Använda tillägg för instrumentpaneler

Med tillägg kan du lägga till unika funktioner till instrumentpaneler eller direkt integrera dem med program utanför Tableau. Det är enkelt att lägga till tillägg. Du integrerar dem helt enkelt i instrumentpanel-layouter precis som med andra instrumentpanelsobjekt.

Med tillägg ger du instrumentpanelen fler funktioner, med hjälp av webbprogram som skapats av tredjepartsutvecklare. Om du är en utvecklare och vill skapa egna tillägg bör du läsa dokumentationen om Tableaus tilläggs-API(Länken öppnas i ett nytt fönster) (på engelska) på GitHub.

Obs! Tableau-administratörer kan inaktivera tillägg för instrumentpaneler för Tableau Desktop(Länken öppnas i ett nytt fönster), Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster), och Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Lägg till ett tillägg i en instrumentpanel

 1. I en Tableau-arbetsbok öppnar du ett instrumentpanelsblad.

 2. Från avsnittet Objekt drar du Tillägg till instrumentpanelen.

 3. Gör något av följande i dialogrutan ”Lägg till ett tillägg”:

  • Sök efter och välj ett tillägg.

  • Klicka på Öppna lokala tillägg och gå till den .trex-fil som du laddade ner tidigare.

 4. Vid uppmaning beviljar eller nekar du tillägget för instrumentpaneler åtkomst till data i arbetsboken. Mer information finns i Tillägg för datasäkerhet, nätverksaktiverade tillägg och tillägg i begränsat läge.

  Om du beviljar åtkomst följer du anvisningarna på skärmen för att konfigurera tillägget.

  Obs! Om du använder Tableau Server eller Tableau Cloud är tilläggsobjekt tomma i utskrifter, PDF-filer och bilder på instrumentpaneler (inklusive bilder i prenumerationsmejl).

Konfigurera ett tillägg för instrumentpaneler

Vissa tillägg för instrumentpaneler ger konfigurationsalternativ som gör att du kan anpassa funktioner.

 1. Välj ett tillägg i instrumentpanelen och välj Konfigurera på listrutemenyn uppe till höger.

 2. Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera tillägget.

Läs in ett tillägg för instrumentpaneler på nytt

Om ett tillägg för instrumentpaneler slutar svara kan det hända att du behöver läsa in det på nytt, vilket i princip är samma sak som att uppdatera en sida i en webbläsare.

 1. Välj tillägget i instrumentpanelen och välj Läs in på nytt på listrutemenyn uppe till höger.

  Tillägget för instrumentpaneler uppdateras och återgår till sitt ursprungliga tillstånd.

 2. Om tillägget inte återgår till ett användbart tillstånd efter en ny inläsning kan du prova att ta bort det från instrumentpanelen och lägga till det igen.

Tillägg för datasäkerhet, nätverksaktiverade tillägg och tillägg i begränsat läge

Tillägg för instrumentpaneler är webbprogram som är tillgängliga i två olika former:

 • Nätverksaktiverade tillägg körs på webbservrar som befinner sig utanför ditt lokala nätverk.
 • Tillägg i begränsat läge körs i en skyddad miljö utan tillgång till andra resurser eller tjänster på webben.

Innan du lägger till ett nätverksaktiverat tillägg eller visar en instrumentpanel som har ett sådant tillägg ska du vara säker på att du litar på webbplatsen som fungerar som värd för tillägget. Som standard använder tillägg för instrumentpaneler HTTPS-protokollet, vilket garanterar en krypterad kanal för att skicka och ta emot data samt en viss nivå av sekretess och säkerhet.

Mer information om datasäkerheten när du använder tillägg för instrumentpaneler finns i Tillägg och säkerhet – bästa praxis för driftsättning(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Bevilja eller neka data åtkomst till ett nätverksaktiverat tillägg

Beroende på hur ett tillägg är utformat kan det ges tillgång till antingen synliga data i en vy eller fullständiga namn på underliggande data, tabeller och fält från datakällor samt information om anslutningar till datakälla. När du lägger till ett tillägg eller visar en instrumentpanel som har ett tillägg ges du möjligheten att bevilja eller neka tillägget tillstånd att köra och öppna data.

Om du visar en instrumentpanel med ett tillägg som kräver åtkomst till fullständiga data och sådan åtkomst har nekats, visas ett meddelande i stället för tillägget. Om du litar på tillägget och vill använda det kan du återställ behörigheterna och bevilja tillägget tillstånd att köra.

 1. Välj tillägget i instrumentpanelen och välj Återställ behörigheter på listrutemenyn uppe till höger.

 2. Klicka antingen på Bevilja för att låta tillägget köra och öppna data, eller på Neka för att förhindra tillägget från att köras.

Kontrollera att JavaAcript har aktiverats i Tableau Desktop

Tillägg för instrumentpaneler interagerar med data med hjälp av Tableaus bibliotek av tilläggs-API, ett JavaScript-bibliotek. Om du vill använda tillägg ska du kontrollera att JavaScript har aktiverats i säkerhetsinställningarna för instrumentpanelen:

Välj Hjälp > Inställningar och prestanda > Ange säkerhet för webbvisning av instrumentpanelen > Aktivera JavaScript.

Kontrollera att tillägg körs på Tableau Cloud eller Tableau Server

Du kan lägga till tillägg till arbetsböcker som du publicerar från Tableau Desktop eller direkt i webbredigeringsläge för Tableau Cloud och Tableau Server. En Tableau-administratör måste bevilja tillägg tillstånd att köras på en plats och lägga till nätverksaktiverade tillägg i en godkännandelista. Administratörer bör endast tillåta tillägg som du har testat och litar på.

Om du vill använda ett tillägg för instrumentpaneler på Tableau Cloud eller Tableau Server hänvisar du din administratör till Hantera tillägg för instrumentpaneler i Tableau Cloud eller Hantera tillägg för instrumentpaneler i Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Webbläsare som stöds för tillägg i begränsat läge

Tillägg i begränsat läge körs i alla webbläsare som stöds av Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster) och Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster), med undantag för Internet Explorer 11.

Versioner av Tableau Server som stöds för tillägg i begränsat läge

Du kan använda tillägg i begränsat läge i Tableau Server 2019.4 och senare.

Få support för tillägg för instrumentpaneler

För att få support för ett tillägg måste du kontakta utvecklaren eller företaget som skapade det.

 1. Välj tillägget i instrumentpanelen och välj Om på listrutemenyn uppe till höger.

 2. Klicka på Få support för att gå till supportsidan för tilläggsutvecklaren.

  Obs! Tableau tillhandahåller inte support för tillägg eller andra program som interagerar med tilläggs-API. Men du kan skicka frågor och be om hjälp i Tableaus utvecklarcommunity(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!