การเปลี่ยนระบบที่เก็บเมื่อผิดพลาด

ในการติดตั้ง Tableau Server ฐานข้อมูลที่เก็บ (pgsql) เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญ ที่เก็บ Tableau Server จะเก็บข้อมูลนี้รวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ กลุ่มและการกำหนดกลุ่ม สิทธิ์ โปรเจกต์ แหล่งข้อมูล รวมถึงข้อมูลเมตาการแยกข้อมูลและข้อมูลการรีเฟรชของ Tableau Server เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญในการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ Tableau Server จะมี “การเปลี่ยนระบบเมื่อผิดพลาด” อัตโนมัติในตัวสำหรับที่เก็บเมื่อติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมแบบกระจายที่ตรงตามข้อกำหนดที่ระบุ

การเปลี่ยนระบบที่เก็บเมื่อผิดพลาดอัตโนมัติ

การเปลี่ยนระบบที่เก็บเมื่อผิดพลาดอัตโนมัติหมายความว่าหากมีปัญหากับที่เก็บ Tableau Server ที่ใช้งานอยู่ เซิร์ฟเวอร์จะสลับไปใช้ที่เก็บแบบแพสซีฟโดยอัตโนมัติ การดำเนินการนี้จะไม่เกิดขึ้นทันที เพื่อป้องกันปัญหาชั่วครู่ที่เกิดขึ้นกับที่เก็บที่ไม่ทำให้เกิดการสลับ แต่หากที่เก็บไม่สามารถใช้งานได้มากกว่า 1-5 นาที การเปลี่ยนระบบเมื่อผิดพลาดจะเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น หากบริการ PostgresSQL พื้นฐานล้มเหลว การเปลี่ยนระบบเมื่อผิดพลาดจะเกิดขึ้นภายในประมาณหนึ่งนาที อย่างไรก็ตาม ปัญหาการกำหนดค่าอื่นๆ อาจไม่ทำให้เกิดความล้มเหลวนานถึง 5 นาที

เพื่อให้การเปลี่ยนระบบที่เก็บเมื่อผิดพลาดอัตโนมัติทำงาน การติดตั้ง Tableau Server ของคุณต้องการ:

  • โหนดอย่างน้อยสามโหนด

  • ติดตั้งอินสแตนซ์สองรายการของที่เก็บแล้ว

    ไม่จำเป็นแต่แนะนำเป็นอย่างมาก:

  • การปรับใช้ชุดบริการรวมแบบหลายโหนด

เมื่อตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว การเปลี่ยนระบบที่เก็บเมื่อผิดพลาดจะเกิดขึ้นหากที่เก็บที่ใช้งานอยู่ไม่สามารถใช้งานได้ ด้วยสาเหตุจากปัญหากับการประมวลผล หรือปัญหากับโหนดที่ทำการประมวลผลอยู่ หากที่เก็บเดิมสามารถใช้งานได้อีกครั้ง (ตัวอย่างเช่น หากโหนดถูกรีสตาร์ทและการประมวลผลทั้งหมดเป็นไปอย่างถูกต้อง) ที่เก็บจะถูกทำให้เป็นที่เก็บแบบแพสซีฟที่สามารถทำการเปลี่ยนระบบเมื่อผิดพลาดได้หากจำเป็น

การเปลี่ยนระบบที่เก็บเมื่อผิดพลาดด้วยตนเอง

อาจมีเหตุผลให้คุณเปลี่ยนกลับไปใช้งานที่เก็บเดิมหลังจากเกิดการการเปลี่ยนระบบเมื่อผิดพลาด หนึ่งในเหตุผลนั้นอาจเป็นเมื่ออินสแตนซ์ของที่เก็บถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่มีทรัพยากรมากกว่า ซึ่งทำได้โดยใช้คำสั่ง tsm topology failover-repository เพื่อสลับกลับเป็นที่เก็บเดิมด้วยตนเอง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู tsm topology failover-repository

ที่เก็บที่ใช้งานอยู่ที่ต้องการ

เมื่อกำหนดค่า Tableau Server คุณจะมีตัวเลือกในการระบุโหนดเป็นที่เก็บที่ใช้งานอยู่ที่ต้องการ เมื่อกำหนดค่า Tableau Server สำหรับการเปลี่ยนระบบที่เก็บเมื่อผิดพลาดของที่เก็บแล้ว โหนดที่เก็บที่ใช้งานอยู่ที่ต้องการจะเป็นโหนดที่ใช้สำหรับที่เก็บที่ใช้งานอยู่ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ไม่บังคับ และหากคุณไม่ระบุโหนดที่เก็บที่ใช้งานอยู่ที่ต้องการ Tableau Server จะเลือกโหนดที่เก็บที่ใช้งานอยู่เมื่อเริ่มต้น

หากต้องการกำหนดค่าที่เก็บที่ใช้งานอยู่ที่ต้องการ ให้ใช้คำสั่ง tsm configuration set เพื่อกำหนดค่าตัวเลือก pgsql.preferred_host:

tsm configuration set -k pgsql.preferred_host -v "<host_name>"

หมายเหตุ: host_name ต้องคำนึงถึงตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กและต้องตรงกันกับชื่อโหนดที่แสดงในเอาต์พุตของ tsm status -v

กำหนดค่าโหนดที่เก็บที่ใช้งานอยู่ที่ต้องการหากคุณต้องการให้ Tableau Server เลือกโหนดเฉพาะเมื่อเริ่มต้น คุณอาจต้องดำเนินการเช่นนี้หากคุณมีเซิร์ฟเวอร์เฉพาะที่ต้องการใช้สำหรับที่เก็บที่ใช้งานอยู่ (เช่น คอมพิวเตอร์ที่มีพื้นที่ดิสก์หรือหน่วยความจำมากขึ้น) หรือหากคุณใช้มุมุมมองสำหรับการดูแลระบบแบบกำหนดเอง มุมมองสำหรับการดูแลระบบแบบกำหนดเองจะมีข้อมูลการเชื่อมต่อแบบฝังที่อ้างอิงถึงที่เก็บที่คุณสร้างมุมมอง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับที่เก็บ Tableau Server โปรดดูที่รวบรวมข้อมูลด้วยที่เก็บของ Tableau Server

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ