Kör ditt flöde

Viktigt: Från och med version 2020.4.1 behövs inte längre Datahantering för att köra flöden manuellt på webben. Det krävs endast (med Tableau Prep Conductor aktiverat) om du planerar att köra dina flöden enligt ett schema.

För att generera din flödesutmatning måste du köra ditt flöde. När du kör flödet körs alla dina data (inte bara det dataurval du eventuellt arbetar med) genom dina flödessteg. Alla dina rensningsåtgärder tillämpas på din fullständiga datauppsättning, vilket resulterar i en ren datauppsättning som du nu kan använda för att analysera dina data.

Obs! Från och med version 2021.4.1 ombeds du att ange parametervärden när du kör flöden som innehåller parametrar. Du måste ange de parametervärden som är obligatoriska. Du kan också ange valfria parametervärden eller acceptera det aktuella värdet (standardvärdet) för parametern. Mer information om hur man hanterar parametrar i flöden finns i Kör flöden med parametrar.

Alternativ för att köra flöden

Kör dina flöden manuellt från kommandoraden med hjälp av flödesmetoderna Tableau Server REST API eller med hjälp av ett schema.

Kör flöden manuellt

När du kör flöden manuellt kan du bara köra ett flöde i taget. Du kan köra hela flödet eller köra flödet för en vald utmatning.

Om du kör flöden i webbredigering (version 2020.4 och senare) måste flödet publiceras på servern för att köra det, och du kan inte köra ett annat flöde förrän det första flödet är klart, inte ens från en separat flik. Mer information finns i Publicera ett flöde i Tableau Server eller Tableau Cloud.

Antalet flöden du kan köra på en dag i Tableau Cloud begränsas också av platsadministratören. Mer information finns i Platskapacitet för Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Cloud-hjälpen.

 1. Öppna ditt flöde i Tableau Prep Builder eller på din server.
 2. Gör något av följande:
  • Klicka på Kör i den övre menyn för att köra hela flödet eller klicka på listrutepilen för att välja flödesutmatning i listan.

  • Från sidan Utforska på servern högerklickar eller Cmd-klickar (MacOS) du på Fler åtgärder och väljer Kör nu på menyn. Hela ditt flöde körs då.

  • Klicka på ett utmatningssteg i flödet och sedan på Kör flöde i rutan Utmatning.

   Om flödet inte är öppet på webben måste du klicka på Redigera flöde för att öppna flödet i redigeringsläget. Klicka sedan antingen på Publicera för att publicera flödet eller acceptera uppmaningen att publicera flödet och klicka sedan på Kör flöde.

 

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!