Prestandachecklista för Tableau-arbetsbok

Innan du börjar bygga visualiseringar och instrumentpaneler behöver du vara medveten om vilka val som kan påverka prestandan i arbetsböcker i Tableau Desktop, Tableau Cloud och Tableau Server.

Den här listan är avsedd att uppmärksamma dig på det du behöver ta hänsyn till när det gäller arbetsboksprestanda. Tänk på att alla miljöer är olika och att det aldrig är enkelt att komma tillrätta med arbetsboksprestanda. Artiklarna nedan är områden att utforska. En viss artikel kanske inte gäller för din situation eller är orsaken till dålig prestanda. Testa alltid vad som hjälper i just ditt fall.

Allmänna tips

Detta är en allmän lista med saker att tänka på för den som vill lära sig hur man bör gå tillväga när man vill lära sig att optimera arbetsböcker. Den kommer från sidan TL;DR i faktabladet Utforma effektiva arbetsböcker(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 • Ju renare dina data är och ju bättre de matchar strukturen i dina frågor, desto snabbare kan dina arbetsböcker köras, vilket underlättar din tillvaro. Anslut endast till de data som du behöver för analys.

 • Extrakt utgör ett snabbt och enkelt sätt att få de flesta arbetsböcker att köras snabbare. Om du inte behöver realtidsdata och inte behöver hantera flera miljarder rader med data så kan det vara en bra idé att prova dem.

 • Många gånger beror långsamma instrumentpaneler på dålig design – närmare bestämt på för många diagram på en enda instrumentpanel eller för mycket data som ska visas samtidigt. Håll det enkelt. Låt användarna stegvis gå ned i detaljnivå i stället för att försöka visa allt för att sedan filtrera (vägledd analys).

 • Arbeta inte med data som du inte behöver. Det gäller såväl de fält du refererar till som detaljnivån i de poster du returnerar. Använd filter, dölj oanvända fält och aggregera.

 • Se till att du använder filter effektivt när du reducerar data.

 • Strängar och datum är långsamma, tal och booleska värden är snabba.

 • Det finns ingen magisk lösning för ineffektiva arbetsböcker. Börja med att titta på prestandaregistreringen, så ser du tydligare var du förlorar tid. Långvariga frågor? Många frågor? Långsamma beräkningar? Komplex återgivning? Använd insikter för att fokusera dina insatser i rätt riktning.

 • Om du uppgraderar till den senaste versionen kan prestanda förbättras utan att du behöver göra något annat.

 • Om det går långsamt i datakällan kommer det även att gå långsamt i Tableau Desktop. Om det går långsamt i Tableau Desktop kommer det (nästan alltid) även att gå långsamt i Tableau Server.

 • Prestandajusteringen anpassas i mycket hög grad till din miljö-, data-, analys- och arbetsbokskontext. Det som fungerar i en situation kanske inte fungerar i en annan – testa och iterera för att se vad som fungerar i ditt specifika fall.

Datakälla och struktur

 • Förbered data för att matcha strukturen på din analys innan du ansluter till dem i Tableau Desktop. Tableau Prep(Länken öppnas i ett nytt fönster) är ett användbart verktyg för att förbereda data.

 • Aktivera stöd för referensintegritet(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 • Indexera tabellerna i relationsdatabasen.

 • Se till att databasbehörigheter stöder skapandet av temp-tabeller.

 • Anslut med inbyggda databasdrivrutiner.

 • Anslut om möjligt till ett extrakt snarare än en livedatakälla.

 • Begränsa mängden data som du tar in i Tableau till vad som är nödvändigt för din analys.

 • Överväg att använda aggregerade extrakt och extraktfilter.

 • Optimera extrakt och dölj oanvända fält innan du skapar ett extrakt.

 • Undvik att använda anpassad SQL.

 • Identifiera när du ska koppla, kombinera eller använda en korsdatabaskoppling.

 • Håll kopplingarna så begränsade som möjligt. Överväg att använda flera datakällor så att varje typ av analys bygger på en väl utformad koppling.

 • Överväg att aggregera innan du kombinerar.

Relaterade ämnen och resurser

Bygga vyer och instrumentpaneler

 • Håll det enkelt. Dela upp stora arbetsböcker i separata filer och överväg att använda färre blad på en instrumentpanel.

 • Minska antalet markeringar i vyn – lägg bara till de fält du behöver och använd filter på ett klokt sätt.

 • Stäng av automatiska uppdateringar när du skapar en vy. Ställ in flera steg innan du ber Tableau att utföra åtgärderna.

 • Försök om möjligt att använda samma detaljnivå på flera blad på en instrumentpanel för att aktivera frågebatcher.

 • Begränsa antalet filter som används – använd guidade analyser och filteråtgärder när det är möjligt.

 • Använd instrumentpaneler i fast storlek. De behöver inte återges för olika fönsterstorlekar.

 • Anpassad geokodning kan öka storleken på en arbetsbok extremt mycket.

Relaterade ämnen och resurser

Filtrering

 • Filtrering är en av de vanligaste orsakerna till dåligt fungerande arbetsböcker och instrumentpaneler.

 • Använd filtren Extrahera och Datakälla för att begränsa mängden data som förs in i Tableau.

 • Filtren är effektivare när datakällan är indexerad.

 • Kontextfilter utvärderas före andra filter i vyn och bör användas för att tvinga fram en åtgärdsordning, men de bidrar inte längre till att förbättra frågeprestandan.

 • Tänk på att användning av Behåll endast och Exkludera för att filtrera bort diskreta poster kan vara resurskrävande.

 • Filtrering på ett kategoriskt dimensionsvärde som sammanfattar många punkter – som att filtrera en stat istället för alla städer i den staten – är mer effektivt.

 • Filtrering på ett intervall av värden är ofta snabbare än filtrering på stora specificerade listor med diskreta värden.

 • Korsdatabasfilter kan kräva flera sökningar när värden uppdateras. Aktivera alternativet Visa knappen Tillämpa på filter för att låta användare tillämpa filtret efter att ha gjort sina val.

 • Filteralternativet Endast relevanta värden skapar en fråga varje gång de andra filtren ändras. För instrumentpaneler som använder guidad analys kan du prova med att använda Filteråtgärder istället.

 • Om du använder filter på flera arbetsblad skapas flera frågor.

 • Aktivera alternativet Visa knappen Tillämpa på filter. Då kan du och användarna klicka på Tillämpa för att köra en enda fråga för flera valda filter.

Beräkningar

 • Booleska värden och heltal är snabbare än strängar och datum.

 • MIN- OCH MAX-funktionerna presterar bättre än AVG och ATTR.

 • Använd om möjligt inbyggda Tableau-funktioner – grupper, uppsättningar, klasser, anpassade datumfält, kombinerade fält och alias – istället för beräkningar.

 • Använd optimerade funktioner som CONTAINS och DATEPARSE eller MAKEDATE när det är möjligt, snarare än mer komplicerade manuella beräkningar, särskilt med datum.

 • COUNTD är en av de långsammaste funktionstyperna, undvik när det är möjligt.

 • Om en tabellberäkning fungerar dåligt kontrollerar du om den kan uttryckas via ett LOD-uttryck och vice versa.

Relaterade ämnen och resurser

Andra förslag

 • Publicering till Tableau Server förbättrar inte prestandan. Finjustera arbetsboken i Tableau Desktop först.

 • Använd prestandaregistreringen för att identifiera var du ska fokusera justeringsinsatserna.

 • Uppgradera till den senaste versionen av din Tableau-produkt.

Relaterade ämnen och resurser

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!