สิทธิ์อนุญาต การจัดการข้อมูล

การจัดการข้อมูล จะมี Tableau Catalog Tableau Prep Conductor, การเชื่อมต่อแบบเสมือน และนโยบายข้อมูลรวมไว้ด้วย ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณ (หรือไปที่หน้า การกำหนดราคา(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ของ Tableau) เพื่อซื้อ การจัดการข้อมูล

การจัดการข้อมูล สามารถเปิดใช้งานบนการปรับใช้ Tableau Server ที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น การปรับใช้จะรวมการติดตั้ง Tableau Server ที่ได้รับใบอนุญาตและใช้งานจริงและการติดตั้ง Tableau Server ที่ได้รับใบอนุญาตและไม่ได้ใช้งานจริงซึ่งรองรับการติดตั้งใช้งานจริง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับใช้ โปรดดูเอกสาร EULA(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

Tableau Prep Conductor

หลังจากที่ซื้อและออกใบอนุญาต การจัดการข้อมูล คุณต้องเปิดใช้งาน Prep Conductor บน Tableau Server หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเปิดใช้งานและกำหนดค่า Tableau Prep Conductor บน Tableau Server

 • เมื่อ การจัดการข้อมูล ทำงานและเปิดใช้งาน คุณสามารถจัดกำหนดการโฟลว์ใน Tableau Server หรือ Tableau Cloud และติดตามโฟลว์ได้
 • เมื่อ การจัดการข้อมูล ถูกลบออกหรือปิดใช้งาน หรือหากใบอนุญาตของ การจัดการข้อมูล หมดอายุ จะส่งผลให้ความสามารถในการจัดกำหนดการโฟลว์ถูกปิดใช้งานไปด้วย
 • หากใบอนุญาต Tableau Server หรือ Tableau Cloud ยังคงทำงานอยู่อย่างถูกต้อง คุณจะสามารถดาวน์โหลดโฟลว์ด้วย REST API ของ Tableau Server ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีการของโฟลว์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

Tableau Catalog

หลังจากที่ซื้อและออกใบอนุญาต การจัดการข้อมูล คุณต้องเปิดใช้งาน Catalog บน Tableau Server หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเปิดใช้งาน Tableau Catalog

 • เมื่อ การจัดการข้อมูล เปิดใช้งานและทำงานอยู่ คุณสามารถใช้ Tableau Catalog เพื่อสำรวจข้อมูล คัดเลือกเนื้อหาข้อมูล สื่อสารเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล ดำเนินการประเมินผลกระทบ และติดตามความเกี่ยวพันของข้อมูลที่ใช้ได้ในเนื้อหาของ Tableau
 • เมื่อ การจัดการข้อมูล ถูกลบออก ถูกปิดใช้งาน หรือใบอนุญาตหมดอายุ ข้อมูลจะยังคงอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลเฉพาะของ Tableau Catalog จะสามารถเข้าถึงได้ด้วย API เมตาดาต้าของ Tableau เท่านั้น โดยจะไม่ปรากฏในผลิตภัณฑ์อีก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูMetadata API(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
 • เมื่อ การจัดการข้อมูล ถูกลบออก ถูกปิดใช้งาน หรือใบอนุญาตหมดอายุ API ที่เขียนไว้สำหรับข้อมูล Tableau Catalog (ตัวอย่างเช่น คำอธิบายตาราง คำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล คำอธิบายคอลัมน์) จะถูกปิดใช้งานด้วย โดยคุณยังสามารถอ่านข้อมูลด้วย Metadata API ได้ แต่จะไม่สามารถจัดการสิทธิ์ของตารางและฐานข้อมูลในผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนได้

การเชื่อมต่อแบบเสมือนและนโยบายข้อมูล

หลังจากที่คุณซื้อและออกใบอนุญาตให้กับ การจัดการข้อมูล สำหรับ Tableau, การเชื่อมต่อแบบเสมือน และนโยบายข้อมูลจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ

 • เมื่อ การจัดการข้อมูล เปิดใช้งานและทำงานอยู่ คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อแบบเสมือนเพื่อสร้างทรัพยากรที่แชร์ได้ซึ่งทำให้มีจุดเข้าถึงข้อมูลศูนย์กลางเกิดขึ้น นอกจากนี้คุณสามารถสร้างนโยบายข้อมูลที่ช่วยให้คุณกรองข้อมูลสำหรับผู้ใช้ด้วยการรักษาความปลอดภัยระดับแถวแบบรวมศูนย์
 • เมื่อ การจัดการข้อมูล ถูกลบออก ถูกปิดใช้งาน หรือใบอนุญาตหมดอายุ ข้อมูลจะยังคงอยู่ในเซิร์ฟเวอร์แต่ไม่สามารถเข้าถึงได้
 • เมื่อ การจัดการข้อมูล เปิดใช้งานอีกครั้ง ข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์จะได้รับการกู้คืนและสามารถเข้าถึงได้

การให้สิทธิ์อนุญาตแก่ การจัดการข้อมูล ทำงานอย่างไร

การปรับใช้ Tableau Server อาจเป็นแบบตามผู้ใช้หรือตามคอร์ ขึ้นอยู่กับว่าคุณซื้อใบอนุญาตแบบใด

ตามผู้ใช้

เมตริกใบอนุญาตแบบตามผู้ใช้ช่วยให้คุณปรับใช้ Tableau Server ได้บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวหรือคอมพิวเตอร์หลายเครื่องในคลัสเตอร์ ผู้ใช้แต่ละรายที่เข้าถึง Tableau Server ต้องได้รับใบอนุญาต ผู้ดูแลระบบจะเพิ่มผู้ใช้และให้ใบอนุญาต คีย์ผลิตภัณฑ์แบบ Creator หรือ Explorer รายการแรกที่คุณเพิ่มไปยัง Tableau Server จะเปิดใช้งาน Tableau Server และใช้งานโดยผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์

คีย์ผลิตภัณฑ์ การจัดการข้อมูล จะเปิดใช้งานฟีเจอร์ที่รวมอยู่ในระดับการปรับใช้ และฟีเจอร์ดังกล่าวจะได้รับใบอนุญาตสำหรับผู้ใช้ทุกรายที่มีใบอนุญาตของ Tableau Server อยู่แล้ว

ตามคอร์

เมตริกใบอนุญาตตามคอร์จะไม่กำหนดข้อจำกัดจำนวนบัญชีผู้ใช้ใน Tableau Server ใบอนุญาตจึงระบุจำนวนคอร์สูงสุดของคอมพิวเตอร์ที่คุณสามารถเรียกใช้ Tableau Server ได้แทน

หมายเหตุ: เมื่อคุณซื้อการให้สิทธิ์อนุญาตตามคอร์ คุณต้องปรับใช้ทั้งคีย์ผลิตภัณฑ์ การจัดการข้อมูล และคีย์ผลิตภัณฑ์ Resource Core กับการปรับใช้ Tableau ของคุณ คีย์แรกอนุญาตให้โฟลว์ทำงานบน Tableau Server ผ่าน Tableau Prep Conductor ส่วนคีย์ที่สองเพิ่มแกนเพิ่มเติมสำหรับโหนด Tableau Prep Conductor คีย์ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดพร้อมใช้งานผ่านพอร์ทัลลูกค้า(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

โดยปกติแล้วจำนวนคอร์ทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องไม่ควรเกินจำนวนทั้งหมดที่ใบอนุญาตของ Tableau Server กำหนด เมื่อคุณเพิ่มคีย์ผลิตภัณฑ์ การจัดการข้อมูล ให้กับ Tableau Server ผลิตภัณฑ์จะระบุจำนวนคอร์ของ Tableau Prep Conductor มาให้ ในสถานการณ์นี้จำนวนคอร์ทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องไม่ควรเกินจำนวนทั้งหมดที่ใบอนุญาตของ Tableau Server และใบอนุญาตของ การจัดการข้อมูล กำหนดไว้ด้วยกัน

ในหัวข้อนี้เราจะอ้างอิงการให้ใบอนุญาตสำหรับคอร์ผ่านใบอนุญาต Tableau Server เป็นคอร์ Tableau Server และการให้ใบอนุญาตสำหรับผ่าน การจัดการข้อมูล เป็นคอร์ Tableau Prep Conductor

ต่อไปนี้คือแนวคิดที่ปรับใช้กับวิธีการให้สิทธิ์อนุญาตที่ปรับใช้ในเมตริกตามคอร์

 • โหนดที่จะได้รับใบอนุญาตมีได้เพียงหนึ่งประเภท ได้แก่ Tableau Server Cores หรือคอร์ Tableau Prep Conductor
 • คอร์ Tableau Prep Conductor จะปรับใช้กับโหนดใดๆ ก็ตามที่ใช้เพื่อการเรียกใช้ Tableau Prep Conductor และเมื่อแบ็กกราวเดอร์ในโหนดดังกล่าวถูกตั้งค่าให้เรียกใช้เฉพาะโฟลว์พื้นหลังเท่านั้น ในกรณีนี้จำนวนคอร์ทั้งหมดในโหนดนี้จะต้องไม่เกินจำนวนคอร์ที่ใบอนุญาต การจัดการข้อมูล กำหนด หากโหนดนี้มีกระบวนการให้ใบอนุญาตอื่นนอกเหนือจาก Tableau Prep Conductor แบ็กกราวเดอร์และเครื่องมือสำหรับข้อมูลจะเปิดใช้งาน แล้วโหนดนี้จะต้องการและใช้ใบอนุญาตของคอร์ Tableau Server
 • ทั้งนี้บทบาทโหนดของแบ็กกราวเดอร์จะส่งผลต่อใบอนุญาตใดที่โหนดใช้งานตามที่กล่าวไว้ข้างต้นด้วย ตัวอย่างเช่น หากบทบาทโหนดของแบ็กกราวเดอร์ถูกตั้งค่าไว้เป็นเรียกใช้งานทุกประเภท (ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น) จะทำให้โหนดนี้ได้รับใบอนุญาตผ่าน Tableau Server Cores หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทโหนด โปรดดูบทบาทโหนดใน Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

  ดูโฟลว์ตารางและการตัดสินใจเหล่านี้เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่โหนดได้รับใบอนุญาต

  หากโหนดมี...คอร์บนโหนดจะนับเป็น...โหนดจะได้รับใบอนุญาตด้วย...

  การประมวลผลรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้จะเปิดใช้งาน

  • เซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน
  • แบ็กกราวเดอร์ (บทบาทโหนดถูกตั้งค่าไว้เป็นเรียกใช้งานทุกประเภท)
  • ที่เก็บไฟล์
  • เซิร์ฟเวอร์ข้อมูล
  • VizQL Server
  จำนวนทั้งหมดของ Tableau Server CoresTableau Server Cores

  มีเพียงการประมวลผลต่อไปนี้เท่านั้นที่จะเปิดใช้งาน

  • Tableau Prep Conductor
  • แบ็กกราวเดอร์ (บทบาทโหนดถูกตั้งค่าไว้เป็นเรียกใช้เฉพาะโฟลว์เท่านั้น)
  • เครื่องมือสำหรับข้อมูล

  จำนวนทั้งหมดของ Tableau Prep Cores ที่ซื้อผ่าน การจัดการข้อมูล

  หมายเหตุ: หากไม่มีคอร์ Tableau Prep Conductor แต่คอร์ Tableau Server พร้อมใช้งาน ระบบก็จะใช้ Tableau Server Cores

  Tableau Prep Cores จะรวมอยู่ใน การจัดการข้อมูล ด้วย

  หมายเหตุ: หากไม่มีคอร์ Tableau Prep Conductor แต่คอร์ Tableau Server พร้อมใช้งาน ระบบก็จะใช้ Tableau Server Cores

 

โฟลว์การตัดสินใจให้สิทธิ์อนุญาต

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการที่ได้รับอนุญาต โปรดดูการประมวลผล Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้สิทธิ์อนุญาตของ Tableau Server โปรดดูภาพรวมการให้สิทธิ์อนุญาตของ Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ