดๆ ที่ทำกับแหล่งข้อมูลตั้งแต่การรีเฟรชครั้งล่าสุด

หากต้องการดูข้อมูลความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำสั่งนี้ ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่ข้อความแจ้งคำสั่งของ Windows

tableau help refreshextract

การใช้พารามิเตอร์

 • ทุกตัวเลือกจะมีรูปแบบเต็มที่คุณใช้กับเครื่องหมายขีดกลางสองตัว (เช่น --server)

 • ส่วนบางตัวเลือกมีรูปแบบสั้นที่คุณใช้กับเครื่องหมายขีดกลางตัวเดียว (เช่น -s)

 • หากค่าของตัวเลือกมีการเว้นวรรค ให้ครอบไว้ด้วยเครื่องหมายคำพูด

 • แหล่งข้อมูลที่จะรีเฟรชจะต้องเป็นแหล่งข้อมูลเดิม ไม่ใช่การแยกข้อมูลในรูปแบบ (.hyper)

ตัวเลือกคำสั่ง tableau refreshextract

รูปแบบสั้นรูปแบบเต็มคำอธิบาย
 --source-username <user name>

ชื่อผู้ใช้ที่ถูกต้องสำหรับการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล

ใช้ตัวเลือกนี้พร้อม --source-password หรือใช้

--original-file แทนตัวเลือกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

หมายเหตุ: คุณต้องระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเมื่อรีเฟรชการแยกที่เผยแพร่ แม้ว่าแหล่งข้อมูลนั้นจะเผยแพร่พร้อมข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบฝังข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบฝัง

 --source-password "<password>"

รหัสผ่านสำหรับผู้ใช้แหล่งข้อมูล

 

--original-file <path and file name>

หรือ

--original-file <path and folder name>

เส้นทางและชื่อไฟล์สำหรับแหล่งข้อมูลที่จะรีเฟรชบนเซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่าง: --original-file c:\folder\file.csv

หากต้องการรีเฟรชแหล่งข้อมูลแบบหลายไฟล์ ให้ส่งพาธไปยังโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ข้อมูลอยู่ ตัวอย่าง: --original-file c:\folder

หากไฟล์อยู่ในการแชร์เครือข่าย ให้ใช้รูปแบบ UNC สำหรับเส้นทาง ดังนี้ \\server\path\filename.csv

 --force-full-refresh

หากแหล่งข้อมูลได้รับการตั้งค่าสำหรับการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย ให้ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อบังคับให้ทำการรีเฟรชการแยกข้อมูลแบบเต็ม หากไม่ได้มีตัวเลือกนี้รวมอยู่ด้วย ระบบจะทำการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย แหล่งข้อมูลบางแหล่งไม่รองรับการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย

-s <server http address>--server <URL>

URL ของเซิร์ฟเวอร์ Tableau ที่เผยแพร่ข้อมูล

For Tableau Cloud ให้ระบุ https://online.tableau.com

-t <site id>--site <siteid>

ในสภาพแวดล้อมแบบหลายไซต์ ให้ระบุไซต์ที่แต่ละคำสั่งมีผล สำหรับ Tableau Cloud หากชื่อผู้ใช้ของคุณเชื่อมโยงกับไซต์มากกว่าหนึ่งแห่ง ให้ใช้อาร์กิวเมนต์นี้ สำหรับ Tableau Server หากคุณไม่ได้ระบุไซต์ ระบบจะใช้ไซต์ค่าเริ่มต้น

ID ไซต์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับชื่อไซต์ และจะมีการระบุไว้ใน URL เมื่อคุณดูไซต์ในเบราว์เซอร์ ตัวอย่างเช่น หาก URL ของหน้าที่คุณเห็นหลังจากเข้าสู่ระบบ Tableau Cloud คือ

https://online.tableau.com/t/vernazza/views

ID ไซต์ก็จะเป็น vernazza

 --datasource <datasource>

ชื่อของแหล่งข้อมูลตามที่เผยแพร่ไปยัง Tableau Server หรือ Tableau Cloud

 --project <projectname>

โปรเจกต์ของแหล่งข้อมูล หากไม่ได้มีตัวเลือกนี้รวมอยู่ด้วย ระบบจะใช้โปรเจกต์ค่าเริ่มต้น

หากโปรเจกต์ที่คุณต้องการระบุเป็นโปรเจกต์ย่อยที่ซ้อนอยู่ในลำดับชั้นโปรเจกต์ คุณจะต้องใช้พารามิเตอร์นี้ร่วมกับพารามิเตอร์ --parent-project-path

 --parent-project-path path/to/project

หากโปรเจกต์ที่เผยแพร่แหล่งข้อมูลไม่ได้อยู่ระดับบนสุดของลำดับชั้นโปรเจกต์ ให้ใช้พารามิเตอร์นี้ร่วมกับพารามิเตอร์ --project เพื่อระบุเส้นทางไปยังโปรเจกต์ย่อย

ใช้เครื่องหมายทับเอียงหน้า (/) เพื่อจำกัดระดับของโปรเจกต์ในลำดับชั้น ใช้เครื่องหมายทับเอียงหลัง (\) เพื่อทำการเอสเคปเครื่องหมายทับด้านหน้าหรือทับด้านหลังในชื่อโปรเจกต์

ตัวอย่างเช่น สำหรับโปรเจกต์ที่ชื่อ Sandbox ในโปรเจกต์ Social ที่อยู่ด้านใต้โปรเจกต์ระดับบนสุดชื่อ Marketing:

--project Sandbox --parent-project-path Marketing/Social

-u <user name>--username <username>

ผู้ใช้ Tableau Server หรือ Tableau Cloud ที่ถูกต้อง

-p "<password>"--password "<password>"

รหัสผ่านของผู้ใช้ Tableau Server หรือ Tableau Cloud ที่ระบุ

 --proxy-username <username>

ชื่อผู้ใช้ของเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี

 --proxy-password "<password>"

รหัสผ่านของเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี

-c "<path and file name>"--config-file "<path and file name>"

ข้อมูลเส้นทางและชื่อไฟล์สำหรับไฟล์ที่มีตัวเลือกการกำหนดค่าของคำสั่ง ครอบเส้นทางไว้ในเครื่องหมายคำพูดแบบคู่เสมอ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใช้ไฟล์การกำหนดค่า ที่ด้านล่าง

ตัวอย่างคำสั่ง tableau refreshextract

คำสั่งต่อไปนี้จะรีเฟรชการแยกชื่อ CurrentYrOverYrStats ที่ได้รับการเผยแพร่ไปยัง Tableau Cloud คำสั่งนี้ระบุข้อมูลต่อไปนี้:

 • ผู้ใช้และรหัสผ่าน Tableau Cloud
 • ไซต์ Tableau Cloud และชื่อโครงการ
 • แหล่งข้อมูล ซึ่งในกรณีนี้โฮสต์โดยผู้ให้บริการแหล่งข้อมูลบนระบบคลาวด์ (เช่น Salesforce.com) และชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบแหล่งข้อมูลที่โฮสต์

C:\Program Files\Tableau\Tableau 2022.4\bin>tableau refreshextract --server https://online.tableau.com --username email@domain.com --password "OurServerPwd" --site vernazza --project "New Animations" --datasource "CurrentYrOverYrStats" --source-username database_user@hosted_datasource_provider.com --source-password "db_password"

หากต้องการรีเฟรชการแยกของแหล่งข้อมูลแบบไฟล์ ให้ระบุเส้นทางไปยังไฟล์ดั้งเดิมที่คุณสร้างการแยก หากไฟล์อยู่ในการแชร์เครือข่าย ให้ใช้รูปแบบ UNC แทนไดรฟ์ที่แมป

C:\Program Files\Tableau\Tableau 2022.4\bin>tableau refreshextract --server https://online.tableau.com --username email@domain.com --password "OurServerPwd" --site vernazza --project "New Animations" --datasource "CurrentYrOverYrStats" --original-file "\\server\path\filename.csv"

ไวยากรณ์สำหรับ tableau addfiletoextract

ใช้ tableau addfiletoextract เพื่อผนวกเนื้อหาไฟล์เข้ากับการแยกที่เผยแพร่ไปยัง Tableau Server หรือ Tableau Cloud คำสั่งนี้จะรวมสองไฟล์เข้าด้วยกัน

หากคุณเพียงแค่ต้องการอัปเดตการแยกที่มีอยู่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด ให้ใช้คำสั่ง refreshextract แทน การใช้ addfiletoextract เพื่ออัปเดตการแยกที่มีอยู่ จะเป็นการทำซ้ำข้อมูลแทน

หากต้องการดูข้อมูลความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำสั่งนี้ ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่ข้อความแจ้งคำสั่งของ Windows

tableau help addfiletoextract

ทุกตัวเลือกจะมีรูปแบบเต็มที่คุณใช้กับเครื่องหมายขีดกลางสองตัว (เช่น --server) ส่วนบางตัวเลือกมีรูปแบบสั้นที่คุณใช้กับเครื่องหมายขีดกลางตัวเดียว (เช่น -s) หากค่าของตัวเลือกมีการเว้นวรรค ให้ครอบไว้ด้วยเครื่องหมายคำพูด

ตัวเลือกคำสั่ง tableau addfiletoextract

รูปแบบสั้นรูปแบบเต็มคำอธิบาย
 --file <path and file name>

ข้อมูลเส้นทางและชื่อไฟล์สำหรับไฟล์ข้อมูลที่มีข้อมูลที่จะผนวก ไฟล์อาจมาจาก Excel, Access, การแยกข้อมูล Tableau หรือไฟล์ข้อความที่มีตัวคั่นก็ได้ ไฟล์ต้องไม่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ใช้รูปแบบ UNC หากไฟล์นั้นอยู่ในการแชร์เครือข่าย ตัวอย่างเช่น \\server\path\filename.csv

-s <server http address>--server <URL>

URL ของเซิร์ฟเวอร์ Tableau ที่เผยแพร่ข้อมูล

For Tableau Cloud ให้ระบุ https://online.tableau.com

-t <site id>--site <site id>

ในสภาพแวดล้อมแบบหลายไซต์ ให้ระบุไซต์ที่แต่ละคำสั่งมีผล สำหรับ Tableau Cloud หากชื่อผู้ใช้ของคุณเชื่อมโยงกับไซต์มากกว่าหนึ่งแห่ง คุณต้องใช้อาร์กิวเมนต์นี้ สำหรับ Tableau Server หากคุณไม่ได้ระบุไซต์ ระบบจะใช้ไซต์ค่าเริ่มต้น

 --datasource <datasource>

ชื่อของแหล่งข้อมูลตามที่เผยแพร่ไปยัง Tableau Server หรือ Tableau Cloud

 --project <projectname>

โปรเจกต์ของแหล่งข้อมูล หากไม่ได้มีตัวเลือกนี้รวมอยู่ด้วย ระบบจะใช้โปรเจกต์ค่าเริ่มต้น

หากโปรเจกต์ที่คุณต้องการระบุเป็นโปรเจกต์ย่อยที่ซ้อนอยู่ในลำดับชั้นโปรเจกต์ คุณจะต้องใช้พารามิเตอร์นี้ร่วมกับพารามิเตอร์ --parent-project-path

 --parent-project-path path/to/project

หากโปรเจกต์ที่เผยแพร่แหล่งข้อมูลไม่ได้อยู่ระดับบนสุดของลำดับชั้นโปรเจกต์ ให้ใช้พารามิเตอร์นี้ร่วมกับพารามิเตอร์ --project เพื่อระบุเส้นทางไปยังโปรเจกต์ย่อย

ใช้เครื่องหมายทับเอียงหน้า (/) เพื่อจำกัดระดับของโปรเจกต์ในลำดับชั้น ใช้เครื่องหมายทับเอียงหลัง (\) เพื่อทำการเอสเคปเครื่องหมายทับด้านหน้าหรือทับด้านหลังในชื่อโปรเจกต์

ตัวอย่างเช่น สำหรับโปรเจกต์ที่ชื่อ Sandbox ในโปรเจกต์ Social ที่อยู่ด้านใต้โปรเจกต์ระดับบนสุดชื่อ Marketing:

--project Sandbox --parent-project-path Marketing/Social

-u <username>--username <username>

ผู้ใช้ Tableau Server หรือ Tableau Cloud ที่ถูกต้อง

-p "<password>"--password "<password>"

รหัสผ่านของผู้ใช้ Tableau Server หรือ Tableau Cloud ที่ระบุ

 --proxy-username <username>

ชื่อผู้ใช้ของเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี

 --proxy-password "<password>"

รหัสผ่านของเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี

-c "<path and filename>"--config-file "<path and filename>"

ข้อมูลเส้นทางและชื่อไฟล์สำหรับไฟล์ที่มีตัวเลือกการกำหนดค่าของคำสั่ง ครอบเส้นทางไว้ในเครื่องหมายคำพูดแบบคู่เสมอ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใช้ไฟล์การกำหนดค่า ที่ด้านล่าง

ตัวอย่างคำสั่ง tableau addfiletoextract

C:\Program Files\Tableau\Tableau 2022.4\bin>tableau addfiletoextract --server https://online.tableau.com --username email@domain.com --password "OurServerPwd" --site vernazza --project "New Animations" --datasource "CurrentYrOverYrStats" --file "C:\Users\user2\Documents\DataUploadFiles\AprMay.csv"

การใช้ไฟล์การกำหนดค่า

คุณสามารถใช้โปรแกรมแก้ไขข้อความธรรมดา เช่น Notepad หรือ Text Edit เพื่อสร้างไฟล์การกำหนดค่า (configuration) ที่คุณสามารถใช้กับ tableau refreshextract หรือ tableau addfiletoextract ได้ ไฟล์การกำหนดค่าอาจมีประโยชน์ หากคุณคาดหมายว่าจะอัปเดตแหล่งข้อมูลเดียวกันเป็นประจำเมื่อเวลาผ่านไป คุณสามารถใช้ไฟล์การกำหนดค่าได้ แทนที่จะต้องพิมพ์ตัวเลือกเดิมทุกครั้งที่เรียกใช้คำสั่ง ไฟล์การกำหนดค่ายังมีข้อได้เปรียบจากการไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบนบรรทัดคำสั่งอีกด้วย

สร้างไฟล์การกำหนดค่า

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณสร้างไฟล์ชื่อ config.txt และบันทึกลงในโฟลเดอร์ Documents ของคุณ และในไฟล์ คุณได้ใส่ข้อมูลพารามิเตอร์ตามที่แสดงด้านล่าง

สำหรับการแยกจากแหล่งข้อมูลที่โฮสต์ เผยแพร่ไปยัง Tableau Cloud โดยที่ เซิร์ฟเวอร์ คือ https://online.tableau.com:

server=https://online.tableau.com
site=vernazza
username=email@domain.com
password=OurPassword
project=New Animations
datasource=CurrentYrOverYrStats
source-username=database_user@hosted_datasource_provider.com
source-password=db_password

อ้างอิงไฟล์การกำหนดค่าจากบรรทัดคำสั่ง

หลังจากที่คุณสร้างไฟล์การกำหนดค่าแล้ว ให้เรียกใช้คำสั่ง tableau refreshextract หรือ tableau addfiletoextract ซึ่งชี้ให้เห็นว่าไฟล์การกำหนดค่าเป็นตัวเลือกเดียวที่คุณใช้บนบรรทัดคำสั่ง และครอบเส้นทางของไฟล์การกำหนดค่าด้วยเครื่องหมายอัญประกาศ ให้ใช้ไวยากรณ์ดังต่อไปนี้:

tableau refreshextract --config-file "<path>"

ตัวอย่างเช่น หากต้องการรีเฟรชการแยกที่ระบุไว้ในตัวอย่างในส่วนสร้างไฟล์การกำหนดค่า ให้คุณเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำดำเนินการในไดเร็กทอรี bin สำหรับเวอร์ชัน Tableau Desktop ของคุณ):

C:\Program Files\Tableau\Tableau 2022.4\bin>tableau refreshextract --config-file "C:\Users\user1\Documents\config.txt"

ความแตกต่างของไวยากรณ์สำหรับไฟล์การกำหนดค่า

ไวยากรณ์สำหรับการระบุตัวเลือกภายในไฟล์การกำหนดค่านั้นแตกต่างจากไวยากรณ์ที่คุณใช้บนบรรทัดคำสั่ง ดังนี้

 • ชื่อตัวเลือกไม่ได้ขึ้นต้นด้วยขีดกลางหรือยัติภังค์
 • ใช้เครื่องหมายเท่ากับ (ไม่มีช่องว่าง) เพื่อแยกชื่อตัวเลือกออกจากค่าตัวเลือก
 • เครื่องหมายอัญประกาศนั้นไม่จำเป็น (หรือไม่ได้รับอนุญาต) ให้ใช้กับค่า แม้ว่าจะมีการเว้นวรรค (สำหรับตัวเลือก project ในตัวอย่างที่แสดงก่อนหน้านี้)

ใช้ Windows Task Scheduler เพื่อรีเฟรชการแยกข้อมูล

คุณสามารถใช้ Windows Task Scheduler ร่วมกับยูทิลิตีบรรทัดคำสั่งการแยกข้อมูลใน Tableau เพื่อทำให้การอัปเดตแหล่งข้อมูล Tableau Cloud ตามปกติเป็นระบบอัตโนมัติจากภายในไฟร์วอลล์องค์กรของคุณ คุณสามารถกำหนดค่างานให้ดำเนินการวันละครั้ง สัปดาห์ละครั้ง หรือเดือนละครั้ง หรือหลังจากเหตุการณ์ของระบบที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น เรียกใช้งานเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงาน

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูที่หน้า วิธีใช้ Task Scheduler...(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในไลบรารี Microsoft TechNet

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ