ดาวน์โหลดมุมมองและเวิร์กบุ๊ก

หมายเหตุ: หากต้องการลิงก์ไปยังมุมมองในรูปแบบอื่นแทนการดาวน์โหลด โปรดดูลิงก์ไปยัง PNG, PDF หรือ CSV ของมุมมอง หรือหากคุณใช้ Tableau Desktop อยู่ โปรดดูมุมมองส่งออกและส่งออกข้อมูล

 1. ให้คลิกดาวน์โหลด ตรงด้านบนของมุมมองใน Tableau Cloud หรือ Tableau Server หรือคลิกปุ่มดาวน์โหลด เมื่อปุ่มปรากฏบนเพจ

 2. เลือกรูปแบบการดาวน์โหลด ดังนี้

  หมายเหตุ: รูปแบบการดาวน์โหลดที่คุณสามารถใช้งานได้ขึ้นอยู่กับการอนุญาตที่ได้รับจากเจ้าของเนื้อหา Tableau และผู้ดูแลไซต์

  • ภาพ: ดาวน์โหลดภาพของมุมมองในรูปแบบ .png ตัวกรอง พารามิเตอร์ หรือการเลือกใดๆ ที่ใช้อยู่ใน Tableau จะแสดงอยู่ในภาพที่ดาวน์โหลด

  • ข้อมูล: เปิดแท็บใหม่ในหน้าต่างเบราว์เซอร์และแสดงข้อมูลของมุมมองในสรุปและรายละเอียด จากนั้นคุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ค่าที่คั่นด้วยจุลภาค (.csv)

   เมื่อดาวน์โหลดจากแดชบอร์ด ก่อนอื่นให้คลิกที่ชีตเฉพาะที่มีข้อมูลที่คุณต้องการ

  • ตารางไขว้: เปิดหน้าต่างกล่องโต้ตอบเพื่อเลือกตัวเลือกการดาวน์โหลด หากดูแดชบอร์ด ให้เลือกชีตจากแดชบอร์ดเพื่อดาวน์โหลด ในส่วน “เลือกรูปแบบ” ให้เลือก .csv หรือ Microsoft Excel .xlsx.

   สำหรับแดชบอร์ด ระบบจะลงรายการทุกชีต รวมทั้งชีตที่ซ่อนอยู่ด้วย

   ตัวกรอง พารามิเตอร์ หรือการเลือกใดๆ ที่ใช้อยู่ใน Tableau จะแสดงอยู่ในตารางไขว้ที่ดาวน์โหลดแล้ว

  • PDF: เปิดหน้าต่างกล่องโต้ตอบเพื่อเลือกตัวเลือกการดาวน์โหลด ในส่วนรวม ให้เลือกเวิร์กบุ๊กส่วนที่คุณต้องการดาวน์โหลด เลือกมุมมองนี้ ชีตเฉพาะจากเวิร์กบุ๊กหรือแดชบอร์ด หรือเลือกทั้งหมด เลือก “การปรับขนาด” เพื่อควบคุมลักษณะที่ปรากฏของภาพใน PDF เลือก “ขนาดกระดาษ” และ "ทิศทาง”

   หากคุณกำลังดาวน์โหลดแดชบอร์ดเป็นรูปแบบ PDF ระบบจะไม่รวมวัตถุในหน้าเว็บไว้

  • PowerPoint: ดาวน์โหลดชีตที่เลือกเป็นภาพในสไลด์เดี่ยวๆ ในการนำเสนอ PowerPoint สำหรับมุมมองที่ไม่ได้แท็บ คุณสามารถเลือกเฉพาะเนื้อหาที่มองเห็นได้ในปัจจุบันเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกชีตที่ซ่อนอยู่ซึ่งเห็นในแดชบอร์ดได้หากคุณเลือกชีตเฉพาะจากเวิร์กบุ๊ก หากคุณเลือกชีตเรื่องราว ประเด็นเรื่องราวทั้งหมดจะส่งออกเป็นสไลด์แยกต่างหาก

   ตัวกรอง พารามิเตอร์ หรือการเลือกใดๆ ที่ใช้อยู่ใน Tableau จะแสดงอยู่ในการนำเสนอที่ส่งออกแล้ว ไฟล์ PowerPoint ที่สร้างขึ้นประกอบด้วยสไลด์ชื่อเรื่องหนึ่งสไลด์ที่มีชื่อเวิร์กบุ๊กและวันที่ที่ไฟล์สร้างขึ้น ชื่อเรื่องเป็นไฮเปอร์ลิงก์ที่เปิดเวิร์กบุ๊กใน Tableau Cloud หรือ Tableau Server

  • เวิร์กบุ๊ก Tableau: ดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊กที่คุณสามารถเปิดได้ด้วย Tableau Desktop (หรือคุณสามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ > เปิดเวิร์กบุ๊กใน Tableau Desktop)

   คุณเลือกได้ว่าจะดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊กเป็นเวอร์ชันต่างๆ ของ Tableau หรือคงเวิร์กบุ๊กไว้ยังเวอร์ชันปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น หากเวิร์กบุ๊กต้องเปิดใน Tableau Desktop 2022.2ให้เลือก Tableau 2022.2 หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของเวอร์ชัน โปรดดูทำเวิร์กบุ๊กให้เข้ากันได้กับเวอร์ชันเก่า

   เมื่อดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊กและมุมมอง ระบบจะจัดเก็บเนื้อหาของไฟล์ .twb หรือ .twbx เป็นข้อความธรรมดา ใครก็ตามที่เปิดไฟล์จะสามารถอ่านข้อมูลทั้งหมดรวมถึงค่าตัวกรองที่อาจให้คำใบ้เชิงความหมายกับข้อมูลดังกล่าวได้

หมายเหตุ: การดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนมากอาจส่งผลต่อการทำงานของเซิร์ฟเวอร์และอาจดำเนินการไม่สำเร็จ หากคุณประสบปัญหาเหล่านี้ ให้ลองส่งออกข้อมูลโดยตรงจากแหล่งข้อมูลเบื้องหลัง

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ