Creators: Ansluta till data på webben

Innan du kan skapa en arbetsbok och bygga en vy på webben för att analysera data på webben, måste du ansluta till dessa data. Tableau har stöd för anslutning till datakällor på webben som publiceras via Tableau Desktop eller ansluter till data direkt via Tableau Cloud, Tableau Server eller Tableau Public.

Från och med 2019.3 ingår Tableau Catalog som en del av Datahantering-utbudet för Tableau Server och Tableau Cloud. När Tableau Catalog är aktiverat i en miljö kan du, förutom att navigera och ansluta till data från Explore, navigera och ansluta till fler typer av data såsom databaser och tabeller från Tableau Catalog. Se ”Om Tableau Catalog” i hjälpen för Tableau Server eller Tableau Online för mer information om Tableau Catalog. Från och med version 2021.4 innehåller Datahantering virtuella anslutningar, en central åtkomstpunkt för data. Mer information finns i ”Om virtuella anslutningar och datapolicyer” i hjälpen för Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster) eller Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Öppna sidan Anslut till data

På webben använder du sidan Anslut till data för att komma åt data som du vill ansluta till. När du har loggat in på Tableau Server eller Tableau Cloud kan du öppna den här sidan på två sätt:

  • Start > Ny > Arbetsbok
  • Utforska > Ny > Arbetsbok

Om du befinner dig på Tableau Public kan du öppna den här sidan från din utvecklarprofil:

  • Min profil > Skapa en visualisering

I dialogrutan Ansluta till data visas en rullningsbar lista över blandat innehåll som är populärt. Om du har en Datahantering-licens kan du ansluta till data med en virtuell anslutning. Om du har Datahantering med Tableau Catalog aktiverat kan du även ansluta till extern resurser såsom databaser, filer och tabeller.

I det responsiva sökfältet visas en lista med förslag som uppdateras när du skriver in text. Filtrera sökresultat per typ av data, certifieringsstatus eller andra filter som beror på typen av data som har valts. Vissa typer av data kan till exempel låta dig filtrera baserat på taggar, anslutningstyp, datakvalitetsvarningar eller andra kriterier. Äldre versioner av dialogrutan ser något annorlunda ut och fungerar något annorlunda, men den övergripande funktionen är snarlik.

På sidan Anslut till data beror flikarna du ser på den produkt du har.

På Tableau Server väljer du bland följande flikar för att ansluta till data: På den här webbplatsen, Filer och Kopplingar.

Ansluta till data på den här platsen

  1. Välj På den här webbplatsen för att bläddra eller söka efter publicerade datakällor.
  2. Välj datakälla under Namn och klicka på knappen Anslut.

Obs! Om du har Datahantering kan du, förutom att ansluta till datakällor, använda På den här platsen för att ansluta till data via en virtuell anslutning. När Tableau Catalog är aktiverat kan du också ansluta till databaser, filer och tabeller.

Ansluta till filer

Tableau stöder uppladdning av Excel-format, format för textbaserade datakällor (.xlsx, .csv, .tsv) och rumsliga filformat som bara kräver en enda fil (.kml, .geojson, .topojson, .json, samt Esri-shapefilsdata och geodatabaser i Esri-filformat som packas i en .zip-fil) direkt i din webbläsare. På fliken Filer i rutan Anslut till data kan du ansluta till en fil genom att dra den till och släppa den i fältet eller genom att klicka på Ladda upp från dator. Den maximala filstorleken du kan ladda upp är 1 GB.

Använda kopplingar

På fliken Kopplingar kan du ansluta till data som finns i en molndatabas eller på en server på ditt företag. Du måste ange anslutningsinformation för varje enskild anslutning som skapas. För de flesta dataanslutningar måste till exempel ett servernamn och inloggningsuppgifter anges.

Kopplingar som stöds innehåller information om hur du ansluter Tableau till var och en av dessa kopplingstyper för att ställa in din datakälla. Om du inte ser den koppling som du behöver på fliken Kopplingar, kan du ansluta till data via Tableau Desktop och publicera din datakälla till Tableau Cloud eller Tableau Server för webbredigering. Läs mer om hur du gör detta i Publicera en datakälla i Tableau Desktop.

När Tableau framgångsrikt ansluter till dina data öppnas sidan Datakälla så att du kan förbereda data för analys och börja bygga din vy. Mer information finns i Creators: Förbereda data på webben.

Tableau Server-kopplingar

Actian Matrix*

Alibaba AnalyticDB för MySQL‡

Alibaba Data Lake Analytics‡

Alibaba MaxCompute‡

Amazon Athena‡

Amazon Aurora för MySQL‡

Amazon EMR Hadoop Hive‡

Amazon Redshift‡

Apache Drill‡

Aster-databas*

Azure Data Lake Storage Gen2‡

Box‡

Cloudera Hadoop‡

Databricks‡

Datorama by Salesforce‡

Denodo‡

Dremio by Dremio‡

Dropbox‡

Esri Connector‡

Exasol‡

Google BigQuery**‡

Google BigQuery JDBC**‡

Google Cloud SQL‡

Google Drive‡

Impala‡

Kognito*

Kyvos‡

Hortonworks Hadoop Hive

IBM BigInsights

IBM DB2‡

IBM PDA (Netezza)*

Kyvos‡

MariaDB‡

MarkLogic*

Microsoft Azure SQL Database‡

Microsoft Azure Synapse Analytics‡

Microsoft SQL Server‡

MonetDB*

MongoDB BI Connector‡

MySQL‡

OData‡

OneDrive‡

Oracle‡

Pivotal Greenplum-databas‡

PostgreSQL‡

Progress OpenEdge*

Presto‡

Qubole Presto‡

SAP HANA (endast för virtuella anslutningar)‡

SAP Sybase ASE*

SAP Sybase IQ*

Salesforce‡

SharePoint-listor‡

SingleStore (tidigare MemSQL)‡

Snowflake‡

Spark SQL‡

Teradata***‡

Vertica‡

*Ej tillgängligt på Linux-servrar.

**Google BigQuery kräver OAuth när datakällor skapas från webben. Läs mer om hur serveradministratörer kan konfigurera OAuth för Google.(Länken öppnas i ett nytt fönster)

***Teradatas webbredigering har för närvarande inte stöd för funktionaliteten frågemärkning (”query banding”). Mer information finns i avsnittet: Teradata.

‡Stöder virtuella anslutningar om du har Datahantering. Se Om virtuella anslutningar och datapolicyer(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Server-hjälpen för mer information.

Tableau Catalog Kopplingar som stöds

Tableau Catalog stöder upprättande av anslutning med en delmängd av de datakopplingar som Tableau Server stöder. Om en datakälla, databas, fil eller tabell är gråmarkerad kan du inte ansluta från Tableau Server. Förutsatt att rätt behörigheter finns kan du emellertid ansluta från rutan Anslut i Tableau Desktop.

På Tableau Cloud väljer du från följande flikar för att ansluta till data: På den här platsen, Filer, Kopplingar och Mall för instrumentpanel.

Ansluta till data på den här platsen

  1. Välj På den här webbplatsen för att bläddra eller söka efter publicerade datakällor.
  2. Välj datakälla under Namn och klicka på knappen Anslut

Obs! Om du har Datahantering kan du, förutom att ansluta till datakällor, använda På den här platsen för att ansluta till data via en virtuell anslutning. När Tableau Catalog är aktiverat kan du också ansluta till databaser, filer och tabeller.

Ansluta till filer

Med Tableau kan du ladda upp Excel-datakällor och textbaserade datakällor (.xlsx, .csv eller .tsv) direkt till webbläsaren. På fliken Filer i rutan Anslut till data kan du ansluta till en Excel-fil eller textfil genom att dra filen till och släppa den i fältet eller klicka på Ladda upp från dator. Den maximala filstorleken du kan ladda upp är 1 GB.

Använda kopplingar

På fliken Kopplingar kan du ansluta till data som finns i en molndatabas eller på en server på ditt företag. Du måste ange anslutningsinformation för varje enskild anslutning som skapas. För de flesta dataanslutningar måste till exempel ett servernamn och inloggningsuppgifter anges.

Information om hur du kopplar Tableau till data med hjälp av kopplingar finns i avsnittet Kopplingar som stöds. Om du inte ser den koppling som du behöver på fliken Kopplingar, kan du ansluta till data via Tableau Desktop och publicera din datakälla till Tableau Cloud eller Tableau Server för webbredigering. Läs mer om hur du gör detta i Publicera en datakälla i Tableau Desktop.

Obs! Om du inte kan ansluta till dina data från Tableau Cloud kontrollerar du om databasen är allmänt tillgänglig. Tableau Cloud kan endast ansluta till data som är tillgängliga från det offentliga internet. Om dina data ligger på ett privat nätverk kan du ansluta med Tableau Bridge. Mer information finns i Utgivare: Använda Tableau Bridge för att hålla Tableau Cloud-data uppdaterade.

Tableau Cloud-kopplingar

Alibaba AnalyticsDB för MySQL‡

Alibaba Data Lake Analytics‡

Alibaba MaxCompute‡

Amazon Athena‡

Amazon Aurora för MySQL‡

Amazon EMR Hadoop Hive‡

Amazon Redshift‡

Apache Drill‡

Azure Data Lake Storage Gen2‡

Azure Synapse Analytics (SQL Server-kompatibelt)

Box‡

Cloudera Hadoop‡

Databricks‡

Datorama by Salesforce‡

Denodo‡

Dremio by Dremio‡

Dropbox*‡

Esri Connector‡

Exasol‡

Google BigQuery*‡

Google Cloud SQL (MySQL-kompatibelt)‡§

Google Drive‡

Hortonworks Hadoop Hive

Impala‡

Kyvos‡

MariaDB‡

Microsoft Azure SQL Database‡

Microsoft Azure Synapse Analytics‡

Microsoft SQL Server‡

MongoDB BI Connector‡

MySQL‡

OData‡

OneDrive*‡

Oracle‡

Pivotal Greenplum-databas‡

PostgreSQL‡

Presto‡

Qubole Presto‡

Salesforce‡

SAP HANA (endast för virtuella anslutningar)‡

SharePoint-listor‡

SingleStore (tidigare MemSQL)‡

Snowflake‡

Spark SQL‡

Teradata**‡

Vertica‡

*Mer information om hur du använder OAuth 2.0-standarden för Google BigQuery-, OneDrive- och Dropbox-anslutningar i Tableau Cloud finns i OAuth-kopplingar(Länken öppnas i ett nytt fönster).

**Teradatas webbredigering har för närvarande inte stöd för funktionaliteten frågemärkning (”query banding”). Mer information finns i avsnittet: Teradata(Länken öppnas i ett nytt fönster).

‡Stöder virtuella anslutningar om du har Datahantering. Se Om virtuella anslutningar och datapolicyer(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Tableau Cloud för mer information.

§Tableau Cloud stöder inte SSL med Google Cloud SQL.

Tableau Catalog Kopplingar som stöds

Tableau Catalog stöder upprättande av anslutning med en delmängd av datakopplingar som Tableau Cloud stöder. Om en datakälla, databas, fil eller tabell är gråmarkerad kan du inte ansluta från Tableau Cloud. Förutsatt att rätt behörigheter finns kan du emellertid ansluta från rutan Anslut i Tableau Desktop.

Använda mall för instrumentpanel

På Tableau Cloud kan du utveckla och analysera data från LinkedIn Sales Navigator, Oracle Eloqua, Salesforce, ServiceNow ITSM och QuickBooks Online med hjälp av Mall för instrumentpanel. På fliken Mall för instrumentpanel väljer du ett alternativ i listan över färdiga designer och klickar sedan på Använd instrumentpanel. Mer information finns iMall för instrumentpanel för molnbaserade datakällor.

På Tableau Public kan du ansluta till data genom att ladda upp en fil som stöds.

Ansluta till filer

Med Tableau kan du ladda upp Excel-datakällor och textbaserade datakällor (.xlsx, .csv eller .tsv) direkt till webbläsaren. På fliken Filer i rutan Anslut till data kan du ansluta till en Excel-fil eller textfil genom att dra filen till och släppa den i fältet eller klicka på Ladda upp från dator. Den maximala filstorleken du kan ladda upp är 1 GB.

Om du inte har någon datauppsättning kan du kolla in de kostnadsfria provdatauppsättningarna på Tableau Public-webbplatsen.

Använda kopplingar

På fliken Kopplingar kan du ansluta till data som finns i en molndatabas. Du måste ange anslutningsinformation för varje enskild anslutning som skapas. För de flesta dataanslutningar måste du till exempel ange inloggningsuppgifter.

Information om hur du kopplar Tableau till data med hjälp av kopplingar finns i avsnittet Kopplingar som stöds. Om du inte ser den koppling som behövs på fliken Kopplingar kan du ansluta till data via Tableau Desktop och skapa ett extrakt.

Obs! Om du inte kan ansluta till dina data från Tableau Public kontrollerar du om databasen är offentligt tillgänglig. Tableau Public kan endast ansluta till data som är tillgängliga från det offentliga internet.

Tableau Public-kopplingar

Google Drive

OData

När du har anslutit

När Tableau ansluter till dina data öppnas sidan Datakälla så att du kan förbereda data för analys och börja bygga din vy. Mer information finns i Creators: Förbereda data på webben.

Håll data uppdaterade i webbredigeringen

Uppdatera uppladdade filer i Tableau Cloud eller Tableau Server: Om du manuellt laddar upp en fil (Excel eller text) för webbredigering kan Tableau inte uppdatera filen automatiskt. För att uppdatera dina data väljer du ”Redigera anslutning” för att ladda upp en ny version av filen.

Gå till din visualisering i Tableau Public och klicka på Begär uppdatering. Du kan också hålla dina data uppdaterade automatiskt genom att välja ”Håll dessa data synkroniserade” i Tableau Desktop Public Edition.

Uppdatera filbaserade publicerade datakällor i Tableau Cloud: Om du har en publicerad datakälla i Tableau Cloud (publicerad via Tableau Desktop) som använder filbaserade data kan du hålla denna uppdaterad med hjälp av Tableau Bridge. Mer information finns i Expandera alternativ för dataaktualitet genom att använda Tableau Bridge.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!