กำหนดบทบาทในไซต์ของผู้ใช้

เมื่อคุณเพิ่มผู้ใช้ไปที่ไซต์บน Tableau Cloud โดยไม่ขึ้นอยู่กับประเภทใบอนุญาต คุณต้องกำหนด บทบาทในไซต์ ให้กับพวกเขา บทบาทในไซต์บ่งบอกระดับสูงสุดของการเข้าถึงที่ผู้ใช้มีในไซต์ ควบคู่ไปกับสิทธิ์ในเนื้อหา บทบาทในไซต์จะเป็นตัวกำหนดว่าใครสามารถเผยแพร่ โต้ตอบกับหรือแค่ดูเนื้อหาที่เผยแพร่ได้ หรือใครสามารถจัดการผู้ใช้ในไซต์และดูแลระบบไซต์ได้บ้าง

วิธีการทำงานร่วมกันของใบอนุญาต บทบาทในไซต์ และสิทธิ์ในเนื้อหาของผู้ใช้

ส่วนร่วมของประเภทใบอนุญาต บทบาทในไซต์ และสิทธิ์ในเนื้อหาของผู้ใช้จะบ่งบอกระดับของการเข้าถึงที่ผู้ใช้มีบนไซต์ Tableau

 1. ประเภทใบอนุญาตจะเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ บทบาทในไซต์ที่คุณต้องการกำหนดให้กับผู้ใช้จะบ่งบอกประเภทใบอนุญาตที่พวกเขาต้องใช้

  หากผู้ใช้เป็นสมาชิกของไซต์ Tableau Cloud หลายไซต์ ผู้ใช้ต้องมีใบอนุญาตสำหรับทุกไซต์ที่ตนใช้

 2. นอกจากนี้ยังมีการกำหนดบทบาทในไซต์ไว้ที่ระดับผู้ใช้ด้วย หากผู้ใช้เป็นสมาชิกของไซต์ Tableau Cloud หลายไซต์ ผู้ใช้จะมีบทบาทในไซต์ที่แยกจากกัน ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้รายเดียวกันสามารถมีบทบาทในไซต์หนึ่งเป็น “ผู้ดูแลไซต์ในฐานะ Creator” และเป็น “Viewer” ในอีกไซต์หนึ่งได้

  บทบาทในไซต์บ่งบอกความสามารถสูงสุดที่ผู้ใช้มีได้

 3. การที่ผู้ใช้จะมีความสามารถสูงสุดของบทบาทในไซต์เป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับสิทธิ์ที่กำหนดไว้สำหรับทรัพยากรเนื้อหานั้นๆ (โปรเจกต์ แหล่งข้อมูล เวิร์กบุ๊ก)

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงไซต์ดังนี้

 • ใบอนุญาต Creator
 • บทบาทในไซต์เป็น Explorer
 • สิทธิ์ในการบันทึกโปรเจกต์

ในกรณีนี้ ใบอนุญาตให้สิทธิ์ในการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลและสิทธิ์ในการสร้างแหล่งข้อมูลในระบบแก้ไขเว็บหรือ Tableau Desktop และกฎของสิทธิ์นี้อนุญาตให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูลไว้ในโปรเจกต์ อย่างไรก็ตาม บทบาทในไซต์ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ทำการบันทึก ดังนั้นสิทธิ์ที่ใช้ได้จะไม่รวมถึงความสามารถในการบันทึก ผู้ใช้จึงไม่สามารถเผยแพร่เนื้อหาไปยังไซต์ได้

แม้ว่าผู้ใช้จะมีใบอนุญาต Creator และมีบทบาทในไซต์เป็น Creator แต่หากพวกเขาไม่มีความสามารถในการบันทึกข้อมูลไว้ในโปรเจกต์อย่างน้อยหนึ่งโปรเจกต์ พวกเขาจะไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลใดบนไซต์ได้เลย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสิทธิ์

เปลี่ยนบทบาทในไซต์ของผู้ใช้

 1. เข้าสู่ระบบไซต์ในฐานะผู้ดูแลไซต์ แล้วไปที่ส่วน ผู้ใช้

 2. เลือกผู้ใช้ แล้วเลือก การดำเนินการ > บทบาทในไซต์

 3. เลือกบทบาทในไซต์ แล้วคลิก เปลี่ยนบทบาทในไซต์

  เลือกบทบาทในไซต์ใหม่

  คุณสามารถวางตัวชี้เมาส์เหนือไอคอนข้อมูลเพื่อแสดงเมตริกซ์ที่บอกระดับสูงสุดของความสามารถทั่วไปที่บทบาทในไซต์ใหม่แต่ละบทบาทอนุญาต หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ความสามารถทั่วไปที่อนุญาตกับบทบาทในไซต์แต่ละบทบาท

ความสามารถทั่วไปที่อนุญาตกับบทบาทในไซต์แต่ละบทบาท

หมายเหตุ ข้อมูลนี้เน้นที่บทบาทในไซต์และเป็นข้อมูลโดยทั่วไป สำหรับรายการของงานเฉพาะทั่วไปที่มีของบทบาทใบอนุญาตแต่ละบทบาท โปรดดูเมทริกซ์บนแท็บสำหรับทีมและองค์กร(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในหน้าการกำหนดราคา Tableau

บทบาทในไซต์ Tableau

ชื่อบทบาทในไซต์ความสามารถสูงสุดที่บทบาทในไซต์นี้อนุญาต

บทบาทในไซต์ที่ใช้ใบอนุญาต Creator

ผู้ใช้ที่มีบทบาทในไซต์เหล่านี้มีสิทธิ์เข้าถึงไคลเอ็นต์ Tableau เช่น Tableau Prep, Tableau Desktop, Tableau Bridge และ Tableau Mobile

ผู้ดูแลไซต์ในฐานะ Creator

นี่เป็นสิทธิ์ในการเข้าถึงระดับสูงสุดสำหรับ Tableau Cloud

สิทธิ์ในการเข้าถึงแบบไม่มีข้อจำกัดไปยังเนื้อหาตามที่อธิบายไว้ข้างต้น แต่แค่ในระดับไซต์ เชื่อมต่อกับข้อมูลของ Tableau หรือข้อมูลภายนอกในเบราว์เซอร์ Tableau Desktop หรือ Tableau Prep สร้างแหล่งข้อมูลใหม่ สร้างและเผยแพร่เนื้อหา

ใน Tableau Server ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์สามารถกำหนดได้ว่าจะอนุญาตให้ผู้ดูแลไซต์จัดการผู้ใช้และกำหนดบทบาทในไซต์และการเป็นสมาชิกไซต์ได้หรือไม่ โดยค่าเริ่มต้นใน Tableau Server และ Tableau Cloud ผู้ดูแลไซต์จะได้รับอนุญาตให้มีความสามารถเหล่านี้เสมอ

Creator

ซึ่งเหมือนกับบทบาทในไซต์ที่เป็น “ผู้เผยแพร่” ก่อนหน้านี้ แต่จะอนุญาตให้ใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆ บทบาทในไซต์นี้จะอนุญาตสิทธิ์ระดับสูงสุดในการเข้าถึงเนื้อหาให้กับผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแล

เชื่อมต่อกับข้อมูลของ Tableau หรือข้อมูลภายนอกในเบราว์เซอร์ สร้างและเผยแพร่โฟลว์ แหล่งข้อมูล และเวิร์กบุ๊ก มีสิทธิ์เข้าถึง Dashboard Starters และใช้ฟีเจอร์โต้ตอบบนมุมมองที่เผยแพร่แล้ว สามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลจาก Tableau Prep หรือ Tableau Desktop เผยแพร่ (อัปโหลดหรือบันทึก) และดาวน์โหลดโฟลว์ เวิร์กบุ๊ก และแหล่งข้อมูล

บทบาทในไซต์ที่ใช้ใบอนุญาต Explorer

ผู้ใช้ที่มีบทบาทในไซต์เหล่านี้สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ได้จากเบราว์เซอร์หรือ Tableau Mobile

ผู้ดูแลไซต์ในฐานะ Explorer

การเข้าถึงไซต์และการกำหนดค่าผู้ใช้เหมือนกับ “ผู้ดูแลไซต์ในฐานะ Creator” แต่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายนอกหรือการเชื่อมต่อแบบเสมือนจากระบบแก้ไขเว็บ

สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่บน Tableau เพื่อสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ รวมทั้งแก้ไขและบันทึกเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่ ไม่สามารถเผยแพร่โฟลว์ของ Tableau Prep

Explorer (สามารถเผยแพร่ได้)

สามารถเผยแพร่สามารถจากเว็บได้โดยใช้แหล่งข้อมูลที่มีอยู่ เรียกดู และโต้ตอบกับมุมมองที่เผยแพร่ และใช้ฟีเจอร์โต้ตอบทั้งหมด

สามารถแก้ไขและบันทึกเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่ได้ในระบบแก้ไขเว็บ ไม่สามารถบันทึกแหล่งข้อมูลที่อยู่เดี่ยวๆ จากการเชื่อมต่อข้อมูลที่ฝังอยู่ในเวิร์กบุ๊กได้ และไม่สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกและการเชื่อมต่อแบบเสมือนหรือสร้างแหล่งข้อมูลใหม่ได้ ไม่สามารถเผยแพร่โฟลว์ของ Tableau Prep

Explorer

สามารถเรียกดูและโต้ตอบกับมุมมองที่เผยแพร่แล้ว สามารถสมัครใช้งานเนื้อหา สร้างการแจ้งเตือนตามข้อมูล เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่บน Tableau และเปิดเวิร์กบุ๊กในระบบเขียนเว็บสำหรับการค้นหาเฉพาะกิจ แต่ไม่สามารถบันทึกงานของตนได้ ไม่สามารถเชื่อมต่อกับการเชื่อมต่อแบบเสมือน ไม่สามารถเผยแพร่โฟลว์ของ Tableau Prep

บทบาทในไซต์ที่ใช้ใบอนุญาต “Viewer”

Viewer

สามารถดูมุมมองที่เผยแพร่ที่ผู้อื่นสร้างและใช้ฟีเจอร์โต้ตอบส่วนใหญ่ได้ สามารถสมัครใช้งานมุมมองและดาวน์โหลดมุมมองนั้นเป็นรูปภาพหรือข้อมูลสรุปได้ ไม่สามารถเชื่อมต่อกับข้อมูล สร้าง แก้ไข หรือเผยแพร่เนื้อหา หรือตั้งค่าการแจ้งเตือนตามข้อมูล

สำหรับรายการความสามารถเฉพาะ โปรดดูคอลัมน์ Viewer ในเมทริกซ์ในหน้าการกำหนดราคา Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

หมายเหตุ แม้ว่าบทบาทในไซต์ที่เป็น “Viewer” จะมีอยู่ในเวอร์ชันก่อนหน้า บทบาทในไซต์ที่เป็น “Viewer” ใหม่จะมีความสามารถเพิ่มเติม

บทบาทในไซต์อื่นๆ

ไม่มีใบอนุญาต

ผู้ใช้ที่ไม่มีใบอนุญาตไม่สามารถเข้าสู่ระบบ Tableau Server หรือ Tableau Cloud ได้ ระบบจะกำหนดให้ผู้ใช้มีบทบาทเป็น “ไม่มีใบอนุญาต” ในกรณีดังต่อไปนี้

 • คุณนำเข้าผู้ใช้จากไฟล์ CSV และการกำหนดระดับใบอนุญาตของผู้ใช้เป็น “ไม่มีใบอนุญาต”

 • ถึงจำนวนสูงสุดของใบอนุญาตที่ใช้ได้แล้ว ณ เวลาที่คุณเพิ่มหรือนำเข้าผู้ใช้รายนั้น

 • คุณลบผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของเนื้อหาบนไซต์นั้น ผู้ใช้จะยังคงเป็นเจ้าของเนื้อหาอยู่ แต่ไม่สามารถทำอะไรกับเนื้อหาได้เลย

ใครสามารถเผยแพร่เนื้อหาได้บ้าง

บทบาทในไซต์ต่อไปนี้อนุญาตสิทธิ์ในการเผยแพร่ในระดับที่ระบุ

 • Creator ผู้ดูแลของไซต์ และ Creator จะอนุญาตการเชื่อมต่อและการเผยแพร่สิทธิ์การเข้าถึง

  ซึ่งรวมถึงการเชื่อมต่อกับข้อมูลและการเผยแพร่โฟลว์ใหม่ เวิร์กบุ๊กใหม่ และแหล่งข้อมูลใหม่จาก Tableau Desktop และระบบแก้ไขเว็บ บทบาทในไซต์ยังอนุญาตให้แก้ไขและบันทึกเวิร์กบุ๊กที่เผยแพร่แล้วที่มีอยู่ หรือเผยแพร่เวอร์ชันอัปเดตของแหล่งข้อมูลที่มีอยู่

 • Explorer (สามารถเผยแพร่ได้) และผู้ดูแลไซต์ในฐานะ Explorer มีความสามารถในการเผยแพร่ที่จำกัดตามที่อธิบายไว้ในความสามารถทั่วไปที่อนุญาตกับบทบาทในไซต์แต่ละบทบาท

 • Explorer, Viewer, Read Only และ Unlicensed ไม่อนุญาตให้เผยแพร่

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ