Creator: เชื่อมต่อกับข้อมูลบนเว็บ

ก่อนที่จะสามารถสร้างเวิร์กบุ๊กและสร้างมุมมองบนเว็บเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลบนเว็บของคุณได้ คุณต้องเชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณเสียก่อน Tableau รองรับการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลบนเว็บที่เผยแพร่ผ่าน Tableau Desktop หรือเชื่อมต่อกับข้อมูลโดยตรงผ่าน Tableau Cloud, Tableau Server หรือ Tableau Public

ตั้งแต่เวอร์ชัน 2019.3 เป็นต้นไป Tableau Catalog จะสามารถใช้งานโดยเป็นส่วนหนึ่งของ การจัดการข้อมูล ที่ให้บริการสำหรับ Tableau Server และ Tableau Cloud เมื่อ Tableau Catalog เปิดใช้งานในสภาพแวดล้อมของคุณ นอกเหนือจากการเข้าถึงและเชื่อมต่อกับข้อมูลจาก “สำรวจ” แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงและเชื่อมต่อกับข้อมูลอื่นๆ ได้อีกหลากหลายประเภท เช่น ฐานข้อมูลและตารางต่างๆ จาก Tableau Catalog หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tableau Catalog โปรดดู “เกี่ยวกับ Tableau Catalog” ในความช่วยเหลือ Tableau Server หรือ Tableau Cloud นับจากเวอร์ชัน 2021.4 การจัดการข้อมูล จะมีการเชื่อมต่อแบบเสมือน ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อส่วนกลางไปยังข้อมูล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู "เกี่ยวกับการเชื่อมต่อแบบเสมือนและนโยบายข้อมูล" ในวิธีใช้ Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) หรือ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

เปิดหน้าเชื่อมต่อกับข้อมูล

บนเว็บ ให้คุณใช้หน้าเชื่อมต่อกับข้อมูลเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่จะเชื่อมต่อด้วย หลังจากที่เข้าสู่ระบบ Tableau Server หรือ Tableau Cloud แล้ว คุณจะสามารถเปิดหน้านี้ได้สองวิธี ดังนี้:

  • หน้าแรก > ใหม่ > เวิร์กบุ๊ก
  • สำรวจ > ใหม่ > เวิร์กบุ๊ก

หากคุณอยู่ที่ Tableau Public คุณจะสามารถเปิดหน้านี้ได้จากโปรไฟล์ผู้เขียนของคุณ ดังนี้:

  • โปรไฟล์ของฉัน > สร้างการแสดงเป็นภาพ

กล่องโต้ตอบเชื่อมต่อกับข้อมูลจะแสดงรายการเนื้อหาแบบผสมที่เลื่อนได้ซึ่งได้รับความนิยม หากคุณมีใบอนุญาต การจัดการข้อมูล คุณสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลด้วยการเชื่อมต่อแบบเสมือนได้ และหากคุณมี การจัดการข้อมูล เมื่อเปิดใช้งาน Tableau Catalog คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับเนื้อหาภายนอก เช่น ฐานข้อมูล ไฟล์ และตาราง

ช่องค้นหาที่ปรับเปลี่ยนจะแสดงรายการคำแนะนำที่อัปเดตเมื่อคุณป้อนข้อความ กรองผลลัพธ์ตามประเภทของข้อมูล สถานะการรับรอง หรือตัวกรองอื่นๆ ที่ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลที่เลือก ตัวอย่างเช่น ข้อมูลบางประเภทอาจอนุญาตให้คุณกรองตามแท็ก ประเภทการเชื่อมต่อ คำเตือนด้านคุณภาพข้อมูล หรือเกณฑ์อื่นๆ กล่องโต้ตอบเวอร์ชันเก่ามีลักษณะและทำงานแตกต่างออกไปเล็กน้อย แต่ฟังก์ชันโดยรวมจะคล้ายกัน

ที่หน้าเชื่อมต่อกับข้อมูล แท็บที่คุณเห็นจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่คุณมี

บน Tableau Server ให้เลือกจากแท็บต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อกับข้อมูล: บนไซต์นี้ ไฟล์ และตัวเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อกับข้อมูลบนไซต์นี้

  1. เลือกบนไซต์นี้เพื่อเรียกดูหรือค้นหาแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่
  2. เลือกฐานข้อมูลใต้ชื่อ แล้วคลิกปุ่มเชื่อมต่อ

หมายเหตุ: นอกเหนือจากการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลแล้ว เมื่อคุณมี การจัดการข้อมูล คุณจะสามารถใช้ บนไซต์นี้ เชื่อมต่อกับข้อมูลได้โดยใช้การเชื่อมต่อแบบเสมือน เมื่อเปิดใช้งาน Tableau Catalog คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ไฟล์ และตารางได้

เชื่อมต่อกับไฟล์

Tableau รองรับการอัปโหลด Excel, แหล่งข้อมูลแบบข้อความ (.xlsx, .csv, .tsv) และรูปแบบไฟล์เชิงพื้นที่ที่ต้องใช้เพียงไฟล์เดียว (.kml, .geojson, .topojson, .json และ Esri Shapefiles กับฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ไฟล์ Esri ที่บรรจุแพ็คเกจรวมกันใน .zip หนึ่ง) โดยตรงในเบราว์เซอร์ของคุณ ในแท็บไฟล์ ของแผงข้อมูลเชื่อมต่อกับข้อมูล ให้เชื่อมต่อกับไฟล์ด้วยการลากและวางลงในฟิลด์ หรือคลิกอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ ขนาดไฟล์สูงสุดที่คุณสามารถอัปโหลดได้คือ 1 GB

ใช้ตัวเชื่อมต่อ

จากแท็บตัวเชื่อมต่อ คุณสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลบนคลาวด์หรือบนเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรของคุณได้ คุณต้องระบุข้อมูลการเชื่อมต่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลแต่ละรายการที่คุณเชื่อมต่อไว้ ตัวอย่างเช่น สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลส่วนใหญ่ คุณต้องระบุชื่อเซิร์ฟเวอร์และข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ

ตัวเชื่อมต่อที่รองรับมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเชื่อมต่อ Tableau เข้ากับตัวเชื่อมต่อแต่ละประเภทเหล่านี้เพื่อตั้งค่าแหล่งข้อมูลของคุณ หากตัวเชื่อมต่อที่คุณต้องการไม่ปรากฏในแท็บ “ตัวเชื่อมต่อ” คุณสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลผ่าน Tableau Desktop และเผยแพร่แหล่งข้อมูลของคุณไปยัง Tableau Cloud หรือ Tableau Server สำหรับการเขียนเว็บได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ เผยแพร่แหล่งข้อมูล ใน Tableau Desktop

เมื่อ Tableau เชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณสำเร็จแล้ว หน้าแหล่งข้อมูลจะเปิดขึ้นเพื่อให้คุณเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และเริ่มสร้างมุมมองของคุณ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู Creators: เตรียมข้อมูลบนเว็บ

ตัวเชื่อมต่อ Tableau Server

Actian Matrix*

Alibaba AnalyticDB for MySQL‡

Alibaba Data Lake Analytics‡

Alibaba MaxCompute‡

Amazon Athena‡

Amazon Aurora for MySQL‡

Amazon EMR Hadoop Hive

Amazon Redshift‡

Apache Drill

Aster Database*

Azure Data Lake Storage Gen2‡

Box‡

Cloudera Hadoop‡

Databricks‡

Datorama by Salesforce‡

Denodo‡

Dremio by Dremio‡

Dropbox‡

Esri Connector‡

Exasol‡

Google BigQuery**‡

Google BigQuery JDBC**‡

Google Cloud SQL‡

Google Drive‡

Impala‡

Kognito*

Kyvos‡

Hortonworks Hadoop Hive

IBM BigInsights

IBM DB2‡

IBM PDA (Netezza)*

Kyvos‡

MariaDB‡

MarkLogic*

Microsoft Azure SQL Database‡

Microsoft Azure Synapse Analytics‡

Microsoft SQL Server‡

MonetDB*

MongoDB BI Connector‡

MySQL‡

OData‡

OneDrive‡

Oracle‡

Pivotal Greenplum Database‡

PostgreSQL‡

Progress OpenEdge*

Presto‡

Qubole Presto‡

SAP HANA (สำหรับการเชื่อมต่อแบบเสมือนเท่านั้น)‡

SAP Sybase ASE*

SAP Sybase IQ*

Salesforce‡

SharePoint Lists‡

SingleStore (เดิมคือ MemSQL)‡

Snowflake‡

Spark SQL‡

Teradata***‡

Vertica‡

*ไม่พร้อมใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ Linux

**Google BigQuery ต้องใช้ OAuth เมื่อสร้างแหล่งข้อมูลจากเว็บ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์สามารถใช้เพื่อตั้งค่า OAuth สำหรับ Google(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

***ในขณะนี้ การเขียนเว็บ Teradata ไม่รองรับฟังก์ชันการกำหนดช่วงการค้นหา โปรดดูรายละเอียดที่ Teradata

‡รองรับการเชื่อมต่อแบบเสมือนหากคุณมี การจัดการข้อมูล ดูรายละเอียดได้ที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อแบบเสมือนและนโยบายข้อมูล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในความช่วยเหลือ Tableau Server

Tableau Catalog ตัวเชื่อมต่อที่รองรับ

Tableau Catalog รองรับการดำเนินการเชื่อมต่อกับเซตย่อยของตัวเชื่อมต่อข้อมูลที่ Tableau Server รองรับ หากแหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล ไฟล์ หรือตารางใดๆ เป็นสีเทา แสดงว่าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อจาก Tableau Server ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเชื่อมต่อจากแผงเชื่อมต่อ Tableau Desktop ได้ หากคุณมีสิทธิ์ที่ถูกต้อง

บน Tableau Cloud ให้เลือกจากแท็บต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อกับข้อมูล: บนไซต์นี้ ไฟล์ ตัวเชื่อมต่อ และ Dashboard Starter

เชื่อมต่อกับข้อมูลบนไซต์นี้

  1. เลือกบนไซต์นี้เพื่อเรียกดูหรือค้นหาแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่
  2. เลือกฐานข้อมูลใต้ชื่อ แล้วคลิกปุ่มเชื่อมต่อ

หมายเหตุ: นอกเหนือจากการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลแล้ว เมื่อคุณมี การจัดการข้อมูล คุณจะสามารถใช้ บนไซต์นี้ เชื่อมต่อกับข้อมูลได้โดยใช้การเชื่อมต่อแบบเสมือน เมื่อเปิดใช้งาน Tableau Catalog คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ไฟล์ และตารางได้

เชื่อมต่อกับไฟล์

Tableau รองรับการอัปโหลด Excel หรือแหล่งข้อมูลแบบข้อความ (.xlsx, .csv, .tsv) โดยตรงในเบราว์เซอร์ของคุณ ในแท็บไฟล์ของแผงข้อมูล “เชื่อมต่อกับข้อมูล” ให้เชื่อมต่อกับไฟล์ด้วยการลากและวางลงในฟิลด์ หรือคลิกอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ ขนาดไฟล์สูงสุดที่คุณสามารถอัปโหลดได้คือ 1 GB

ใช้ตัวเชื่อมต่อ

จากแท็บตัวเชื่อมต่อ คุณสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลบนคลาวด์หรือบนเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรของคุณได้ คุณต้องระบุข้อมูลการเชื่อมต่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลแต่ละรายการที่คุณเชื่อมต่อไว้ ตัวอย่างเช่น สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลส่วนใหญ่ คุณต้องระบุชื่อเซิร์ฟเวอร์และข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ

ตัวเชื่อมต่อที่รองรับ มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อ Tableau กับข้อมูลของคุณโดยใช้ตัวเชื่อมต่อ หากตัวเชื่อมต่อที่คุณต้องการไม่ปรากฏในแท็บ “ตัวเชื่อมต่อ” คุณสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลผ่าน Tableau Desktop และเผยแพร่แหล่งข้อมูลของคุณไปยัง Tableau Cloud หรือ Tableau Server สำหรับการเขียนเว็บได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ เผยแพร่แหล่งข้อมูล ใน Tableau Desktop

หมายเหตุ: หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณจาก Tableau Cloud ได้ ให้ตรวจสอบดูว่าฐานข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ในแบบสาธารณะหรือไม่ Tableau Cloud สามารถเชื่อมต่อได้เฉพาะกับข้อมูลที่เข้าถึงได้จากอินเทร์เน็ตสาธารณะ หากข้อมูลของคุณอยู่ในเครือข่ายส่วนตัว คุณจะเชื่อมต่อได้ด้วยการใช้ Tableau Bridge ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้เผยแพร่: ใช้ Tableau Bridge เพื่อรักษาข้อมูล Tableau Cloud ให้เป็นปัจจุบัน

ตัวเชื่อมต่อ Tableau Cloud

Alibaba AnalyticsDB for MySQL‡

Alibaba Data Lake Analytics‡

Amazon Athena‡

Amazon Aurora for MySQL‡

Amazon EMR Hadoop Hive

Amazon Redshift‡

Apache Drill

Azure Data Lake Storage Gen2‡

Azure Synapse Analytics (เข้ากันได้กับ SQL Server)

Box‡

Cloudera Hadoop‡

Databricks‡

Datorama by Salesforce‡

Denodo‡

Dremio by Dremio‡

Dropbox*‡

Esri Connector‡

Exasol‡

Google BigQuery*‡

Google Cloud SQL (เข้ากันได้กับ MySQL)‡§

Google Drive‡

Hortonworks Hadoop Hive

Impala‡

Kyvos‡

MariaDB‡

Microsoft Azure SQL Database‡

Microsoft Azure Synapse Analytics‡

Microsoft SQL Server‡

MongoDB BI Connector‡

MySQL‡

OData‡

OneDrive*‡

Oracle‡

Pivotal Greenplum Database‡

PostgreSQL‡

Presto‡

Qubole Presto‡

Salesforce‡

SAP HANA (สำหรับการเชื่อมต่อแบบเสมือนเท่านั้น)‡

SharePoint Lists‡

SingleStore (เดิมคือ MemSQL)‡

Snowflake‡

Spark SQL‡

Teradata**‡

Vertica‡

*หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้มาตรฐาน OAuth 2.0 สำหรับการเชื่อมต่อ Google BigQuery, OneDrive และ Dropbox ในTableau Cloud โปรดดู การเชื่อมต่อ OAuth(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

**ในขณะนี้ การเขียนเว็บ Teradata ไม่รองรับฟังก์ชันการกำหนดช่วงการค้นหา โปรดดูรายละเอียดที่ Teradata(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

‡รองรับการเชื่อมต่อแบบเสมือนหากคุณมี การจัดการข้อมูล ดูรายละเอียดได้ที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อแบบเสมือนและนโยบายข้อมูล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในความช่วยเหลือ Tableau Cloud

§Tableau Cloud ไม่รองรับ SSL โดยใช้ Google Cloud SQL

ตัวเชื่อมต่อที่รองรับ Tableau Catalog

Tableau Catalog รองรับการดำเนินการเชื่อมต่อกับเซตย่อยของตัวเชื่อมต่อข้อมูลที่ Tableau Cloud รองรับ หากแหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล ไฟล์ หรือตารางใดๆ เป็นสีเทา แสดงว่าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อจาก Tableau Cloud ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเชื่อมต่อจากแผงเชื่อมต่อ Tableau Desktop ได้ หากคุณมีสิทธิ์ที่ถูกต้อง

ใช้ Dashboard Starter

บน Tableau Cloud คุณสามารถเขียนและวิเคราะห์ข้อมูลจาก LinkedIn Sales Navigator, Oracle Eloqua, Salesforce, ServiceNow ITSM และ QuickBooks Online ได้โดยใช้ Dashboard Starter บนแท็บ Dashboard Starter จากรายชื่อการออกแบบที่สร้างไว้ล่วงหน้า เลือกตัวเลือกหนึ่ง แล้วคลิกใช้แดชบอร์ด ดูรายละเอียดได้ที่Dashboard Starter สำหรับแหล่งข้อมูลบนคลาวด์

บน Tableau Public คุณสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลได้ด้วยการอัปโหลดไฟล์ที่รองรับ

เชื่อมต่อกับไฟล์

Tableau รองรับการอัปโหลด Excel หรือแหล่งข้อมูลแบบข้อความ (.xlsx, .csv, .tsv) โดยตรงในเบราว์เซอร์ของคุณ ในแท็บไฟล์ของแผงข้อมูล “เชื่อมต่อกับข้อมูล” ให้เชื่อมต่อกับไฟล์ด้วยการลากและวางลงในฟิลด์ หรือคลิกอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ ขนาดไฟล์สูงสุดที่คุณสามารถอัปโหลดได้คือ 1 GB

หากคุณไม่มีชุดข้อมูล แนะนำให้ดูชุดข้อมูลตัวอย่างบนเว็บไซต์ Tableau Public

ใช้ตัวเชื่อมต่อ

จากแท็บตัวเชื่อมต่อ คุณสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลบนคลาวด์ได้ คุณต้องระบุข้อมูลการเชื่อมต่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลแต่ละรายการที่คุณเชื่อมต่อไว้ ตัวอย่างเช่น สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลส่วนใหญ่ คุณต้องระบุข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ

ตัวเชื่อมต่อที่รองรับ มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อ Tableau กับข้อมูลของคุณโดยใช้ตัวเชื่อมต่อ หากตัวเชื่อมต่อที่คุณต้องการไม่ปรากฏในแท็บ “ตัวเชื่อมต่อ” คุณสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลผ่าน Tableau Desktop และสร้างการแยกข้อมูลได้

หมายเหตุ: หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณจาก Tableau Public ได้ ให้ตรวจสอบดูว่าฐานข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ในแบบสาธารณะหรือไม่ Tableau Public สามารถเชื่อมต่อได้เฉพาะกับข้อมูลที่เข้าถึงได้จากอินเทร์เน็ตสาธารณะ

ตัวเชื่อมต่อ Tableau Public

Google ไดรฟ์

OData

หลังจากที่เชื่อมต่อแล้ว

เมื่อ Tableau เชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณแล้ว หน้าแหล่งข้อมูลจะเปิดขึ้นเพื่อให้คุณเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และเริ่มสร้างมุมมองของคุณ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู Creators: เตรียมข้อมูลบนเว็บ

รักษาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอในการเขียนเว็บ

อัปเดตไฟล์ที่อัปโหลดไว้ใน Tableau Cloud หรือ Tableau Server: หากคุณอัปโหลดไฟล์หนึ่ง (Excel หรือข้อความ) ด้วยตัวคุณเองเพื่อใช้ในการเขียนเว็บ Tableau จะไม่สามารถรีเฟรชไฟล์ดังกล่าวแบบอัตโนมัติได้ หากต้องการอัปเดตข้อมูลของคุณ ให้เลือก “แก้ไขการเชื่อมต่อ” เพื่ออัปโหลดเวอร์ชันใหม่ของไฟล์ดังกล่าว

ใน Tableau Public ให้ไปที่การแสดงเป็นภาพของคุณ แล้วคลิกขอการอัปเดต นอกจากนี้ คุณสามารถรักษาข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบันเสมอได้ด้วยการเลือก “ซิงค์ข้อมูลอยู่เสมอ” ใน Tableau Desktop Public Edition

อัปเดตแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่แบบไฟล์ใน Tableau Cloud: หากคุณมีแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่อยู่ใน Tableau Cloud (เผยแพร่ผ่าน Tableau Desktop) ที่ใช้ข้อมูลแบบไฟล์ คุณสามารถรักษาข้อมูลนั้นให้เป็นปัจจุบันเสมอได้โดยใช้ Tableau Bridge หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ขยายตัวเลือกความใหม่ของข้อมูลโดยใช้ Tableau Bridge

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ