Gör visualiseringar snabbare

Du har lagt ner mycket arbete på att skapa din visualisering – vy, instrumentpanel eller berättelse – eller berätta en historia. Du vill inte att publiken ska bli uttråkade medan du väntar på att visualiseringen ska laddas. Att följa riktlinjerna i det här avsnittet låter dig förbättra hastigheten på dina visualiseringar.

Reducera omfattningen

Oavsett om du skapar en vy, instrumentpanel eller berättelse är det frestande att få in så mycket information som möjligt i visualiseringen då det är så enkelt att lägga till fler fält och beräkningar i vyn eller fler blad i arbetsboken. Resultatet kan dock bli att visualiseringen blir långsammare och tar längre tid att återge.

Kom ihåg att varje arbetsblad kör en eller flera frågor mot data, vilket innebär att ju fler blad, desto längre tid tar det att återge visualiseringen.

Ta vara på faktum att Tableau är designat för att leverera interaktiva visualiseringar till användare och sprid informationen över flera olika visualiseringar, om så är möjligt. Var strategisk när du designar visualiseringen – ju färre blad och datakällor, desto snabbare visas visualiseringen upp.

Begränsa antalet filter som visas i vyn

Filter som visas i vyn (tidigare kallade snabbfilter) är en mycket kraftfull funktion i Tableau som kan användas för att skapa rika och interaktiva visualiseringar för användare. Se filtren framhävda till höger i följande skärmbild:

När du lägger till ett interaktivt filter i en vy kräver varje filter en fråga för att alternativ ska fyllas i. Om du lägger till stora mängder interaktiva filter till instrumentpanelen kan det göra att den tar lång tid att återge.

När du använder ”visa relevanta värden” på ett filter kräver det dessutom en fråga för att uppdatera de värden som visas, varje gång andra filter förändras. Använd den här funktionen sparsamt.

Reducera antalet markeringar i vyn

Även om det inte finns någon specifik regel om vad som definierar ”för många markeringar” bör du vara medveten om att fler markeringar innebär att mer processorkraft och minne används för att återge dem. Du kan titta längst ned till vänster i Tableau Desktop-fönstret i statusfältet för att se antalet markeringar. Håll utkik efter stora korstabeller och kartor med komplexa anpassade polygoner. Tänk på att för många datapunkter i en vy kan reducera det visuella analysvärdet genom att orsaka för mycket information.

Du kan undvika problemet genom att kompilera relaterade vyer och koppla dem till åtgärdsfilter som låter dig gå från en översikt till en mer detaljerad vy när data utforskas. Se till att ta bort alla onödiga dimensioner från hyllan Detaljer. Du kan även prova på att visa dina data i olika typer av vyer, för att se vilken som är mest effektiv.

Zooma utan filtrering

När användare zoomar in på en visualisering med ett stort antal markeringar filtrerar Tableau inte bort de som inte syns. Det som ändras är hur data visas och inte det totala antalet markeringar. Om du bara behöver en delmängd data kan du filtrera bort de data som inte behövs.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!