ใช้ Bridge เพื่อรักษาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

สำหรับข้อมูลในแหล่งข้อมูลหรือการเชื่อมต่อแบบเสมือนที่ Tableau Cloud ไม่สามารถเข้าถึงโดยตรง คุณสามารถใช้ Tableau Bridge เพื่อรักษาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ เช่น ใช้ Bridge เมื่อแหล่งข้อมูลของคุณเชื่อมต่อกับข้อมูลที่โฮสต์ภายใต้ไฟร์วอลล์

หมายเหตุ: หากแหล่งข้อมูลเชื่อมต่อกับข้อมูลเบื้องหลังซึ่งโฮสต์ในระบบคลาวด์ที่เข้าถึงจากอินเทอร์เน็ตสาธารณะได้ การเชื่อมต่อแบบสดและการเชื่อมต่อการแยกข้อมูลจะทำงานบน Tableau Cloud โดยตรง

Bridge คืออะไร

Tableau Bridge คือซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์ที่ทำงานบนเครื่องในเครือข่ายของคุณ ไคลเอ็นต์นี้จะทำงานร่วมกับ Tableau Cloud เพื่อรักษาแหล่งข้อมูลที่เชื่อมต่อกับข้อมูลเครือข่ายส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันเสมอ เนื่องจาก Tableau Cloud ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวโดยตรง ข้อมูลเครือข่ายส่วนตัวรวมถึงข้อมูลในองค์กรและข้อมูลคลาวด์แบบเสมือน

วิธีการทำงาน

Tableau Bridge ทำงานเหมือนท่อที่เชื่อมระหว่างข้อมูลเครือข่ายส่วนตัว เช่น ไฟล์ Excel และข้อมูลใน SQL Server เข้ากับ Tableau Cloud ไคลเอ็นต์จะสื่อสารกับ Tableau Cloud ผ่านการเชื่อมต่อขาออกที่เข้ารหัสเพื่อเปิดการเชื่อมต่อระหว่างข้อมูลภายใต้ไฟร์วอลล์กับไซต์ Tableau Cloud ของคุณ

แสดงการเชื่อมต่อระหว่างข้อมูลหลังไฟร์วอลล์กับ Tableau Cloud

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Bridge สื่อสารกับ Tableau Cloud โปรดดูความปลอดภัยของ Tableau Bridge

ผู้ที่ใช้งานได้

แม้ว่าผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตทุกคนของ Tableau Cloud จะใช้ Bridge ได้ แต่ Bridge ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับผู้ใช้ในองค์กรที่เป็นผู้ดูแลไซต์และเจ้าของแหล่งข้อมูล

ผู้ดูแลไซต์หรือผู้ใช้ที่มีบทบาท “ผู้ดูแลไซต์” หรือ “Creator ผู้ดูแลระบบไซต์” บน Tableau Cloud สามารถติดตั้งและจัดการไคลเอ็นต์ Bridge หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู วางแผนการปรับใช้ Bridge ของคุณ

เจ้าของเนื้อหา หรือผู้ใช้ที่มีบทบาท Creator หรือ Explorer (สามารถเผยแพร่) บน Tableau Cloud มักจะเผยแพร่และจัดการเนื้อหาของตนเองได้ เจ้าของเนื้อหาใช้ Bridge เพื่อทำการเชื่อมต่อแบบสดและการเชื่อมต่อการแยกข้อมูลระหว่าง Tableau Cloud กับข้อมูลเครือข่ายส่วนตัว

 • สำหรับการเชื่อมต่อแบบสด ระบบจะตรวจพบ Bridge โดยอัตโนมัติในกระบวนการเผยแพร่แหล่งข้อมูลหรือการเชื่อมต่อแบบเสมือน การสนับสนุนสำหรับการเชื่อมต่อแบบสดจะถูกเปิดใช้ในการรวมกลุ่ม

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล: ผู้ใช้จะเห็นตัวเลือกในการเผยแพร่แหล่งข้อมูลพร้อมการเชื่อมต่อแบบสดในกระบวนการเผยแพร่ ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เมื่อระบบรองรับการเชื่อมต่อแบบสดสำหรับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หรือบนระบบคลาวด์ที่เข้าถึงได้จากภายในเครือข่ายเท่านั้น

  หลังจากผู้ใช้เผยแพร่แหล่งข้อมูลแล้ว ไคลเอ็นต์ที่ใช้ได้ในกลุ่มจะทำการค้นหาแบบสด ทั้งหมดเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้

  ผู้ใช้จะเริ่มต้นด้วยการเผยแพร่แหล่งข้อมูลไปยัง Tableau Cloud แล้วเลือกตัวเลือกในการรักษาการเชื่อมต่อแบบสด หรือเผยแพร่เวิร์กบุ๊ก จากนั้นระบุการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเผยแพร่แหล่งข้อมูล โปรดดู เผยแพร่แหล่งข้อมูล Bridge ด้วยการเชื่อมต่อแบบสด

  หมายเหตุ: หากเผยแพร่แหล่งข้อมูลที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลส่วนตัวบนคลาวด์ โปรดทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเผยแพร่แหล่งข้อมูลส่วนตัวบนคลาวด์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)เพื่อให้แน่ใจว่าระบบใช้ Bridge สำหรับงานเกี่ยวกับความทันสมัยของข้อมูล

 • สำหรับการเชื่อมต่อการแยกข้อมูล ผู้ใช้สามารถกำหนดเวลารีเฟรชสำหรับแหล่งข้อมูลหรือการเชื่อมต่อแบบเสมือน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูตั้งค่ากำหนดเวลารีเฟรช Bridge

  หมายเหตุ: หากเผยแพร่แหล่งข้อมูลที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลส่วนตัวบนคลาวด์ โปรดทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในกำหนดเวลาสำหรับแหล่งข้อมูลส่วนตัวบนคลาวด์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)เพื่อใช้กำหนดเวลารีเฟรชที่ Bridge สร้างขึ้น

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ