จัดการผู้ใช้และกลุ่ม

คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ไปยังไซต์ Tableau Cloud ของคุณและกำหนดบทบาทในไซต์ของผู้ใช้ ซึ่งจะกำหนดระดับการเข้าถึงของผู้ใช้แต่ละคน หากต้องการทำให้การจัดการผู้ใช้หลายคนง่ายขึ้น คุณสามารถจัดระเบียบผู้ใช้ให้เป็นกลุ่ม

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ