tabcmd-kommandon

Obs! I de flesta fall måste du använda kommandoradsverktyget tabcmd 2.0 med Tableau Cloud. Tabcmd 2.0 finns på Tableau tabcmd(Länken öppnas i ett nytt fönster). Med den här nya versionen kan du köra tabcmd-kommandon på MacOS och Linux, autentisera med personliga åtkomsttoken (PAT:er) och uppfylla kraven för flerfaktorsautentisering (MFA). Version 2.0 bygger på offentliga slutpunkter i den Python-baserade Tableau Server-klienten.

Följande kommandon går att använda med tabcmd-kommandoradsverktyget på Tableau Cloud:

addusers gruppnamn

Lägger till användare i en specifik grupp.

Exempel

tabcmd addusers "Development" --users "users.csv"

Alternativ

--users

Lägger till användare i angiven .csv-fil för den angivna gruppen. Filen bör vara en enkel lista med ett användarnamn per rad. Användarnamn är inte skiftlägeskänsliga. Användarna bör redan vara skapade på Tableau Cloud.

Mer information finns i Riktlinjer för import av CSV-fil.

--[no-]complete

När den är inställd på complete kräver detta alternativ att alla rader ska vara giltiga för att det ska gå att göra ändringar. --complete används om inget annat anges.

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

Obs! Visa angivna kommandon gäller inte när du använder tabcmd med Tableau Cloud.

-s, --server

URL för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Cloud, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Använd detta alternativ om den angivna användaren är knuten till mer än en plats. Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

createextracts

Skapar extrakt för en publicerad arbetsbok eller datakälla.

Alternativ

-d, --datasource

Namnet på måldatakällan för generering av extrakt.

--embedded-datasources

En blankstegsavgränsad lista över inbäddade namn på datakällor i målarbetsboken. Bifoga namn på datakällor med dubbla citattecken om de innehåller blanksteg. Enbart tillgängligt vid skapande av arbetsboksextrakt.

--encrypt

Skapa krypterat extrakt.

--include-all

Inkludera alla inbäddade datakällor i målarbetsboken. Enbart tillgängligt vid skapande av arbetsboksextrakt.

--parent-project-path

Sökvägen för det projekt som är överordnat det projekt som innehåller målresursen. Du måste specificera projektnamnet med -- projekt.

--project

Namnet på projektet som innehåller målresursen. Endast nödvändigt om --arbetsbok eller --datakälla har angetts. Om inte annat anges används standardprojektet ”Standard”.

-u, -url

Resursens kanoniska namn som den visas i webbadressen.

-w, -workbook

Namnet på målarbetsboken vid generering av extrakt.

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

Obs! Visa angivna kommandon gäller inte när du använder tabcmd med Tableau Cloud.

-s, --server

URL för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Cloud, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Använd detta alternativ om den angivna användaren är knuten till mer än en plats. Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

creategroup gruppnamn

Skapar en grupp. Använd addusers för att lägga till användare efter att gruppen har skapats.

Exempel

tabcmd creategroup "Development"

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

Obs! Visa angivna kommandon gäller inte när du använder tabcmd med Tableau Cloud.

-s, --server

URL för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Cloud, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Använd detta alternativ om den angivna användaren är knuten till mer än en plats. Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

createproject projektnamn

Skapar ett projekt.

Exempel

tabcmd createproject -n "Quarterly_Reports" -d "Workbooks showing quarterly sales reports."

Alternativ

-n, --name

Anger namnet på projektet som du vill skapa.

--parent-project-path

Anger namnet på det överordnade projektet för det kapslade projektet enligt alternativet -n. Till exempel, om du vill ange ett projekt med namnet ”Nested” i ett ”Main”-projekt använder du följande syntax: --parent-project-path "Main" -n "Nested".

-d, --description

Anger en beskrivning av projektet.

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

Obs! Visa angivna kommandon gäller inte när du använder tabcmd med Tableau Cloud.

-s, --server

URL för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Cloud, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Använd detta alternativ om den angivna användaren är knuten till mer än en plats. Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

createsiteusers filnamn.csv

Lägger till användare på platsen baserat på den angivna informationen i filen med de kommaseparerade värdena (CSV). Om användaren inte redan finns på servern skapar det här kommandot användaren innan samma användare läggs till på platsen.

CSV-filen måste innehålla ett eller flera användarnamn och kan även innehålla (för varje användare) ett lösenord, fullständigt namn, licenstyp, administratörsnivå, utgivare (ja/nej) och e-postadress. Se Riktlinjer för import av CSV-fil för mer information om formatet på CSV-filen.

Som ett alternativ till att inkludera administratörsnivån och utgivarbehörigheter i CSV-filen kan du skicka information om åtkomstnivå genom att inkludera alternativet --role. Ange sedan den platsroll du vill tilldela användare som anges i CSV-filen.

Som standard läggs användarna till på den plats som du är inloggad på. Om du vill lägga till användare på en annan plats inkluderar du det globala alternativet --site och ange platsen i fråga. (Du måste ha behörighet att skapa användare på den plats du anger).

Exempel

tabcmd createsiteusers "users.csv" --role "Explorer"

Alternativ

--admin-type

Inaktuellt. Använd alternativet --role i stället.

--auth-type

Ställer in autentiseringstypen (TableauID eller SAML) för samtliga användare i .csv. Om inget anges är standard TableauID.

Obs! Om du vill använda SAML-autentisering måste platsen vara SAML-aktiverad också. Mer information finns i Aktivera SAML-autentisering på en webbplats.

--[no-]complete

Inaktuellt. Standardfelbeteende: Om det finns fler än 3 fel inom ett tioradigt intervall misslyckas kommandot.

--no-publisher

Inaktuellt. Använd alternativet --role i stället.

--nowait

Vänta inte på att asynkrona jobb ska slutföras.

--publisher

Inaktuellt. Använd alternativet --role i stället.

--role

Anger en platsroll för alla användare i .csv-filen. När du vill tilldela platsroller med alternativet --roll ska du skapa en separat CSV-fil för varje platsroll.

Följande värden är giltiga: ServerAdministrator, SiteAdministratorCreator, SiteAdministratorExplorer, SiteAdministrator, Creator, ExplorerCanPublish, Publisher, Explorer, Interactor, Viewer och Unlicensed.

Standard för nya användare är Unlicensed och Ej ändrade för befintliga användare. Om du har en användarbaserad serverinstallation och om kommandot createsiteusers skapar en ny användare men du redan har nått gränsen för antalet licenser för dina användare, läggs användare till som ej licensierade användare.

Obs! Om du vill tilldela platsrollen ServerAdministrator på en Tableau Server för flera platser med alternativet --role använder du kommandot createusers i stället för createsiteusers.

--silent-progress

Visa inte förloppsmeddelanden för kommandot.

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

Obs! Visa angivna kommandon gäller inte när du använder tabcmd med Tableau Cloud.

-s, --server

URL för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Cloud, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Använd detta alternativ om den angivna användaren är knuten till mer än en plats. Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

Ta bort arbetsbok-namn eller datakälla-namn

Tar bort den angivna arbetsboken eller en datakälla från servern.

Kommandot använder det namn på arbetsboken eller datakällan som visas på servern, inte det publicerade filnamnet.

Exempel

tabcmd delete "Sales_Analysis"

Alternativ

-r, --project

Namnet på projektet som innehåller den arbetsbok eller datakälla som ska tas bort. Om detta inte är angivet antar programmet att du vill använda standardprojektet.

--parent-project-path

Anger namnet på det överordnade projektet för det kapslade projektet enligt alternativet -r. Till exempel, om du vill ange ett projekt med namnet ”Nested” i ett ”Main”-projekt använder du följande syntax: --parent-project-path "Main" -r "Nested".

--workbook

Namnet på den arbetsbok som ska tas bort.

--datasource

Namnet på den datakälla som ska tas bort.

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

Obs! Visa angivna kommandon gäller inte när du använder tabcmd med Tableau Cloud.

-s, --server

URL för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Cloud, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Använd detta alternativ om den angivna användaren är knuten till mer än en plats. Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

deleteextracts

Tar bort extrakt för en publicerad arbetsbok eller datakälla.

Alternativ

-d, --datasource

Namnet på måldatakällan för borttagande av extrakt.

--embedded-datasources

En blankstegsavgränsad lista över inbäddade namn på datakällor i målarbetsboken. Bifoga namn på datakällor med dubbla citattecken om de innehåller blanksteg. Enbart tillgängligt vid borttagning av arbetsboksextrakt.

--encrypt

Skapa krypterat extrakt.

--include-all

Inkludera alla inbäddade datakällor i målarbetsboken.

--parent-project-path

Sökvägen för det projekt som är överordnat det projekt som innehåller målresursen. Du måste specificera projektnamnet med -- projekt.

--project

Namnet på projektet som innehåller målresursen. Endast nödvändigt om --arbetsbok eller --datakälla har angetts. Om inte annat anges används standardprojektet ”Standard”.

-u, -url

Resursens kanoniska namn som den visas i webbadressen.

-w, -workbook

Namnet på målarbetsboken vid borttagning av extrakt.

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

Obs! Visa angivna kommandon gäller inte när du använder tabcmd med Tableau Cloud.

-s, --server

URL för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Cloud, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Använd detta alternativ om den angivna användaren är knuten till mer än en plats. Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

deletegroup gruppnamn

Tar bort angiven grupp från servern.

Exempel

tabcmd deletegroup "Development"

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

Obs! Visa angivna kommandon gäller inte när du använder tabcmd med Tableau Cloud.

-s, --server

URL för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Cloud, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Använd detta alternativ om den angivna användaren är knuten till mer än en plats. Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

deleteproject projektnamn

Tar bort angivet projekt från servern.

Att använda tabcmd låter dig endast ange ett projekt på toppnivå i en projekthierarki. Använd motsvarande Tableau REST API(Länken öppnas i ett nytt fönster)-anrop för att automatisera uppgifter som du vill utföra på ett projekt inom ett överordnat projekt.

Exempel

tabcmd deleteproject "Designs"

Alternativ

--parent-project-path

Anger namnet på det överordnade projektet för det kapslade projektet enligt kommandot. Till exempel, om du vill ange ett projekt med namnet ”Design” i ett ”Main”-projekt använder du följande syntax: --parent-project-path "Main" "Designs".

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

Obs! Visa angivna kommandon gäller inte när du använder tabcmd med Tableau Cloud.

-s, --server

URL för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Cloud, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Använd detta alternativ om den angivna användaren är knuten till mer än en plats. Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

deletesiteusers filnamn.csv

Tar bort användarna från den plats du är inloggad på. De användare som tas bort anges i en fil som inkluderar en enkel lista med ett användarnamn per rad. (Ingen ytterligare information än användarnamnet krävs).

Om servern bara har en plats eller om användaren tillhör endast en plats tas användare som standard också bort från servern. Om servern i Tableau Server Enterprise-installationen omfattar flera platser kommer de användare som är tilldelade platsrollen Serveradministratör att tas bort från platsen, men inte från servern.

Om användaren äger innehåll ändras deras roll till Olicensierad, men användaren tas inte bort från vare sig servern eller platsen. Innehållet tillhör fortsatt användaren. Du måste ändra ägandeskapet för innehållet och försöka på nytt för att ta bort användaren helt.

Exempel

tabcmd deletesiteusers "users.csv"

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

Obs! Visa angivna kommandon gäller inte när du använder tabcmd med Tableau Cloud.

-s, --server

URL för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Cloud, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Använd detta alternativ om den angivna användaren är knuten till mer än en plats. Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

export

Exportera en vy eller arbetsbok från Tableau Cloud och sparar i en fil. Med det här kommandot kan du även exportera endast de data som används för en vy. Vydata exporteras på sammanfattningsnivå. Du måste använda Tableau Server-användargränssnittet för att exportera data på detaljnivå. Mer utförlig information finns i Hämta vyer och arbetsböcker(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Observera följande när du använder det här kommandot:

 • Behörigheter: Behörigheten Exportera bild krävs för export. Den här behörigheten är som standard satt som ”Tillåten” eller ”Nedärvd” för alla roller, men det går även att tilldela behörighet per arbetsbok eller vy.

 • Exportera data: Använd alternativet --csv om du bara vill exportera data för en vy. På så sätt exporteras de sammanfattningsdata som används i vyn till en csv-fil.

 • Ange vilken vy, arbetsbok eller vilka data som ska exporteras:

  • Använd delar av URL-adressen för att ange vad som ska exporteras, framför allt strängen "workbook/view" eftersom den visas i URL-adressen för arbetsboken eller vyn. Använd inte ”eget namn” och uteslut sessions-ID:t :iid=<n> i slutet av URL-adressen.

   URL-adressen för urvalsvyn Order Details i Tableau som finns i arbetsboken Superstore ser till exempel ut ungefär så här: <server_name>/#/views/Superstore/OrderDetails?:iid=2

   Använd strängen Superstore/OrderDetails för att exportera vyn Order Details.

   Använd inte Superstore/Order Details eller Superstore/OrderDetails?:iid=2.

  • Använd -t <site_id> om servern kör flera platser och arbetsboksvyn finns på en annan plats än Standard.

  • Om du vill exportera en arbetsbok hämtar du URL-strängen genom att öppna en vy i arbetsboken och inkludera vyn i strängen som används.

   Använd strängen Superstore/OrderDetails i ovanstående exempel för att exportera arbetsboken Superstore.

  • Arbetsboken måste ha publicerats med alternativet Visa blad som flikar markerat i Tableau Desktop Publish-dialogrutan för att kunna exporteras.

   Obs! Det går inte att exportera den Tableau-arbetsbok som innehåller administratörsvyer(Länken öppnas i ett nytt fönster).

  • Lägg till ett parameterfilter med detta format för att filtrera nedladdade data:

   ?<filter_name>=value

   eller med följande vid parametersfiltrering av parametrar med visningsnamn som matchat mätvärdet eller dimensionen:

   ?Parameters.<filter_name>=value

 • Format på sparad fil: Formatalternativen varierar beroende på vad som ska exporteras. Arbetsböcker går bara att exportera som PDF-filer med hjälp av argumentet --fullpdf. Vyer kan exportera som PDF- (--pdf) eller PNG-filer (--png).

 • Namn och plats för den sparade filen (valfritt): Om inget namn anges väljs ett baserat på vy- eller arbetsboksnamnet. Om ingen plats anges sparas filen i den aktuella arbetsmappen. Annars kan du ange en fullständig sökväg eller en som är relativ till din aktuella arbetsmapp.

  Obs! Du måste lägga till ett filnamnstillägg som .csv eller .pdf. Kommandot lägger inte automatiskt till filtillägget i filnamn som du anger.

 • Webbsideobjekt på instrumentpaneler läggs inte till i PDF-exporter: Det går att lägga till ett webbsideobjekt på instrumentpanelen. Vid export av instrumentpaneler med webbsideobjekt till en PDF-fil inkluderas webbsideobjektet inte i PDF-filen.

 • Icke-ASCII-tecken, ASCII-tecken som inte är standard och PDF-exporter: Om du vill exportera en vy eller arbetsbok med ett namn som innehåller tecken som inte är del av ASCII-teckenuppsättningen eller en ASCII-teckenuppsättning som inte är standard måste tecknet URL-kodas (procentkodning).

  Om kommandot till exempel innehåller staden Zürich måste du URL-koda den som Z%C3%BCrich:

  tabcmd export "/Cities/Sheet1?locationCity=Z%C3%BCrich" -fullpdf

Rensa cacheminne för att använda realtidsdata

Du kan också välja att lägga till URL-parametern ?:refresh=yes för att tvinga fram en ny datafråga i stället för att hämta resultatet från cacheminnet. Om du använder tabcmd med egna skript och ofta använder URL-parametern refresh kan det påverka prestanda negativt. Vi rekommenderar att du endast använder refresh när realtidsdatakrävs, till exempel på en enda instrumentpanel i stället för på en hel arbetsbok.

Exempel

Vyer

tabcmd export "Q1Sales/Sales_Report" --csv -f "Weekly-Report.csv"

tabcmd export -t Sales "Sales/Sales_Analysis" --pdf -f "C:\Tableau_Workbooks\Weekly-Reports.pdf"

tabcmd export "Finance/InvestmentGrowth" --png

tabcmd export "Finance/InvestmentGrowth?:refresh=yes" --png

Arbetsböcker

tabcmd export "Q1Sales/Sales_Report" --fullpdf

tabcmd export "Sales/Sales_Analysis" --fullpdf --pagesize tabloid -f "C:\Tableau_Workbooks\Weekly-Reports.pdf"

Alternativ

-f, --filename

Sparar filen med angivet filnamn och tillägg.

--csv

Läsbehörighet. Exportera vydata (sammanfattningsdata) i .csv-format.

--pdf

Läsbehörighet. Exportera som PDF.

--png

Läsbehörighet. Exportera som en bild i .png-format.

--fullpdf

Endast arbetsbok. Exportera som PDF. Arbetsboken måste publiceras med alternativet Visa blad som flikar aktiverat.

--pagelayout

Anger sidorientering (landscape eller portrait) för den exporterade PDF-filen. Om inget annat anges tillämpas Tableau Desktop-inställningen.

--pagesize

Ställer in sidstorleken på den exporterade PDF-filen som något av följande: unspecified, letter, legal, note folio, tabloid, ledger, statement, executive, a3, a4, a5, b4, b5 eller quarto. Standard är letter.

--width

Anger bredden i pixlar. Standard är 800 pixlar.

--height

Anger höjden i pixlar. Standard är 600 pixlar.

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

Obs! Visa angivna kommandon gäller inte när du använder tabcmd med Tableau Cloud.

-s, --server

URL för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Cloud, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Använd detta alternativ om den angivna användaren är knuten till mer än en plats. Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

get url

Hämtar resursen från Tableau Cloud som representeras av angiven (delvis) URL-adress. Resultatet returneras som en fil.

Observera följande när du använder det här kommandot:

 • Behörigheter: Behörigheten Ladda ner/Spara på webb som krävs för att hämta filer. Den här behörigheten är som standard satt som ”tillåten” eller ”nedärvd” för alla roller, men det går även att tilldela behörighet per arbetsbok eller vy.

 • Ange vilken vy eller arbetsbok som ska hämtas: Använd strängen "/views/<workbookname>/<viewname>.<extension>" för att ange den vy som ska hämtas och använd strängen "/workbooks/<workbookname>.<extension>" för att ange den arbetsbok som ska hämtas. Ersätt <workbookname> och <viewname> med namnen på arbetsboken och vyn så som de visas i URL-adressen när du öppnar vyn i webbläsaren, och ersätt <extension> med den typ av fil som du vill spara. Använd inte sessions-ID:t i slutet av URL-adressen (?:iid=<n>) eller det egna namnet för arbetsboken eller vyn.

  URL-adressen ser t.ex. ut på liknande sätt om du öppnar vyn Regional Totals i arbetsboken Metrics Summary.

  /views/MetricsSummary_1/RegionalTotals?:iid=1

  Använd strängen /views/MetricsSummary_1/RegionalTotals.<extension> för att hämta vyn.

  Använd strängen /workbooks/MetricsSummary_1.<extension> för att hämta arbetsboken.

  När du laddar ner arbetsböcker och Tableau Cloud-vyer från lagras innehållet i .twb- eller .twbx-filen i oformaterad text. Alla data, inklusive filtervärden som kan ge semantiska ledtrådar till data, är läsbara för alla som öppnar filen.

 • Filtillägg: URL-adressen måste ha ett filtillägg. Tillägget avger vad som returneras. Det går bara att returnera vyer i PDF-, PNG- eller CSV-format (endast sammanfattningsdata). Tableau-arbetsböcker returneras som TWB om de är kopplade till en publicerad datakälla eller använder en liveanslutning, eller som TWBX om kopplade till dataextrakt.

  Obs! Du behöver inte lägga till ett .pdf- eller .png-tillägg i URL-adressen om du inkluderar en --filename-parameter med detta tillägg vid nedladdning av vyer till PDF- eller PNG-filer.

 • Namn och plats för den sparade filen (valfritt): Filtillägget ska inkluderas i det namn som du använder för --filename. Om inget namn eller filtillägg anges hämtas båda från URL-strängen. Om ingen plats anges sparas filen i den aktuella arbetsmappen. Annars kan du ange en fullständig sökväg eller en som är relativ till din aktuella arbetsmapp.

 • PNG-storlek (valfritt): Om den sparade filen är en PNG-fil kan du ange storleken (i pixlar) i URL-adressen.

Rensa cacheminne för att använda realtidsdata

Du kan också välja att lägga till URL-parametern ?:refresh=yes för att tvinga fram en ny datafråga i stället för att hämta resultatet från cacheminnet. Om du använder tabcmd med egna skript kan det påverka prestanda negativt om du använder parametern refresh ofta. Vi rekommenderar att du endast använder refresh när realtidsdatakrävs, till exempel på en enda instrumentpanel i stället för på en hel arbetsbok.

Exempel

Vyer

tabcmd get "/views/Sales_Analysis/Sales_Report.png" --filename "Weekly-Report.png"

tabcmd get "/views/Finance/InvestmentGrowth.pdf" -f "Q1Growth.pdf"

tabcmd get "/views/Finance/InvestmentGrowth" -f "Q1Growth.pdf"

tabcmd get "/views/Finance/InvestmentGrowth.csv"

tabcmd get "/views/Finance/InvestmentGrowth.png?:size=640,480" -f growth.png

tabcmd get "/views/Finance/InvestmentGrowth.png?:refresh=yes" -f growth.png

Arbetsböcker

tabcmd get "/workbooks/Sales_Analysis.twb" -f "C:\Tableau_Workbooks\Weekly-Reports.twb"

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

Obs! Visa angivna kommandon gäller inte när du använder tabcmd med Tableau Cloud.

-s, --server

URL för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Cloud, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Använd detta alternativ om den angivna användaren är knuten till mer än en plats. Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

login

Viktigt: Tabcmd 1.0 har inte stöd för flerfaktorsautentisering. Om du vill använda tabcmd med Tableau Cloud använder du Tableau tabcmd 2.0(Länken öppnas i ett nytt fönster) (nytt fönster). Mer information om Tableau Cloud och flerfaktorsautentisering finns i Flerfaktorsautentisering och Tableau Cloud.

Loggar in som Tableau Cloud-användare.

Använd de globala alternativen --server, --site, --username, --password för att skapa en session.

Obs! Om du använder kommandot tabcmd login kan du inte använda enkel inloggning med SAML, även om platsen är konfigurerad för SAML. Tillhandahåll det användarnamn och lösenord för användaren som skapats på din plats för att logga in. Du kommer att ha behörighet för den Tableau Cloud-användare som du är inloggad som.

Ange alternativet --password om du vill använda samma uppgifter som vid skapandet av sessionen för att logga in. Server- och användarnamn lagras i den cookie som används.

Om en annan port än 80 (standard) används i servern måste denna anges.

Du behöver bara ange alternativet --site (-t) om servern kör flera platser och du loggar in på en annan plats än standardplatsen. Om du inte anger något lösenord kommer du att uppmanas att göra det. Kommandot kan inte genomföras om alternativet --no-prompt har angetts och inget lösenord har tillhandahållits.

När du loggar in fortsätter sessionen tills att den upphör på servern eller kommandot logout körs.

Exempel

Logga in på Tableau Cloud-platsen med angivet plats-ID:

tabcmd login -s https://prod-useast-b.online.tableau.com -t siteID -u user@email.com -p password

Alternativ

-s, --server

Om du kör kommandot från en Tableau Server-dator i nätverket kan du använda http://localhost. Ange annars datorns URL-adress t.ex. http://bigbox.myco.com eller http://bigbox.

Om SSL används på servern måste du ange https:// i datorns URL-adress.

För Tableau Cloud anger du den fullständiga webbadressen, inklusive podden, som din plats är distribuerad till. Exempel: https://prod-useast-b.online.tableau.com.

-t, --site

Inkludera det här alternativet om servern omfattar flera platser och du loggar in på en annan plats än standardplatsen.

Plats-ID:t används i URL-adressen som en unik identifierare för platsen. En plats med namnet West Coast Sales kan till exempel ha plats-ID:t west-coast-sales.

-u, --username

Användarnamnet för den användare som loggar in. Användarnamnet för Tableau Cloud är användarens e-postadress.

-p, --password

Användarens lösenord som angetts för --username. Om du inte anger något lösenord kommer du att uppmanas att göra det.

--password-file

Gör det möjligt att lagra lösenordet i angiven filename.txt-fil i stället för på kommandoraden för bättre säkerhet.

-x, --proxy

Använd för att ange HTTP-proxyserver och port (värd: port) för tabcmd-begäran.

--no-prompt

Fråga inte om lösenord. Kommandot login kan inte genomföras om inget lösenord har angetts.

--cookie

Sparar sessions-ID vid inloggning. Ingen inloggning krävs för efterföljande kommandon. Det här värdet är standard för kommandot.

--no-cookie

Spara inte information om session-ID:t efter inloggning. Inloggning krävs för följande kommandon.

--timeout SECONDS

Antalet sekunder servern ska vänta innan kommandot login bearbetas. Standard: 30 sekunder.

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

Obs! Visa angivna kommandon gäller inte när du använder tabcmd med Tableau Cloud.

-s, --server

URL för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Cloud, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Använd detta alternativ om den angivna användaren är knuten till mer än en plats. Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

logout

Loggar ut från servern.

Exempel

tabcmd logout

Publicera filnamn.twb(x), filnamn.tds(x) eller filnamn.hyper

Publicerar den angivna arbetsboken (.twb(x)), datakällan (.tds(x)) eller angivet extrakt (.hyper) till Tableau Cloud.

Om du publicerar en arbetsbok publiceras som standard alla blad i arbetsboken utan användarnamn och lösenord för databasen.

De behörigheter som ursprungligen tilldelats arbetsboken eller datakällan kopieras från projektet som filen publiceras till. Behörigheterna för den publicerade resursen går att ändra efter att filen har publicerats. 

Om arbetsboken innehåller användarfilter måste ett av miniatyrbildsalternativen anges.

Exempel

tabcmd publish "analysis_sfdc.hyper" -n "Sales Analysis"
--oauth-username "user-name" --save-oauth

Inkludera den fullständiga sökvägen till filen om den inte finns i samma katalog som tabcmd.

Exempel

tabcmd publish "\\computer\volume\Tableau Workbooks\analysis_sfdc.hyper" -n "Sales Analysis" --oauth-username "username" --save-oauth

Alternativ

-n, --name

Namnet på arbetsboken eller datakällan på servern. Om det tas bort anges arbetsboken, datakällan eller dataextraktet efter filnamnet.

-o, --overwrite

Skriver över eventuell arbetsbok, datakälla eller dataextrakt som redan finns på servern.

-r, --project

Publicerar arbetsboken, datakällan eller dataextraktet i det angivna projektet. Publicerar till ”Standardprojektet” om inget angivits.

--parent-project-path

Anger namnet på det överordnade projektet för det kapslade projektet enligt alternativet -r. Till exempel, om du vill ange ett projekt med namnet ”Nested” i ett ”Main”-projekt använder du följande syntax: --parent-project-path "Main" -r "Nested".

--db-username

Använd det här alternativet för att publicera ett databasanvändarnamn med arbetsboken, datakällan eller dataextraktet.

Använd alternativet --oauth-username i stället om du ansluter dina data via en skyddad OAuth-anslutning och åtkomsttoken.

--db-password

Använd det här alternativet för att publicera ett databaslösenord med arbetsboken, datakällan eller extraktet.

--save-db-password

Lagrar det angivna databaslösenordet på servern.

--oauth-username

E-postadressen som används för användarkontot. Ansluter användaren via en förkonfigurerad OAuth-anslutning om användaren redan har en sparad åtkomsttoken för molndatakällan som angetts i --name. Åtkomsttoken hanteras via användarinställningarna.

Använd det här alternativet i stället för --db-username och --db-password för befintliga OAuth-anslutningar till datakällan.

--save-oauth

Sparar inloggningsuppgifterna som angetts av --oauth-username som inbäddade inloggningsuppgifter med publicerad arbetsbok eller datakälla.

När utgivaren eller serveradministratören sedan logga in på servern och redigerar anslutningen för denna arbetsbok eller datakälla, visas Oauth-inloggningsuppgifterna som inbäddade i innehållet via anslutningsinställningarna.

Om du vill schemalägg extraktuppdateringar efter publicering måste du inkludera det här alternativet med --oauth-username. Detta är genomförbart med att använda --save-db-password med en vanlig databasanslutning.

--thumbnail-username

Om arbetsboken innehåller användarfilter skapas miniatyrbilderna baserat på den angivna användaren ser. Går inte att ange om alternativet --thumbnail-group används.

--thumbnail-group

Om arbetsboken innehåller användarfilter skapas miniatyrbilderna baserat på den angivna gruppen ser. Går inte att ange om alternativet --thumbnail-username används.

--tabbed

Om du publicerar en arbetsbok med flikvyer blir omvandlas bladen till flikar som används för att bläddra i arbetsboken. Tänk på att den här inställningen åsidosätter all säkerhet på bladnivå.

--append

Lägg till extraktfilen till den befintliga datakällan.

--replace

Använd extraktfilen för att ersätta den befintliga datakällan.

--disable-uploader

Inaktivera den inkrementella filuppladdare.

--restart

Startar om filuppladdningen.

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

Obs! Visa angivna kommandon gäller inte när du använder tabcmd med Tableau Cloud.

-s, --server

URL för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Cloud, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Använd detta alternativ om den angivna användaren är knuten till mer än en plats. Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

refreshextracts arbetsbok-namn eller datakälla-namn

Utför en fullständig eller inkrementell uppdatering av de extrakt som tillhör angiven arbetsbok eller datakälla.

Kommandot använder det namn på arbetsboken eller datakällan som visas på servern, inte det publicerade filnamnet. Endast administratörer eller ägaren till arbetsboken eller datakällan kan utföra den här åtgärden.

Obs! 

Exempel

tabcmd refreshextracts --datasource sales_ds

tabcmd refreshextracts --project "Sales External" --datasource sales_ds

tabcmd refreshextracts --project "Sales External" --parent-project-path "Main" --project "Sales External" --datasource sales_ds

tabcmd refreshextracts --workbook "My Workbook"

tabcmd refreshextracts --url SalesAnalysis

tabcmd refreshextracts --workbook "My Workbook" --addcalculations

tabcmd refreshextracts --datasource sales_ds --removecalculations

Alternativ

--incremental

Kör en inkrementell uppdateringsåtgärd.

--synchronous

Lägger till en fullständig uppdateringsåtgärd i kön som används av bakgrundsprocessorn och som körs så fort bakgrundsprocessorn är tillgänglig. Åtgärden körs omedelbart när bakgrundsprocessorn är tillgänglig. Uppdateringsåtgärden visas i rapporten för bakgrundsaktiviteter.

Vid synkron uppdatering av tabcmd bibehålls en liveanslutning med servern när uppdateringåtgärden utförs och en avsökning körs varje sekund tills bakgrundsjobbet är färdigt.

Obs! Alternativet --synchronous är inte tillgängligt för datakällor som uppdateras med Tableau Bridge.

--workbook

Namnet på arbetsboken med extrakt som ska uppdateras. Bifoga arbetsboksnamnet med citattecken om det innehåller blanksteg.

--datasource

Namnet på datakällan med extrakt som ska uppdateras.

--project

Använd med --workbook eller --datasource för att identifiera arbetsbok eller datakälla utöver Standard i projektet. Om detta inte är angivet antar programmet att du vill använda standardprojektet.

--parent-project-path

Anger namnet på det överordnade projektet för det kapslade projektet enligt alternativet --project.

Till exempel:

 • Om du vill ange ett projekt med namnet ”Nested” i ett ”Main”-projekt använder du följande syntax:
 • --parent-project-path "Main" --project "Nested"
 • Om du vill ange ett projekt med namnet ”Nested2” som är inkapslat i ”Nested”-projektet: 
 • --parent-project-path "Main/Nested" --project "Nested2"

--url

Namnet på den arbetsbok som visas i URL-adressen. Om arbetsboken publiceras som ”Sales Analysis” får URL-adressen namnet ”SalesAnalysis”.

--addcalculations

Använd med --workbook för att materialisera beräkningar i det inbäddade extrakt för arbetsboken eller --datasource för att materialisera beräkningar i extraktdatakällan. Lägger till åtgärden i kön som används av bakgrundsprocessorns process. Om en bakgrundsprocessor kör en process körs åtgärden omedelbart. Den här åtgärden visas i administratörsvyn Bakgrundsaktiviteter för extrakt .

--removecalculations

Använd med --workbook eller --datasource för att ta bort beräkningar som tidigare materialiserats. Lägger till åtgärden i kön som används av bakgrundsprocessorns process. Om en bakgrundsprocessor kör en process körs åtgärden omedelbart. Den här åtgärden visas i administratörsvyn Bakgrundsaktiviteter för extrakt .

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

Obs! Visa angivna kommandon gäller inte när du använder tabcmd med Tableau Cloud.

-s, --server

URL för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Cloud, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Använd detta alternativ om den angivna användaren är knuten till mer än en plats. Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

removeusers gruppnamn

Tar bort användare från den angivna gruppen.

Exempel

tabcmd removeusers "Development" --users "users.csv"

Alternativ

--users

Tar bort användare i angiven .csv-fil för den angivna gruppen. Filen bör vara en enkel lista med ett användarnamn per rad.

--[no-]complete

Kräver att alla rader måste vara giltiga för att utföra ändringar. --complete används om inget annat anges.

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

Obs! Visa angivna kommandon gäller inte när du använder tabcmd med Tableau Cloud.

-s, --server

URL för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Cloud, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Cloud, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Använd detta alternativ om den angivna användaren är knuten till mer än en plats. Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

Tips: Läs mer om Tabcmd 1.0-kommandon för Tableau Server i tabcmd-kommandon(Länken öppnas i ett nytt fönster).
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!