ติดตั้งและเริ่มต้น TSM

หัวข้อนี้จะแนะนำคุณตลอดขั้นตอนการติดตั้ง Tableau Server และการเริ่มต้น Tableau Services Manager (TSM)

สำคัญ: อย่าติดตั้งเวอร์ชันเบต้าของ Tableau Server ในสภาพแวดล้อมการผลิตของคุณ และคุณไม่ควรกู้คืนการติดตั้ง Tableau Server การผลิตด้วยการใช้ข้อมูลสำรองของเวอร์ชันเบต้าด้วย

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนดำเนินการ ตรวจสอบหัวข้อ ก่อนที่คุณจะติตตั้ง...

ตรวจสอบพารามิเตอร์การเริ่มต้นทางเลือก

ก่อนที่คุณจะติดตั้งและเริ่มต้น TSM สำคัญอย่างมากที่คุณจะต้องตรวจทานพารามิเตอร์ที่คุณอาจตั้งค่าเป็นทางเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการเริ่มต้น คุณสามารถเรียกใช้ initialize-tsm ได้เพียงครั้งเดียว ดังนั้นอย่าลืมเรียกใช้ด้วยตัวเลือกทั้งหมดที่องค์กรของคุณต้องการ บางตัวเลือกเช่น ผู้ใช้และกลุ่มของระบบที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น สามารถกำหนดค่าให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการเริ่มต้นได้เท่านั้น การกำหนดค่าอื่นๆ เช่น พร็อกซีส่งต่อและการตั้งค่าพอร์ตไดนามิกสามารถตั้งค่าได้ด้วยตนเองหลังจากที่คุณเรียกใช้การเริ่มต้นใช้งาน แต่การทำเช่นนั้นจะเป็นกระบวนการที่ใช้การทำงานที่หนักมาก

สำหรับรายการพารามิเตอร์ทางเลือกทั้งหมด โปรดดู เอาต์พุตความช่วยเหลือสำหรับสคริปต์ initialize-tsm

สถานการณ์ทั่วไปบางสถานการณ์ที่ต้องใช้พารามิเตอร์การเริ่มต้นทางเลือก:

 • การกำหนดค่า Tableau Server เพื่อทำงานกับพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์การส่งต่อ โปรดดู ทางเลือกเสริม: พารามิเตอร์ initalize-tsm ทั่วไป ภายหลังในหัวข้อนี้ เพื่อกำหนดค่า Tableau Server ระหว่างการติดตั้ง คุณยังสามารถกำหนดค่า Tableau Server หลังจากที่คุณติดตั้งแล้ว โปรดดู การกำหนดค่า Tableau Server บน Linux เพื่อใช้กับพร็อกซีส่งต่อ
 • การระบุการแมปพอร์ตแบบไดนามิก โดยค่าเริ่มต้น พอร์ตส่วนใหญ่ที่ Tableau Server ต้องการจะถูกกำหนด (แมป) แบบไดนามิกจากช่วงพอร์ตที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การกำหนดพอร์ตจะทำขึ้นสำหรับแต่ละบริการหรือกระบวนการระหว่างการติดตั้ง หากคุณต้องการแก้ไขการแมปพอร์ต เราแนะนำให้กำหนดค่านี้ระหว่างการติดตั้ง โปรดดู การควบคุมการแมปพอร์ตใหม่ด้วย initialize-tsm
 • การระบุผู้ใช้หรือกลุ่มระบบที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น การเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่านี้สามารถทำได้ในระหว่างการเริ่มต้นเท่านั้น โปรดดู ผู้ใช้ระบบและกลุ่ม
 • การระบุไดเร็กทอรีข้อมูลที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น การเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่านี้สามารถทำได้ในระหว่างการเริ่มต้นเท่านั้น ดูที่ ไดเรกทอรีข้อมูล

ติดตั้ง Tableau Server

ติดตั้ง Tableau Server ด้วยตัวจัดการแพ็กเกจของการกระจาย จากนั้นเรียกใช้สคริปต์เพื่อเริ่มต้น TSM สคริปต์ได้รวมมากับแพ็กเกจที่ติดตั้งอยู่แล้ว

สำคัญ: ชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ต้องไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากที่คุณเริ่มต้น TSM ตัวอย่างเช่น สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้ หากคุณใช้แพ็คเกจ cloud-init เพื่อเริ่มต้นใช้งานเครื่องเสมือน และคุณติดตั้ง Tableau Server บนเครื่องเสมือนนั้น

ติดตั้งแพ็คเกจ Tableau Server

โดยค่าเริ่มต้น Tableau Server จะถูกติดตั้งในไดเร็กทอรี /opt ในการแจกแจงแบบ RHEL คุณสามารถระบุตำแหน่งติดตั้งอื่นได้

 1. เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้พร้อมเข้าถึง sudo ในคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการติดตั้ง Tableau Server

  หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เราขอแนะนำให้ใช้บัญชีผู้ใช้ที่ไม่มีตัวอักษรพิเศษใดๆ (เช่น ตัวอักษรที่ไม่ใช่ ASCII และ "+", "-") ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหา รวมถึงการติดตั้ง Tableau Server ไม่สำเร็จ โดยขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าสภาพแวดล้อมของคุณ

 2. ดาวน์โหลดแพ็กเกจตัวติดตั้ง .rpm หรือ .deb จากหน้า การดาวน์โหลดและบันทึกประจำรุ่นของ Tableau Server

 3. ไปยังไดเรกทอรีที่คุณคัดลอกแพ็กเกจ .rpm หรือ .deb

 4. ใช้ตัวจัดการแพ็กเกจเพื่อติดตั้งแพ็กเกจ Tableau Server

  คุณต้องติตตั้งเวอร์ชันใหม่ไปยังตำแหน่งเดิมของเวอร์ชันที่มีอยู่ ตำแหน่งการติดตั้งต้องเหมือนกันในทุกโหนด อย่าติดตั้งไปยังตำแหน่งใดๆ ด้วยการใช้ลิงก์เชิงสัญลักษณ์หรือไปยังไดเรกทอรีในระบบไฟล์เครือข่าย (NFS)

  • ในการกระจายแบบ RHEL ซึ่งรวมถึง CentOS คุณสามารถเลือกติดตั้ง Tableau ไปยังตำแหน่งที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นได้

   • ตำแหน่งเริ่มต้น - หากต้องการติดตั้งไปยังตำแหน่งเริ่มต้น (/opt/tableau/tableau_server) ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ ซึ่งจัดรูปแบบ <version> เป็น major-minor-maintenance (เช่น 2019-2-5):

    sudo yum update

    sudo yum install tableau-server-<version>.x86_64.rpm

   • ตำแหน่งที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น - หากต้องการติดตั้งไปยังตำแหน่งที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น คุณต้องใช้ rpm -i นอกจากนั้นคุณยังต้องติดตั้งแพ็กเกจที่พึ่งพาทั้งหมด ดูหมายเหตุด้านล่าง

    เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

    sudo rpm -i --prefix /preferred/install/path tableau-server.rpm

   หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้ yum เพื่อติดตั้ง Tableau Server ระบบจะดาวน์โหลดและติดตั้งแพ็กเกจที่พึ่งพาทั้งหมด นี่คือวิธีที่แนะนำในการติดตั้ง Tableau หากคุณต้องการติดตั้งไปยังตำแหน่งที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น หรือองค์กรของคุณไม่อนุญาตให้ใช้ yum และคุณต้องติดตั้งโดยใช้ rpm -i คุณจะต้องติดตั้งแพ็กเกจที่พึ่งพาทั้งหมดแยกต่างหากด้วย หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งแพ็กเกจที่พึ่งพา โปรดดูการติดตั้ง Tableau Server บนคอมพิวเตอร์ Linux ที่ตัดขาดจากระบบเครือข่าย

  • ใน Ubuntu ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ โดยที่ <version> ต้องอยู่ในรูปแบบ major-minor-maintenance (ex: 2019-2-5):

   sudo apt-get update
   sudo apt-get upgrade
   sudo apt-get -y install gdebi-core
   sudo gdebi -n tableau-server-<version>_amd64.deb
   

เริ่มต้น TSM

คุณสามารถระบุตำแหน่งแยกต่างหากสำหรับพื้นที่เก็บข้อมูล (ข้อมูลแยกและข้อมูลเมตาแยก) ไม่ว่าคุณจะติดตั้ง Tableau ไปยังตำแหน่งตามค่าเริ่มต้นหรือไม่

 1. ไปยังไดเรกทอรี scripts:

  cd /opt/tableau/tableau_server/packages/scripts.<version_code>/
 2. เรียกใช้สคริปต์ต่อไปนี้เพื่อเริ่ม TSM:

  sudo ./initialize-tsm --accepteula --activation-service --<optional_parameters>

  พารามิเตอร์ที่จำเป็นเพียงอย่างเดียวสำหรับสคริปต์ initialize-tsm คือ --accepteula คุณต้องรวมพารามิเตอร์นี้เพื่อยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ของ Tableau Server (EULA) EULA มีให้บริการในตำแหน่งต่อไปนี้:

  /opt/tableau/tableau_server/packages/docs.<version_code>/Commercial_EULA.txt

  อย่างไรก็ตาม ตรวจสอบพารามิเตอร์ทั่วไปต่อไปนี้ก่อนเรียกใช้สคริปต์

  ทางเลือกเสริม: พารามิเตอร์ initalize-tsm ทั่วไป

  มีพารามิเตอร์จำนวนหนึ่ง (เรียกอีกอย่างว่า แฟล็ก) ที่คุณสามารถตั้งค่าได้เมื่อคุณเรียกใช้ initialize-tsm แฟล็กทั่วไปมีการระบุไว้ด้านล่าง สำหรับรายการทั้งหมด ให้เรียกใช้คำสั่ง sudo ./initialize-tsm -h หรือดูที่ เอาต์พุตความช่วยเหลือสำหรับสคริปต์ initialize-tsm

  • ใช้ตัวเลือก --activation-service เพื่อเปิดใช้งาน Tableau Server โดยใช้บริการการตรวจสอบสิทธิในการเรียกใช้ (ATR) ของ Tableau ตั้งแต่ Tableau Server 2021.4 ขึ้นไป ตัวเลือกนี้จะเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ Tableau Server บน Microsoft Windows, Tableau Server บน LInux และTableau Server ในคอนเทนเนอร์ Server ATR จะใช้สำหรับการติดตั้งใหม่เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับการอัปเกรดได้ ตัวเลือกนี้เหมาะสำหรับระบบคลาวด์และสภาพแวดล้อมเสมือน ทั้งยังพร้อมให้บริการแก่ใครก็ตามที่สามารถเปิดใช้งานสำเนาของ Tableau Server ออนไลน์ได้ การเลือกATR สำหรับการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นตัวเลือกถาวรที่ไม่สามารถเลิกทำได้ในภายหลัง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เปิดใช้งาน Tableau Server ด้วยการใช้บริการให้สิทธิ์เรียกใช้ (ATR)(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) หากคุณไม่ต้องการใช้ Server ATR เพื่อเปิดใช้งาน Tableau Server ให้ใช้ตัวเลือก --no-activation-service

  • แฟล็ก -a สำหรับระบุผู้ใช้ที่จะเพิ่มในกลุ่ม tsmadmin และ tableau แทนผู้ใช้ที่เรียกใช้สคริปต์นี้ หากคุณกำลังติดตั้งด้วยบัญชีรูท คุณต้องระบุแฟล็ก -a

  • แฟล็ก --unprivileged-user เพื่อตั้งค่าบัญชีบริการอื่น โดยค่าเริ่มต้น ผู้ใช้ใหม่ที่มีชื่อเรียกว่า tableau จะถูกสร้างขึ้น บัญชีนี้เป็นบัญชีบริการที่ไม่มีสิทธิพิเศษซึ่งกระบวนการ Tableau ส่วนใหญ่เรียกใช้ เราแนะนำให้สร้างผู้ใช้อื่นเฉพาะในกรณีที่มีบัญชีผู้ใช้ tableau อยู่แล้วในคอมพิวเตอร์

  • แฟล็ก -d สำหรับระบุตำแหน่งที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นของ "ไดเร็กทอรีข้อมูล" ที่ Tableau Server จัดเก็บข้อมูลแยก ข้อมูลเกี่ยวกับการแยกไฟล์ และอื่นๆ ไว้

   โดยค่าเริ่มต้น Tableau Server ใช้ตำแหน่งต่อไปนี้สำหรับไดเร็กทอรี:

   /var/opt/tableau/tableau_server

   เมื่อคุณตั้งค่าเป็นแฟล็กนี้ สคริปต์ intialize-tsm จะสร้างและใช้การอนุญาตกับไดเร็กทอรีที่คุณระบุ มีข้อจำกัดที่สำคัญที่ใช้กับการเปลี่ยนเส้นทางไดเรกทอรีเริ่มต้น ดูที่ ไดเรกทอรีข้อมูล

  • แฟล็ก --debug สำหรับการแก้ไขปัญหา ตัวเลือกนี้จะแสดงแต่ละคำสั่งในสคริปต์ขณะที่เรียกใช้และช่วยให้แก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้น การใช้ตัวเลือกนี้ส่งผลให้มีการแสดงผลที่กว้างขวางไปยังหน้าจอ

   หมายเหตุ: ตั้งแต่เวอร์ชัน 2021.3 เป็นต้นไป ระบบได้นำตัวเลือกนี้ออกแล้ว และเอาต์พุตของสคริปต์ที่จะแสดงจะถูกบันทึกไว้ใน /var/tmp/

  • เราขอแนะนำให้กำหนดค่า Tableau Server สำหรับโซลูชันพร็อกซีส่งต่อระหว่างการติดตั้ง

   สำหรับการดำเนินการ ให้เพิ่มแฟล็ก --http_proxy และ/หรือ --https_proxy เพื่อระบุเซิร์ฟเวอร์พร็อกซีส่งต่อ ระบุ URL พร้อมพอร์ต เช่น:

   --http_proxy=http://proxy.exampe.lan:80/

   --https_proxy=http://1.2.3.4:443/

   โปรดระมัดระวังในการใช้ http เมื่อระบุ URL สำหรับตัวแปร https_proxy ตามสภาพแวดล้อม โปรดอย่าระบุโปรโตคอล https สำหรับค่าของตัวแปร https_proxy ตามสภาพแวดล้อม

   ในการกำหนดค่า Tableau Server ให้รวมแฟล็ก--no_proxy ไว้ด้วย เพื่อข้ามการใช้งานพร็อกซีส่งต่อ ทั้งนี้คุณควรเพิ่มข้อยกเว้นสำหรับการกำหนดค่าพร็อกซีนี้เพื่อรับประกันว่าการสื่อสารทุกช่องทางภายในคลัสเตอร์ Tableau Server ในเครื่อง (ที่คุณมีอยู่แล้วหรือต้องการให้มีในอนาคต) ไม่กำหนดเส้นทางไปยังเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี ตัวอย่าง:

   --no_proxy=localhost,127.0.0.1,localaddress,.localdomain.com

  • หากคุณต้องการจัดการการกำหนดพอร์ตด้วยตนเองสำหรับกระบวนการ TSM และ Tableau Server คุณอาจต้องใช้สวิตช์ที่เกี่ยวข้องกับพอร์ตตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปกับ initialize-tsm หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การควบคุมการแมปพอร์ตใหม่ด้วย initialize-tsm

 3. ออกจากระบบและเข้าสู่ระบบเทอร์มินัลอีกครั้งก่อนที่คุณจะกำหนดค่า Tableau Server

  เมื่อคุณเข้าสู่ระบบอีกครั้ง คุณจะสร้างเซสชันใหม่ที่การเปลี่ยนแปลงการเป็นสมาชิกกลุ่มจะมีผลกระทบ เซสชันใหม่ยังมีสิทธิ์การเข้าถึงตัวแปรสภาพแวดล้อมที่เพิ่มโดยสคริปต์ initialize-tsm ด้วย

ขั้นตอนถัดไป

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ