Hantera licenser för Tableau Desktop och Tableau Prep

Tableau Desktop och Tableau Prep Builder kan licensieras under en prenumerationslicensmodell. När du köper ett nytt Tableau Server-system eller en ny prenumeration på Tableau Cloud utfärdas dock inte längre produktnycklar för Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder. Istället använder du inloggningsbaserad licenshantering för att aktivera och logga in på Tableau Server eller Tableau Cloud. Mer information finns i Aktivera Tableau med hjälp av inloggningsbaserad licenshantering(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Prenumerationslicenser måste förnyas och produktnyckeln uppdateras för att säkerställa en oavbruten tjänst. Du kan kontinuerliga förnya prenumerationslicensen efter utgången av varje angiven period. Om du inte förnyar din licens och den löper ut slutar Tableau att fungera och du kommer inte längre att ha tillgång till programvaran. Mer information om hur du förnyar licensen finns i Så här förnyar du Tableau-licenser(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Obs! Provlicenser för Tableau Desktop eller Tableau Prep löper ut efter en viss tid, vanligtvis 14 dagar. När provperioden har löpt ut måste du köpa en licens(Länken öppnas i ett nytt fönster) för att fortsätta använda produkten.

Visa licensdata

När du har installerat Tableau Desktop eller Tableau Prep öppnar du programmet och navigerar sedan till Hjälp > Hantera produktnycklar från övermenyn för att se information om vilken typ av licens du har och när den löper ut.

Du kan även aktivera eller inaktivera en produktnyckel eller uppdatera en produktnyckel för underhåll från den här dialogrutan om du inte använder alternativet Virtuell dator (ATR).

Obs! Tableau erbjuder prenumerationslicenser som ger flera olika kapaciteter. Den typ av licens som du har visas i fältet Produkt. Mer information om de olika typer av användarbaserade licenser som finns tillgängliga finns i Användarbaserade licenser(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Tableau Server.

Befintliga Tableau Desktop-användare kan ha en evig (permanent) licens. Eviga licenser upphör inte att gälla och fältet Licensen går ut i dialogrutan Hantera produktnycklar visar ”Permanent”. För att få tillgång till produktuppdateringar och teknisk support måste du dock köpa support- och underhållstjänster. Dessa tjänster måste förnyas för att du ska fortsätta att erhålla tjänsten. Eviga (permanenta) licenser är inte längre tillgängliga för Tableau Desktop.

Använd följande knappar för ändra din produktnyckel:

 • Uppdatera (endast utan inloggningsbaserad licenshantering och utan virtuell dator): Klicka på knappen Uppdatera för att uppdatera en underhållslicens som löper ut. Stäng sedan och starta om Tableau Desktop. Om datumet för Underhåll slutar gälla inte uppdateras ska du kontakta din licensadministratör eftersom nyckeln eller underhållsavtalet kan ha ändrats.

  En produktnyckel vars värde för Underhåll slutar gälla listas som ”Permanent”, som visas i dialogrutan Hantera produktnycklar ovan, är en äldre produktnyckel. Du kan uppdatera en permanent produktnyckel när som helst så länge slutdatumet för underhåll som anges i Tableaus kundportal är senare än det datum som visas i dialogrutan Hantera produktnycklar i Desktop.

  Om produktnyckeln har nått sitt utgångsdatum (icke-permanenta produktnycklar) kan den inte uppdateras. Gå till Tableaus kundportal så får du en uppdaterad produktnyckel för prenumeration och kan utföra en ny aktivering. Om produktnyckeln inte har nått sitt utgångsdatum kan den uppdateras. När du uppdaterar en produktnyckel som inte har gått ut ännu ändras endast värdet ”Licensen går ut” och inte produktnyckeln. Produktnyckeln ändras när den når sitt utgångsdatum.

  För att uppdatera en underhållsnyckel från kommandoraden, se Uppdatera produktnyckeln(Länken öppnas i ett nytt fönster) i driftsättningsguiden för Tableau Desktop och Tableau Prep.

  Obs! Du kan inte uppdatera produktnyckeln om Tableau Desktop är offline. Om du aktiverar Tableau Desktop i offlineläge måste du skaffa och aktivera en ny nyckel från Tableau-kundportalen.

 • Inaktivera (endast utan inloggningsbaserad licenshantering och utan virtuell dator): Välj en produktnyckel i listan och klicka på Inaktivera så inaktiveras produktnyckeln. Inaktivera en produktnyckel om du behöver flytta produktnyckeln till en annan dator eller när du inte längre behöver produktnyckeln på den datorn.

  Mer information om hur du inaktiverar en produktnyckel finns i Flytta eller inaktivera produktnycklar(Länken öppnas i ett nytt fönster) i driftsättningsguiden för Tableau Desktop och Tableau Prep.

 • Aktivera: När Tableau Desktop eller Tableau Prep har installerats klickar du på Aktivera för att öppna aktiveringsdialogrutan och ange din produktnyckel. Om du får ett felmeddelande och inte kan aktivera Tableau Desktop eller Tableau Prep med produktnyckeln ska du kontakta Tableaus support(Länken öppnas i ett nytt fönster).

  Mer information om hur du aktiverar en produktnyckel finns i Aktivera och registrera din produkt(Länken öppnas i ett nytt fönster) i driftsättningsguiden för Tableau Desktop och Tableau Prep.

Uppdatera produktnycklar automatiskt med licenser för noll driftstopp

Från och med Tableau version 2021.1 kanske internetanslutna Tableau Desktop- och Tableau Prep Builder-användare inte behöver uppdatera produktnycklarna manuellt. Periodlicenser uppdateras automatiskt utan att någon åtgärd krävs 14 dagar innan prenumerationen går ut om användaren är inloggad på Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder. Permanenta produktnycklar uppdateras inte automatiskt och måste uppdateras manuellt med menyalternativet Hantera produktnycklar.

Tableau Desktop och Tableau Prep Builder försöker uppdatera en aktiv produktnyckel i bakgrunden och varnar användare, 14 dagar innan licensen löper ut, om uppdateringen i bakgrunden misslyckades. Tableau försöker uppdatera en produktnyckel tre gånger (14 dagar, 2 dagar och 1 dag innan licensen löper ut) för att återspegla förlängningar av licensens slutdatum, som ett resultat av din prenumerations förnyelse. Produktnyckeln uppdateras endast om en Tableau Desktop-användare loggar in på Tableau Desktop under denna tidsperiod. För användare som inte loggar in på Tableau Desktop varje dag måste du uppdatera produktnycklarna med menyalternativet Hantera produktnycklar.

Spåra licensanvändnings- och utgångsdata för Tableau Desktop

Om du vill spåra och visa licensanvändnings- och utgångsdata för Tableau Desktop i Tableau Server måste du konfigurera Tableau Desktop för att skicka licensdata till Tableau Server med ett visst intervall och sedan aktivera rapportering på Tableau Server.

Detta ger serveradministratörer tillgång till två rapporter:

 • Användning av Desktop-licenser: I denna rapport kan serveradministratörer se användningsdata för Tableau Desktop-licenser i organisationen.

 • Utgångsdatum för Desktop-licenser: I denna rapport får serveradministratörer information om vilka Tableau Desktop-licenser i organisationen som har gått ut eller behöver förnyat underhåll.

Om Tableau Desktop och Tableau Server har konfigurerats för licensrapportering ser du de här två rapporterna listade på sidan Serverstatus i avsnittet Analys när du loggar in på Tableau Server som administratör.

Om du inte ser dessa rapporter listade kanske Tableau Desktop och Tableau Server inte har konfigurerats för att rapportera om Tableau Desktop-användning.

Information om hur du konfigurerar Tableau Desktop och Tableau Server för användningsrapportering finns i Hantera licensanvändning för Tableau Desktop(Länken öppnas i ett nytt fönster) i driftsättningsguiden för Tableau Desktop och Tableau Prep.

Ytterligare resurser

Mer information om licenshantering finns i följande ämnen:

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!