Förstå dina data på databasnivå

När du förstår hur olika faktorer i databasdesignen påverkar prestandan i Tableau blir det lättare för dig och databasteamet att optimera data på databasnivå.

Implementera stöd för referensintegritet

Databaser som har stöd för referensintegritet stöder funktionen Anta referensintegritet i Tableau, som förbättrar prestandan för inre kopplingar. Det krävs tid och resurser för att bearbeta kopplingar på databasservern. När du kopplar flera tabeller i en datakälla använder Tableau en funktion som användaren vanligtvis inte ser, som sorterar bort kopplingar. Med den här funktionen körs frågor endast mot relevanta tabeller i stället för mot alla tabeller som definierats i kopplingen. Bortsorteringen av kopplingar sker endast om referensintegritet har definierats mellan tabeller. Mer information finns i Anta referensintegritet för kopplingar.

Se till att användarna har behörighet att skapa tillfälliga tabeller i databasen

Kan användarna skapa och ta bort tillfälliga tabeller i databasen, och har miljön tillräckligt med buffringsutrymme för frågorna som körs? Tillfälliga tabeller skapas i Tableau för att förbättra prestandan och utöka funktioner. De tillfälliga tabellerna lagrar tillfälligt information som är specifik för en anslutning. Om möjligheten att skapa tillfälliga tabeller i databasen är begränsad påverkar det arbetsböckernas och vyernas prestanda.

Skapa index för tabeller

Indexera tabellerna i relationsdatabasen. När du indexerar en datauppsättning identifierar du de fält som du ofta filtrerar med och lägger till dem i indexet. Om du har ett fält som du ofta använder som kontextfilter kan det vara en bra idé att definiera det som primärt index. Om du arbetar med Access-tabeller som har fler än 200 000 rader med data bör du överväga att skapa index för tabellerna. Om du behöver hjälp med det söker du efter ”index” i onlinehjälpen för Access. Officiellt kan du lagra 2 GB data (runt 1–2 miljoner rader) i en Access-databas, men prestandan blir sämre långt innan den gränsen nås.

Många DBMS-miljöer (databashanteringssystem) har hanteringsverktyg som granskar en fråga och rekommenderar index som kan vara till hjälp.

Dela upp data

Ofta kan du förbättra prestandan genom att partitionera en stor databastabell i flera mindre tabeller. Du kan till exempel skapa ett kluster med Access-tabeller som hanterar specifika deluppsättningar av dina data.

Använda en databasserver

Om du har en stor mängd data kan du överväga att lagra dem på en databasserver som till exempel Oracle, MySQL eller Microsoft SQL Server. Professional Edition av Tableau kan ansluta till den här typen av stora databasservrar.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!