Testa dina data och använd extrakt

Du har sannolikt ingen kontroll över maskinvaran, processorkapaciteten eller diskutrymmet som databasen körs på. Eller över hur många människor som använder databasen, hur många tjänster som körs eller hur robust nätverket är. Men du kan testa den råa prestandan hos data innan du börjar skapa en arbetsbok, så att du förstår miljön du arbetar i. Och det finns saker du kan göra för att påverka prestandan hos de arbetsböcker du skapar, till exempel hur du väljer att ansluta till dina data: vilka drivrutiner du använder och huruvida anslutningstypen är live eller extrakt.

Testa så nära data som möjligt

Ett bra sätt att testa den råa prestandan hos data på är att installera Tableau Desktop på den dator där dina data finns och köra några frågor. Detta eliminerar externa faktorer från prestandaresultat, som nätverksbandbredd och svarstider, och hjälper dig att förstå den råa prestandan hos frågan i datakällan.

Dessutom kan du använda localhost-namnet för data i stället för DNS-namnet för att fastställa om miljöfaktorer som långsam namnmatchning eller proxyservrar försämrar prestandan.

Ansluta med inbyggda databasdrivrutiner

När du ansluter till data med inbyggda databasdrivrutiner upplever du ofta betydligt snabbare prestanda än när du ansluter till samma data med ODBC-drivrutiner. När du använder inbyggda databasdrivrutiner ska du kontrollera att du använder den senaste versionen. Databasleverantörer jobbar alltid på att förbättra drivrutinerna. En lista över drivrutiner finns i Drivrutiner och aktivering på Tableaus webbplats.

Arbeta med extrakt i stället för livedata

Beroende på data kan du välja mellan en live- eller extraktanslutning på sidan Datakälla. En liveanslutning är en direkt anslutning till dina data. Ett Tableau-dataextrakt är en komprimerad ögonblicksbild av data som lagras lokalt och läsas in i minnet för att kunna återge en Tableau-visualisering. Extrakt är utformade för att använda alla delar av datorns minne på ett optimalt sätt.

Det finns flera anledningar till att använda ett extrakt, men den huvudsakliga prestandarelaterade anledningen är att frågehanteringen är långsam. Formatet på extraktdata har utformats för att ge snabba svar på analytiska frågor. I det här fallet kan du se extraktet som en frågeaccelererande cache.

Mer information om Tableau-extrakt finns i Extrahera data. En annan referens är ett blogginlägg i tre delar som handlar om extrakt. Den första delen heter Understanding Tableau Data Extracts.

Minska mängden data

När du skapar ett extrakt använder du filter för att utesluta data som du inte behöver. Fråga också dig själv om du behöver alla poster i en datakälla eller om du kan begränsa extraktet till ett representativt urval. Mer information finns i Extrahera data.

Dölja oanvända fält

Dolda fält inbegrips inte när du skapar ett extrakt. Använd alternativet Dölj alla oanvända fält för att dölja onödiga fält innan du skapar ett extrakt. Detta gör extraktet mindre, vilket förbättrar prestandan. Mer information finns i Dölja eller visa fält.

Optimera extrakt

Med alternativet Beräkna beräkningar nu materialiseras beräkningar i extraktet, vilket innebär att vissa beräkningar görs i förväg och att deras värden lagras i extraktet. Beroende på hur komplicerade beräkningarna som används i extraktet är kan detta potentiellt leda till snabbare hantering av frågor i framtiden.

Du materialiserar beräkningar genom att välja en datakälla på menyn Data och sedan välja Extrakt > Beräkna beräkningar nu. Mer information finns i Materialisera beräkningar i dina extrakt.

Använda extrakt för filbaserade data

I allmänhet är det bästa praxis att importera filbaserade data till Tableau, till exempel textfiler som CSV, Microsoft Excel-kalkylblad och Microsoft Access-filer samt statistikfiler som SPSS, SAS och R. Detta gör att frågor hanteras mycket snabbare och leder även till en mycket mindre fil för lagring av datavärden.

Om dina data är en stor text- eller Excel-fil leder extrakt inte enbart till förbättrad prestanda, utan gör även fler funktioner tillgängliga för dig. Observera att om du ansluter Tableau till en stor textfil så uppmanas du att extrahera data om Tableau upptäcker att filen är för stor för att prestera bra.

Undvika användning av anpassad SQL

I de flesta fall körs anpassad SQL långsammare än frågor som skapas av Tableau. Tableau kan inte optimera frågor på anpassad SQL. Men i händelse av att du måste använda anpassad SQL ska du använda ett extrakt så att frågan endast körs en gång. Mer information finns i Ansluta till en anpassad SQL-fråga.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!