Tableau-serverloggar och lagringsplatser för loggfiler

Tableau Server genererar loggfiler som en normal del av dess funktion. Varje tjänst som körs som en del av Tableau Server genererar egna loggar. Dessa loggfiler innehåller information om vad som händer på servern, vad tjänsten eller processen gör, liksom vilka fel eller varningar som genererats (i förekommande fall). Omfattningen av informationen i loggarna beror på vilken tjänst som skriver loggarna, loggföringsnivåernas inställning och vad som händer på servern.

Loggfiler kan vara användbara för att identifiera och åtgärda problem med Tableau Server. I vissa fall kan systemadministratörer titta på loggar och hitta ledtrådar till vad som händer, men i de flesta situationer är Tableau Server-loggarna mest användbara för Tableau Support. När du öppnar ett ärende med supporten kan du bli ombedd att skicka loggfiler från din server.

Obs! De specifika kataloger och loggar som genereras av Tableau Server beror på vilken version av servern du kör och vilka processer du har konfigurerat. Nya tjänster och processer läggs till med jämna mellanrum, för att stödja nya funktioner. Mer information om de processer och tjänster som du kan hitta loggar för finns i Tableau Server-processer.

Loggfiler för Tableau Server i ett aktivt kluster

Som bästa praxis bör du inte redigera eller ta bort loggfiler i en aktiv Tableau Server-installation. Att göra detta kan orsaka oväntade beteenden eller nedtid för servern. De flesta Tableau Server-loggar skrivs till en lagringsplats i datakatalogen. Vissa loggar skrivs till andra lagringsplatser.

Det enklaste och säkraste sättet att samla in och visa serverns loggfiler på är att skapa ett loggarkiv, som är en zippad samling av loggar från alla noder i klustret. Om du tror att du kan behöva gamla loggar av någon anledning, till exempel för att jämföra med nya loggar efter en uppgradering, eller för att skicka till Tableau Support när du felsöker ett serverproblem, bör du skapa ett zip-arkiv och flytta arkivet till en säker lagringsplats som inte är en del av din Tableau Server-infrastruktur. Mer information om loggfiler i loggarkiv finns i Serverns loggfiler i ett zippat arkiv.

Loggar kan ta upp en hel del utrymme, särskilt på en hårt belastad server. Du kan använda kommandot tsm maintenance cleanup för att ta bort loggar som du inte längre vill ha eller behöver, men om du tror att du kan behöva dina befintliga loggar bör du överväga att arkivera dem innan rensningen.

Primära lagringsplatser för loggar på en fungerande Tableau Server-installation

De flesta Tableau Server-loggarna skrivs till datakatalogen, som standard C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\logs\. Undermappar skapas för varje tjänstinstans, med ett namn som innehåller tjänstens namn och versionskod. Till exempel:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\logs\backgrounder

Lagringsplatser för konfigurationsfiler på en fungerande Tableau Server-installation

Förutom loggar för varje tjänst eller process innehåller config undermapp konfigurationsinformation om tjänsten.

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\config\backgrounder

Tableau Support kan be dig samla några av dessa om du arbetar med dem p.g.a. ett serverproblem. Innehållet kan analyseras av supporten.

Loggar som inte är skrivna på den primära lagringsplatsen

Några loggar är inte en del av huvuduppsättningen av loggar och skrivs till andra lagringsplatser än de vanliga loggmapparna:

  • TSM-loggen. Filen tsm.log finns i C:\Users\<user>\.tableau\tsm.
  • Installationsloggen. Filen app-install.log finns som standard i C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\logs.
  • Uppgraderingsloggen. Filen app-upgrade.log finns som standard i C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\logs.
  • Skalskriptloggar. Tableau Server-skript finns i katalogen \scripts (Som standard:C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\packages\scripts.<version_code>\) och många av dessa genererar loggar varje gång ett skript körs. Skriptloggar sparas i:

    <install_drive>\<install\path>\logs\

    som standard:

    C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\logs

Serverns loggfiler i ett zippat arkiv

Du kanske vill titta på Tableau Server-loggfiler eller måste skicka dem till Tableau Support, om du har ett problem med din server. Använd kommandot tsm maintenance ziplogs för att skapa ett zippat arkiv med loggfiler från alla noder i din installation. Som standard samlas Tableau Server-loggfilsarkivet i en zip-fil som kallas logs.zip, men du kan ange ett annat filnamn när du skapar arkivet. Du kan kopiera arkivet från servern till en lokal dator och öppna det där, eller skicka det till Tableau Support.

När du packar upp arkivet skapas en katalog för varje nod i klustret, och i den katalogen finns underkataloger för varje tjänst eller process, tack vare följande konvention för namngivning:

<service_name>_<instance>.<version>.<build>

Om det finns flera tjänstinstanser på en nod finns det flera kataloger för den tjänsten, en katalog för varje instans. Om du till exempel har två bakgrundsprocessorer på en nod, ser katalogerna ut så här:

backgrounder_0.<version>.<build>
backgrounder_1.<version>.<build>

De specifika katalogerna och loggarna i zip-filen beror på vilken version av Tableau Server du har, och vilka processer du har konfigurerat. Mer information om de processer och tjänster som du kan hitta loggar för finns i Tableau Server-processer.

Tillfälliga filer

Alla filer som börjar med exe_ i mappen nedan är en Tableau Server-fil och kan tas bort.

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\temp

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!