Hantera bakgrundsjobb i Tableau Cloud

I Tableau Cloud kan användare schemalägga extraktuppdateringar, prenumerationer eller flöden så att de körs regelbundet. Dessa schemalagda objekt kallas för Uppgifter. Bakgrundsprocessorn initierar unika instanser av de här uppgifterna för att köra dem då de är schemalagda. De unika instanser av uppgifter som initieras som ett resultat av detta kallas för Jobb. Jobb skapas också för körningar som initieras manuellt genom att klicka på alternativet Kör nu i webbgränssnittet, eller programmatiskt genom REST API- eller tabcmd-kommandon.

Till exempel skapas en extraktuppdatering som körs dagligen klockan 09:00. Detta är en extraktuppdateringsuppgift, och klockan 09:00 varje dag skapas ett jobb som körs av bakgrundsprocessorn.

När de här jobben körs kan det hända att bakgrundsprocessorn använder mycket resurser vid olika tidpunkter under dagen. Med hjälp av funktionen Jobbhantering kan platsadministratörer få mer information om de här jobben som utförs på deras plats och vidta åtgärder för jobben för att hantera användningen av på ett bättre sätt.

Du kan också hantera dina resurser med inställningarna Kör nu på sidan för allmänna inställningar genom att antingen tillåta eller blockera användare från att köra jobb manuellt. Detta alternativ väljs som standard för att låta användare köra jobb manuellt. Förhindra att användare kör jobb manuellt genom att avmarkera kryssrutan.

Sidan Jobb som innehåller information om jobb kan nås genom att navigera till menyn Befintliga uppgifter i den vänstra navigeringsmenyn.

Obs! Information om jobb kan endast visas av platsadministratörer.

Översikt

Det här ämnet beskriver hur du granskar och förstår informationen som visas på jobbsidan.

Din Tableau Cloud-webbplats har kapacitet att stödja alla dina användares analysbehov. En plats inkluderar kapacitet för lagring och uppgifter som måste utföras på platsen för extrakt, mätvärden, prenumerationer och flöden. (Den äldre mätvärdesfunktionen togs bort i februari 2024 för Tableau Cloud och kommer inte att finnas i Tableau Server version 2024.2. Mer information finns i Skapa och felsöka mätvärden (utfasad).) På jobbsidan kan du övervaka uppgifterna för din Tableau Cloud-plats. Mer information om platskapacitet finns i Platskapacitet för Tableau Cloud.

Längst upp på sidan finns statistik på hög nivå över antalet Misslyckade, Slutförda och Avbrutna jobb under de senaste 24 timmarna. Att tillämpa filter ändrar inte de här värdena.

För varje jobb som genereras finns ett jobb-ID, statusen för jobbet, prioriteten, typen av uppgift som jobbet genererades från, aktuell körtid (om jobbet pågår), aktuell kötid (om det är köat) samt genomsnittlig körtid och genomsnittlig kötid.

Tableau registrerar historiska kör- och kötider för att beräkna den genomsnittliga körtiden och genomsnittliga kötider. Både genomsnittliga körtider och genomsnittliga kötider beräknas som viktade medelvärden med hjälp av följande formel: ((aktuell körtid eller kötid i genomsnitt x 4) + senaste körtid eller kötid)/ 5.

Jobb-ID kan vara användbart när jobb visas i adminvyer . När du klickar på jobb-ID:t får du mer detaljerad information om jobbet, till exempel jobb-LUID, projektnamn, schema, innehållsnamn, innehållsägare, jobbskapare och senaste gången jobbet kördes framgångsrikt.

Obs! Om du kör en Uppdatera nu från sidan Datakällor visas endast LUID-informationen i dialogrutan Jobbinformation.

Typer av uppgifter

Det finns flera typer av uppgifter:

 • Bridge-uppdatering: Inkluderar fullständiga och inkrementella extraktuppdateringar som använder Cloud-scheman. Mer information finns i Om Bridge-uppdateringsjobb.

 • Extrakt: Här ingår att skapa extrakt, inkrementella extraktuppdateringar samt fulla extraktuppdateringar. .

 • Prenumerationer: Inkluderar prenumerationer på arbetsböcker och vyer. Läs mer i Skapa en prenumeration på en vy eller arbetsbok.

 • Flöde: Det här inkluderar schemalagda flöden och manuella flödeskörningar. Se Körtidskapacitet för jobb för information om maximal körtid för flöden och Kapacitet för samtidiga jobb för kapacitetsbegränsningar vid körning av samtidiga flödesjobb. Om du schemalägger fler flöden än antalet resursblock kan detta resultera i ett fel. Se kunskapsbasartikeln Flödesjobb väntar för mer information.

 • Kryptering: Inkluderar följande:

  • Kryptering och dekryptering av extrakt
  • Kryptering och dekryptering av flöden
  • Ändra sessionsnyckel för extrakt och flöden

Filter

Du kan filtrera för att bara se vissa jobb. De tillgängliga filtren är Typ av jobbstatus, Typ av uppgift och Tidsintervall. För filtret Tidsintervall kan du välja mellan de senaste en till 24 timmarna i steg om fyra timmar.

Avbryta jobb

Extraktuppdateringar, prenumerationer och flödeskörningar kan avbrytas. Du kan bara avbryta ett jobb i taget och det går inte att välja flera jobb åt gången för att avbryta.

När du avbryter ett jobb skickas ett e-postmeddelande med tidpunkten då jobbet avbröts, det påverkade innehållet och tiden som jobbet kördes innan det avbröts till mottagarna som du väljer i dialogrutan Avbryt jobb. Dessutom kan du lägga till dina anpassade anteckningar som ska inkluderas i e-postmeddelandet.

Om du inte väljer några mottagare kommer jobbet att avbrytas, men inget e-postmeddelande kommer att skickas.

Om du vill avbryta ett jobb klickar du på uteslutningstecknen bredvid jobb-ID:t och använder dialogrutan för att avbryta jobbet:

Status

Jobb kan ha sju typer av status. När du hovrar över varje status visas mer relevant information.

 • Slutfört: Det här jobbet visas som Slutfört och du kan se tidpunkten då jobbet slutfördes i verktygstipset som visas när du hovrar över statusen.

 • Pågående: Det här jobbet visas som Pågår. En tid för hur länge jobbet har körts visas i verktygstipset när du hovrar över statusen.

 • Pågår: Det här jobbet Pågår, men är Försenat. Tableau håller reda på de genomsnittliga körtiderna för samma jobb och om den aktuella körtiden är längre än den genomsnittliga körtiden anses det vara försenat. Tider för hur mycket längre än genomsnittet jobbet har körts och dess genomsnittliga körtid anges i verktygstipset som visas när du hovrar över statusen.

 • Väntar: Det här jobbet Väntar för närvarande på att köras när det finns tillräckligt med kapacitet för bakgrundsprocessorn. En tid för hur länge jobbet har varit i kön visas i verktygstipset som visas när du hovrar över statusen.

 • Väntar: Flödet kan inte köras eftersom antalet resursblock är mindre än antalet flöden du har schemalagt och platsen har nått sin gräns för samtidiga jobb.

 • Väntar: Det här jobbet Väntar för närvarande, men är Försenat. Tableau håller reda på de genomsnittliga kötiderna för samma jobb och om den aktuella kötiden är längre än den genomsnittliga kötiden anses det vara försenat. Tider för hur mycket längre än genomsnittet jobbet har köat anges i verktygstipset som visas när du hovrar över statusen.

 • Avbrutet: Det här jobbet har avbrutits av en platsadministratör. Tiden när jobbet avbröts och hur länge det kördes innan det avbröts anges i verktygstipset som visas när du hovrar över statusen.

 • Misslyckades: Det här jobbet visas som misslyckat. Tiden när jobbet misslyckades, hur länge det kördes innan det misslyckades och varför jobbet misslyckades anges i verktygstipset som visas när du hovrar över statusen.

 • Uppskjutet: Det här jobbet visas som misslyckat med en pausikon. Om jobbet misslyckas 5 gånger i följd skjuts jobbet upp. Uppskjutna uppgifter är fortfarande tillgängliga, men bakgrundsprocessorn kommer inte att skapa jobb för de här uppgifterna förrän de återupptas av användaren.

Om Bridge-uppdateringsjobb

Även om Bridge-uppdateringsjobb kan generera samma status som andra jobbtyper skiljer sig Bridge-uppdateringsjobben på följande sätt:

 • Avbryta jobb: Bridge-uppdateringsjobb kan inte avbrytas från sidan Jobb. Se istället till att Bridge-klienter är konfigurerade med lämplig tidsgräns för att förhindra missbruk av uppdateringar. Mer information finns i Ändra Bridge-klientinställningar.

 • Jobbstatus ”Skickat till Bridge”: En ”Skickat till Bridge”-status indikerar ett slutfört Bridge-uppdateringsjobb. Ett slutfört Bridge-uppdateringsjobb innebär att uppdateringsjobbet har skickats till en Bridge-klient i poolen. Ett slutfört Bridge-uppdateringsjobb indikerar inte om själva uppdateringen slutfördes framgångsrikt. Om en uppdatering misslyckas av någon anledning meddelas utgivaren (ägaren av datakällan) via både en kontoavisering och en e-postavisering. De här aviseringarna förser utgivaren med felsökningssteg för att hjälpa till att lösa problemet.

 • Prenumerations- och Bridge-uppdateringsjobb: Prenumerationsjobb kan inte initieras av slutförda Bridge-uppdateringsjobb. Det här beror på att ett slutfört Bridge-uppdateringsjobb endast anger om uppdateringsjobbet har skickats till en Bridge-klient i poolen och inte om uppdateringsjobbet har slutförts framgångsrikt.

Obs! 

 • Uppdateringsjobb som ursprungligen kommer från (äldre) Bridge-scheman fångas inte upp på sidan Jobb. För att övervaka uppdateringsjobb för (äldre) Bridge-scheman kan du hänvisa till administratörsvyn Bridge-extrakt. Mer information finns i Bridge-extrakt.
 • Mer information om felsökning av Bridge-fel som du ser på sidan Jobb finns i Felsöka gruppering.
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!